Aktuality

Aktuality

Informatika a výpočetní technika - nabídka seminářů

Informatika a výpočetní technika Vám pro školní rok 2018/19 nabízí následující volitelné předměty: dvouleté (pro 3. ročník a septimu) Programování Počítačová grafika a 3D modelování jednoleté (pro 4. ročník a oktávu) Matematika na počítači Tvorba internetových stránek Psaní na klávesnici Tvorba dokumentů a jejich prezentace Hrátky s robotikou Programování pro Android Podívejte se i na kompletní nabídku volitelných předmětů a podrobnější informace.
Přečíst celý článek

Akce tohoto týdne

Týden je ve znamení soutěží. V pondělí 19. března se student Vojtěch Mervart (8.V) pokusí o úspěch v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce v Hradci Králové za doprovodu prof. Šimona. Ve středu 21. března se za doprovodu prof. Havrdové zúčastní krajského kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce Tereza Macháčková (5.V) a Andrea Řezníčková (7.V). Ve čtvrtek 22. března doprovodí prof. Lubasová soutěžící
Přečíst celý článek

#VyjdiVen

Vážené studentky, vážení studenti, reaguji na e-mail, který Vám poslal jeden ze spolužáků o akci #VyjdiVen. My, jako škola, nebudeme akci nijak organizovat. Vše by se mělo řídit školním řádem. Tj.: nezletilí žáci nemohou bez dozoru opouštět v průběhu vyučování školní budovu. Akce se mohou zúčastnit, aniž by porušili školní řád, pouze tehdy, pokud je rodiče dopředu
Přečíst celý článek

Chemie a předškoláci

V pátek 9.3.2018 zavítali na exkurzi do laboratoří chemie předškoláci z mateřské školy Myslbekova, Náchod za doprovodu paní učitelky E. Joskové. Po seznámení s areálem chemie a s bezpečností práce v laboratoři se hned stali právoplatnými členy Chemického semináře čtvrtých ročníků. Společně komplexometricky stanovovali obsah mědi v modré skalici a provedli základní důkazové reakce aniontů a kationtů. Pak za pomoci kvintánů odhalili nad plamenem svíčky
Přečíst celý článek

Kouzelnické dopoledne v mateřských školách

I když u nás na Náchodsku začaly jarní prázdniny, některé studentky naši školy se rozhodly, že budou pracovat. Asi by bylo lepší říct kouzlit, ale to se hned dozvíte. V úterý 27. února jsme navštívily Mateřskou školu v Suchovršicích, kde jsme nejmenším dětem ukázaly pár efektních a zábavných pokusů. Zahrály jsme si na kouzelnice a čarovnou hůlkou jsme dokázaly proměnit
Přečíst celý článek