Harmonogram školního roku

Harmonogram školního roku

Harmonogram zahraničních zájezdů a výměnných pobytů

Ročník

Země

Délka  a termín

Druh

Poznámka

Prima

-

-

-

-

Sekunda

-

-

-

-

Tercie

Dánsko (Vejle)

7 dní / květen

výměnný

Dorozumívací jazyk: Aj

Kvarta

Švédsko (Götheborg)

7 dní

výměnný

Dorozumívací jazyk: Aj

Kvinta
1. roč.

Sexta
2. roč.

Anglie

Francie, Německo, Španělsko

7 dní / duben

7 dní / květen

poznávací

poznávací

1x za dva roky (střídavě)

Septima
3. roč.

Německo (Georgsmarienhütte)

14 dní / jaro

výměnný

Dorozumívací jazyk: Nj

Oktáva
4. roč.

-

-

-

-

Poznámky:
Výjezd do Dánska a Švédska je závislý na zájmu zahraničního partnera. Tzn. nelze jej garantovat.
Účast na jakémkoliv výměnném zájezdu je podmíněna ochotou ubytovat u sebe žáka ze zahraniční rodiny.