Aktuality

Aktuality

Krajské kolo CHO kat. D

V okresním kole CHO kat. D (29.3) naši školu reprezentovalo celkem 12 studentů nižšího gymnázia . Do krajského kola, které se bude konat  15.4. postupují z prvních sedmi míst : Vlčková Šárka (4.V), Čermáková Radka (4.V), Rohulánová Martina (4.V),  Šašinková …
Přečíst celý článek

Krajské kolo CHO kat. A

V krajském kole CHO A (oktávy, čtvrté ročníky) naši školu reprezentovali Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8.V). Po 240 minutách řešení úloh z organické, fyzikální, anorganické chemie a z biochemie se Tomáš umístil na 2.místě a Jarda na místě čtvrtém. Oběma gratulujeme k dosaženým výsledkům.…
Přečíst celý článek

Chemická olympiáda kat. C

V kategorii prvních a druhých ročníků, kvint a sext  se školního kola zúčastnilo deset studentů. Úlohy domácí části byly zaměřeny na redoxní vlastnosti kovů a praktická část – pitva galvanického článku. Test školního kola studenti absolvovali v prostředí Moodle, poprvé i oni online formou.…
Přečíst celý článek