Dokumenty školy

Dokumenty školy


První akordion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuláře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád

 

 

 

Výroční zprávy tradiční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeny historických výročních zpráv školy od roku 1897 najdete na http://vz.gymnachod.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávy o činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy má tyto části:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
 • údaje o přijímacím řízení,
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků,
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
 • základní údaje o hospodaření školy,
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání,
 • o poskytování informací.

Omlouváme se, že nově jsou tyto zprávy publikovány zčásti začerněné (anonymizované). Je to nařízení našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje, podle kterého to nově vyžaduje GDPR. Stanovisko Královéhradeckého kraje je ale v rozporu s vyjádřením Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad). To najdete zde. Ke zveřejnění informací, které obsahuje naše Výroční zpráva o činnosti, není podle Úřadu dokonce potřeba ani souhlas zmiňovaných osob.

Všechny informace v neanonymizované podobě najdete výše v našich tradičních výročních zprávách, které škola zveřejňuje ve stejné formě již od svého založení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávy o hospodaření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europass - dodatek k vysvědčení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmileté studium:

Čtyřleté studium: