Maturity

Maturity

Aktualizace k 18. 5. - Informace pro maturanty ke konání didaktických testů maturitní zkoušky

Aktualizace k 18. 5. 2021

Byly změněny Pokyny k testování maturantů na Covid-19 (před didaktickými testy), a to takto:

 • postup odběru a vyhodnocení testu byl dán do souladu s manuálem k testům firmy SEJOY
 • dvěma žákům (těm, kteří konají didaktický test z Nj a Fj) byla změněna místnost pro provedení testu na Covid-19 (na J2)

Změny jsou červeně zvýrazněny.

Prosím o jejich prostudování.

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy


Vážení a milí maturanti,
v příloze níže najdete 3 pdf soubory s informacemi ​k didaktickým testům, které proběhnou příští týden.

Soubory obsahují:
1) Pokyny k testování maturantů na Covid-19 před didaktickými testy
Všichni musíte před zahájením didaktických testů prokázat, že jste negativní na Covid-19, a to buď testem, který absolvujete u nás ve škole nebo použitím některé z výjimek ze školního testování (přinesete si potvrzení o negativním testu z odběrového místa nebo od lékaře, který je do systému testování oficiálně zapojen, nebo prokážete, že už jste onemocnění prodělali).
Podrobnosti (termíny, čas, testovací místnosti, způsob testování, návod k testům, výjimky ze školního testování....)​ si prostudujte v přiloženém souboru.
Pokud negativitu neprokážete, nebudete k didaktickým testům připuštěni. Absence z tohoto důvodu vám bude omluvena.

2) ​Bezpečnostní pokyny pro maturanty (pro didaktické testy)
​Zde jsou uvedeny podrobnosti k tomu, jaká bezpečnostní opatření musíte ve škole ve dnech didaktických testů dodržovat.
Prostudujte si je a důsledně je dodržujte (je to podmínka účasti na testech), zvýšíte tak bezpečí všech zúčastněných.

3) Učebny pro didaktické testy
Rovněž z důvodu vyšší bezpečnosti jsem rozhodl, že původní Cermatem vygenerované skupiny o více než 13 žácích rozdělím na 2 menší.
V tomto souboru máte návod, jak zjistit, ve které učebně bude probíhat Váš didaktický test. Najděte si prosím svoji učebnu už dopředu doma, ať nemusíte v den testu bloudit po škole.

Děkuji za prostudování i dodržování a přeji úspěšné absolvování didaktických testů.

Pavel Škoda, ředitel školy

UPRAVENO: Seznam POMŮCEK povolených k maturitnímu didaktickému testu z matematiky

Aktualizace k 18. 5. 2021

Milí maturanti, seznam byl rozšířen ještě o vyhovující tabulky a o vysvětlení, co to jsou rýsovací pomůcky :-).

Upravený seznam je v příloze. Ohledně kalkulaček se nic nezměnilo.

Pavel Škoda, ředitel školy


Milí maturanti,

v přiloženém souboru najdete seznam zkontrolovaných a povolených kalkulaček k didaktickému testu z matematiky.

Na konci seznamu jsou ještě pro jistotu uvedeny některé kalkulačky, které nevyhovují a nejsou tedy povoleny.

Pavel Škoda, ředitel školy

Didaktické testy u MZ - Navýšení počtu opravných termínů + mimořádný opravný (náhradní) termín

Vážení maturanti,

ministerstvo školství vydalo 28. 4. 2021 opatření obecné povahy, které Vám u každé zkoušky konané formou didaktického testu

 • navyšuje počet opravných termínů ze 2 na 3 a
 • těm, kteří v řádném termínu z testu neuspějí nebo se k němu nedostaví (s omluvou či bez), umožňuje první opravný termín (pro omluvené - náhradní termín) už ve dnech 7. - 9. července 2021.

Přesné znění opatření najdete v příloze.

Pavel Škoda, ředitel školy

Termíny ústních maturitních zkoušek

Termíny letošních ústních maturitních zkoušek byly v souladu s OOP MŠMT ředitelem školy k 29. 3. 2021 aktualizovány takto:

 • 4.A, 4.B: 7. - 10. 6. 2021,
 • 8.V, 8.W: 14. - 17. 6. 2021.

Pavel Škoda, ředitel školy

Změny v maturitních zkouškách (k 15. 3. 2021)

Milí maturanti,

dne 15. března vydalo MŠMT nové opatření obecné povahy k vašim maturitním zkouškám. Opatření má 20 stran a je k němu metodika o dalších 14 stranách. Pokusil jsem se pro vás těch 34 stran textů nějak shrnout. Souhrn najdete v příloze.

Pro případ, že potřebujete vědět ještě něco podrobnějšího, přikládám i oba původní dokumenty MŠMT a nové časové zkušební schéma konání didaktických testů.

Pavel Škoda, ředitel školy

Stanovení podmínek maturitní zkoušky pro šk. rok 2020-21

Milí maturanti,

v maturitách je od letošního roku spousta změn, proto doporučuji všechny informace důkladně prostudovat.

To nejpodstatnější je, že od letošního roku zůstávají ve společné (státní) části maturitní zkoušky pouze didaktické testy, a to z českého jazyka (pro všechny) a z cizího jazyka, nebo matematiky (dle Vaší volby).

Ještě před termínem podání přihlášek si uděláme videokonferenci, ve které si to nejdůležitější řekneme.

Níže najdete informace k těm podmínkám Vaší maturitní zkoušky, které jsou v kompetenci ředitele školy. Ostatní informace máte na stránkách CERMATu.

Povinné zkoušky profilové části

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (nezávisle na tom, zda byl zvolen ve společné či profilové části - letošní NOVINKA) se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Další dvě zkoušky volí žáci, z rozhodnutí ředitele školy, z následující nabídky:

 • anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, programování, hudební výchova, výtvarná výchova.

Pokud žák volí cizí jazyk, nesmí to být jazyk, ze kterého žák skládá povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.
Matematiku si žák může zvolit pouze v případě, že ji nezvolil jako povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Forma zkoušky: Ústní zkouška před zkušební komisí + u českého jazyka a cizích jazyků i písemná práce.

Podrobnosti k písemným pracím

 • Český jazyk
  • Délka konání: 150 minut včetně času na výběr zadání.
  • Rozsah textu: minimálně 250 slov.
  • Způsob záznamu: rukopisný.
 • Cizí jazyk
  • Délka konání: 120 minut včetně času na výběr zadání.
  • Rozsah textu: 200 - 220 slov.
  • Způsob záznamu: rukopisný.

Podrobnosti k ústním zkouškám

 • Český jazyk
  • Čas na přípravu: 20 minut.
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.
 • Cizí jazyk
  • Čas na přípravu: 20 minut.
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.
 • Ostatní předměty
  • Čas na přípravu: 15 minut (programování - 30 minut).
  • Délka zkoušky: max. 15 minut.

Témata na přípravu k profilový zkouškám naleznete zde. Školní seznam literární děl zde. V seznamu jsou i pravidla pro sestavení vašeho seznamu 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka.

Nepovinné zkoušky

Nepovinné zkoušky může žák absolvovat maximálně dvě.
Předměty si může volit ze stejného seznamu jako pro povinné zkoušky profilové části (viz výše). Nesmí to však být předměty, které si v profilové části již zvolil jako povinné.

Forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí + u cizích jazyků i písemná práce. Délka, rozsah, způsob záznamu a čas na přípravu jsou stejné jako u povinných zkoušek.

Témata k profilové části maturitní zkoušky 2020-21

Soubory jsou pojmenovány MT - xx, kde xx je název předmětu, ze kterého lze v profilové části maturovat.

Europass - dodatek k osvědčení

 • dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce)
 • vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním
 • na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně
 • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
 • je vydáván bezplatně, v českém a cizím jazyce podle vlastního výběru (v angličtině, němčině, francouzštině)
 • lze přiložit k životopisu

Přečíst celý článek