Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku

Schválené exkurze na školní rok 2023-24

V přiloženém seznamu najdete všechny exkurze, které jsou povinnou součástí vzdělávání ve školní roce 2023-24. Pro Vaši představu jsou orientačně uvedeny i ceny a termíny.

Na konci dokumentu jsou uvedeny i exkurze pro zájemce (nepovinné).

Pavel Škoda, ředitel školy

Soutěže a přehlídky podporované MŠMT v aktuálním školním roce

Na níže uvedených odkazech naleznete informace k soutěžím, které MŠMT buď přímo vyhlašuje nebo alespoň podporuje. Je to trochu nepřehledné, ale bohužel to nemůžeme ovlivnit.

Informace z MŠMT: https://www.msmt.cz/mladez/informativni-seznam-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2022

Portál školních soutěží Královéhradeckého kraje: https://soutezekhk.cz/

Stránky NPI (Národní pedagogický institut) - uvádí i odkazy na jiné organizátory: https://talentovani.cz/souteze

 

Pavel Škoda, ředitel školy