Maturity

Maturity

Stanovení podmínek maturitní zkoušky pro šk. rok 2023-24

Milí maturanti,

níže najdete informace k těm podmínkám Vaší maturitní zkoušky, které jsou v kompetenci ředitele školy. Ostatní informace máte na stránkách CERMATu.

Povinné zkoušky profilové části

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (nezávisle na tom, zda byl zvolen ve společné či profilové části) se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Další dvě zkoušky volí žáci, z rozhodnutí ředitele školy, z následující nabídky:

 • anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, programování, hudební výchova, výtvarná výchova.

Pokud žák volí cizí jazyk, nesmí to být jazyk, ze kterého žák skládá povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.
Matematiku si žák může zvolit pouze v případě, že ji nezvolil jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Forma zkoušky: Ústní zkouška před zkušební komisí + u českého jazyka a cizích jazyků i písemná práce.

Podrobnosti k písemným pracím

 • Český jazyk
  • Délka konání: 180 minut včetně času na výběr zadání.
  • Rozsah textu: minimálně 250 slov.
  • Způsob záznamu: rukopisný.
 • Cizí jazyk
  • Délka konání: 120 minut včetně času na výběr zadání.
  • Rozsah textu: 200 - 230 slov.
  • Způsob záznamu: rukopisný.

Podrobnosti k ústním zkouškám

 • Český jazyk
  • Čas na přípravu: 20 minut.
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.
 • Cizí jazyk
  • Čas na přípravu: 20 minut.
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.
 • Ostatní předměty
  • Čas na přípravu: 15 minut (programování - 30 minut).
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.

Témata na přípravu k profilový zkouškám naleznete zde. Školní seznam literární děl zde. V seznamu jsou i pravidla pro sestavení vašeho seznamu 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.

Nepovinné zkoušky

Nepovinné zkoušky může žák absolvovat maximálně dvě.
Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše). Nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí + u cizích jazyků i písemná práce. Délka, rozsah, způsob záznamu a čas na přípravu jsou stejné jako u povinných zkoušek.

Témata k profilové části maturitní zkoušky 2023-24

Soubory jsou pojmenovány MT - xx, kde xx je název předmětu, ze kterého lze v profilové části maturovat.

Europass - dodatek k osvědčení

 • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
 • lze přiložit k životopisuPřečíst celý článek

Povolené pomůcky k maturitní písemné práci

V příloze najdete seznam povolených pravidel českého jazyka a cizojazyčných slovníků k maturitním písemným pracem. Pravidla i slovníky si přineste svoje. Jste na ně zvyklí. Povinností školy je zajistit do každé učebny jedna náhradní pravidla a jeden slovník. Pokusíme se jich do učeben dát víc, ale nespoléhejte na to.

Pavel Škoda, ředitel školy

Povolené pomůcky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky - 2024

Milí maturanti,

pomůcky povolené k didaktickému testu z matematiky najdete v přiloženém souboru.

U didaktických testů z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou povoleny žádné pomůcky.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) samozřejmě mohou mít ty pomůcky, které mají přiznané z poradenského zařízení a které jsme si společně odsouhlasili.

Všem Vám přeji úspěšné složení testů.

Pavel Škoda, ředitel školy