Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2023-24

Učitelé nastoupili do školy 30. srpna a ve stejném dni se konala jedna úspěšná opravná zkouška.

4. září zahájili učitelé ve svých třídách nový školní rok, školním rozhlasem k nim promluvil ředitel školy Pavel Škoda.

5. září odjeli do Deštného v Orlických horách do penzionu Anička žáci 1.V s prof. Felklovou a Hronkovou na třídenní primárně preventivní pobyt.

6. září vystoupil po dvouhodinové zkoušce o velké přestávce na chodbě školy vokálně-instrumentální soubor Musica Viva. Ve večerních hodinách se 45 studentů a prof. Ježek a Půlpánová vydalo na čtyřdenní poznávací zájezd do Polska k Baltu.

8. září se velká část pedagogického sboru zúčastnila výletu Po stopách Bohumila Hrabala do Kerska.

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu, ve které uspěli tři studenti. Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se podívali žáci 3.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Do teambuildingu na téma Třídní klima se s Mgr. Martinem Kalibou, PhD. zapojili žáci 4.V a 2.W.

12. září se studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku zúčastnili besedy o nebezpečí alkoholu s Petrem Harazinem, frontmanem kapely Nebe.

Na exkurzi do Výtopny v Jaroměři vyjeli 13. září studenti kvinty s prof. Preclíkem, Půlpánovou, Zapletalovou a Zapletalem. Ve škole proběhly nostrifikační zkoušky čtyř uchazečů.

Dalšími studenty, kteří se podívali do ZOO ve Dvoře Králové, byli septimáni a třeťáci. 14. září to byli studenti 7.V a 3.A s prof. Slavíkem a Balcarovou a 15. září studenti 7.W a 3.B s prof. Slavíkem a Ježkem.

14. září se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konal soutěžně osvětový den o kyberbezpečnosti. Akce se zúčastnili naši dva studenti maturitních ročníků Filip Hejzlar (8.V) a Tobiáš Mazura (8.W) a prof. Lichtenberg. Úspěšní etičtí hackeři z praxe, z řad doktorandů a z vedení katedry telekomunikační techniky představili jejich koncept virtuálních laboratoří pro řešení jednoduchých i velmi komplexních úloh v oboru správy sítí a operačních systémů.

Na třídenní primárně preventivní pobyty odjeli 18. září žáci 1.W a 1.B. Primáni pobývali na Ostaši s prof. Balcarovou a Felklovou a prváci v Penzionu Kačeří v Teplicích nad Metují s prof. Veverkou a Půlpánovou. Studenti 1.A jeli na primárně preventivní pobyt na Bischofstein s prof. Macurou a Netíkovou 20. září a vrátili se 22. září.

18. září absolvovali adaptační exkurzi v Ratibořicích studenti 5.V s prof. Zapletalovou a Polákovou.

19. září se již tradičně deset dvojic studentů zapojilo do celostátní sbírky Srdíčkový den, kterou pořádalo občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek byl věnován na pomůcky rodinám s postiženými dětmi odkázanými na celodenní péči.

22. září navštívili v Praze Vyšehrad a Národní muzeum studenti 6.W s prof. Nývltovou a Rojtovou. V Divadle v Dlouhé zhlédli představení Tajný deník Adriana Molea.

Ve dnech 25. září - 2. října hostili naši studenti německé studenty z partnerské školy v Georgsmarienhütte. Kromě programu, který pro ně připravily hostitelské rodiny, byli přivítáni na radnici, navštívili náchodský zámek, Teplicko-Adršpašské skály, pevnost na Dobrošově a vydali se na celodenní výlet do Prahy. Ve škole pro ně bylo připraveno sportovní odpoledne.

25. září navštívili Pražský hrad studenti 6.V s prof. Misarovou a Veverkou. V Žižkovském divadle zhlédli představení Vyhnání Grety Schnirch.

Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se podívali 26. září žáci 3.W s prof. Balcarovou a Misarovou.

28. září byl státní svátek.

29. září se studenti 5.W zúčastnili adaptační aktivity v Laser game v Jaroměři.

Tři třídy navštívily Čističku odpadních vod v Bražci. 2. října se tam podívali studenti 2.A s prof. Karáskovou a s prof. Zikmundovou 3. října studenti 6.V a 4. října studenti 2.B.

3. října podpořili prof. Půlpánová a Rozinek naše studenty na závodech v přespolním běhu. Družstvo dívek z primy a sekundy obsadilo 9. místo, o jedno místo lepší byli chlapci z primy a sekundy. Dívky z tercie a kvarty byly čtvrté, druhé místo vybojovali chlapci ze stejných tříd. Chlapci z vyššího gymnázia doběhli jako druzí a dívky v této kategorii zvítězily. Vynikající výkony podali ve svých kategoriích Viktorie Melišíková (2.W, 3. místo),  Vojtěch Kábrt (2.V, 2. místo), Matyáš Vávra (4.V, 3. místo), Josef Pospíšil (6.W, 3. místo) a děvčata Klára Janovská (8.W), Eva Hrnčířová (5.W) a Veronika Machová (1.B), která obsadila v kategorii pro SŠ první tři místa.

3. října se Filip Steiner (4.B), Ondřej Nekvinda (4.B) a Mikuláš Cvrkal z Obchodní akademie v Hradci Králové vydali do Prahy, konkrétně do honosného sálu Magistrátu hlavního města Prahy, kde  se zúčastnili události s názvem Startup day. Přihlásili se s projektem Kšandárna, na kterém začali pracovat během roku 2022. Svou prezentací oslovili porotu a odvezli si nejvyšší možné ocenění. V listopadu se pak zúčastnili JA veletrhu studentských firem v Hradci Králové jako porotci.

10. října se tým basketbalistů ve složení Matěj Vrzáček (7.W), Jan Kuneš (7.V), Petr Vašíček (7.V), Daniel Kumpošt (7.W), Adam Hrnčíř (7.W), Kryštof Brejtr (7.W), Adam Kašpar (2.B) a Šimon Fetter (6.W) pokusil pod vedením prof. Moučky uspět na basketbalovém turnaji v Jaroměři. Podařilo se jim to, porazili tři zbývající týmy, zvítězili a postoupili tak do krajského kola do Hradce Králové, které se konalo 24. října.

11. října se čtyři naši studenti zapojili do celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá tradičně organizace Tyfloservis a jejíž výtěžek je věnován na zlepšení kvality života nevidomým a slabozrakým lidem. Zájemci si poměřili znalosti v přírodovědných předmětech v soutěži Přírodovědný klokan určené pro tercii až sextu a 1. a 2. ročník. V kategorii Kadet zvítězila Eliška Lesková (3.W) před Vojtěchem Pellem (3.W), třetí byl Le Ngo Nhat Minh (4.W). V kategorii Junior obsadili první tři místa Štěpán Vít (6.W), Jakub Jireček (6.W) a Daniel Matjaš (5.W).

Do památníku v Osvětimi a do Krakova se 13. října podívali studenti 4.B a 8.W s prof. Havlíčkem, Pavlíčkovou a Polákovou. V odpoledních hodinách se část pedagogického sboru vydala do Úpice na tradiční setkání gymnázií v Náchodě, Trutnově, Úpici, Hostinném, Vrchlabí a ve Dvoře Králové nad Labem.

Do Botanické zahrady v Liberci se 16. října podívali studenti 2.A a 6.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Zapletalovou.

17. října navštívili studenti 6.W s prof. Netíkovou čističku odpadních vod v Bražci.

Na Středoškolskou ligu Ultimate frisbee doprovodil po několika letech náš tým 17. října do Hradce Králové prof. Slavík. Nováčkové v soutěži Mikoláš Hruša (7.V), Václav Matyska (7.V), Petr Tomáš (7.V), Eliška Holá (7.V), Lukáš Bouček (5.V), Jakub Kulíček (5.V), Jan Tomáš (5.V) a Eva Hrnčířová (5.W) si vedli velmi dobře, byli pátí z 9 týmů. 18. října organizoval prof. Zapletal volejbalový turnaj. Školu reprezentoval chlapecký tým ve složení Kryštof Brejtr (7.W), Daniel Kumpošt (7.W), Mikoláš Hruša (7.V), Jan Kuneš (7.V), Václav Matyska (7.V), Lukáš Bouček (5.V), Jakub Kulíček (5.V) a Jan Tomáš (5.V) a obsadil 5. místo. 3. místo vybojoval dívčí tým ve složení Šárka Joštová (8.V), Aneta Rohulánová (4.B), Magdaléna Štoková (8.V), Zoe Mudrochová (4.A), Michaela Škorpilová (4.A), Markéta Vydláková (7.W), Jana Adámková (6.W), Daniela Kozáková (2.B), Sofie Piechová (1.B), Nela Bořková (3.B), Rozárie Brátová (5.V) a Odeta Mudrochová (3.A). 19. října vyběhlo 28 našich studentů za doprovodu prof. Moučky a Rozinka do zámeckých schodů v tradičním Běhu do zámeckých schodů. Vojtěch Kábrt (2.V) obsadil 3. místo stejně jako Tereza Kulíčková (1.W). V kategorii středních škol obsadily první tři místa Eva Hrnčířová (5.W), Hana Valterová (3.B) a Natálie Křížová (1.A). Všichni jmenovaní se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků na náchodské radnici 20. října.

Studenti dějepisných seminářů se 19. října zúčastnili besedy o 20. století s paní Věrou Tomanovou, válečnou a poválečnou studentkou náchodského gymnázia a signatářkou Charty 77. Několik tříd vyslechlo v aule koncert Válkova tria.

Do památníku holocaustu v Osvětimi a do Krakova jeli 20. října studenti 8.V a 4.A s prof. Macurou, Noskem a Svobodou.

Do planetária v Hradci Králové a do archeoparku ve Všestarech se 23. října podívali primáni s prof. Macurou, Ježkem, Polákovou a Felklovou. Fotbalisty Jiřího Fiedlera (4.A), Denise France (4.A), Oleksandra Iurinu (4.A), Lukáše Knapa (4.A), Jaromíra Lubase (8.W), Matěje Vacka (3.B), Dannyho Kašpara (6.V), Jana Kuneše (7.V) a Matyáše Wihana (5.W) podpořil ve futsalové lize v Trutnově prof. Zapletal. Tým zvítězil a postoupil do druhého kola.

24. října zabojovali naši basketbalisté Matěj Vrzáček (7.W), Jan Kuneš (7.V), Daniel Kumpošt (7.W), Kryštof Brejtr (7.W), Adam Kašpar (2.B), Šimon Fetter (6.W) a Matyáš Vávra (4.V) pod vedením prof. Moučky v krajském kole v Hradci Králové. Do dalšího kola už nepostoupili.

Ve dnech 26.-27. října měli studenti podzimní prázdniny.

Na 30. říjen připravili studenti 8.V Halloweenské občerstvení.

V září a říjnu se zájemci z řad studentů vyššího i nižšího gymnázia zúčastnili Národní soutěže v kybernetické bezpečnosti. Toto první kolo se konalo v online podobě a naši studenti v něm uspěli. V rámci Královéhradeckého kraje v kategorii Junior (méně než 15 let) obsadil druhé místo Maxmilián Hejna (1.W) a třetí místo Michal Hylena (3.V), ale vzhledem k bodovému zisku do dalšího kola nepostoupili. V kategorii pro SŠ první místo obsadil Jáchym Netresta (4.B), 4. místo Matyáš Žďára (7.V),  5. místo Štěpán Ptáček (4.W)  a 10. místo Filip Hejzlar (8.V). Ti všichni postoupili do dalšího kola. Celkem v našem kraji soutěžilo v této kategorii 64 soutěžích. 

1. listopadu se konaly dvě exkurze. Studenti 2.B navštívili s prof. Francovou a Polákem Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové a  v Klicperově divadle zhlédli představení Kytice. Studenti španělštiny z 2.A a 3.A se za doprovodu prof. Pavlíčkové a Pavlíka zúčastnili kulturního programu Španělština křížem krážem ve studiu Itaka v Praze.

Ve dnech 2. a 3. listopadu se konaly florbalové turnaje. První den florbalisty doprovodil prof. Divišek a druhý prof. Zapletal. V kategorii pro primu a sekundu chlapci Jan Pohanka (2.W), Tomáš Gennert (2.W), Matyáš Volf (2.V), Štěpán Melichar (2.V), David Ryšavý (2.V), Richard Plašil (2.V), Antonín Pokorný (1.V), Sebastián Mach (1.W), Tomáš Zapletal (1.W), Filip Sychrovský (1.W) a Vojtěch Kábrt (2.V) zvítězili a dívky Ema Bořková (2.W), Ráchel Grendelová (2.W), Kristýna Ptáčková (2.W), Pavlína Divišková (2.V), Asante Kratěnová (2.V), Sára Hybšová (1.V), Petra Hlavsová (1.V), Adéla Semelbauerová (1.V) a Pavlína Plašilová (2.V) vybojovaly stříbro. Stejně dopadly týmy z tercie a kvarty o den později. Chlapecký tým tvořili Marek Flašar (4.W), Jan Ježek (4.W), Jan Dřízal (4.W), Mikuláš Hejna (4.V), Michal Štrof (4.V), Jan Ježek (3.W), Václav Podškubka (3.V), Josef Rychtera (3.V) a Vojtěch Majer (3.V) a dívčí Michaela Anna Stefanu (4.V), Laura Bejšovcová (4.V), Karolína Horkelová (4.V), Lucie Zítková (4.W), Aneta Sedlářová (4.W), Tereza Vostřesová (4.W), Ema Veselá (4.W), Viktorie Adamcová (3.V), Karolína Lazoková (3.V), Lucie Prokopová (3.W) a Lucie Řiháková (3.W). Chlapecké týmy postoupily do dalšího kola.

2. listopadu se 25 zájemců z řad studentů vůbec poprvé zapojilo do online překladatelské soutěže, kterou pořádala Univerzita Palackého v Olomouci. 22 studentů soutěžilo v angličtině, 2 v ruštině a 1 ve francouzštině. Úkolem bylo přeložit během dvou hodin do češtiny dva texty o rozsahu vždy cca 200 slov, jeden literární a jeden odborný. Výchozí texty nebyly nijak snadné a 21 soutěžních příspěvků bohužel nesplňovalo požadavky na přirozený a víceméně bezchybný český text odpovídající originálu, což je u překladu nutná podmínka. Ze zbylých čtyř si nepopulární bramborovou medaili odnesla Vlasta Suchá (5.W), o stupínek lépe si vedla Tereza Hronovská (4.A), která tak získala 3. místo a pozici náhradnice pro celostátní kolo. Do republikového klání s překlady na ještě výrazně vyšší úrovni postoupily z 2. místa Eva Hrnčířová (5.W) a vítězka Kateřina Říhová (6.W).

Do královéhradeckého planetária a Hučáku jeli 3. listopadu kvintáni s prof. Košvancem a Preclíkem. Prof. Lichtenberg doprovodil dvanáct studentů do Hradce Králové, kde soutěžili ve dvou kategoriích krajského kola Logické olympiády. Do každé z kategorií krajského kola bylo vybráno pouze 60 nejúspěšnějších studentů z celého kraje. Nejúspěšnějšími našimi studenty byli v kategorii B Viktor Souček (3.W), který obsadil 10. místo, a v těsném závěsu na 12. místě skončil Štěpán Tyč (4.W). V kategorii C obsadil 11. místo Filip Hejzlar (8.V). Prof. Bergerová jela s pěti kvartány do Dvora Králové nad Labem na informační schůzku o možnostech studia ve Francii.

Ve dnech 6. a 7. listopadu poskytla škola prostory pro uskutečnění oblastního turnaje pIšQworky 2023. V kategorii pro SŠ soutěžil i náš tým 5.W "Pomoc ukřížkujou mě" ve složení Zuzana Papežová, Šimon Bubeníček, Eva Hrnčířová, Daniel Matjaš a Vilém Vokůrka. Porazil šest týmů a umístil se na 3. místě. Zajistil si tak postup do krajského kola, které se konalo v Hradci Králové.

Do planetária a Hučáku v Hradci Králové se 7. listopadu podívali studenti 1. ročníku s prof. Macurou a Diviškem. Studenti 2.A zahájili v hodinách tělesné výchovy plavecký kurz, který sestával z 10 lekcí.

Prof. Vrátilová doprovodila ve dnech 9.-10. listopadu studenty Elišku Neumannovou (6.W) a Michala Suchomela (4.B) na Broumovské diskuse.

9. listopadu se primáni zúčastnili přednášky por. Mgr. Miroslava Mervarta z Policie České republiky na téma Bezpečně v kyberprostoru a Tvoje cesta online. Studenti 1.A absolvovali se stejným lektorem přednášku Základy trestní odpovědnosti. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.

10. listopadu žáci primy, sekundy a kvarty zhlédli v rámci Náchodských dnů poezie představení Aldente - Káťa a Bajaja - Holan. Představil se v něm brněnský divadelní soubor Aldente, částečně složený z herců s Downovým syndromem.

14. listopadu doprovodil prof. Divišek florbalisty na SUBTERRA CUP. Tým ve složení David Špaček (4.B), Jakub Vysoký (8.W), David Fröde (6.V), Jakub Jireček (6.W), Adam Kašpar (2.B), Jan Prouza (8.W), Adam Richter (3.B), Eduard Vlach (6.V), Martin Hanuš (2.A), Ondřej Lukavský (3.B) a Jakub Steiner (5.V) zvítězil. V odpoledních hodinách proběhly schůzky s rodiči.

15. listopadu zahájili plavecký kurz studenti 6.V.

Ve dnech 15.-16. listopadu zhlédli střídavě všichni studenti školy v kině Vesmír film #annaismissing, který upozorňuje na nebezpečí sociálních sítí.

16. listopadu se 31 našich studentů zapojilo do online soutěže Best in English. Díky jejich společnému úsilí se Jiráskovo gymnázium opět stalo nejlepší ze všech 21 zapojených škol v Královéhradeckém kraji. Mezi účastníky kralovala Eliška Dvořáková (8.V), která skončila 305. z více než 24 000 soutěžících z celého světa, mezi českými soutěžícími pak 114. Zdatně jí sekundovali Eliška Holá (7.V), Filip Hejzlar (8.V) a Petr Roubal (4.A), kteří se všichni dostali přes hranici 110 bodů (celosvětový vítěz jich nasbíral 122,5). Alespoň 100 bodů pak z naší školy získala plná desítka studentů.

Maturanti měli 16. listopadu schůzku s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou o podávání přihlášek na vysoké školy.

16. listopadu pořádala americká lektorka Teresa Contino pro zájemce z řad studentů akci Sleepover s promítáním filmu 10 Things I hate About You, což je adaptace Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy. Starší studenti pak zůstali ve škole, konverzovali v angličtině a pekli dobroty zvané Chocolate chip cookies. Ve škole i přespali, s akcí pomohli prof. Jirková a Kalandra.

17. listopadu byl státní svátek.

20. listopadu se studenti Filip Hejzlar (8.V), Eliška Holá (7.V), Tobiáš Mazura (8.W), Matěj Klouček (6.W) a Matyáš Žďára (7.V) zúčastnili online soutěže Bobřík informatiky. V kategoriích Junior (9. třída a 1. ročník SŠ) a Senior (2. až 4. ročník SŠ) se sestavuje celostátní pořadí u těch studentů, kteří chtěli soutěžit pod svým skutečným jménem. V kategorii Junior se nejlépe z našich studentů umístil Jozef Čelka (5.W, 639. místo z 7781 soutěžích), Karolína Samková (5.W, 670. z 7781) a Jan Valtera (5.W, 1008. z 7781). V kategorii Senior byla na 580. místě z 9984 soutěžících Eliška Holá (7.V), dále Tobiáš Mazura (8.W, 1687. z 9984) a Matěj Klouček (6.W, 1766. z 9984). I když jsou to pěkná umístění, na postup do ústředního kola to letos bohužel nestačilo.

Studenti 5.W Daniel Matjaš, Šimon Bubeníček, Eva Hrnčířová, Zuzana Papežová a Vilém Vokůrka se 21. listopadu pokusili uspět v krajském kole soutěže Pišqworky. Postoupili ze skupiny mezi nejlepších osm, ale postup mezi čtyři nejlepší jim těsně unikl. Doprovodil je prof. Rozinek.

Na Školskou ligu náchodských škol doprovodil 21. a 22. listopadu sportovce prof. Šulc. V prvním dnu se s vrstevníky utkali primáni a sekundáni, ve druhém terciáni a kvartáni. Tentokrát byla na programu házená a studenti našeho gymnázia se zúčastnili všech organizovaných turnajů v průběhu výše uvedených dnů. Družstvo chlapců ve složení Ota Petr (2.W), Tomáš Gennert (2.W), Jan Horák (2.W), Jiří Vlášek (2.W), Jakub Drašnar (2.W), Tomáš Sychrovský (2.W), Jan Pohanka (2.W), Vilém Vymetálek (2.W), Richard Plašil (2.V), David Ryšavý (2.V), Jan Rýdl (2.W) a Radim Eichler (2.V) obsadilo 4. místo, zatímco celku děvčat se dařilo podstatně lépe, když děvčata Marie Pokorná (2.W), Kristýna Ptáčková (2.W), Adéla Škopová (2.W), Ema Bořková (2.W), Ráchel Grendelová (2.W), Asante Kratěnová (2.V), Bára Aulichová (2.W), Pavlína Divišková (2.V), Nela Kadaníková (1.V), Kristýna Šmídová (2.W), Ema Uhlířová (2.W) a Adéla Šolcová (1.V) dosáhla na místo druhé. O den později družstvo chlapců Minh Vo Khoi (3.V), Vojtěch Majer (3.V), Štěpán Jirouch (3.V), Tomáš Sokol (3.V), Jakub Maroul (3.V), Josef Rychtera (3.V), Michal Svoboda (4.V), Martin Joch (4.V), Matyáš Vávra (4.V), Rudolf Vymetálek (4.V), Albert Línek (4.V) a David Špelda (4.V) skončilo na třetím místě. Na závěr je potřeba vyzvednout velký úspěch děvčat Karolíny Lazokové (3.V), Elišky Leskové (3.W), Lucie Prokopové (3.W), Viktorie Vysoké (3.W), Viktorie Adamcové (3.V), Terezy Vostřesové (4.W), Lucie Zítkové (4.W), Anety Sedlářové (4.W), They Vojtěchové (4.V), Anežky Kučerové (4.V), Jindřišky Andělové (4.V) a Marie Venclové (4.V) v této věkové kategorii, protože jejich tým celý turnaj vyhrál.

21. listopadu měl schůzku s maturanty ředitel školy prof. Škoda, aby je informoval o průběhu maturitní zkoušky.

Na Robosoutěž doprovodili studenty do Prahy 22. listopadu prof. Preclík a Lichtenberg. Z našeho gymnázia se letos soutěže zúčastnily čtyři týmy: kosiska (Jáchym Bohadlo (5.V), Václav Holý (5.V)), Wallsocket229 (Tobiáš Mazura (8.W), Martin Doucha (8.V), Jan Pražák (3.A)), Virtuóz vižnprrrou (Tadeáš Knapp (2.A), Jiří Vlášek (2.W), Zdenek Balcar (2.A)) a The Sun (Ondřej Suchánek (5.V), Štěpán Strnad (5.V), Matěj Kolaja (5.V)). Soutěže se zúčastnilo 35 týmů. Tým kosiska nakonec kvůli troše smůly skončil na 9. místě, ale protože se jejich robot a jeho konstrukce pořadatelům líbila, mohou ještě zabojovat v konstruktérské soutěži. Tým Wallsocket229 se s trochou štěstí probojoval až do finále a obsadil krásné druhé místo. Postoupil tak do celkového finále, které se konalo 15. prosince. 

Zájemci z řad studentů posledních dvou ročníků se 22. listopadu zúčastnili v průběhu 1.-2. hodiny celostátního online vysílání o klíčových trendech a inovacích ve vybraných oborech s názvem READYCON ČESKO 2023. Naši studenti projevili zájem o čtyři relace: trendy ve financích, ve zdravotnictví, ve strojírenství a v médiích, marketingu a managmentu.

22. listopadu probíhala mezinárodní soutěž v řešení fyzikálních úloh, kterou každoročně v této době organizuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Řešení probíhá po internetu online a zabere tři hodiny čistého času. Letos se celkově se přihlásilo 1098 týmů z 63 zemí světa. Naši školu reprezentovala pětice studentů Filip Hejzlar (8.V), Dominik Marks (8.V), Tomáš Havel (8.V), Matouš Kubín (8.V) a Eva Nermuťová (8.W). V kategorii A obsadili 229. místo z 328 týmů. 

23. listopadu doprovodil prof. Divišek studenty na florbalový turnaj mladších žáků v Jaroměři. V konkurenci šesti nejlepších školních týmů náchodského okresu obsadili pěkné třetí místo. O úspěch se zasloužili Štěpán Melichar (2.V), Richard Plašil (2.V), Matyáš Volf (2.V), Vojtěch Kábrt (2.V), David Ryšavý (2.V), Jan Pohanka (2.W), Tomáš Gennert (2.W), Jan Rýdl (2.W), Filip Sychrovský (1.W), Sebastian Mach (1.W) a Antonín Pokorný (1.V).

Studenti 8.W se seznámili s americkou lektorkou Teresou se zvyky na Den díkůvzdání v Americe, přičemž si připravili i nějaké jednodušší jídlo. Den díkůvzdání oslavili většinou poprvé v životě i zájemci z řad pedagogického sboru v restauraci na Lipí, kde pro ně kromě jiného byl připraven i typický pečený krocan.

Dva čtyřčlenné týmy z tercie a kvarty se utkaly za doprovodu prof. Vondřejcové 24. listopadu v Hradci Králové v krajském kole soutěže Náboj. Tým kvartánů obsadil 5. místo a tvořili ho Petr Svoboda (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Beáta Čtvrtečková (4.V) a Daniel Ježek (4.V). Tým terciánů ve složení Emma Burešová (3.V), Martin Faltus (3.W), Anna Urbancová (3.W) a Viktor Souček (3.W) vybojoval 4. místo. Ve škole zahájila prof. Karásková praktickou částí jedné z kategorií Chemickou olympiádu.

V sobotu 25. listopadu proběhl v Městském divadle Dr. Josefa Čížka maturitní ples studentů 8.V a 4.A. 24. listopadu si v prostorách velkého sálu vyzkoušeli slavnostní nástup a předtančení.

27. listopadu se celý pedagogický sbor připojil ke stávce školských odborů, škola byla uzavřena.

28. listopadu se někteří studenti vyššího gymnázia zapojili do online Internetové matematické olympiády. V soutěží jsme měli dva týmy. Lépe dopadl tým ve složení Anežka Staňková (7.W), Zuzana Papežová (5.W), Eva Hrnčířová (5.W), Ondřej Pachta (7.W), Adam Hrnčíř (7.W) a Daniel Matjaš (5.W) před týmem složeným z Anny Dvořákové (3.A), Šimona Pitaše (3.A), Štěpána Navrátila (3.A), Tomáše Hornycha (3.A), Lucie Šretrové (3.A), Aliny Pidkaury (3.A) a Odety Mudrochové (3.A). Nicméně oba týmy skončily v poslední čtvrtině výsledkové listiny. Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, do kterého se zapojilo 41 studentů. V 1. kategorii obsadili první tři místa Štěpán Tyč (4.W), Eliška Lesková (3.W) a Viktorie Vysoká (3.W) a ve 2. kategorii Tobiáš Mazura (8.W), Aneta Rohulánová (4.B) a Vlasta Suchá (5.W). Do okresního kola postoupili první dva z každé kategorie, další dva v pořadí byli náhradníky. O den později 29. listopadu měli šanci zájemci o dějepis uspět ve školním kole Dějepisné olympiády. Do okresního kola Dějepisné olympiády postupují v každé kategorii tři nejúspěšnější, tj. Nela Šimková (4.V), Matyáš Vávra (4.V) a Štěpán Ptáček (4.W) a v kategorii pro SŠ Jakub Vlček (7.V), Jakub Váňa (2.B) a Kamila Řezníčková (6.W).

28. listopadu zhlédli v rámci Náchodských dnů poezie maturanti v aule představení Slam poetry.

Ve dnech 28. a 29. listopadu se zájemci zapojili do Ekonomické olympiády.

29. listopadu se naši studenti zúčastnili matematické týmové soutěže organizované Ústavem matematiky a statistiky a organizátory Brněnského korespondenčního semináře pro studenty středních škol MathRace. Soutěž proběhla v odpoledních hodinách a našim studentům se věnoval prof. Svoboda. Z našeho gymnázia se zúčastnily dva týmy: Zderivovaní gympláci ve složení Tobiáš Mazura (8.W), Martin Doucha (8.V), Markéta Dítětová (8.V) a Štěpán Vít (6.W) a tým NemámeTuCoDělat ve složení Eva Hrnčířová (5.W), Antonín Kubeček (5.W), Daniel Matjaš (5.W) a Jáchym Bohadlo (5.V). Z 68 přihlášených týmů se Zderivovaní gympláci umístili na 32. místě a NemámeTuCoDělat na místě 41.

30. listopadu navštívili  studenti 8.W s prof. Francovou Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové, vydali se na literární procházku Po stopách Viktora Fischla a v Klicperově divadle zhlédli divadelní představení Zbabělci. Prof. Preclík vyvezl studenty semináře počítačová grafika ze 4.A a z 8.V do Kladna do firmy ProSpon zabývající se tiskem kloubních a kostních náhrad z titanu a do Prahy na Gymnázium Arabská na vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny. V soutěži 3D pro všechny jde o návrh modelu podle zadání v jedné z kategorií a jeho vytištění na 3D tiskárně. Vybrané a vytištěné modely pak slouží jako výukové pomůcky na  Gymnáziu Radlická pro zrakově postižené a na ZŠ pro žáky s poruchami zraku na Praze 2. Naši studenti zcela ovládli kategorii Kosmické lodě a plavidla – 1. místo model Space Shuttle Discovery Dominika Markse (8.V), 2. místo zařízení SpinLaunch Aleny Krausové (4.A) a 3. místo rozložitelný model rakety Ariane 6 Tomáše Havla (8.V). Prof. Rozinek doprovodil do Jaroměře florbalisty Marka Flašara (4.W), Jana Ježka (4.W), Jana Dřízala (4.W), Mikuláše Hejnu (4.V), Michala Štrofa (4.V), Jana Ježka (3.W), Václava Podškubku (3.V), Josefa Rychteru (3.V) a Vojtěcha Majera (3.V) na turnaj. Hoši zvítězili a postoupili do krajského kola.

1. prosince poskytla škola prostor pro konání šachového turnaje. V rámci semináře psychologie proběhla beseda s pracovnicí Věznice Odolov paní Monikou Středovou.

2. prosince se na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal již druhý seminář k Biologické olympiádě pro kategorie C a D s názvem Lužní les. Z naší školy se semináře zúčastnilo 22 studentů za doprovodu prof. Balcarové.

4. prosince zhlédli v aule studenti 1. ročníku a kvinty představení Prima sezóna v nastudování Divadla Gymnázia Jeseník. S žáky sekundy a tercie, jejichž zákonní zástupci k tomu dali souhlas, provedly pracovnice katedry psychologie Univerzity Palackého Olomouc sběr dat týkající se zvládaní stresu, osamělosti a dalších proměnných u dospívajících dětí. Anonymní data budou použita k dalšímu výzkumu.

Do Předměřic nad Labem doprovodil 5. prosince prof. Zapletal náš tým na futsalový turnaj.  Chlapci Jiří Fiedler (4.A), Denis Franc (4.A), Lukáš Knap (4.A), Jaromír Lubas (8.W), Matěj Vacek (3.B), Marek Míl (3.A), Danny Kašpar (6.V) a Jan Kuneš (7.V) zvítězili a postoupili do 3. kola. Ve škole proběhla poslechová část soutěže Konverzace v anglickém jazyce.

Další dva turnaje se konaly 6. prosince. Prof. Divišek doprovodil fotbalisty na futsalový turnaj a prof. Slavík hokejisty na klání na ledové ploše. Futsalisté Jan Dřízal (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Lukáš Kadaník (4.W), František Škoda (4.W), Albert Línek (4.V), Daniel Ježek (4.V), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V) a Štěpán Jirouch (3.V) zvítězili a postoupili do dalšího kola, které proběhlo v lednu. Na náchodském zimním stadionu se sešlo přes 60 hokejistů ze všech 4 náchodských škol, z každé dva osmičlenné týmy. V kategorii 6. a 7. tříd skončil náš tým na 3. místě, v kategorii 8. a 9. tříd vybojovali naši hokejisté 2. místo. Naši školu reprezentovali David Ryšavý (2.V), Matyáš Volf (2.V), Václav Hvězda (2.V), Jakub Drašnar (2.W), Jan Horák (2.W), Jan Adamec (1.V), Josef Bělobrádek (1.V) a Filip Sychrovský (1.W) a tým starších žáků tvořili Martin Joch (4.V), Petr Svoboda (4.W), Jan Ježek (4.W), Václav Podškubka (3.V), Kryštof Kolář (3.V), Jan Ježek (3.W), Jakub Bělobrádek (3.W) a Martin Brandejs (3.W).

Naši studenti se opět zapojili do celonárodní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek občanské sdružení Život dětem věnoval rodinám s těžce postiženými dětmi.

7. prosince se konala další část Chemické olympiády pro kategorii B.

Dvanáct tříd se zúčastnilo 8. prosince v aule dvou koncertů studentských kapel Gymfest 2023. Vystoupily kapely MIRROR, COLLAPSE a PLAN b9.

9. prosince odjeli na lyžařský kurz na Boudu Mír v Černém dole studenti 1.A s prof. Půlpánovou, Slavíkem a Macurou a studenti 5.V s prof. Zapletalovou, Zapletalem a Rozinkem. Lyžovali v Peci pod Sněžkou. Z kurzu se vrátili 14. prosince.

Studenti několika tříd vyslechli přednášku MUDr. Jana Tomáška z Fakultní nemocnice v Hradci Králové na téma Pohlavní choroby a jejich prevence. 11. prosince se to týkalo tříd 1.B, 3.A a 3.B a 13. prosince tříd 5.W, 7.V a 7.W.

12. prosince navštívil školu Ben Levin z USA s prezentací o New Yorku, které se zúčastnili maturanti. Deset studentů ze 3.-4. ročníku, septimy a oktávy se pokusilo uspět ve školním kole Matematické olympiády a mezi úspěšné řešitele se jich dostalo hned šest. Byli to Filip Hejzlar (8.V), Michal Suchomel (4.B), Adam Hrnčíř (7.W), Tobiáš Mazura (8.W), Ondřej Nekvinda (4.B) a Matyáš Žďára (7.V) a tito také postoupili do krajského kola.

13. prosince žáci primy, sekundy a tercie vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert ZUŠ Náchod.

Studentské Trenérské Centrum je dvouletý program zaměřený na rozvoj dovedností středoškoláků v oblasti informačních technologií. Cílem programu je připravit studenty na úspěšnou kariéru a poskytnout jim příležitost získat certifikace na technologie Microsoftu. Přijímací řízení do Microsoft STC se skládalo z online kola, kde účastníci prozradili základní informace o sobě a očekávání od vstupu do programu STC a finálového kola, které se konalo 14. prosince v budově Microsoft v Praze. To již proběhlo formou pohovoru, při kterém účastníci seznámili porotu s prací na svých projektech, a zodpovídali její dotazy. Zdenek Balcar (2.A) se delší dobu zabývá vývojem autonomních stavebních strojů, počítačovým viděním pro bezpečnost plaveckých areálů, chytrými městy, vývojem kompresního algoritmu založeného na machine learningu nebo třeba tvorbou vzdělávací platformy/aplikace pro žáky ZŠ a SŠ se zaměřením na výuku IT a programování. S dalšími nadšenými studenty se setkává na Studentském IT klubu, kde si vzájemně předávají znalosti a zkušenosti z oboru informačních technologií.

15. prosince se konala praktická část Chemické olympiády pro kategorii D určené terciánům a kvartánům. Díky postupu do celorepublikového finále Robosoutěže konaného 15. prosince na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se tým Wallsocket229 ve složení Jan Pražák (3.A), Tobiáš Mazura (8.W) a Martin Doucha (8.V) utkal s 34 nejlepšími středoškolskými a jedním vysokoškolským týmem. Robotu se nepodařilo postoupit a s umístěním těsně pod hranicí musel soutěž opustit. I tak bylo letošní umístění naší školy zase o krůček výš, což je příslibem a motivací do dalších ročníků.

19. prosince se chlapci Jiří Fiedler (4.A), Denis Franc (4.A), Oleksandr Iurina (4.A), Lukáš Knap (4.A), Jaromír Lubas (8.W), Matěj Vacek (3.B), Danny Kašpar (6.V), Matyáš Wihan (5.W) a Vladislav Ježek (2.B) zúčastnili v Jičíně za doprovodu prof. Zapletala Středoškolské futsalové ligy. Obsadili 3. místo bez postupu do dalšího kola. Musica Viva vystoupila o velké přestávce na schodech s krátkým vánočním programem.

Ve dnech 19. a 20. prosince se konala konverzační část Soutěže v anglickém jazyce. Více než stovka přihlášených absolvovala začátkem prosince poslechový test, z nějž v každé ze tří kategorií postoupilo zhruba deset účastníků do ústního kola. V něm byli soutěžící rozděleni do dvojic, které před porotou (v čele s naší americkou asistentkou Teresou Contino) předvedly představení vlastní osoby, konverzaci na vybrané téma a řešení společného úkolu. Tady jsou první tři z každé kategorie: I. kategorie (prima a sekunda) - Kateřina Šimková (2.V), Asante Kratěnová (2.V), Marie Pokorná (2.W), II. kategorie (tercie a kvarta) - Štěpán Tyč (4.W), Antonie Červinková (4.V), Minh Le Ngo Nhat (4.W), III. kategorie (kvinta–septima, 1.–3. ročník) Filip Vondráček (3.B), Eliška Holá (7.V), Mikoláš Hruša (7.V). První dva z každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo v únoru. 

Na 20. prosinec připravili studenti 4.A vánoční občerstvení.

Po několika covidových a postcovidových letech jsme se rozhodli opět uspořádat Vánoční den her. Ten letošní proběhl 21. prosince. Nabídka disciplín byla opravdu bohatá od sportovních turnajů ve volejbalu, fotbalu, florbalu, squashi, kuželkách, bowlingu přes turnaje ve stolních deskových, karetních, počítačových hrách po výtvarnou dílnu, anglickou literární dílnu, vědomostní zábavný kvíz, tanec, přípravu vánočního cukroví, hrátky s chemií a elektrotechnickou dílnu. Nechyběly ani vánoční filmy a kvízy.

22. prosinec byl věnován třídním vánočním besídkám. V poledních hodinách vystoupil s krátkým koncertem na schodech Sboreček, po němž se studenti a učitelé rozešli na vánoční prázdniny.

V novém roce se opět sešli 3. ledna.

4. ledna doprovodila prof. Karásková studenty Martinu Rohulánovou (7.V) a Antonína Kubečka (5.W) na Univerzitu Pardubice do krajského kola Chemické olympiády pro kategorii B. Rohulánová vybojovala 4. místo a Kubeček byl desátý mezi 21 účastníky. Prof. Kalandra jel s Kateřinou Říhovou (6.W), Evou Hrnčířovou (5.W) a Terezou Hronovskou (4.A) do Olomouce na fakultní kolo Překladatelské soutěže z anglického jazyka.

5. ledna vyslechli studenti 1.B přednášku por. Mgr. Miroslava Mervarta z Policie České republiky na téma Základy trestní odpovědnosti. Ve škole si vyzkoušeli studenti praktickou úlohu Chemické olympiády v kategorii D v náhradním termínu.

7. ledna odjeli na lyžařský kurz do Sedloňova na chatu Roubenka studenti 1.B s prof. Šulcem, Brátem a Pavlíčkovou. Vrátili se 13. ledna.

8. ledna doprovodila prof. Jaroušová zájemce o Matematickou olympiádu z řad studentů 1.-2. ročníku a kvinty a sexty na přípravný seminář do Hradce Králové.

Studenty, kteří úspěšně prošli prvním kolem Soutěže v kybernetické bezpečnosti, čekalo od 28. prosince do 11. ledna druhé kolo. To už bylo mnohem obtížnější a úlohy byly více prakticky zaměřené. Do národního finále postoupil z našeho gymnázia Filip Hejzlar (8.V), jako jediný soutěžící z Královéhradeckého kraje, který se do finále probojoval. Finále se konalo 18. dubna v areálu VŠTE v Českých Budějovicích.

11. ledna se náš tým zúčastnil krajského kola Školní futsalové ligy 9 pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií v hale v Hlušicích u Nového Bydžova.
Naši chlapci Le Ngo Nhat Minh (4.W), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V), Albert Línek (3.V), Jan Dřízal (4.W), Jan Ježek (4.W), Lukáš Kadaník (4.W) a Daniel Ježek (4.V) obsadili pěkné třetí místo. 12. ledna se v hale v Předměřicích nad Labem konalo krajské kolo florbalového turnaje pro SŠ Subterra cup. Naši hráči David Fröde (6.V), Adam Richter (3.B), Adam Kašpar (2.B), Jan Prouza (8.W), Jakub Jireček (6.W), Martin Hanuš (8.V), David Špaček (4.B), Jakub Vysoký (8.W), Ondřej Lukavský (3.B), Lukáš Bouček (5.V) a Eduard Vlach (6.V) potvrdili pověst největšího favorita turnaje o právem postoupili do pražského finálového turnaje. Oba týmy vedl prof. Divišek.

11. ledna se studenti 4.W, 7.A a 4.A zúčastnili besedy s Mgr. Hasanem Zahirovičem na téma Bratři Čapkové.

V sobotu 13. ledna se na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal další seminář k Biologické olympiádě kategorie A a B, kterého se zúčastnilo 13 studentů naší školy s prof. Balcarovou. Seminář vedli lektoři z Přírodovědecké fakulty UK a obsahoval čtyři přednášky Parazitické manipulace, Rybí invaze, Hosti v hnízdech sociálního hmyzu a Parazitické interakce hmyzu, které vycházely z přípravného textu. Název semináře byl Host do domu, hůl do ruky! 

Ve dnech 14.-19. ledna byli na lyžařském kurzu v Penzionu Anička v Deštném v Orlických horách žáci 2.W s prof. Diviškem, Moučkou a Javůrkovou. Žáci 2.V byli na stejném místě ve dnech 21.-26. ledna s prof. Košvancem, Rozinkem a Matěnovou.

Do Předměřic nad Labem jel 15. ledna na futsalový turnaj s týmem žáků ve složení Tomáš Zapletal (1.W), Hoang Le Ngo Nhat (1.W), Sebastián Mach (1.W), Matyáš Beneš (1.V), Václav Hvězda (2.V), Vojtěch Kábrt (2.V) a David Ryšavý (2.V) prof. Zapletal. Chlapci byli čtvrtí bez postupu do dalšího kola. Pro kvartány pohovořil por. Mgr. Miroslav Mervart z Policie ČR o základech trestní odpovědnosti.

16. ledna se pokusili uspět v Hradci Králové v krajském kole Matematické olympiády Filip Hejzlar (8.V), Michal Suchomel (4.B), Adam Hrnčíř (7.W), Tobiáš Mazura (8.W), Ondřej Nekvinda (4.B) a Matyáš Žďára (7.V). 17. ledna se konalo rovněž v Hradci Králové krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorii A, kam jel prof. Polák s Tobiášem Mazurou (8.W), Filipem Hejzlarem (8.V) a Emou Nermuťovou (8.W). Naši studenti obsadili v tomto pořadí 2.-4. místo.

Další soutěží tohoto týdne bylo okresní kolo Dějepisné olympiády 18. ledna, do nějž postoupili ze školního kola Nela Šimková (4.V), Štěpán Ptáček (4.W), Jakub Vlček (7.V), Jakub Váňa (2.B) a Kamila Řezníčková (6.W). Studenty doprovodila prof. Poláková. V kategorii pro ZŠ obsadila Šimková pěkné čtvrté místo z 24 účastníků, v kategorii pro SŠ patřilo 3.-5. místo Vlčkovi, Řezníčkové a Váňovi v tomto pořadí.

18. ledna se konal v odpoledních hodinách Den otevřených dveří. Pan ředitel seznámil v aule zájemce o studium o způsobu přihlašování a podal jim o škole základní informace. V prostoru školy byla pro účastníky připravena celá řada prezentací jednotlivých předmětů.

Na Den otevřených dveří na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií do Brna jel 19. ledna prof. Lichtenberg  s osmi studenty. Zájezd poskytla studentům zdarma Firma ATAS elektromotory Náchod a.s., která se snaží touto cestou podpořit studenty v dalším studiu zejména technických oborů. S polovinou třídy 1.B navštívila prof. Půlpánová Městskou knihovnu v Náchodě, druhá polovina třídy se do knihovny podívala o týden později.

V sobotu 20. ledna se konal v tomto školním roce druhý maturitní ples, tentokrát pro třídy 4.B a 8.W. K tanci hrála opět skupina Reflex.

Od 21. do 26. ledna byli na lyžařském kurzu v Penzionu Anička v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Košvancem, Rozinkem a Matěnovou.

Pro zájemce z řad studentů se 22. ledna konala přednáška pana ing. Petra Jiráska na téma kybernetické bezpečnosti. Pan Jirásek je zakladatelem Centra kybernetické bezpečnosti, z.ú., předsedou Soutěžního výboru Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, místopředsedou výkonného výboru ENISA ECSC a také zástupcem ČR v řídícím výboru ENISA ECSC, tedy odborník na svém místě.

22. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii C a 24. ledna pro kategorii D.

O pohlavních chorobách a jejich prevenci pohovořil 24. ledna MUDr. Jan Tomášek z Fakultní nemocnice v Hradci Králové ke studentům 5.V a 1.A. Do okresního kola Matematické olympiády pro kategorii Z9 doprovodil prof. Klemenc Eduarda Hlavsu (4.V), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Štěpána Bernarda (4.W), Štěpána Ptáčka (4.W) a Petra Svobodu (4.W). Chlapci obsadili první tři místa v pořadí Svoboda, Le Ngo Nhat a Hlavsa, Ptáček byl pátý, Bernard šestý. Dvanáct studentů se zapojilo do online Mediální olympiády pod vedením prof. Havlíčka.

25. ledna se konala klasifikační pedagogická rada.

26. ledna se účastníci překladatelské soutěže z anglického jazyka zúčastnili spolu s prof. Kalandrou v Olomouci následného semináře.

Ve dnech 27. ledna - 1. února byli na lyžařském kurzu na Boudě Mír v Krkonoších studenti 5.W s prof. Zapletalem, Víchem a Rojtovou.

29. ledna se uskutečnila řada přednášek o reprodukčním zdraví. Pro primánky to byla přednáška s názvem Dospívám aneb život plný změn, pro chlapce z primy Na startu mužnosti a pro studenty 5.V, 1.A a 1.B přednáška Holky z Venuše, kluci z Marsu.

30. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C (kvinta, sexta, 1.-2. ročník). Kategorie B měla jednoho úspěšného řešitele ze sedmi zúčastněných, byl jím Štěpán Vít (6.W). V kategorii C bylo z devíti účastníků sedm úspěšných a to Daniel Matjaš (5.W), Otakar Andreas Zima (1.A), Eva Hrnčířová (5.W), Vojtěch Grohmann (1.B), Lucie Kaulichová (5.V), František Chocholáč (1.B) a Prokop Stříbrný (1.B). Všichni úspěšní řešitelé postoupili do krajského kola, které se konalo 9. dubna. Další soutěží bylo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, které pro nás bylo úspěšné. Tobiáš Mazura (8.W) zvítězil a Anetě Rohulánové (4.B) patřilo stříbro. Štěpán Tyč (4.W) obsadil v kategorii pro ZŠ 4. místo a ve druhé desítce mladších se umístila Eliška Lesková (3.W). Mazura, Rohulánová i Tyč postoupili do krajského kola.

31. ledna se v zeměpisných znalostech utkalo 70 zájemců z řad studentů ve školním kole Zeměpisné olympiády. V kategorii A obsadili první tři místa Petra Hlavsová (1.V), Jáchym Joudal (1.W) a Pavel Bors (1.V), v kategorii B Markéta Pavlátová (2.W), Tomáš Gennert (2.W) a Matěj Žďárský (2.W), v kategorii C Viktor Souček (3.W), Michal Svoboda (4.V) a Marek Štěpán (3.W) a v kategorii D Martina Rohulánová (7.V), Vojtěch Martinů (3.B) a Tobiáš Mazura (8.W). První dva z každé kategorie postoupili do okresního kola. Někteří sekundáni se zapojili do školního kola Biologické olympiády. Soutěže v tomto týdnu uzavřela Olympiáda ve španělském jazyce 31. ledna.

V tomto týdnu začal plavecký kurz pro studenty 6.W a 2.B. Absolvovali v deseti týdnech deset lekcí v hodinách tělesné výchovy.

31. ledna převzali studenti výpisy vysvědčení za 1. pololetí.

Školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce se konalo 1. února. V kategorii pro ZŠ obsadily první tři místa Tereza Řeháková (4.V), Jindřiška Andělová (4.V) a Johana Mošnová (4.V) a v kategorii pro SŠ Anna Benediktová (7.V), Martina Rohulánová (7.V) a Eliška Kubínová (7.V). Studentky na prvním místě postoupily do krajského kola, které se konalo 18. března v Hradci Králové.

2. února byly jednodenní pololetní prázdniny.

5. února jeli na Univerzitu Pardubice na Chemiklání studenti Mikoláš Hruša (7.V), Karla Miščuková (7.V), Šárka Vlčková (7.V), Martina Rohulánová (7. V) a Lukáš Valášek (3.B) s prof. Karáskovou. Do Pardubic dorazilo více než 300 studentů z České republiky a ze Slovenska, ale počet účastníků letošního ročníku byl navýšen o účastníky soutěže ve Velké Británii na University of Cambridge a University of Oxford pod názvem „Chemistry race“. Ve velké konkurenci se tým Jiráskova gymnázia umístil na konečném 35. místě.

7. února se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky ZŠ. Kateřina Šimková (2.V) byla druhá v kategorii pro primu a sekundu a Antonie Červinková (4.V) byla třetí v kategorii pro tercii a kvartu. Studentky doprovázela prof. Felklová. 

8. února se uskutečnilo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. V kategorii pro ZŠ obsadili první tři místa Barbora Škodová (4.W), Anna Marie Zapletalová (4.W) a Théodore Sullivan (4.V) a v kategorii pro SŠ Anna Misarová (6.V), Kateřina Říhová (6.W) a Sofie Fišerová (5.V). Všichni jmenovaní postoupili do krajského kola. Studenti 2.B a 7.V se zúčastnili v aule besedy s Martinou Bittnerovou o Karlu Havlíčku Borovském.

9. února se 15 zájemců z řad terciánů a kvartánů zúčastnili školního kola Chemické olympiády pro kategorii D. První tři místa patřily Barboře Škodové (4.W), Beátě Čtvrtečkové (4.V) a Štěpánu Tyčovi (4.W). Do okresního kola postoupili ještě Eliška Köhlerová (4.W), Adéla Matějíčková (4.W), Marie Vlachová (4.W), Karolína Lazoková (3.V), Emma Burešová (3.V) a Jindřiška Andělová (4.V). V aule proběhla Burza VŠ, které se zúčastnili žáci sexty, septimy a 2.-3. ročníku, příp. zájemci z řad maturantů. Naši absolventi, nyní vysokoškoláci, se přijeli podělit o své zkušenosti a další informace ohledně studia na VŠ.

V sobotu 10. února se opět na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal pro zájemce o biologii další biologický seminář, kam se s nimi vydala prof. Balcarová.

13. února začaly dvoutýdenní Kalifornské dny. 28 zájemců z řad studentů se zúčastnilo workshopu Hippies - fakta a mýty, který vedla prof. Hronková. Pod vedením prof. Misarové a Novotné Mičíkové se téměř 60 studentů zapojilo do výtvarné dílny na téma Kalifornie.

14. února se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro studenty SŠ. Filip Vondráček (3.B) vybojoval druhé místo a postoupil do krajského kola a Eliška Holá (7.V) byla čtvrtá. V odpoledních hodinách se konala beseda v rámci akce Bankéři do škol, kterou zaštiťovala ČNB. Beseda byla primárně určena studentům ekonomických seminářů, ale zúčastnili se jí i další zájemci. Na základě našich požadavků byla zaměřena hlavně na rizika spojená s placením, investováním a internetovým podvodům. Na závěr si všichni své znalosti ověřili pomocí testu.

14. února byl pro studenty sexty a 2. ročníku připraven workshop Bunkr. Workshopu Demohráč se 15. února zúčastnili septimáni a 16. února studenti 3. ročníku. Obě akce jsou organizovány v projektu Quest klubů, jejichž národním garantem je KAM z.s., držitel certifikace MŠMT. Workshopy jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení, ověřování důvěryhodnosti různých informačních zdrojů a simulují podmínky, za kterých jsou lidé najednou ochotnější naslouchat populistům slibujícím jednoduchá řešení.

Ve dnech 15. a 16. února se uskutečnila další část školního kola Biologické olympiády.

15. února měli přihlášení zájemci o taneční kurzy manželů Štěpových možnost se ve škole zapsat.

16. února se pětičlenný tým 7.W ve složení Adam Hrnčíř, Diana Čelková, Daniel Kumpošt, Ondřej Pachta a Anežka Staňková zúčastnil v Praze mezinárodní soutěže pětičlenných družstev v řešení fyzikálních úloh na čas Fyziklání. Soutěžilo 256 týmů a tak včetně organizátorů a doprovodu bylo v hale výstaviště v Letňanech na 1400 lidí. V soutěžní kategorii našeho týmu bylo 86 družstev a ve výsledku nejlepší český tým byl až devátý. Na prvních osmi místech byli Slovinci, dva slovenské a dva indické týmy, Bulhaři, Brazilci a Rakušáci. Naši borci se neztratili a dosáhli na 58 příčku. Doprovázel je prof. Polák.

V týdnu od 19. února pokračovaly Kalifornské dny. 19. února zhlédli studenti vyššího gymnázia kromě maturantů film Lady Bird. 20. února si zájemci z nižšího gymnázia vyzkoušeli softball, studenti 7.W připravili občerstvení ve stylu Hippie Day a studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku se zúčastnili workshopu s americkými učiteli. Na 21. únor byl pro žáky nižšího gymnázia připraven film Parent Trap. 22. února se studenti z vyššího gymnázia, opět kromě maturantů, zúčastnili v aule prezentace o Kalifornii v podání naší americké lektorky Teresy Contino, která je z Los Angeles, a Kurta ze San Jose. Kromě toho ve třídách probíhaly studentské prezentace o Kalifornii.

21. února doprovodil prof. Košvanec studenty do Jaroměře do okresního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A byl Jáchym Joudal (1.W) čtvrtý a Petra Hlavsová (1.V) desátá, v kategorii B Markéta Pavlátová (2.W) druhá a Tomáš Gennert (2.W) pátý, v kategorii C Viktor Souček (3.W) pátý a Michal Svoboda (4.V) sedmnáctý a v kategorii D zvítězil Tobiáš Mazura (8.W), druhý byl Vojtěch Martinů (3.B) a šestá Martina Rohulánová (7.V). Soutěžící z 1. a 2. místa postoupili automaticky do krajského kola, k nim přibylo ještě dalších 5 účastníků, kteří měli nejvyšší počet bodů. Ve škole se zájemci pokusili vypořádat s praktickou částí školní kola Chemické olympiády.

23. února se konalo školní kolo recitační soutěže.

V aule se 23. února zúčastnili studenti maturitního ročníku a dějepisného semináře programu Přepište dějiny historiků Martina Gromana a Michala Stehlíka. Vpodvečer se program spojený s natáčením podcastu opakoval pro veřejnost.

V průběhu ledna a února probíhalo školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A se utkalo devět studentů, úspěšnými řešiteli se staly Martina Rohulánová (7.V), Tereza Hegerová (7.V), Zuzana Regnerová (7.V) a Alexandra Kordová (8.V). Sedmnáct účastníků měla kategorie B, úspěšní byli Anežka Hájková (2.A), Jakub Kulíček (5.V) a Eva Hrnčířová (5.W). V kategorii C soutěžilo 12 žáků, úspěšné byly Barbora Škodová (4.W), Emma Burešová (3.V), Natálie Kačerová (3.W), Nela Šimková (4.V) a Julie Dvořáková (3.W). Nejvíc účastníků měla kategorie D pro nejmladší žáky. Z 32 soutěžících bylo 20 úspěšných v tomto pořadí: Eliška Řezníčková (2.W), Anna Petrášová (1.W), Pavlína Plašilová (2.V), Marie Poláková (1.W), Matěj Pavlíček (2.W), Damián Němec (1.W), Markéta Pavlátová (2.W), Theodor Ságner (2.V), Jonáš Ansorge (1.W), Jáchym Joudal (1.W), Karolína Štrasová (1.W), Pavlína Bejšovcová (1.W), Rosálie Jiráková (1.V), Věra Soukupová (1.W), Natálie Nývltová (2.V), Richard Plašil (2.V), Eliška Štrasová (1.W), Jan Pohanka (2.W), Tereza Kulíčková (1.W) a Erik Radoň.

Studenti měli v týdnu od 26. února do 1. března jarní prázdniny.

Termín letošní Robotiády opět vyšel na naše jarní prázdniny 1. března. Přesto se našlo šest studentů z robotického kroužku, kteří se chtěli zúčastnit. Letos jsme sice nepřivezli žádnou medaili, ale bylo to těsné, o pár setinek sekundy. Tým „kosiska“ ve složení Václav Holý (5.V), Jan Tomáš (5.V) a Jáchym Bohadlo 5.V) soutěžil v disciplínách LineFollower SŠ (sledování černé čáry) a Bear Rescue Advanced (autonomní záchrana medvěda z bludiště). Dařilo se jim výborně, v první disciplíně byli čtvrtí z 36 týmů a ve druhé také čtvrtí z 31 týmů. Tým SpeedWagon ve složení Ondřej Suchánek (5.V) a Štěpán Strnad (5.V) soutěžil ve sprintu – cílem je co nejrychleji ujet 10 m na dráze široké 90 cm a poté na určeném místě zastavit. Robot se nesmí dotknout mantinelů po obou stranách dráhy. Obsadili krásné 5. místo ze 71 týmů. Náš nejmladší účastník Maxmilián Hejna (1.W) soutěžil ve sledování čáry v kategorii pro ZŠ a umístil se na pěkném 9. místě z 57 týmů.

V týdnu od 4. března byli studenti sexty a 2. ročníku podrobeni povinnému testování České školní inspekce z informatického myšlení a digitálních kompetencí. 4. března prošli testem studenti 6.W, 7. března studenti 6.V a 8. března studenti 2.A a 2.B.

4. března se studenti 8.V podívali s prof. Balcarovou do pivovaru Primátor.

5. března se zájemci zúčastnili v aule přednášky Technologická gramotnost. Ve škole zorganizovaly prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Beata Čtvrtečková (4.V) zvítězila, druhá byla Barbora Škodová (4.W) a čtvrtá Marie Vlachová (4.W). Úspěšnými řešiteli se stali také Štěpán Tyč (4.W). Jindřiška Andělová (4.V), Adéla Matějíčková (4.W), Eliška Köhlerová (4.W) a Karolína Lazoková (3.V).

Dny 6. - 7. března prožili studenti 8.V v Praze za doprovodu prof. Macury, Noska a Veverky. Navštívili Pražské židovské muzeum, Muzeum literatury, Památník národního písemnictví, Památník obětí heydrichiády a Národní galerii. První večer zhlédli dle zájmu představení Čurda, hrdina jedné prohry v divadle Rokoko nebo ve Studiu hrdinů inscenaci Manželka publikovaného básníka nebo v Divadle v Řeznické představení NordOst. Druhý večer zhlédli v Divadle v Dlouhé hru Romeo, Julie a tma.

8. března doprovodila prof. Š. Škodová do okresního kola recitační soutěže Jáchyma Joudala (1.W), Kateřinu Šimkovou (2.V), Michaelu Erbanovou (3.W) a Viktorii Vysokou (3.W). Erbanová a Vysoká získaly čestná uznání, což nebyla samozřejmost, a Joudal spolu se Šimkovou postoupili do krajského kola.

11. března jel prof. Preclík s devíti zájemci na exkurzi do letecké společnosti DSA, a. s. a Letecké záchranné služby do Hradce Králové. Ve škole vypracovávali účastníci Chemické olympiády v kategorii C písemný test, který byl jednou z částí školního kola. Studenti 4.A se s prof. Zikmundovou podívali do náchodského pivovaru Primátor a studenti 4. B je následovali 12. března s prof. Karáskovou.

Ve dnech 12. a 13. března absolvovali literárně-historickou exkurzi Praha židovská studenti 4.A s prof. Nývltovou a Ježkem. Navštívili Židovské muzeum, Muzeum heydrichiády a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Bílá nemoc.

12. března prošli zájemci kurzem s vyškoleným lektorem na lezecké stěně na ZŠ TGM. Akce byla odměnou za vítězství v soutěži na lezecké stěně ve Sportovní lize náchodských škol. Naše studenty doprovodili prof. Slavík a Půlpánová.

Na 16. březen připravila prof. Bergerová spolu s francouzskou lektorkou pro studenty francouzštiny z kvarty a kvinty workshop, ve kterém mimo jiné připravovali jídla francouzské kuchyně. V odpoledních hodinách se ve sborovně uskutečnila beseda se zástupci náchodské nemocnice určená zájemcům o studium lékařství a jiných zdravotnických oborů.

Na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce do Hradce Králové jela 18. března prof. Bergerová s Annou Misarovou (6.V), která byla pátá mezi 11 účastníky, a Barborou Škodovou (4.W), ta byla 7. mezi 10 účastníky.  Na krajské kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce doprovodila prof. Pavlíčková s Terezu Řehákovou (4.V) a Annu Benediktovou (7.V). Do náchodského pivovaru se podívali studenti 8.W s prof. Zikmundovou.

Národní finále Soutěže v kybernetické bezpečnosti organizované Centrem kybernetické bezpečnosti z.ú. a celou řadou státních, akademických i profesních organizací se uskutečnilo 18. dubna v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Finále se zúčastnilo 61 nejlepších studentů a studentek ze základních, středních a vysokých škol z celé České republiky, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Soutěžící se do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online kol, která absolvovalo přes 10 000 studentů. Z našeho gymnázia do finále postoupil Filip Hejzlar (8.V) a umístil se na krásném 32. místě.

19. března pořádaly na naší škole prof. Balcarová a Zapletalová okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D. Naši školu reprezentovaly Emma Burešová (3.V), Julie Dvořáková (3.W), Natálie Kačerová (3.W) a Barbora Škodová (4.W). Okresního kola se zúčastnilo 26 žáků, kteří odevzdali vstupní úkoly. Ty jsou důležitou součástí Biologické olympiády a jednou z podmínek pro účast v okresním kole. Burešová zvítězila, hned za ní na 2. místě skončila Škodová a 3. místo obsadila Kačerová. Dvořáková skončila na krásném 5. místě a stále měla naději na postup do krajského kola.

Na Pedagogické dny na Univerzitu v Hradci Králové jelo s prof. Bergerovou a Felklovou 20 studentů francouzštiny. Byly pro ně připraveny zábavné aktivity a úniková hra ve francouzštině. Do Ostravy cestovalo několik studentů s prof. Kalandrou na překladatelský seminář z anglického jazyka. Studenti 5.W, 1.B, 8.W a 4.B se v aule zúčastnili besedy se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou.

20. března se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. Organizace se ujala prof. Vondřejcová. V kategorii E byl Tadeáš Semelbauer (4.W) druhý, na 4.-7. místě skončili Michal Tylš (4.V), Beáta Čtvrtečková (4.V), Eduard Hlavsa (4.V) a Daniel Ježek (4.V) v tomto pořadí. V kategorii F byl mezi sedmi soutěžícími jen jeden žák z jiné školy než z naší. První tři míst apatřila Anne Urbancové (3.W), Elišce Leskové (3.W) a Emmě Burešové (3.V). Soutěžili ještě Viktorie Vysoká (3.W), Petr Štras (3.V) a Martin Faltus (3.W). V Hradci Králové se konalo krajské kolo mezinárodní Ekonomické olympiády. Z naší školy se ho zúčastnili čtyři postupující studenti: Anna Chocholáčová (4.A), Dominik Marks (8.V), Marie Hanušová (4.B) a Ondřej Nekvinda (4.B), další čtyři pozvaní studenti se krajského kola nezúčastnili. Obvykle do krajského kola může postoupit maximálně pět nejlepších studentů ze školy, letos však pořadatelé výjimečně z našeho gymnázia pozvali studentů osm, protože se jim výsledky oproti jiným školám zdály velmi dobré. Nejlepšího umístění dosáhli Ondřej Nekvinda (4.B) svým 11. místem a Anna Chocholáčová (4.A)  14. místem.

Do Hostinného doprovodil 21. března prof. Rozinek na florbalový turnaj tým ve složení Jan Ježek (4.W), Marek Flašar (4.W), Jan Dřízal (4.W), Michal Štrof (4.V), Mikuláš Hejna (4.V), Vojtěch Majer (3.V), Josef Rychtera (3.V), Václav Podškubka (3.V) a Jan Ježek (3.W). V krajském srovnání vybojovali stříbro. Na další florbalový turnaj jel se staršími studenty do Prahy prof. Divišek. Zúčastnili se Národního finále turnaje Subterra cup v pražském Braníku, kam si vybojovali postup jako vítězové krajského kola. Chlapci David Fröde (6.V), Adam Richter (3.B), David Špaček (4.B), Martin Hanuš (2.A), Jakub Jireček (6.W), Jan Prouza (8.W), Jakub Vysoký (8.W), Ondřej Lukavský (3.B), Jakub Steiner (5.V), Lukáš Bouček (5.V), Eduard Vlach (6.V) a Adam Kašpar (2.B) v konkurenci nejlepších školních družstev z celé České republiky rozhodně nezklamali a obsadili pěkné 5.místo. Matouš Spilka (6.V) obsadil 21. března 4. místo v krajském kole Konverzační soutěže v ruském jazyce, doprovodil ho prof. Moučka. Aneta Rohulánová (4.B) vybojovala 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce. 

22. března se konalo v Hradci Králové na Přírodovědecké fakultě UHK krajské kolo Biologické olympiády pro kategorii A. Naše gymnázium reprezentovaly Tereza Hegerová (7.V), Martina Rohulánová (7.V) a Zuzana Regnerová (7.V), doprovodila je prof. Balcarová. S workshopem Fyzioterapie do škol přišla do naší školy naše absolventka Mgr. Zuzana Vančáková. Workshopu se zúčastnili terciáni. Několik zájemců se zapojilo do Technologické olympiády, kterou pořádalo ČVUT Praha. Z našeho gymnázia se do soutěže přihlásilo sedm týmů, a protože souběžně probíhala i soutěž Matematický klokan, nebyl dostatek prostoru, kde by týmy mohly v klidu pracovat. A tak se soutěžilo na chodbě, před oponou i za oponou v aule nebo v bývalé promítací kabině. Dopadlo to výborně. Tým Binary Brigade ve složení Jáchym Netresta (4.B), Ondřej Nekvinda (4.B) a Michal Suchomel (4.B) s přehledem vyhrál a postoupil do celorepublikového finále, které proběhlo 12. dubna na ČVUT v Praze. To je v konkurenci 561 týmů z celé České republiky fantastický výsledek. Ani další týmy se neztratily a umístily se na krásných místech: 61. místo tým Sigma tech Tomáš Dřízal (6.W), Jakub Jireček (6.W), Jeroným Němec (6.W), 62. místo tým 2-dimenzionální hraboš Lukáš Král (5.W), Daniel Matjaš (5.W), Antonín Kubeček (5.W) a 178. místo tým Technoklátiči Matěj Vrzáček (7.W), Daniel Kumpošt (7.W) a Adam Hrnčíř (7.W). Další tři týmy byly ve třetí a čtvrté stovce výsledkové listiny. Ve škole proběhla soutěž Matematický klokan, do níž se přihlásilo více než 260 studentů. V kategorii Benjamín zvítězila Ema Uhlířová (2.W) následovaná Maxmiliánem Hejnou (1.W) a Vojtěchem Kábrtem (2.V). Uhlířová zvítězila i v rámci kraje, Hejna byl třetí. V kategorii Kadet obsadil 1. místo Petr Svoboda (4.W), který v krajské konkurenci obsadil 1.-2. místo, a o 2.-3. místo se ve škole dělili Martin Faltus (3.W) a Štěpán Ptáček (4.W). Trojicí s nejlepšími výsledky byli v kategorii Junior Daniel Matjaš (5.W), Štěpán Vít (6.W) a Lucie Kaulichová (5.V), kteří obhájili toto pořadí i v krajském srovnání, a v kategorii Student patřila první tři místa Michalu Suchomelovi (4.B), Filipu Hejzlarovi (8.V) a Vojtěchu Martinů (3.W) a i tato trojice obsadila stejná místa v kraji.

Na literárně-historické exkurzi v Praze byli ve dnech 25.-26. března studenti 4.B s prof. Půlpánovou a Havlíčkem. Navštívili Židovské muzeum, Národní památník hrdinů heydrichiády, Národní muzeum a v Knihovně Václava Havla absolvovali program (Ne)svobodná tvorba. V Divadle ABC zhlédli divadelní představení Bílá nemoc.

25. března se konala okresní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti. Naši studenti uspěli a čtyři práce postoupily do krajského kola. V oboru č. 6 „Zdravotnictví“ práce Hany Váňové (4.A) na téma Akutní lymfoblastická leukemie u dětí (1. místo), v oboru č. 8 „Ochrana a tvorba životního prostředí“ práce Doubravky Kozlové (8.W) Průzkum a monitoring výskytu modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous) na nových lokalitách NPP Babiččino údolí (1. místo), v oboru č. 18 „Informatika“ práce Kryštofa Hanky (7.V) Projekt Lucidium (1. místo) a práce Jáchyma Netresty (4.B) Jídelna+ – alternativní systém objednávání obědů (2. místo). Práce Dagmar Hoeben (8.V) Vliv hudby na požitek z jídla v oboru č. 14 „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ do krajského kola bohužel nepostoupila. Krajské kolo se konalo 7. května na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Doubravka Kozlová zvítězila ve svém oboru i zde a postoupila do celostátního finále. Netresta si odvezl stříbro, Hanka byl čtvrtý a Váňová třetí.

25. března školu reprezentovali v krajském kole Chemické olympiády Beáta Čtvrtečková (4.V), Barbora Škodová (4.W), Štěpán Tyč (4.W), Marie Vlachová (4.W) a Jindřiška Andělová (4.V). Doprovodila je prof. Zikmundová. Krásné třetí místo patřilo Škodové a Čtvrtečková byla šestá z 23 účastníků, ale i zbývající soutěžící se stali úspěšnými řešiteli. Na další krajské kolo, tentokrát Matematické olympiády, doprovodila 26. března prof. Vondřejcová. O úspěch se pokusili Eduard Hlavsa (4.V), Minh Le Ngo Nhat (4.W) a Petr Svoboda (4.W), nikdo z nich se ale nestal úspěšným řešitelem.

26. března přijeli do školy manželé Lenka a Václav Špillarovi se svými cestopisnými projekcemi. Projekci Egypt - Ve stínu pyramid zhlédli studenti sekundy, tercie, septimy a 3. ročníku a program Guatemala - Země mezi sopkami a dvěma oceány studenti sexty a 2. ročníku.

27. března odvedl prof. Ježek studenty 2.A na exkurzi a brigádu do přírodní rezervace Zbytka. Podíleli se na přípravě biotopu pro repatriaci vymírajícího hnědáska osikového. Žáci 4.V nacvičovali s prof. Hronkovou muzikál, se kterým vystoupili mimo jiné na Prima sezóně. V prostorách Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali 3 studenti, Tobiáš Mazura (8.W), Vojtěch Martinů (3.B) a Markéta Pavlátová (2.W). Martinů získal bronz, zbývající dva soutěžící byli úspěšnými řešiteli. Studenti 3. ročníku vyslechli přednášku por. Mgr. Miroslava Mervarta z Policie ČR s názvem Krizový plán AMOK o tom, jak se chovat v hromadných krizových situacích ve škole. Prof. Moučka a Zapletal zorganizovali Velikonoční mezitřídní basketbalový turnaj pro studenty vyššího gymnázia. Basketbalové bitvy se zúčastnilo 8 týmů, ze kterých se nejlepším stalo družstvo ze 7.W ve složení Adam Hrnčíř, Ondřej Pachta, Richard Hladík, Kryštof Vencl, Matěj Vrzáček a Lukáš Zítko.

Před Velikonocemi měli studenti ve čtvrtek 28. března jednodenní prázdniny.

Do krajského kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce doprovodila 2. dubna Filipa Vondráčka (3.B) prof. Felklová. Prof. Zapletalová vedla týmy volejbalistů na turnaj do Červeného Kostelce. Dívčí tým tvořily Natálie Jará (4.V), Viktorie Čermáková (3.W), Aneta Sedlářová (4.W), Viktorie Adamcová (3.V), Anežka Kučerová (4.V), Karolína Lazoková (3.V), Johanka Mošnová (4.V), Michaela Anna Stefanu (4.V), Ema Veselá (4.W), Tereza Vostřesová (4.W), Anna Marie Zapletalová (4.W) a Lucie Zítková (4.W) a chlapecký Jan Dřízal (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Lukáš Kadaník (4.W), Jan Ježek (4.W), Štěpán Ptáček (4.W), Lukáš Sychrovský (4.W), Mikuláš Hejna (4.V), Albert Línek (4.V) a Matyáš Vávra (4.V). Dívky vybojovaly bronz mezi devíti týmy, chlapcům se tolik nedařilo.

Ve dnech 3.-5. dubna psali maturanti písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků.

Do okresního kola Matematické olympiády doprovodil 3. dubna garant celého okresního kola prof. Lichtenberg. V kategorii Z6 zvítězila Anna Petrášová (1.W), druhý byl Maxmilián Hejna (1.W), třetí Petra Hlavsová (1.V) a o 4.-6. místo se dělili Sebastián Mach (1.W) a Petr Souček (1.W). Vítěze jsme měli i v kategorii Z7, byla jím Sofie Maráková (2.V), Ema Uhlířová (2.W) obsadila 2.-3. místo, čtvrtý byl Tomáš Král (2.V) a pátý Lukáš Braha (2.V). Dalšími účastníky v této kategorii byli Theodor Ságner (2.V), Radim Šrůtek (2.W), Klára Stránská (2.V), Vilém Vymetálek (2.W), Ota Petr (2.W) a Matěj Pavlíček (2.W). V kategorii Z8 vybojoval 2. místo Martin Faltus (3.W), Emma Burešová (3.V) se dělila o 3.-4. místo, dalšími soutěžícími byly Michaela Erbanová (3.W) a Natálie Kačerová (3.W). Závodů na lezecké stěně na ZŠ TGM se zúčastnili za doprovodu prof. Půlpánové Jindřiška Andělová (4.V), Barbora Halamková (4.V), Eliška Holá (7.V), Jakub Kulíček (5.V), Štěpán Melichar (2.V), Václav Podškubka (3.V), Eduard Práza (2.V), Hubert Vlček (3.W), Eliška Štrasová (1.W) a Karolína Štrasová (1.W). Náš tým zvítězil, vítěze jsme měli i mezi jednotlivci ve svých kategoriích. Byli jimi Štěpán Melichar (2.V), Hubert Vlček (3.W) a Jindřiška Andělová (4.V). V odpoledních hodinách si učitelé připomněli Den učitelů pěším výletem na Pavlišov spojeným s hrou a pavlišovským řízkem.

4. dubna se zabývali zájemci z řad studentů praktickou částí Chemické olympiády v kategorii C. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.

5. dubna se pokusili uspět v krajském kole Biologické olympiády Anežka Hájková (2.A), Jakub Kulíček (5.V) a Eva Hrnčířová (5.W) za doprovodu prof. Jaroušové. Kulíček se dostal do první desítky. Ve škole proběhla pro terciány další lekce Fyzioterapie do škol pod vedením Mgr. Zuzany Vančákové.

Průmyslová revoluce byla náplní tematického dne, který absolvovali 8. dubna žáci 3.V a 9. dubna žáci 3.W.

Týden od 8. dubna by se dal označit jako týden předmětových olympiád. Ve škole se 8. dubna studenti věnovali praktické části Chemické olympiády. Rovněž 8. dubna doprovodila do krajského kola Dějepisné olympiády do Hradce Králové prof. Fišerová. Jakub Vlček (7.V) obsadil 4. místo, páté místo patřilo Kamile Řezníčkové (6.W) a Jakub Váňa (2.B) byl mezi dvaceti soutěžícími dvanáctý. 9. dubna se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády pro žáky ZŠ. Nela Šimková (4.V) skončila patnáctá mezi 27 účastníky. Nelu doprovodil prof. Macura. 9. dubna jel prof. Polák se studenty Vítem Štěpánem (6.W), Andreasem Otakarem Zimou (1.A), Vojtěchem Grohmannem (1.B), Františkem Chocholáčem (1.B), Prokopem Stříbrným (1.B), Lucií Kaulichovou (5.V), Evou Hrnčířovou (5.W) a Danielem Matjašem (5.W) do Hradce Králové na krajské kolo Matematické olympiády. Hrnčířová obsadila pěkné 2. místo a Kaulichová 3.-6. místo. Do krajského města na krajské kolo Chemické olympiády jeli 10. dubna s prof. Zikmundovou Josef Pospíšil (6.W), Antonín Kubeček (5.W) a Daniel Matjaš (5.W). Kubeček si odvezl stříbrnou medaili. V krajském kole Prezentiády děvčata Nela Šimková (4.V) a Antonie Červinková (4.V) zvítězila a postoupila do finále, které se konalo v Brně. Do Hradce Králové je doprovodil prof. Havlíček. 11. dubna školu reprezentoval v krajském kole Fyzikální olympiády Tadeáš Semelbauer (4.W).

9. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.W s prof. Pavlíčkovou a Havlíčkem. Vydali se Po stopách Heydrichiády, navštívili Pasáž Lucerna a v Divadle ABC zhlédli představení Hamlet. Ve škole se natáčel PokKec s naším absolventem Tomášem Hegerem, který se podělil o své zkušenosti se studiem na University of Cambridge v Anglii. Na kvalifikační turnaj ultimate frisbee doprovodil studenty do Hradce Králové prof. Slavík. Přestože tým nemohl nastoupit v optimální sestavě, dosáhl díky bojovnosti mezi deseti týmy na 6. místo. Tým hrál ve složení Mikoláš Hruša (7.V), Václav Matyska (7.V), Tereza Hegerová (7.V), Barbora Rýdlová (7.V), Rozálie Jůzová (6.V), Josef Pospíšil (6.W), Jan Tomáš (5.V) a Lukáš Bouček (5.V). Prof. Zapletal organizoval okresní kolo turnaje v minifotbale chlapců kategorie IV na umělé trávě v Bělovsi. Náš tým zabojoval ve složení Jan Dřízal (4.W), Jan Ježek (4.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Albert Línek (4.V), Daniel Ježek (4.V), Štěpán Jirouch (3.V), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V), Jakub Maroul (3.V), Jakub Korec (3.V) a Jan Ježek (3.W). Náš tým zvítězil ve všech svých utkáních a zaslouženě obsadil 1. místo mezi devíti školními družstvy okresu Náchod a zároveň si tím zajistil postup do krajského kola. Hned další den se konal v Bělovsi další turnaj v minifotbale, na který fotbalisty Tomáše Gennerta (2.W), Otu Petra (2.W), Davida Ryšavého (2.V), Richarda Plašila (2.V), Štěpána Melichara (2.V), Václava Hvězdu (2.V), Tomáše Zapletala (1.W), Hoang Le Ngo Nhat (1.W), Matyáše Beneše (1.V), Vojtěcha Kábrta (2.V), Prokopa Matysku (2.V), Pavla Borse (1.V) a Františka Nováka (1.V) doprovodil prof. Divišek. Tento tým vybojoval stříbro.

Proběhlo fotografování tříd, kterého se opět ujali prof. Preclík a Forejt. Hlavním fotografovacím dnem byl 10. duben.

Sportovalo se i 11. dubna. Na semifinále Juniorského maratonu jeli do Hradce Králové s prof. Půlpánovou Eva Hrnčířová (5.W), Albert Línek (4.V), David Špelda (4.V), Matyáš Vávra (4.V), Matěj Vrzáček (7.W), Filip Steiner (4.B), Antonín Kubeček (5.W), Lucie Šretrová (3.A), Klára Janovská (8.W) a Josef Pospíšil (6.W). Každý z běžců musel uběhnout desetinu maratonské tratě. Pod tradičním názvem týmu Teplý štrúdl vyběhlo letos několik nováčků v soutěži a třetí místo mezi devíti týmy je příslibem i do dalších ročníků. Na Stavební fakultě ČVUT v Praze se konal již 17. ročník soutěže Hala roku Junior. Poprvé se této soutěže rozhodli zúčastnit i studenti našeho gymnázia, a to tým Bobří stavitelé ve složení Šimon Pitaš (3.A) a Jan Pražák (3.A). Doprovodil je prof. Rozinek. Úkolem bylo vytvořit dřevěný model nosné konstrukce hangáru, který splňuje řadu omezení ze zadání a zvládne unést co největší zatížení. Soutěže se zúčastnilo celkem 58 týmů. První zatěžkávací zkouškou bylo dopravit rozměrný model do Prahy pomocí veřejné dopravy. Třetí místo našeho týmu bylo skvělým výsledkem. Úspěch byl o to větší, že většina ostatních týmů byla ze středních odborných škol stavebních. Pro francouzštináře ze sexty připravila prof. Bergerová spolu s francouzskou lektorkou Charlotte workshop s francouzskou kuchyní. V odpoledních a večerních hodinách se uskutečnil již potřetí Gympl v opeře. Do Státní opery v Praze se vydali účastníci z vyššího gymnázia s prof. Veverkou, Misarovou a Vrátilovou, aby zhlédli Lazebníka sevillského Gioacchino Rossiniho. V odpoledních hodinách se konaly třídní schůzky.

Dvacet pět nejlepších týmů z celé republiky se utkalo ve finále Technologické olympiády 12. dubna na FEL ČVUT v Praze. Každý tým si vybral z nabízených témat a pod vedením mentora z praxe vypracoval projekt, který poté na finále prezentoval. Tým Binary Brigade ve složení Jáchym Netresta, Ondřej Nekvinda a Michal Suchomel (všichni ze 4.B) zvolil téma “Elektromobilita: Elektromobilita jako infrastruktura. Řešíme nabíjecí stanice, mobilní aplikace, autonomní provoz, komfort uživatelů, …”. Obhajoba jeho projektu mu nakonec přinesla pěkné 15. místo.

Na 12. duben připadl první termín přijímacích zkoušek pro zájemce o čtyřleté studium, druhý termín přijímacích zkoušek ke čtyřletému studiu byl 15. dubna. 16. a 17. dubna přišli k přijímacím zkouškám uchazeči o osmileté studium. Ve všech dnech konání přijímacích zkoušek bylo vždy pro osm tříd vyššího gymnázia vyhlášeno ředitelské volno. 

Ve dnech 15-17. dubna absolvovali žáci 4.V zážitkovou hru Demohráč v režii Prázdninové školy Lipnice. Jak název napovídá, cílem bylo přiblížit žákům demokratické principy a ukázat jim, že demokracie je křehká a není zadarmo.

16. a 19. dubna proběhla další lekce Fyzioterapie do škol pro terciány.

17. dubna jeli do Prahy s prof. Pavlíčkovou a Pavlíkem na kulturní program Fiesta flamenca aneb Španělská kultura křížem krážem studenti španělštiny ze sexty a 2.B. Program se konal ve studiu Itaka. Na krajské kolo Prezentiády jel se studenty 7.V Petrem Tomášem, Terezou Hegerovou a Šárkou Vlčkovou prof. Havlíček. Na volejbalový turnaj na ZŠ Plhov doprovodil náš tým ve složení Pavlína Divišková (2.V), Natálie Nývltová (2.V), Marie Pokorná (2.W), Ráchel Grendelová (2.W), Ema Bořková (2.W), Markéta Pavlátová (2.W) a Adéla Škopová (2.W) prof. Divišek. Dívky vybojovaly 2. místo.

Po stopách Josefa Škvoreckého se 18. dubna vydali studenti 8.V s prof. Macurou. Procházky Máchovým krajem, posledního setkání s literaturou v rámci Dannyho svaťáku pořádaného ve spolupráci s náchodskou knihovnou, se zúčastnili studenti 2. ročníku, 6.W a 3.B. Krajem Máchova díla provedla studenty paní PhDr. Renata Mauserová, historička, kronikářka a ctitelka Máchova díla.V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty.

19. dubna se oktaváni rozloučili se školou svým posledním zvoněním. Na Matematický Náboj doprovodil do Prahy prof. Svoboda dva týmy. Tým ve složení Andreas Otakar Zima (1.A), Jakub Jireček (6.W), Eva Hrnčířová (5.W), Daniel Matjaš (5.W) a Prokop Stříbrný (1.B) soutěžil v kategorii Junior a tým Vojtěch Martinů (3.B), Daniel Kumpošt (7.W), Adam Hrnčíř (7.W), Lukáš Valášek (3.B) a Jan Pražák (3.A) v kategorii Senior.

Na víkendový pobyt s angličtinou na táborovou základnu ve Vižňově vyjelo ve dnech 19.-21. dubna 30 studentů s prof. Kalandrou, Jirkovou, Noskem, naší lektorkou Teresou a dalšími deseti rodilými mluvčími z Fulbright English Teaching Assistant Program.

Pondělí 22. duben patří maturantům 4.A a 4.B, kteří se rozloučí se středoškolským studiem svým posledním zvoněním.

22 studentů bylo ve dnech 22.  -29. dubna s prof. Forejtem a Preclíkem na výměnném pobytu na partnerské škole v Georgsmarienhütte v SRN. Na naší škole organizovaly 22. dubna prof. Balcarová a Netíková okresní kolo Biologické olympiády. Zvítězila Anna Petrášová (1.W) před Eliškou Řezníčkovou (2.W) a 4. místo obsadila Marie Poláková (1.W).Všechny postoupily do krajského kola, které se konalo 23. května v Hradci Králové. V okresním kole ještě obsadila 8. místo Pavlína Plašilová (2.V).

Ve dnech 23.-30. dubna se studentky Barbora Škodová (4.W) a Eliška Kubínová (7.V) zúčastnily s prof. Balcarovou expedice Klubu Natura na Tenerife. 23. dubna prožili terciáni tematický den Návykové látky a jejich alternativa, na němž se podílela i Česká policie zastoupená por. Miroslavem Mervartem. Do Trutnova na krajské kolo turnaje v minifotbale doprovodil prof. Zapletal tým ve složení Jan Dřízal (4.W), Jan Ježek (4.W), Le Ngo Nhat Minh (4.W), Albert Línek (4.V), Daniel Ježek (4.V), Štěpán Jirouch (3.V), Vojtěch Majer (3.V), Jakub Jansa (3.V), Jakub Maroul (3.V), Jakub Korec (3.V) a Jan Ježek (3.W). Chlapci vybojovali 3. místo. Všechny třídy vyššího gymnázia kromě maturantů se v aule zúčastnily prezentace Cambridge English ze společnosti Cambridge P.A.R.K. Ve spolupráci s touto organizací bude možné konat mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny přímo u nás ve škole.

Do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D se 24. dubna vydali naši studenti za doprovodu prof. Poláka. V kategorii B soutěžilo 14 studentů, naši školu reprezentovali tři. Adam Hrnčíř (7.W) byl druhý a Daniel Kumpošt (7.W) a Diana Čelková (7.W) se dělili o 6. – 7. místo. V kategorii C soutěžilo 17 studentů, naši školu reprezentovali Petr Vočadlo (6.V), Jakub Jireček (6.W), Jakub Váňa (2.B), Petr Bureš (6.V), Matouš Spilka (6.V) a Bartoloměj Tuček (6.V). Vočadlo vybojoval 3. místo, ostatní se seřadili ve středu výsledkové listiny. V kategorii D soutěžilo 24 studentů, náš Andreas Otakar Zima (1.A) byl jedenáctý následován Jáchymem Bohadlem (5.V)  a Danielem Matjašem (5.W). V divadle Jesličky se pokusili uspět v Krajské přehlídce dětských recitátorů Kateřina Šimková (2.V) a Jáchym Joudal (1.W) za doprovodu prof. Nývltové. Na Robosoutěž do Prahy jeli robotici v doprovodu prof. Svobody a Lichtenberga. Prof. Rozinek a Moučka doprovodili atlety z nižšího gymnázia do Nového Města nad Metují na okresní kolo Poháru Rozhlasu. Mladší žákyně Nela Kadaníková (1.V), Nela Nováková (1.W), Pavlína Bejšovcová (1.W), Asante Kratěnová (2.V), Ema Bořková (2.W), Ráchel Grendelová (2.W) a Viktorie Melišíková (2.W) obsadily 3. místo a starší žákyně Adéla Renská (3.V), Lucie Prokopová (3.W), Lucie Řiháková (3.W), Viktorie Vysoká (3.W), Johanka Mošnová (4.V), Karolína Horkelová (4.V), Laura Bejšovcová (4.V) a Thea Vojtěchová (4.V) zvítězily a postoupily do krajského kola. Chlapci byli v obou kategoriích čtvrtí. Za mladší žáky startovali Dino Kašpar (1.V), Dominik Souček (1.V), František Novák (1.V), Jan Faltus (1.V), Richard Plašil (2.V), David Ryšavý (2.V), Radim Eichler (2.V), Vojtěch Kábrt (2.V) a Tomáš Sychrovský (2.W) a za starší žáky Martin Faltus (3.W), Martin Brandejs (3.W), Tomáš Balcar (3.W), Albert Línek (4.V), Matyáš Vávra (4.V), Michal Svoboda (4.V), Lukáš Sychrovský (4.W), Marek Flašar (4.W) a Štěpán Ptáček (4.W).

Ve dnech 24.-25. dubna se konalo v Praze celostátní finále Zeměpisné olympiády, kam se probojoval náš student Vojtěch Martinů (3.B). Doprovodil ho prof. Divišek.

24. dubna se soutěže Scratch Cup zúčastnili žáci Bao Bui Gia (2.W), Michal Hylena (3.V), Petr Štras (3.V) a Daniel Ježek (4.V). Nejlépe dopadl ve své kategorii Bui, byl 15. mezi 76 účastníky, a Ježek obsadil 19. místo z 36 účastníků. Soutěž organizoval prof. Lichtenberg.

25. dubna se studenti 1.A zúčastnili workshopu BaseCamp, který lektorovali členové střediska EVVO Tereza. Tématem byly Klimatické změny. Zájemci z řad studentů se zapojili do online předvolební debaty před volbami do Evropského parlamentu s názvem Zavolíme!.

30. dubna doprovodil prof. Moučka basketbalový tým ve složení Martin Brandejs (3.W), Vilém Vlček (3.W), Minh Le Ngo Nhat (4.W), Jan Ježek (4.W), Lukáš Sychrovský (4.W) a Matyáš Vávra (4.V) na turnaj na ZŠ Plhov. Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola. Žáci 4.V vystoupili v aule se svou hrou se zpěvy Tři prasátka před žáky primy, sekundy a tercie. Hru s nimi nastudovala prof. Hronková a toto vystoupení bylo pro ně generálkou před účinkováním na Náchodské prima sezóně.

1. května byl státní svátek.

2. května zhlédli v rámci Náchodské prima sezóny studenti 4.W a kvinty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka již zmíněnou hru se zpěvy Tři prasátka. Studenti 7.V se v kině Vesmír zúčastnili promítání studentských filmů a žáci 3.V tamtéž promítání studentských animovaných filmů. 3. května se žáci 4.V zapojili v ZUŠ Náchod do workshopu tance a digitalizace Okem kamery a studenti 7.W v Městské knihovně Náchod do programu Živá knihovna.

2. května přišli maturanti vypracovat maturitní didaktické testy z matematiky a z anglického jazyka, 3. května z českého jazyka a 6. května z rozšiřující matematiky.

2. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou a žáci 3.W s prof. Misarovou a Polákovou. Navštívili Pražský hrad a v Divadle pod Palmovkou zhlédli představení Bezruký Frantík.

3. května se primáni zapojili do workshopu První pomoc, který byl připraven ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou - Evangelickou akademií Náchod. Martin Brandejs (3.W), Matyáš Vávra (4.V), Lukáš Sychrovský (4.W), Vilém Vlček (3.W), Jan Ježek (4.W) a Rudolf Vymetálek (4.V) vybojovali za doprovodu prof. Moučky 3. místo v krajském kole turnaje v basketbalu pro žáky 8.-9. třídy základních škol a víceletých gymnázií v Týništi nad Orlicí. 

6. května navštívili studenti 3.B s prof. Fišerovou a Moučkou Kuks. Prošli si Betlém, Křížovou cestu 21. století a dva prohlídkové okruhy v Hospitálu spolu s historií lékáren.

8. května byl státní svátek.

Na 9. květen připravili prof. Macura a Š. Škodová pro žáky 4.W projektový den Náchodští Židé. Prof. Balcarová doprovodila studenty Emmu Burešovou (3.V), Barboru Škodovou (4.W), Natálii Kačerovou (3.W) a Julii Dvořákovou (3.W) do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády v kategorii C. Všechny studentky byly úspěšnými řešiteli, Burešová vybojovala 3. místo. Studenti kvinty, 1.A a 7.V a dalších 19 zájemců se zúčastnilo v aule besedy s naším absolventem Ing. Pavlem Zimou, zakladatelem prohlížeče seznam.cz.

Prof. Havlíček doprovodil do Brna finalisty soutěže Prezentiáda. 10. května soutěžily studentky Nela Šimková (4.V) a Antonie Červinková (4.V) v kategorii pro žáky ZŠ a 11. května Petr Tomáš (7.V), Tereza Hegerová (7.V) a Šárka Vlčková (7.V) v kategorii pro středoškoláky.

10. května navštívili žáci 3.V v doprovodu prof. Macury a Polákové Pražský hrad a v Městských divadlech pražských zhlédli představení Romeo a Julie.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli ve dnech 13. - 14. května studenti 1.B s prof. Veverkou a Půlpánovou. Navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, Národní muzeum, Neviditelnou výstavu a v  Divadle ABC zhlédli inscenaci Antigona.

Do botanické zahrady a iQlandie v Liberci se podívali 13. května studenti 1.A a 5.V s prof. Jaroušovou, Zapletalovou a Macurou. Studenti 1.B a 5.W se tamtéž vydali 16. května s prof. Balcarovou, Matěnovou a Preclíkem.

14. května se kvartáni vydali s prof. Felklovou, Macurou, Š. Škodovou a Vondřejcovou do Terezína a pak do Prahy do Divadla Na Zábradlí, kde zhlédli představení Europeana.

15. května absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Macurou a Víchem. Na programu byl Vyšehrad, Slavín, Národní muzeum a divadelní představení Babička se vrací ve Studiu Ypsilon. Prof. Kalandra doprovodil šest studentů na festival Všemi směry, pořádaný Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze. Naši studenti se již tradičně zapojili do celonárodní sbírky Český den proti rakovině, v níž mohli lidé zakoupením květu měsíčku lékařského v hodnotě 20 Kč přispět na prevenci nádorů prsu a screeningové programy.

16. května navštívili žírečský areál Braunova Betlému, Hospitál v Kuksu a prošli se barokní krajinou studenti 7.W s prof. Misarovou a Veverkou.

17. května se naši studenti mohli zapojit do Studentských voleb do Evropského parlamentu.

Ve dnech 20.-23. května se podrobili ústní maturitní zkoušce studenti oktávy. Předsedou maturitní komise v 8.V byl jmenován PaedDr. Libor Turek z trutnovského gymnázia a v 8.W Mgr. Marie Hornychová z broumovského gymnázia. Ve dnech 27.-30. května maturovali studenti čtyřletého studia. Do 4.A byla jmenována předsedkyní maturitní komise Mgr. Alena Michálková z Gymnázia Broumov a do 4.B Mgr. Jan Beránek z Městského gymnázia a SOŠ Úpice.

Na školní výlet na Ostaš jeli studenti 3.A s prof. Forejtem a Svobodou ve dnech 20.-22. května.

Prof. Košvanec doprovodil 22. května atletky Adélu Renskou (3.V), Johanku Mošnovou (4.V), Karolínu Horkelovou (4.V), Lauru Bejšovcovou (4.V), Lucii Řihákovou (3.W), Lucii Prokopovou (3.W), Viktorii Vysokou (3.W), Michaelu Stefanu (4.V) a Natálii Jarou (4.V) na Pohár rozhlasu do Hradce Králové. Dívky obsadily 5. místo. Na ZŠ T. G. M. v Náchodě se uskutečnil turnaj ve streetballu, kam náš tým ve složení Pavel Bors (1.V), Matouš Köppl (2.V), Richard Plašil (2.V), Václav Hvězda (2.V), Tadeáš Honsa (2.W), Vilém Vlček (3.W), Martin Brandejs (3.W), Matyáš Vávra (4.V), Lukáš Sychrovský (4.W), Eliška Štrasová (1.W), Karolína Štrasová (1.W), Tamara Kadlecová (1.W), Viktorie Melišíková (2.W), Viktorie Adamcová (3.V), Karolína Lazoková (3.V), Natálie Kačerová (3.W), Anna Urbancová (3.W), Eliška Lesková (3.W) a Thea Vojtěchová (4.V) doprovodil prof. Rozinek. Chlapci z primy a sekundy vybojovali 2. místo, zbývající týmy - chlapci z tercie a kvarty, dívky z primy a sekundy a dívky z tercie a kvarty - zvítězily.

Do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády v kategorii D jely 23. května studentky Anna Petrášová (1.W), Marie Poláková (1.W) a Eliška Řezníčková (2.W) s prof. Rojtovou. Děvčata předvedla výborné biologické znalosti, Řezníčková vybojovala první místo.

24. května doprovodila prof. Netíková studenty na soutěž v poznávání přírodnin. V kategorii D soutěžily Pavlína Plašilová (2.V), Eliška Řezníčková (2.W) a Matěj Pavlíček (2.W), v kategorii C Natálie Kačerová (3.W), Emma Burešová (3.V) a Barbora Škodová (4.W) a v kategorii pro střední školy Martina Rohulánová (7.V), Anežka Hájková (2.A) a Markéta Vydláková (7.W). V kategorii D pro primu a sekundu obsadila Řezníčková 4. místo a Plašilová 5. místo, v kategorii C pro tercii a kvartu Burešová zvítězila a 3.-4. místo obsadila Kačerová a v kategorii A pro SŠ obsadila 3.místo Rohulánová a 5.místo Hájková. Všechny jmenované žákyně postoupily do krajského kola.

27. května začaly sportovní kurzy. Na Pastvický rybník u Kutné Hory odjeli 27. května studenti 3.B s prof. Slavíkem, Rozinkem a Svobodou, kterého 30. května vystřídala prof. Matěnová. 3. června je vystřídali studenti 7.W s prof. Zapletalem, Lichtenbergem a Zapletalovou, 10. června pak studenti 3.A s prof. Diviškem, Forejtem a Javůrkovou a 17. června studenti 7.V s prof. Víchem, Zikmundem a Netíkovou.

V Kořenově strávili školní výlet studenti 5.W s prof. Preclíkem a G. Škodovou ve dnech 28.-30. května.

Na 29. květen připravil prof. Moučka pro ruštináře ze sexty projektový den, jehož námětem byla ruská kuchyně.

31. května navštívili školu absolventi, kteří maturovali v roce 1974. Zúčastnili se slavnostního setkání Zlatá maturita. Kromě řady pedagogů se jim věnovali i studenti 7.W a zazpíval Sboreček pod vedením Ing. Čejpa.  Na literární exkurzi byli žáci 4.V s prof. Lubasovou a Hronkovou. Navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a prošli se na Žaltman. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli studenti 6.W s prof. Nývltovou a Polákovou. Na divadelní přehlídku Šrámkův Písek odjel divadelní soubor DREJG pod vedením prof. Macury.

2. června se autobus studentů vydal na zájezd do Amsterdamu a Londýna s prof. Felklovou a Hronkovou. Vrátili se 7. června. Ve dnech 4.-9. června je následovala další skupina s prof. Moučkou, Novotnou Mičíkovou a Rozinkem a americkou lektorkou Contino.

Ve dnech 4.-6. června byli na vodáckém školním výletě na Orlici žáci 4.W s prof. Vondřejcovou, Diviškem a Javůrkovou. 

Projekt s německou kuchyní připravil pro žáky 3.W prof. Kalandra na 4. červen a pro žáky 3.V na 7. červen.

Ve dnech 5.-7. června se vydali do Českého ráje na školní výlet žáci 2.V s prof. Nývltovou a ekonomkou Ing. Novotnou a na Pecku žáci 3.W s prof. Misarovou a Jaroušovou. 

Na vodácký školní výlet na Vltavu jeli 10. června studenti 6.V s prof. Matěnovou a Půlpánovou, vrátili se 12. června. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy se vydali studenti 2.B s prof. Francovou a Moučkou. Prohlédli si historické budovy Národního divadla, Pražský hrad a okolí a v Divadle Komedie zhlédli divadelní představení Frankenstein. Studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku se podrobili mezinárodnímu dotazníkovému šetření, které bylo zaměřeno na výskyt kouření, pití alkoholu, užívání jiných návykových látek a další formy rizikového chování včetně užívání digitálních technologií. Prof. Ježek doprovodil do krajského kola Biologické olympiády do Hradce Králové postupující studentky.

Do Sluňákova v Horce nad Moravou jeli ve dnech 11.-13. června na školní výlet studenti 1.A s prof. Macurou a Svobodou, do Havlovic žáci 1.W s prof. Balcarovou a Netíkovou a do Horní Sytové v Krkonoších žáci 4.V s prof. Košvancem a Rozinkem.

Ve dnech 12.-14. června byli na školním výletě v Orlickém Záhoří na chatě Perla žáci 3.V s prof. Hronkovou a Felklovou a v Kořenově v Jizerských horách studenti 5.V s prof. Zapletalovou a Polákovou. Do Klicperova divadla v Hradci Králové se vydali 12. června na představení Hamlet studenti 2.B a 3.B s prof. Olšanovou a Karáskovou. Do Kuksu se podívali s prof. Havlíčkem studenti 7.V a do Drážďan 18 žáků z 2.A a 3.B s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Tuto exkurzi pořádal Goethe institut v Pardubicích a studenti navštívili Albertinum s výstavou moderního umění a prohlédli si historické centrum.

Na 13. červen byli pozváni budoucí žáci se svými rodiči na informační schůzku s panem ředitelem.

14. června jeli na biologicko-fyzikální exkurzi do Národního muzea a Technického muzea do Prahy žáci 4.V s prof. Balcarovu a Vondřejcovou a na ekofarmu v České Metuji studenti 6.W s prof. Rojtovou a Jaroušovou. V rámci Deset deka festival zhlédli v aule studenti 4.V, 5.W. 1.A a 1.B představení Slampoetry. V podvečerních hodinách odjelo na poznávací zájezd do Rumunska 51 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou. Vrátili se 23. června. O den později odjelo 32 studentů 2. ročníku a sexty do Španělska s prof. Pavlíkem a Pavlíčkovou, ti se vrátili 21. června.

Ve dnech 17.-19. června byli v Ktové na školním výletě studenti 1.B s prof. Veverkou a Rozinkem. Na Atletickou olympiádu doprovodil 17. června sportovce Karolínu Horkelovou (4.V), Lucii Řihákovou (3.W), Lucii Prokopovou (3.W), Viktorii Vysokou (3.W), Davida Špeldu (4.V), Martina Faltuse (3.W), Štěpána Ptáčka (4.W) a Lukáše Sychrovského (4.W) prof. Zapletal. Tématický den Středověké město a místní pověsti prožili žáci 2.W s prof. Francovou a Polákovou.

Na biologicko-fyzikální exkurzi do Národního muzea a Technického muzea do Prahy jeli 18. června žáci 4.V s prof. Balcarovou a Vondřejcovou. Rovněž do Prahy, ale na literárně-historickou exkurzi jeli studenti 5.V s prof. Š. Škodovou a Polákovou. Navštívili Vyšehrad a v Národním divadle zhlédli představení Hamlet. Ve škole se uskutečnily nostrifikační zkoušky pro zahraniční studenty.

Na chatu Jindřiška do Strážného jeli 19. června na školní výlet žáci 1.V s prof. Felklovou a Hronkovou, vrátili se v pátek 21. června. Ve stejném termínu byli na Malé Skále žáci 2.W s prof. Diviškem, Rozinkem a Javůrkovou. Součástí výletu bylo sjíždění Jizery na raftech.

Den s německou kuchyní připravila na 19. červen pro studenty 2.A prof. Š. Škodová, s prof. Fišerovou vařili o den později němčináři ze tříd 1.A a 1.B.

20. června se projektového dnu o Evropské unii zúčastnili studenti 7.W pod vedením prof. Vrátilové. V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada.

21. červen byl pro žáky 2.V a prof. Nývltovou a Polákovou Středověkým dnem. Žáci 4.V s prof. Macurou se zabývali tématikou Sudet. Na sportovní ligu náchodských škol v plavání doprovodil prof. Slavík Pavlínu Bejšovcovou (1.W), Sofii Jarou (1.W), Ondřeje Pokoráka (1.W), Romana Khlynova (1.W), Adélu Renskou (3.V), Karolínu Lazokovou (3.V), Antonína Prouzu (3.V) a Samuela Kekely (3.V).

Na vodácký výlet na Vltavu odjeli 23. června studenti 2.A s prof. Zapletalem a Moučkou a 2.B s prof. Rozinkem a Lichtenbergem. Vrátili se 26. června.

Poslední týden byl ve znamení mimoškolních akcí, podle rozvrhu se učilo již jen minimálně.

24. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice na další školní rok a na 27. červen byl pro ně připraven sportovní den. 25. června zhlédli studenti sekundy, tercie, 5.V, sexty, 7.W a 1.A v kině Vesmír film Velký finále o činnosti Polického symfonického orchestru. Byla přítomna zakladatelka orchestru Petra Soukupová. Film Oppenheimer byl v kině připraven na 26. červen pro 1.B, kvintány a sextány. 26. června se odehrál volejbalový turnaj mezi týmy vyššího gymnázia.

V dalších dnech čekal na primány Den v antice a Den se zvířaty, řada tříd absolvovala regionální vycházky, exkurze do Malých Svatoňovic do Muzea bratří Čapků (3.B), exkurzi Po stopách Boženy Němcové (2.B, 3.B), Po stopách náchodských židů (4.V), tematický den Lidé a krajina na Náchodsku (4.W), exkurzi do Kuksu (3.A), Den s Williamem Shakespearem (1.A), návštěvu pevnosti na Dobrošově (1.B), literární, zoologické, biologické a matematické vycházky, Den s matematikou (3.A), bowling a další aktivity.

28. června si přišli studenti pro vysvědčení.

zapsala Martina Javůrková

 

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2022-23

Školní rok 2022-23 začal pro pedagogy 30. srpna, pro žáky 1. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegy Mgr. Davida Lichtenberga (matematika a informatika a výpočetní technika) a Bc. Michala Moučku (ruský jazyk a tělesná výchova). 1. září přivítal studenty ředitel školy Pavel Škoda prostřednictvím školního rozhlasu a třídní profesoři osobně ve třídách. Od 2. září probíhala výuka podle rozvrhu.

Na zájezd do Amsterdamu a Londýna se vydaly dva autobusy studentů. První skupina studentů s prof. Hronkovou a Zapletalovou odjela 4. září a vrátila se 9. září a druhá skupina s prof. Jirkovou a Francovou trávila v zahraničí dny od 5. do 10. září.

V odpoledních hodinách 5. září jeli na vodácký výcvik na Vltavu studenti 4.A a 8.V s prof. Víchem, Rojtovou, Macurou a Rozinkem. Vrátili se 8. září.

Pro studenty 1.A připravily na 7.-9. září prof. Š. Škodová a Fišerová primárně preventivní pobyt ve Vižňově u Meziměstí.

2. září psali dva studenti opravnou maturitní písemnou práci a 6. září se konaly opravné ústní maturitní zkoušky také dvou studentů. Všichni studenti u této zkoušky uspěli. Neuspěla jedna studentka u opravného didaktického testu z matematiky.

12. září odjeli do Orlických hor na třídenní primárně preventivní pobyt žáci 3.V s prof. Košvancem a Felklovou. Ubytováni byli v penzionu Anička v Deštném v Orlických horách. Žáci 1.W absolvovali svůj primárně preventivní pobyt ve dnech 14.-16. září s prof. Diviškem a Zapletalem v kempu Bučnice v Teplicích nad Metují.

Na literárně-historickou exkurzi se do Prahy vydali ve dnech 12.-13. září studenti 4.B s prof. Půlpánovou a Preclíkem. Navštívili Židovské muzeum, Památník heydrichiády a Národní muzeum, zúčastnili se workshopu v Knihovně Václava Havla a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Balada pro banditu. Do ZOO do Dvora Králové nad Labem jeli v pondělí 12. září studenti 3.B a 7.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou a v úterý 13. září studenti 3.A a 7.W s prof. Ježkem a Slavíkem. Pražský hrad a Národní divadlo si prohlédli v pátek 16. září při literárně-historické exkurzi studenti 4.W s prof. Lubasovou a Macurou. Krajem Boženy Němcové se vydali na literární exkurzi studenti 3.A s prof. Nývltovou.

15. září přijel na besedu se studenty psychologického semináře prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D z Univerzity Hradec Králové.

Ve dnech 15. - 16. září se se studenty francouzštiny podělila o své zkušenosti ze studia na Sorbonně v Paříži naše absolventka Hana Štěpánová.

Na Studánku u Vernéřovic jeli ve dnech 19. - 21. září na primárně preventivní pobyt studenti 5.W s prof. Rojtovou a Víchem. O den později odjeli na třídenní primárně preventivní pobyt studenti 5.V do Lachova s prof. Matěnovou a Svobodou a žáci 1.V na chatu Anička v Deštném v Orlických horách s prof. Nývltovou a Zapletalovou.

Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se 19. září podívali žáci 3.V s prof. Balcarovou a Košvancem.

Ve dnech 19., 20. a 22. září se uskutečnilo několik přednášek por. Miroslava Mervarta z Policie ČR. Přednášku na téma Trestní odpovědnost si vyslechli žáci 3.V, 4.V, 1.A, 1.B a 2.B a Bezpečí v kyberprostoru bylo téma přednášky pro žáky 1.W.

22. září se zúčastnili v Broumově projektu Nová generace proti suchu zájemci z řad studentů s prof. Ježkem a Macurou. Skupina studentů se pokusila uspět v závodech v přespolním běhu. Doprovodili je prof. Půlpánová a Rozinek. Družstvo dívek z primy a sekundy ve složení Viktorie Melišíková (1.W), Adéla Renská (2.V), Lucie Prokopová (2.W), Eliška Lesková (2.W), Viktorie Vysoká (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Natálie Kačerová (2.W) zvítězilo a děvčata postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo 6. října v Jičíně. Všechna ostatní družstva obsadila 2. místo. Z primy a sekundy soutěžili chlapci Martin Faltus (2.W), Jan Ježek (2.W), Jakub Bělobrádek (2.W), Viktor Souček (2.W), Jakub Maroul (2.V) a Adam Hejzlar (2.V). Martin Faltus byl nejrychlejším běžcem ve své kategorii. Z tercie a kvarty nás reprezentovali chlapci Matyáš Vávra (3.V), Štěpán Ptáček (3.W), Jan Dřízal (3.W), Jan Ježek (3.W), Tomáš Doucha (4.V) a Bohuslav Jelen (4.V) a dívky Karolína Horkelová (3.V), Laura Bejšovcová (3.V), Michaela Stefanu (3.V), Lucie Rousková (4.V), Marie Chrastinová (4.W) a Eva Hrnčířová (4.W). V kategorii pro střední školy soutěžilo družstvo dívek ve složení Klára Janovská (7.W), Tereza Vítová (7.W), Amálie Paslerová (3.B) a Veronika Shejbalová (4.B) a chlapci Vladislav Ježek (1.B), Adam Kašpar (1.B), Filip Steiner (3.B), Jan Sedláček (4.B), Jiří Balcar (4.B) a Šimon Vacek (8.V), který byl nejrychlejším běžcem ve své kategorii.

21. září navštívili studenti dějepisného semináře z řad maturantů s prof. Polákovou náchodské muzeum. Několik tříd se zapojilo do akce Den s onkologií, kterou pořádala náchodská nemocnice jako příspěvek k prevenci rakoviny.

Ve dnech 23. - 25. září se konaly Oslavy 125. výročí založení Jiráskova gymnázia v Náchodě. Hlavním dnem oslav byla sobota 24. září, kdy si účastníci prohlédli školu s připravenými výstavami. Průvodem za doprovodu Dechového orchestru mladých ZUŠ Hronov se přemístili na náměstí T. G. M. ke slavnostnímu shromáždění, kde účastníky pozdravili hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček, náměstek hejtmana pro školství a sport pan Arnošt Štěpánek, starosta Města Náchod pan Jan Birke, ředitel partnerského gymnázia v německém Ösede pan Thomas Rohm a ředitel školy pan Pavel Škoda. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka se představily v akademii divadelní (Drejg a Hidrak) a pěvecké studentské soubory (Musica Viva a Sboreček) a pěvecký sbor Hron. Akademie proběhla dvakrát a moderoval ji absolvent Jiráskova gymnázia František Šedivý. Večer zahrála k tanci skupina Reflex v hlavním sále Beránku. Ve škole v aule bylo možné zhlédnout v sobotu večer divadelní představení divadla Drejg Havranec/Krkavan. Škola byla po celý den přístupná k setkávání absolventů. Doprovodným programem jsme zahájili oslavy už v pátek 23. září. Pro žáky nižšího gymnázia byl připraven sportovní den a pro studenty vyššího gymnázia Gymfest, koncert nejen studentských kapel v aule školy. V odpoledních hodinách se uskutečnila beseda několika nejstarších absolventů školy se zájemci z řad studentů s názvem Zpátky do lavic!. Před školou se představilo divadelní seskupení Geisslers Hofcomoedianten s představením Huberte! a v aule vystoupilo šansonové seskupení 6 NaChodníku s hostem Miloněm Čepelkou. V neděli 25. září připomněl v přímluvě během mše svaté v kostele Sv. Michaela archanděla děkan P. Zdeněk Kubeš živé i zemřelé profesory a studenty.

Studenti 1.B s prof. Pavlíkem byli ve dnech 4.-6. října v Lachově u Teplic nad Metují na primárně preventivním pobytu.

4. října se několik studentů francouzského jazyka zúčastnilo besedy s ředitelkou Alliance française Pardubice paní Laurine Gonzalez.

6. října se družstvo dívek ve složení Ema Bořková (1.W), Adéla Renská (2. V), Natálie Kačerová (2. W), Lucie Řiháková (2. W), Lucie Prokopová (2. W) a Viktorie Vysoká (2. W) za doprovodu prof. Rozinka zúčastnilo v Jičíně krajského kola v přespolním běhu. Dívky obsadily čtvrté místo.

Do středověkého skanzenu Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách jeli 11. října žáci 3.V s prof. Dvořáčkovou a Košvancem a 12. října žáci 3.W s prof. Dvořáčkovou a Košvancem.

Do Alliance Française v Pardubicích se podívali 11. října studenti francouzštiny tercie, kvarty a kvinty s prof. Bergerovou a Felklovou.

12. října se naši studenti zapojili do sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka. Výtěžek sbírky jde na podporu nevidomých a slabozrakých osob.

17. října se zájemci z řad studentů tercie až kvinty a 1.-2. ročníku pokusili uspět v mezinárodní soutěži Přírodovědný klokan. Kategorie Kadet určené žákům tercie a kvarty se účastnilo 36 soutěžících, zvítězila Vlasta Suchá (4.W) a o 2.-3. místo se dělili Michal Svoboda (3.V) a Tadeáš Semelbauer (3.W). 43 soutěžících se utkalo v kategorii Junior (kvinta, sexta a 1.-2. ročník). První tři místa obsadili Andrea Mílová (2.A), Ema Hejduková (2.A) a Šárka Tomková (2.A), Mílová byla druhá v rámci kraje.

V průběhu celého týdne řešili žáci nižšího gymnázia úlohy Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli se stalo 97 žáků.

Na exkurzi do čističky odpadních vod v Bražci se 18. října vypravili studenti 2.B s prof. Netíkovou, 19. října studenti 2.A s prof. Balcarovou a 25. října studenti 6.V s prof. Netíkovou.

19. října se tým chlapců z tercie a kvarty ve složení Jan Ježek (3W), Marek Flašar (3.W), Jan Dřízal (3.W), František Škoda (3.W), Štěpán Ptáček (3.W), Lukáš Kadaník (3.W), Michal Štrof (3.V), Albert Línek (3.V), Michal Ryšavý (4.V), Lukáš Bouček (4.V), Jakub Steiner (4.V), Vilém Vokůrka (4.W), Matyáš Wihan (4.W) a Vojtěch Majer (2.V) utkal v okresním kole ve florbalu starších žáků pod vedením prof. Diviška bez výrazného úspěchu.

20. října se několik týmů zúčastnilo Běhu do zámeckých schodů. Doprovodili je prof. Zapletal a Moučka.

21. října jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 8.W s prof. Vrátilovou. Navštívili Prahu židovskou a Památník heydrichiády a ve Švandově divadle zhlédli divadelní představení Kabaret Winton.

Ve dnech 26. a 27. října měli studenti podzimní prázdniny.

Na 31. říjen připravili studenti 8.W Halloweenské občerstvení.

Na konci října obdrželo Jiráskovo gymnázium nabídku od České televize zapojit se do pořadu Fokus Václava Moravce. Šanci natočit odpověď na dvě otázky a objevit se 15. listopadu v televizi využili Ondřej Nekvinda (3.B) a Filip Steiner (3.B). Tématem byla politika a otázky zněly: „Co by měli politici dnes řešit především?“ a „Jaký by měl být ideální politik?".

1. listopadu vyslechli v aule studenti koncert Válkova tria. Žáci tercie a kvarty koncert "Film a muzikál", studenti kvinty a 1. ročníku koncert s názvem "Hudba divadla Semafor" a pro studenty sexty a 2. ročníku byla připravena "Hudba Jaroslava Ježka".

Ve dnech 3.-4. listopadu se prof. Vrátilová zúčastnila se studenty Viktorem Plškem (4.A) a Janou Voborníkovou (8.W) Broumovských diskusí.

4. listopadu se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. G. Škodové v Hradci Králové krajského kola Logické olympiády. V kategorii pro nižší stupeň gymnázií a ZŠ dosáhla nejlepšího výsledku Lucie Kaulichová (4.V), která byla sedmá mezi 55 účastníky. V této kategorii reprezentovali školu také Viktorie Adamcová (2.V), Eduard Hlavsa (3.V), Zuzana Papežová (4.W), Štěpán Ptáček (3.W) a Michal Svoboda (3.V). V kategorii SŠ obsadil Jan Ježek (8.W) krásné 2. místo mezi 54 účastníky a školu dále reprezentovali Ondřej Nekvinda (3.B), Ema Nermuťová (7.W) a Matěj Vrzáček (6.W). Ježek postoupil do republikového finále, které se konalo 28. listopadu.

7. listopadu navštívili primáni za doprovodu prof. Nývltové, Diviška, Košvance a Polákové hvězdárnu v Hradci Králové a Archeopark Všestary. Na hradeckou hvězdárnu a do elektrárny Hučák v Hradci Králové se podívali i studenti kvinty a 1. ročníku. 8. listopadu se to týkalo studentů 1.B a 5.W s prof. Košvancem a Polákem a 11. listopadu studentů 1.A a 5.V s prof. Diviškem a Ježkem.

8. listopadu jsme ve škole poskytli prostory na soutěž v piškvorkách s názvem Pišqworky, které se zúčastnily školní týmy ze ZŠ okresu. 14. listopadu pak proběhla tato soutěž pro středoškoláky.

Na 1. kolo futsalové ligy do Dvora Králové nad Labem jel 9. listopadu tým chlapců s prof. Zapletalem. Chlapci Jiří Fiedler (3.A), Denis Franc (3.A), Oleksandr Iurina (3.A), Likáš Knap (3.A), Jaromír Lubas (7.W), Tomáš Krulich (3.B), Štěpán Matyska (3.B), Josef Kubeček (4.A), Matěj Vacek (2.B) a Tomáš Hornych (2.A) obsadili třetí nepostupové místo.

9. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Felklovou Probační a mediační službu u Okresního soudu v Náchodě, kde se zúčastnili rozhovoru s uživatelem drog.

11. listopadu se studenti literárního semináře zúčastnili s prof. Macurou a Půlpánovou edičního a redaktorského workshopu s básnířkou Zuzanou Gabrišovou.

V informatické soutěži Bobřík informatiky z naší školy postoupil 14. listopadu do ústředního kola Tobiáš Mazura (7.W). Ústřední kolo se v našem kraji uskuteční 1. února na SOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

První lekci kurzu plavání měli studenti 6.V 15. listopadu a studenti 2.A 16. listopadu. Celý kurz probíhal v deseti lekcích jednou týdně.

17. listopadu byl státní svátek.

18. listopadu zhlédli v aule studenti 3.A, 3.B, 7.V a 1.A inscenaci vycházející ze známého romantického příběhu ukrytého v realisticko-pohádkové Babičce Boženy Němcové Viktorka v nastudování studia Convivium Jaroměř.

22. listopadu se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. Organizace se ujali prof. Vondřejcová a Lichtenberg. Z naší školy se pokusilo o úspěch v kategorii pro primu 10 žáků, Sofie Maráková (1.V) zvítězila a úspěšnými řešiteli se stali Theodor Ságner (1.V), Pavlína Plašilová (1.V) a Radim Šrůtek (1.W). 17 našich žáků se utkalo v kategorii pro sekundu, zvítězila Anna Urbancová (2.W) a Viktor Souček (2.W) byl třetí. První místo jsme měli i v kategorii pro tercii, v níž zvítězila Jindřiška Andělová (3.V), 3. místo obsadil Le Ngo Nhat Minh (3.W). Celkem naši školu reprezentovalo v této kategorii 11 žáků. První tři místa obsadili naši žáci v kategorii pro kvartu. Zvítězil Bohuslav Jelen (4.W), 2. místo patřilo Ondřeji Bejrovi (4.W) a 3. místo Danielu Matjašovi (4.W). Úspěšnými řešiteli se v této kategorii stali ještě Jáchym Bohadlo (4.V), Lucie Kaulichová (4.V), Antonín Kubeček (4.W) a Vojtěch Zítka (4.V).

Ve dnech 22.-25. listopadu a pak ještě 2. prosince proběhlo testování České školní inspekce. Studenti kvinty a 1. ročníku byli testování ze znalostí moderních dějin a studenti sexty a 2. ročníku ze čtenářské gramotnosti.

23. listopadu se v podvečerních hodinách zapojili naši studenti do online mezinárodní soutěže Fyziklání, kterou každoročně v této době organizuje Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Řešení probíhá po internetu online a zabere tři hodiny čistého času. Studentům se věnoval prof. Polák. Letos se přihlásilo 1073 týmů z 62 zemí světa. Naši školu reprezentovala pětice studentů Adam Roštejnský (4.B), Denisa Nývltová (4.B), Jan Ježek (8.W), Jan Homolka (8.W) a Markéta Rydlová (8.W). V kategorii A obsadili 195. místo z 273 týmů.

24. listopadu informoval ředitel školy studenty maturitního ročníku o způsobu přihlašování a průběhu maturitní zkoušky. V odpoledních hodinách se uskutečnily schůzky rodičů. Tým studentů KofALak se ve složení Adam Roštejnský (4.B), Jiří Pelikán (4.B), Vojtěch Hornych (4.B) a Tobiáš Mazura (7.W) zúčastnil soutěže Merkur perFEKT Challenge konané pod záštitou Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zúčastněných týmů bylo 54, což odpovídá celkem 216 účastníkům. Náš tým se umístil na krásném třetím místě.

25. listopadu měli studenti 4.A a 8.V možnost v dopoledních hodinách nacvičit v hlavním sále v Beránku slavnostní nástup a předtančení na sobotní (26. listopadu) maturitní ples. K tanci hrála skupina Reflex.

25. listopadu se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze konalo celostátní kolo robotické soutěže tříčlenných středoškolských týmů. Silným protivníkem pro ostatní týmy bylo i naše gymnázium v zastoupení dvou týmů – tým Kuba je kapitán ve složení studentů 1.A Zdeňka Balcara, Jakuba Dlohošky a Tadeáše Knappa a tým Náchod Heave v oslabeném složení studentů Tobiáše Mazury (7.W) a Jana Pražáka (2.A). V konkurenci 29 týmů si naše týmy dokázaly vybojovat postup z 5. a 9. místa do šestnáctky nejsilnějších týmů do vyřazovacího pavouka. Zde našim skvěle naprogramovaným robotům bohužel již tolik štěstí nepřálo, ale i tak se naše gymnázium umístilo na krásném shodném 13. místě. Ve škole se tento den konal Přebor Jiráskova gymnázia v šachu, do kterého se zapojilo 40 studentů. Zvítězil Šimon Bubeníček (4.W), druhý byl Matěj Levitner (4.V) a třetí Kateřina Šmejdová (3.W).

Prof. Vondřejcová doprovodila v pátek 25. listopadu žáky tercie a kvarty, kteří postoupili do krajského kola matematické soutěže Náboj, na soutěž do Hradce Králové. Tým ve složení Jáchym Bohadlo (4.V), Lubomír Dědek (4.V), Daniel Matjaš (4.W) a Antonín Kubeček (4.W) zvítězil a 5. místo obsadil tým Eduard Hlavsa (3.V), Jindřiška Andělová (3.V), Petr Svoboda (3.W) a Le Ngo Nhat Minh (3.W).

Ve dnech 28.-29. listopadu se 23 studentů ekonomického semináře zapojilo do školního kola Ekonomické olympiády. Do krajského kola postoupili Ondřej Balcar (4.A), Marie Hanušová (4.B), Dagmar Hoeben (8.V), Anna Chocholáčová (4.A), Alena Krausová (4.A), Dominik Marks (8.V), Ondřej Nekvinda (4.B) a David Špaček (4.B).

28. listopadu se konalo celostátní kolo Logické olympiády. Soutěžilo se v Poslanecké sněmovně, kde soutěžící přivítala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Do celostátního kola postoupilo celkově 195 soutěžících ze tří kategorií rozdělených podle věku soutěžících. V kategorii pro nejstarší studenty soutěžil i náš student Jan Ježek (8.W), který obsadil 42. místo. Samotná účast v celostátním kole byla velkým úspěchem.

29. listopadu vyjeli studenti semináře počítačová grafika z maturitního ročníku s prof. Preclíkem do Prahy na vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny a na exkurzi do firmy Prusa Research a na FS ČVUT. Ve škole proběhla soutěž Internetová matematická olympiáda Mathing, které se zúčastnilo několik týmů. Nejlepšího výsledku docílil tým ve složení Magdaléna Štoková (7.V), Ema Nermuťová (7.W), Tomáš Havel (7.V), Matouš Kubín (7.V), Dominik Marks (7.V), Filip Hejzlar (7.V) a Eliška Línková (7.V), který obsadil 19. místo mezi 221 týmy.

30. listopadu soutěžili studenti v anglickém jazyce v soutěži Best in English a v českém jazyce v rámci Olympiády v českém jazyce. V soutěži v anglickém jazyce byl z naší školy nejlepší Jakub Syrovátka (8.V). Se ziskem 103,5 bodu (nejlepší světový výsledek byl 110,5 bodu) obsadil celosvětově 115. místo a v rámci České republiky byl 53., což je velice kvalitní výsledek. Přes 100 bodů se pak ještě dostali druhý a třetí v pořadí, Filip Hejzlar (7.V) a Veronika Kvapilová (8.V).Uspět v českém jazyce se pokusilo 14 žáků nižšího gymnázia a 30 studentů vyššího gymnázia. Mezi mladšími studenty zvítězila Zuzana Papežová (4.W), druhá byla Eva Hrnčířová (4.W) a na dalších dvou místech skončily Vlasta Suchá 4.W) a Barbora Škodová (3.W). Mezi staršími studenty byl první Tobiáš Mazura (7.W), druhá Aneta Rohulánová (3.B) a dále Ema Nermuťová (7.W) a Tereza Havlenová (7.V).  Do okresního kola postupují vždy dva vítězní studenti a další dva jsou vedeni jako náhradníci. Kvartáni a sextáni se zúčastnili v aule přednášky a besedy s Janem Trávou Trávníčkem,  jedním z nejúspěšnějších českých horolezců (K2, Annapurna atd.), pedagogem a geodetem.

2. prosince se Adam Roštejnský (4.B) zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v kategorii A za doprovodu prof. Balcarové. Mezi osmi účastníky vybojoval páté místo. Do Dobrušky na robosoutěž, kterou pořádalo Podorlické vzdělávací centrum, jel se studenty prof. Preclík. Soutěžilo se ve třech klasických robotických disciplínách – sledování černé čáry, paralelní slalom po čáře a robotický sprint. Kvartáni z robotického kroužku Jiráskova gymnázia nastudovali pravidla a vybrali si disciplínu sledování čáry. Registrace proběhla bez problémů, vše docela dobře fungovalo, když asi hodinu a půl před koncem soutěže se organizátoři nenápadně přišli zeptat, jestli naši soutěžící vědí o tom, že se musí zúčastnit všech tří disciplín. Byl to docela šok, ale kluci předvedli nadlidský výkon. Nakonec bylo jejich úsilí oceněno prvním místem pro tým ve složení Jáchym Bohadlo (4.V) a Václav Holý (4.V) a třetím místem pro Lubomíra Dědka (4.V).

Po soutěži jsme si prohlédli moderně vybavenou budovu školy, viděli jsme například robotickou montážní linku sestavenou z robotů ze Škoda Auto, ti nám nakonec i „zatancovali“ na hudbu. S menším robotem jsme si mohli zahrát piškvorky, dále jsme navštívili odborné dílny, viděli žákovské výrobky a spoustu dalšího. Bylo příjemné navštívit střední odbornou školu a učiliště, které svým vybavením i přístupem ke studiu určitě patří do 21. století.

V sobotu 3. prosince jela prof. Balcarová se zájemci o biologickou olympiádu z řad žáků nižšího gymnázia do Dvora Králové nad Labem na přípravný seminář k této soutěži.

Na 5. prosinec připravili studenti 4.B Mikulášské občerstvení. Členové Hidraku šli s prof. Dvořáčkovou za dětmi do MŠ Komenského v Náchodě s mikulášskou nadílkou.

6. prosince se naši studenti již tradičně zapojili do sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek je věnován rodinám pečujícím o těžce handicapované děti. Ve škole proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Zvítězil Michal Suchomel (3.B), druhý byl Ondřej Nekvinda (3.B) a třetí Carmen Arribasová (4.A). Do soutěže se zapojili ještě Tomáš Cvejn (8.V) a Markéta Dítětová (7.V). První tři se jako úspěšní řešitelé nominovali do krajského kola, které proběhne 10. ledna v Hradci Králové.

7. prosince měl vokálně-instrumentální soubor Musica Viva soustředění v přípravě na vánoční koncert.

8. prosince si pedagogové uspořádali v odpoledních hodinách interní soutěž v nakládaném zelí ZelíCup. Letos šlo již o 25. ročník soutěže.

9. prosince se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Sedm účastníků měla I. kategorie pro nižší gymnázium, první tři místa obsadili Matěj Pulkert (4.W), Tomáš Luciak (4.W) a Anna Kábrtová (4.W). Ve II. kategorii se utkalo třináct soutěžících, na prvních třech místech skončili Ondřej Šatný (7.V), Tobiáš Mazura (7.W) a Jan Krčmář (8.W).

12. prosince byli v náhradním termínu testováni studenti, kteří byli nepřítomni v prvním termínu. Studenti společenskovědního semináře zorganizovali Studentské prezidentské volby, které ukázaly, jak by volili studenti při prezidentských volbách. 

Ve dnech 12. a 13. prosince proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.

13. prosince vystoupila Musica Viva v Městském středisku sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují.

Do Hrdličkova muzea v Praze se 14. prosince podívali studenti 3.B a 7.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou.

15. prosince doprovodil prof. Divišek tým chlapců na okresní kolo soutěže ve florbalu středních škol chlapců SUBTERRA CUP v náchodské „plechárně“. Naši studenti potvrdili roli hlavního favorita a s přehledem postoupili do krajského kola, které se uskuteční v lednu v Předměřicích nad Labem. Florbalisté hráli v sestavě: brankáři David Fröde (5.V) a Adam Richter (2.B), obránci Martin Hanuš (1.A), Antonín Vančák (8.W) a Adam Kašpar (1.B) a útočníci Šimon Vacek (8.V), Jakub Vysoký (7.W, Jan Prouza (7.W), Jakub Jireček (5.W), Eda Vlach (5.V) a David Špaček (3.B).

19. prosince jeli do Aquacentra v Hradci Králové žáci 3.V s prof. Košvancem a G. Škodovou. Studenti 8.V připravili Vánoční občerstvení. Vánoční vaření si užili angličtináři prof. Jirkové z 4.W.

20. prosince se studenti 1. ročníku a kvinty zúčastnili v aule přednášky Vojtěcha Trčky, cestovatele a misionáře, na téma Život a rozvojová pomoc v rovníkové Africe. Žáci nižšího gymnázia zhlédli v kině Vesmír film Planeta Praha.

21. prosince se studenti některých tříd z vyššího gymnázia zúčastnili v kině Vesmír promítání filmu Zátopek. Žáci nižšího gymnázia šli do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na Vánoční koncert ZUŠ Náchod. V podvečerních hodinách se s končícím rokem rozloučili učitelé na neformálním vánočním večírku.

22. prosince měli studenti program se svými třídními učiteli. Kromě třídních vánočních besídek se někteří vydali bruslit, jiní hrát bowling nebo si prohlédnout výstavu betlémů Zdeňka Farského. Kolem poledne vystoupil již tradičně na schodech školy s krátkým vánočním programem Sboreček pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa.

Ve dnech 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023 měli studenti vánoční prázdniny.

Studenti 1.B měli ve dnech 2.-7. ledna lyžařský výcvik na Bubákově v Herlíkovicích s prof. Půlpánovou, Rozinkem a Zapletalovou. 8. ledna odjeli na týdenní lyžařský výcvik na chatu Roubenka v Sedloňově v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, Brátem a Pavlíčkovou. Sněhové podmínky lyžařským výcvikům příliš nepřály.

10. ledna se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Naši školu reprezentovali Ondřej Nekvinda (3.B), Michal Suchomel (3.B) a Carmen Arribasová (4.A). Z 20 účastníků se úspěšnými řešiteli stali čtyři soutěžící, Ondřeji Nekvindovi chyběl jediný bod.

V prvním lednovém týdnu se rozjely Chemická a Biologická olympiáda, které měly několik částí, některé praktické, jiné teoretické. Obě soutěže probíhaly v průběhu ledna.

Studenti 5.V byli ve dnech 15.-20. ledna na lyžařském výcviku v Deštném v Orlických horách s prof. Košvancem, Matěnovou a Vrátilovou. Ubytování měli na chatě Anička.

Do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Kytice jeli 16. ledna žáci 2.W s prof. Misarovou a G. Škodovou. Ve stejném divadle zhlédli studenti 6.W s prof. Misarovou a Zapletalem 20. ledna inscenaci Maryša.

17. ledna se naši studenti zúčastnili okresního kola Dějepisné olympiády z doprovodu prof. Macury. V kategorii pro ZŠ obsadil Tomáš Luciak (4.W) 4. místo, Anna Kábrtová (4.W) 5. místo a školu reprezentoval ještě Matěj Pulkert (4.W). Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli, ale do krajského kola nepostoupili. V kategorii pro SŠ se do krajského kola probojovali jako úspěšní řešitelé Tobiáš Mazura (7.W) z 2. místa, Jan Krčmář (8.W) ze 3. místa a Ondřej Šatný (7.V) z děleného 4.-5. místa. Studenti společenskovědního semináře zorganizovali 2. kolo studentských prezidentských voleb.

19. ledna jeli do Britského centra v Pardubicích studenti seminářů z anglického jazyka s prof. Jirkovou a Noskem. V době od 15:30 do 19:00 se konal Den otevřených dveří nejen pro zájemce o studium, ale i pro širokou veřejnost.

20. ledna navštívili žáci 1.V s prof. Nývltovou Městskou knihovnu v Náchodě, kde se zúčastnili programu Báje, bajky a pověsti. Studenti 4.B a 8.W využili dopoledních hodin od 10:00 k nácviku nástupu a předtančení na ples, který se konal v sobotu 21. ledna v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tanci hrála kapela Reflex.

24. ledna zhlédli studenti 1.B a 5.V v královéhradeckém divadle Drak představení Antigona a pak se podívali do vědecké knihovny. Doprovodili je prof. Forejt a Olšanová. Ve škole proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se úspěšným řešitelem stal Štěpán Vít (5.W) a soutěže se zúčastnil také Jakub Jireček (5.W). V kategorii B byl úspěšným řešitelem Adam Hrnčíř (6.W) a účastnili se Diana Čelková (6.W), Karolína Kašparová (6.W) a Daniel Kumpošt (6.W).

25. ledna několik našich studentů reprezentovalo školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9. Ve škole pokračovaly dalšími částmi Biologická olympiáda a Chemická olympiáda.

Ve dnech 25. a 26. ledna proběhla řada přednášek o reprodukčním zdraví. Pro chlapce z primy a sekundy šlo o přednášku s názvem Na startu mužnosti a pro dívky z těchto tříd Dospívám aneb život plný změn. Pro studenty kvinty a 1. ročníku byla připravena přednáška s názvem Holky z Venuše, kluci z Marsu a pro studenty sexty a 2. ročníku Klíč ke vztahům.

26. ledna se konala klasifikační pedagogická rada.

30. ledna proběhla praktická část Biologické olympiády pro kategorii D.

31. ledna doprovodil prof. Moučka florbalový tým ve složení David Fröde (5.V), Martin Hanuš (1.A), Jakub Jireček (5.W), Adam Kašpar (1.B), Jan Prouza (7.W), Adam Richter (2.B), David Špaček (3.B), Šimon Vacek (8.V), Antonín Vančák (8.W), Eduard Vlach (5.V) a Jakub Vysoký (7.W) na turnaj SUBTERRA CUP v Předměřicích nad Labem. Chlapci turnaj vyhráli. Studenti obdrželi výpis vysvědčení za 1. pololetí.

Cyklus deseti lekcí v plavání, které probíhají v rámci tělesné výchovy, zahájili 31. ledna a 1. února studenti 6.W a 2.B.

1. února reprezentoval tým našich studentů za doprovodu prof. Vrátilové školu v Hradci Králové v krajském kole Ekonomické olympiády. V Hradci Králové se konalo také ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, kde nás reprezentoval Tobiáš Mazura (7.W). Tohoto kola se zúčastnilo cca 30 postupujících z každého kraje, celkem 365 soutěžících a 180 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. V krajské konkurenci obsadil náš student 9. místo z 26 soutěžících a zároveň titul Úspěšného řešitele. V odpoledních hodinách se zájemci z řad studentů  literárního semináře vydali s prof. Půlpánovou a Macurou do Divadla Komedie v Praze na představení "100 nejkrásnějších českých básní".

Ve dnech 1. a 2. února se uskutečnila ústní část Konverzační soutěže v anglickém jazyce, jejíž písemná a poslechová část se konala v lednu. První tři z každé kategorie postoupili do okresního kola. V I. kategorii to byli Rihana Kürthy (2.V), Emma Burešová (2.V) a Asante Kratěnová (1.V), ve II. kategorii Lenka Vočadlová (4.V), Lucie Rousková (4.V) a Eva Hrnčířová (4.W) a ve III. kategorii Jan Pelly (1.B), Eliška Holá (6.V) a Filip Hejzlar (7.V).

3. února měli studenti jednodenní pololetní prázdniny.

Ve dnech 4.-8. února byli na školním výletě ve Špindlerově Mlýně studenti 7.V s prof. Moučkou a Rozinkem. Ubytováni byli na chatě Pirchanka. Na lyžařský kurz do Sedloňova odjeli 5. února žáci 2.W s prof. Slavíkem, Diviškem a Javůrkovou. Ubytováni byli na chatě Roubenka a vrátili se 11. února.

Do Pardubic na soutěž Chemiklání jela 6. února se studenty prof. Zikmundová. V soutěži jsme měli dva týmy. V kategorii A tým JGN ve složení Adam Roštejnský (4.B), Tobiáš Mazura (7.W), Pavel Tomek (3.B), Ondřej Nekvinda (3.B) a Aneta Linhartová (3.B) skončil na 20.-21. místě mezi 40 zúčastněnými týmy. Na stejné umístění, tentokrát mezi 25 účastníky, dosáhl i tým Hodíci Vodíci ve složení Mikoláš Hruša (6.V), Martina Rohulánová (6.V), Karla Miščuková (6.V), Šárka Vlčková (6.V) a Lukáš Valášek (2.B). 7. února ve škole pokračovala praktickou částí Chemická olympiáda pro kategorii C.

7. února začaly Americké dny výtvarnou dílnou. Vedly ji prof. Misarová a Novotná Mičíková a účastnilo se více než čtyřicet studentů. V odpoledních hodinách se pro zájemce z řad pedagogů konal ve škole seminář o problematice Aspergerova syndromu, který vedl Mgr. Ing. Ladislav Martínek, psycholog a vedoucí SPC v Rychnově nad Kněžnou.

8. února doprovodila prof. Zapletalová dívčí volejbalový tým ve složení Adriana Cihlářová (4.B), Denisa Nývltová (4.B), Anna Havlová (4.B), Renata Kubečková (4.A), Lucie Šichanová (7.W), Michaela Škorpilová (3.A), Zoe Mudrochová (3.A), Daniela Kozáková (1.B) na krajské kolo turnaje do Nové Paky. Dívky vybojovaly 2. místo.

9. února se konala Konverzační soutěž ve francouzském jazyce. V kategorii pro nižší gymnázium zvítězila Sofie Fišerová (4.V) před Anetou Škopovou (4.V) a o 3. místo se dělily Barbora Ryšavá (4.W) a Karolína Samková (4.W). Účastnil se ještě  Matěj Pulkert (4.W). V kategorii pro střední školy soutěžili Martin  Volný (5.V), Anna Misarová (5.V), Kamila Řezníčková (5.W) a Kateřina Říhová (5.W). Zvítězila Říhová, druhá byla Řezníčková.

Náchodský podnik ATAS vyrábějící elektromotory již dříve podporoval zájem studentů ze zdejšího regionu o studium technických oborů. Po přestávce vynucené covidem navázal na dobrou tradici a nabídl studentům několika středních škol možnost navštívit 10. února Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Z naší školy projevili zájem čtyři studenti Daniel Kumpošt (6.W), Tereza Prouzová (6.W), Tobiáš Mazura (7.W) a Jan Pražák (2.A). Celkem jelo okolo 25 studentů a několik učitelů, naše studenty doprovodil prof. Polák.

V týdnu od 13. února se konala hlavní část Amerických dnů. 13. února se zúčastnili setkání s rodilým mluvčím Michaelem Smithem postupně všichni žáci kromě primánů a maturantů. 14. února zhlédli studenti kvarty až septimy a 1.-3. ročníku film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem (v originále One Flew Over The Cuckoo`s Nest) v původním znění doplněný anglickými titulky. 15. února byl pro sekundány a terciány připraven film Charlieho malá tajemství (v originále The Perks Of Being A Wallflower) rovněž v angličtině s anglickými titulky. Prof. Hronková a Jirková vedly literární dílnu v angličtině. 16. února se studenti mohli zapojit do hudební dílny pod vedením prof. Hronkové a Ing. Vlastimila Čejpa. V průběhu týdne pak probíhaly v hodinách angličtiny studentské prezentace o USA.

13. února se uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Soutěže se v této kategorii účastnilo 20 žáků, první tři místa obsadili Antonín Kubeček (4.W), Daniel Matjaš (4.W) a Tereza Řiháková (4.V). 14. února se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A soutěžilo 16 žáků, první tři místa obsadili Asante Kratěnová (1.V), Markéta Pavlátová (1.W) a Richard Plašil (1.V). Do kategorie B se zapojili pouze tři žáci a skončili v pořadí Viktor Souček (2.W), Emma Burešová (2.V) a Vojtěch Pell (2.W). Z 11 soutěžících v kategorii C dosáhli nejlepšího výsledku Matěj Kolaja (4.V), Šimon Bubeníček (4.W) a Le Ngo Nhat Minh (3.w). V kategorii D určené pro celé vyšší gymnázium soutěžilo 35 studentů, první tři místa patřila Ondřeji Šatnému (7.V), Vojtěchu Říhovi (8.V) a Tobiáši Mazurovi (7.W). Do okresního kola, které se konalo 28. února, postoupili v každé kategorii první dva. 16. února proběhla ještě další část školního kola Biologické olympiády.

Na 14. únor připravili studenti 4.A Valentýnskou sbírku. Peníze získané prodejem valentýnek a valentýnského občerstvení byly zaslány dennímu stacionáři pro mentálně postižené NONA 92. V odpoledních hodinách jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.V s prof. Půlpánovou a Veverkou. V divadle Na Zábradlí zhlédli představení Europeana a zúčastnili se programu v Židovském muzeu a v Památníku heydrichiády.

V září a říjnu 2022 se zájemci z řad studentů vyššího gymnázia zúčastnili soutěže v kybernetické bezpečnosti – KyberSoutěže. První kolo se konalo v online podobě a 1. místo v kraji obsadil Matěj Vrzáček (6.W), 2. místo Zdenek Balcar (1.A), 8. místo Jáchym Netresta (3.B) a 15. místo Filip Hejzlar (7.V). Celkem se do soutěže zaregistrovalo 7 143 studentů. Druhé kolo se také konalo v online podobě v únoru 2023 a účastnilo se ho celkem 1 570 studentů. Nejlépe si z naší školy vedl Filip Hejzlar, který se umístil na 47. místě a postupuje tak do celorepublikového finále, které se uskuteční  27. dubna v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

V týdnu od 20. února měli studenti jarní prázdniny.

Termín letošní Robotiády vyšel na 24. únor, tj. na naše jarní prázdniny, ale i tak se pět nadšených kvartánů na tuto soutěž do Brna vypravilo spolu s prof. Preclíkem. Jde o jednu z největších mezinárodních robotických soutěží v České republice. Letos se v zábavním vědeckém parku VIDA! Science Centrum konal již 10. ročník, účastnily se ho i týmy z Maďarska, Slovenska, Polska, Ukrajiny a Řecka. Naše dva týmy pojmenované Kosiska (ve složení Václav Holý a Jáchym Bohadlo) a Sukulent (Štěpán Strnad, Matěj Kolaja a Lubomír Dědek) soutěžily každý ve dvou disciplínách – Line Follower (sledování černé čáry na čas) a Bear Rescue Advanced (záchrana plyšového medvěda z bludiště). Z 85 týmů v kategorii Line Follower se tým Kosiska umístil na krásném 7. místě a tým Sukulent na místě 13. Sedmé místo sice nebylo „na bedně“, ale z českých týmů to bylo nejlepší umístění v této kategorii. V záchraně medvěda z bludiště soutěžilo 21 týmů. Tato disciplína je velice obtížná a medvěda dokázalo zachránit jen pět týmů. Tým Kosiska obsadil krásné 3. místo, před nimi byly jen týmy Maďarska a Ukrajiny. Ač naše týmy soutěžily v kategorii pro ZŠ, konečné výsledky byly ve společném pořadí dohromady i se SŠ. O to byl úspěch našich studentů větší.

Ve dnech 26. února až 3. března byli na lyžařském kurzu v Penzionu Anička v Deštném v Orlických horách studenti 1.A s prof. Zapletalem, Moučkou a Zapletalovou. Od 4. do 11. března se na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna uskutečnil lyžařský kurz třídy 5.W s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem.

27. února zhlédli v divadle v Pardubicích představení v anglickém jazyce Animal Farm za doprovodu prof. Hronkové, Jirkové, Kalandry a Noska studenti některých volitelných předmětů angličtiny z posledních dvou ročníků. V odpoledních hodinách se uskutečnilo školní kolo Prezentiády, ve kterém se představily čtyři týmy.

28. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů u nás ve škole.

Ve dnech 3.-5. března se DREJG zúčastnil přehlídky AUDIMAFOR v Hradci Králové.

6. března se žáci 1.W zúčastnili s prof. Francovou v Městské knihovně Náchod programu Mýty, báje, pověsti.

7. března organizovaly na naší škole prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Naši školu reprezentovalo osm žáků, tři z nich obsadili první tři místa. Zvítězil Antonín Kubeček (4.W) před Terezou Řihákovou (4.V) a Matějem Pulkertem (4.W). Do náchodského pivovaru šla na exkurzi se studeny 8.W prof. Netíková, stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.A 9. března. Ve dnech 8. a 9. března se konala praktická část školního kola Chemické olympiády pro kategorii C.

13. března měl Mgr. Martin Kaliba, Ph.D. přednášku na téma Návykové látky, které se postupně zúčastnili terciáni, sextáni a studenti 3. ročníku. Pro terciány to byla součást jejich projektového dne Návykové látky a jejich alternativa, kterou vedly prof. Felklová a Kolářská.

Pokračovala dalšími částmi Chemická olympiáda ve dnech 14. a 15. března.

Na exkurzi do pivovaru šli 15. března studenti 8.V s prof. Balcarovou.

Ve dnech 15. a 16. března proběhla okresní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 15. března soutěžící Rihanu Kürthy (2.V) a Jana Pellyho (1.B) doprovodila prof. Francová a 16. března doprovodil Lenku Vočadlovou (4.V) prof. Kalandra. Kürthy a Pelly vybojovali ve svých kategoriích 2. místo a Vočadlová zvítězila.

15. března se v aule konalo školní kolo recitační soutěže. Ve dvou kategoriích se soutěže zúčastnilo celkem 13 žáků. Do okresního kola postoupily v první kategorii studentky Pavlína Divišková (1.V) a Sofie Maráková (1.V) a v druhé kategorii Vlasta Suchá (4.W).

16. března v odpoledních hodinách proběhla pro zájemce beseda s Vojtěchem Žižkou, rodákem z Nového Města nad Metují, na téma finanční gramotnost, investování, Youtube, marketing. Besedu zorganizoval prof. Havlíček.

17. března jeli zájemci z řad maturantů na exkurzi do Osvětimi s prof. Macurou, Balcarovou a Půlpánovou. Studenti 2.B se věnovali projektu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, který připravila prof. Vrátilová. Ve škole se uskutečnila mezinárodní soutěž Matematický klokan. V kategorii Benjamín soutěžilo 80 žáků, první tři místa obsadili Anna Urbancová (2.W), Vojtěch Martin (2.W) a Viktor Souček (2.W). 48 účastníků soutěžilo v kategorii Kadet, zvítězila Lucie Kaulichová (4.V), druhý byl Minh Le Ngo Nhat (3.W) a třetí Ondřej Bejr (4.W). V kategorii Junior zvítězil Vojtěch Martinů (2.B) před Jakubem Jirečkem (5.W) a Danielem Kumpoštem (6.W). Martinů byl druhý v rámci Královéhradeckého kraje. Této kategorie se zúčastnilo 68 studentů. 53 účastníků měla kategorie Student, kde vybojoval první místo Michal Suchomel (3.B), druhá byla Alexandra Kabelová (7.W) a o 3.-4. místo se dělili Jan Ježek (8.W) a Ondřej Nekvinda (3.B).

20. března byl zahájen sběr dat pro unikátní výzkumnou studii zaměřenou na stanovení sekulárních trendů tělesné zdatnosti přesně po 100 letech, kterou prováděla Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec. Studie probíhala na území Česka i Slovenska a navazovala na první celonárodní výzkum z roku 1923, kterého se tehdy zúčastnila i naše škola a jejím autorem byl náš tehdejší pedagog profesor Emanuel Roubal. První den sběru dat proběhl za účasti zaměstnanců liberecké univerzity.

21. března jeli na exkurzi na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové studenti francouzštiny z tercie, kvarty a kvinty s prof. Bergerovou a Felklovou. Do Hradce Králové také jely na krajské kolo Prezentiády Nela Šimková (3.V) a Antonie Červinková (3.V) s prof. Havlíčkem. Dívky zvítězily a postoupily do republikového finále. 

Do Prahy na finále florbalového turnaje SUBTERRA CUP se vydal 22. března s týmem chlapců prof. Divišek. Tým ve složení David Fröde (5.V), Jakub Jireček (5.W), Adam Kašpar (1.B), Jan Prouza (7.W), Adam Richter (2.B), David Špaček (3.B), Šimon Vacek (8.V), Martin Hanuš (1.A), Eduard Vlach (5.V), Jakub Vysoký (7.W) a Ondřej Lukavský (2.B) vybojoval 7.-8. místo mezi šestnácti účastníky. Do pivovaru se podívali studenti 4.B s prof. Balcarovou. Prof. Vondřejcová pořádala na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. V kategorii E obsadili první tři místa naši žáci. O 1.-2. místo se dělili Jáchym Bohadlo (4.V) a Daniel Matjaš (4.W), Zuzana Papežová (4.W) byla třetí a Vlasta Suchá (4.W) obsadila 6. místo mezi 13 účastníky. Kategorie F měla pět účastníků, první čtyři místa patřily našim žákům v tomto pořadí: Tadeáš Semelbauer (3.W), Beáta Čtvrtečková (3.V), Daniel Ježek (3.V) a Eduard Hlavsa (3.V).

23. března se konaly na naší škole nostrifikační zkoušky čtyř zahraničních studentů. V Jičíně se konalo okresní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti. V kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času soutěžila naše studentka Anna Kunteová (8.W) s prací Využití tarotu v psychologii. Obsadila první místo a postoupila do krajského kola, které se konalo 10. května v Hradci Králové.

24. března jela Alexandra Kordová (7.V) za doprovodu prof. Jaroušové do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády. Do Technologické olympiády, která se konala online, se zapojilo i patnáct našich studentů. Tříčlenné týmy středoškoláků měly v časovém limitu tří hodin vyřešit co nejvíce z 26 úloh. Nešlo jen o rychlost a pamatování si vzorečků a definic, ale hlavně o schopnost vyhledat potřebné informace, správně je použít, zpracovat zadání a odprezentovat výsledky. Z našeho gymnázia se do soutěže přihlásilo pět týmů. Tým ve složení Tobiáš Mazura (7.W), Jan Pražák (2.A) a Martin Doucha (7.V) se umístil v konkurenci 603 týmů na 7. místě a postupuje do celorepublikového finále. Ani další týmy se neztratily a umístily se na krásných místech: 76. místo Filip Hejzlar (7.V), Dominik Marks (7.V), Tomáš Havel (7.V), 107. místo Adam Roštejnský (4.B), Jiří Pelikán (4.B), Vojtěch Hornych (4.B), 110. místo Michal Suchomel (3.B), Štěpán Adam (3.B), David Špaček (3.B) a 282. místo Jakub Jireček (5.W), Štěpán Vít (5.W), Karel Mýl (5.W).

Ve dnech 27.-28. března jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 4.A s prof. Macurou a Rojtovou. Navštívili knihovnu Václava Havla, Pražské židovské muzeum, Památník heydrichiády a zhlédli  divadelní představení Pýcha a předsudek v Národním divadle nebo Romeo a Julie v Městských divadlech pražských podle svého zájmu.

27. března doprovodila prof. Bergerová na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce do Hradce Králové studentky Kateřinu Říhovou (5.W) a Sofii Fišerovou (4.V), která obsadila ve své kategorii 3. místo. Prof. Nývltová se zapojila se studenty 6.V do projektu OGVU a Muzea Náchodska s názvem Náchod 3.0 (utopické město budoucnosti 2050).

28. března se pokusili uspět v krajském kole Dějepisné olympiády kategorie II. - SŠ v Hradci Králové Ondřej Šatný (7.V), Tobiáš Mazura (7.W) a Jan Krčmář (8.W). Doprovodil je prof. Veverka. Mezi 22 účastníky obsadil Mazura 7. místo, Krčmář 8. a Šatný 11. místo. V tento den se v Hradci Králové konalo také krajské kolo Matematické olympiády v kategorii Z9, kam žáky Zuzanu Papežovou (4.W), Daniela Matjaše (4.W), Evu Hrnčířovou (4.W), Antonína Kubečka a Lucii Kaulichovou (4.V) doprovodila prof. G. Škodová. Nejlepšího výsledku dosáhli Matjaš a Papežová, kteří se umístili na sdíleném 1.-5. místě. Naši studenti se již tradičně zapojili do sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá občanské sdružení Život dětem.

Další soutěží byla Konverzační soutěž ve španělském jazyce, jejíž krajské kolo se konalo v Hradci Králové 29. března. Viktorii Džilavjanovou (3.A) a Vojtěcha Čuhaniče (4.A) doprovodila prof. Pavlíčková. Čuhanič zvítězil a postoupil do krajského kola. V tento den se konalo také krajské kolo Zeměpisné olympiády, kde nás reprezentovali v kategorii B Vojtěch Pell (2.W) a Viktor Souček (2.W) a v kategorii D Tobiáš Mazura (7.W). Doprovodil je prof. Košvanec. Mazura obsadil v kategorii D 4. místo a v kategorii B byl Souček třetí a Pell jedenáctý. Ve škole pokračovalo testem školní kolo Chemické olympiády pro kategorii B.

Soutěže pokračovaly i v dalších dnech. 30. března doprovodila žáky do okresního kola Biologické olympiády a zároveň se podílela na organizaci prof. Jaroušová. Emma Burešová (2.V) zvítězila v kategorii D a postoupila do krajského kola. 31. března jela na krajské kolo Biologické olympiády kategorie B prof. Balcarová s Martinou Rohulánovou (6.V), Terezou Hegerovou (6.V) a Markétou Vydlákovou (6.W). Dívky sice neobsadily přední místa, ale byla to pro ně cenná zkušenost. 30. března proběhlo v Hradci Králové také krajské kolo Prezentiády, kterého se zúčastnily týmy 6.V ve složení  Petr Tomáš, Tereza Hegerová a Šárka Vlčková, 7.W Ema Nermuťová, Alexandra Kabelová a Karolína Maněnová a tým 3.B Amálie Paslerová, Ondřej Nekvinda a Filip Steiner. Naši studenti dosáhli na 2., 3. a 5. místo. Na Prezentiádu doprovodil studenty prof. Havlíček. 31. března se se svým vystoupením představily v okresním kole Recitační soutěže Pavlína Divišková (1.V), Sofie Maráková (1.V) a Vlasta Suchá (4.W), doprovodila je prof. Lubasová. Obě primánky postoupily do krajské přehlídky. V sobotu 1. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády, rovněž v Hradci Králové. Prof. Zikmundová doprovodila soutěžící Antonína Kubečka (4.W), Daniela Matjaše (4.W), Matěje Pulkerta (4.W) a Terezu Řihákovou (4.V). Pěkné 4. místo obsadil Kubeček, ale ani další soutěžící se v silné konkurenci neztratili.

30. března přijel do školy náš absolvent Tomáš Heger pobesedovat se zájemci z řad studentů o možnostech studia v zahraničí, sám student přírodních věd na univerzitě v Cambridge. V odpoledních hodinách s konala hodnotící pedagogická rada.

3. dubna psali studenti posledního ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka, 5. dubna z německého, španělského, francouzského a ruského jazyka a 11. dubna z jazyka anglického.

S cestopisnými projekcemi přijeli do školy 3. dubna Lenka a Václav Špillarovi. Sekundáni a terciáni se zúčastnili projekce Senegal - barevný svět, septimáni a studenti 3. ročníku byli přizváni k putování od Mexika po kanadskou hranici americkou divočinou a pro studenty sexty a 2. ročníku byla připravena projekce Guatemala - země mezi dvěma sopkami a dvěma oceány. Do okresního kola Olympiády v českém jazyce doprovodila do Nového Města nad Metují Tobiáše Mazuru (7.W), Anetu Rohulánovou (3.B), Zuzanu Papežovou (4.W) a Evu Hrnčířovou (4.W) prof. Francová. V obou kategoriích naši studenti obsadili první dvě místa. V kategorii pro ZŠ Hrnčířová zvítězila a Papežová byla druhá a v kategorii pro SŠ zvítězila Rohulánová před Mazurou. Všichni postoupili do krajského kola. Prof. Zapletalová jela s týmem volejbalistek ve složení Lucie Rousková (4.V), Rozálie Brátová (4.V), Tereza Rýdlová (4.V), Aneta Škopová (4.V), Tereza Vostřesová (3.W), Aneta Sedlářová (3.W), Anna Marie Zapletalová (3.W), Michaela Anna Stefanu (3.V) a Anežka Kučerová (3.V) na turnaj do Červeného Kostelce. Dívky vybojovaly 3. místo.

4. dubna zhlédli maturanti v Divadle Drak v Hradci Králové představení Cesta. Potom se někteří z nich zúčastnili workshopu k představení, někteří workshopu v Galerii moderního umění a další programu ve Vědecké knihovně Hradec Králové. Studenty doprovodili prof. Macura, Půlpánová a Vrátilová. Adama Hrnčíře (6.W) a Štěpána Víta (5.W) doprovodila prof. Vondřejcová do Hradce Králové do krajského kola Matematické olympiády. Turnaj v minikopané pořádal pro žáky z okresu prof. Zapletal. Náš tým nastoupil ve složení Lukáš Bouček (4.V), Jan Dřízal (3.W), Daniel Ježek (3.V), Jan Ježek (3.W), Lukáš Kadaník (3.W), Minh Le Ngo Nhat (3.W), Matěj Pulkert (4.W), Štěpán Strnad (4.V), František Škoda (3.W) a Matyáš Wihan (4.W) a obsadil 7. místo.

5. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 7.V s prof. Noskem a Macurou. Navštívili Pražský hrad, Knihovnu Václava Havla, prohlédli si Divadlo na Zábradlí a tamtéž zhlédli představení Europeana. V Juniorském maratónu v Hradci Králové se obsadili studenti Jiří Balcar (4.B), Klára Janovská (7.W), Jan Sedláček (4.B), Šimon Vacek (8.V), Antonín Kubeček (4.W), Josef Kubeček (4.A), Filip Saidl (2.A), Zoe Mudrochová (3.A), Anežka Doubková (8.V) a Tomáš Vítek (4.A) 3. místo z deseti zúčastněných týmů, doprovodila je prof. Půlpánová. Do projektu Okresní galerie výtvarného umění a Muzea Náchodska s názvem Náchod 3.0 (utopické město budoucnosti 2050) se zapojili studenti 5.W s prof. Nývltovou. Žáci 3.W byli podrobeni online testování z počítačové a informační gramotnosti, které pořádala Česká školní inspekce. Žáci 3.V absolvovali toto testování o týden později 12. dubna.

6. dubna měli studenti jednodenní prázdniny před Velikonocemi.

11. dubna se chlapci Lukáš Knap (3.A), Oleksandr Iurina (3.A), Denis Franc (3.A), Jiří Fiedler (3.A), Tomáš Jakl (3.A), Tadeáš Brumlich (3.A), Jan Kuneš (6.V), Matěj Vacek (2.B), Tomáš Hornych (2.A) a Marek Míl (2.A) utkali za doprovodu prof. Diviška v okresním kole turnaje v kopané. Obsadili 4. místo z deseti týmů.

Ve středu 12. dubna zorganizovali naši učitelé ve škole okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 naši školu reprezentovalo 11 žáků, zvítězil Radim Šrůtek (1.W), Markéta Pavlátová (1.W) a Matěj Pavlíček (1.W) se dělili o 3.-4. místo, úspěšnými řešiteli se stali také Tomáš Král (1.V) a Vilém Vymetálek (1.W). Devět želízek v ohni jsme měli v kategorii Z7. Na 1.-6. místě skončili Emma Burešová (2.V), Martin Faltus (2.W) a Anna Urbancová (2.W), úspěšnými řešiteli byli Viktor Souček (2.W), Natálie Brandová (2.V), Michaela Erbanová (2.W), Natálie Kačerová (2.W) a Noemi Anna Machová (2.V). Sedm našich žáků se pokusilo o úspěch v kategorii Z8, zvítězil Minh Le Ngo Nhat (3.W), druhá byla Jindřiška Andělová (3.V) a na 3.-4. místě se umístil Petr Svoboda (3.W). Eduard Hlavsa (3.V), Štěpán Bernard (3.W), Štěpán Ptáček (3.W) a Rudolf Vymetálek (3.V) se zařadili mezi úspěšné řešitele. Vojtěch Čuhanič (4.A) se ze školy zúčastnil online celostátního finále v Konverzační soutěži ve španělském jazyce, kde se mu podařilo obhájit své vítězství z krajského kola. Proběhlo fotografování tříd.

Ve dnech 13.-14. dubna se konaly přijímací zkoušky pro uchazeče o čtyřleté studium. Studenti posledních dvou ročníků měli z organizačních důvodů dva dny ředitelského volna. Ve dnech 17. a 18. dubna se konaly přijímací zkoušky pro uchazeče o osmileté studium. Ředitelské volno měli studenti 1.-2. ročníku, kvinty a sexty.

13. dubna se v odpoledních hodinách konaly schůzky rodičů.

14. dubna vyrazil tým Souvlaki Ecstasy ve složení Jan Pražák (2.A), Martin Doucha (7.V) a Tobiáš Mazura (7.W) do Prahy do finále Technologické olympiády pořádaném na Fakultě elektrotechniky ČVUT. Soutěžní týmy měly ve vybraných tématech vymýšlet inovace a ty zpracovat do vlastní krátké prezentace. Tématem našeho týmu byla Mobilita. Navrhli set pro starší vozidla, který by zvýšil jejich bezpečnou jízdu s pracovním názvem Aktivní bezpečnost pro všechny. Soutěžícím byli k dispozici mentoři, odborníci na danou problematiku, kteří rozvíjeli počáteční myšlenky týmů a usazovali je do reality.

V sobotu 15. dubna doprovodila na katedru chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové na krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C prof. Netíková Karlu Miščukovou (6.V), Martinu Rohulánovou (6.V) a Dianu Čelkovou (6.W). Rohulánová vybojovala krásné druhé místo, Čelková byla desátá a s malým bodovým rozdílem se na třináctém místě umístila Miščuková.

17. dubna doprovodila prof. Balcarová do okresního kola Biologické olympiády kategorie C Barboru Škodovou (3.W), Nelu Šimkovou (3.V) a Jakuba Kulíčka (4.V). Zvítězila Škodová před Kulíčkem a oba postoupili do krajského kola. Šimková obsadila pěkné čtvrté místo zatím bez jistého postupu. Krajské kolo proběhlo ve čtvrtek 11. května na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Studenti 4.A se vydali 17. dubna s prof. Macurou Po stopách Josefa Škvoreckého.

Ve dnech 18. a 19. dubna se konaly v Hradci Králové krajská kola Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Prof. Francová doprovodila Jana Pellyho (1.B) a prof. Moučka Lenku Vočadlovou (4.V).

18. dubna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty.

Do Deštného v Orlických horách se ve dnech 19. až 21. dubna vydali žáci 3.W s prof. Vondřejcovou a Felklovou.

Na dny 19. a 20. dubna si studenti maturitních ročníků připravily svá poslední zvonění. 19. dubna si svůj den užili studenti 8.V a 4.A a 20. dubna maturanti z 8.W a 4.B.

20. dubna jel prof. Havlíček na republikové finále Prezentiády, kde se pokusily uspět dívky Nela Šimková (3.V) a Antonie Červinková (3.V). V krajském kole Fyzikální olympiády v Hradci Králové nás za doprovodu prof. G. Škodové reprezentovali Zuzana Papežová (4.W, 2. místo), Jáchym Bohadlo (4.V, 3. místo), Daniel Matjaš (4.W, 3. místo) a Vlasta Suchá (4.W, 8. místo). V konkurenci 16 soutěžících si naši studenti vedli velmi dobře.

21. dubna byla pro studenty 2.B připravena ve spolupráci se Střediskem Sever z Horního Maršova simulační hra Podnebín o ochraně životního prostředí, zjm. vody, rozhodovacích procesech v obcích při tvoření rozpočtu, tvorbě obecních vyhlášek apod. Žáci 4.W navštívili za doprovodu prof. Zikmundové a G. Škodové náchodskou Rubenu. Do celostátního finále mezinárodní soutěže Matematický náboj jeli do Prahy Ema Nermuťová (7.W), Matouš Kubín (7.V), Tomáš Havel (7.V), Dominik Marks (7.V), Filip Hejzlar (7.V), Martin Doucha (7.V), Vojtěch Nosek (7.W), Eliška Gajdošová (7.W), Jan Pražák (2.A) a Tobiáš Mazura (7.W) s prof. Lichtenbergem. Absolutními vítězi v obou kategoriích se staly týmy z Polska, které nemají v soutěži konkurenci. Naše dva týmy se utkaly v českém kole se 133 dalšími týmy.

Nově se naši studenti zapojili do soutěže Reportéři na startu, pořádané Českou televizí. Tým z nižšího gymnázia ve složení Zuzana Papežová (4.W), Anna Kábrtová (4.W), Eva Hrnčířová (4.W), Hedvika Jarolímková (4.W) a Mikuláš Hejna (3.V) natáčel 21. dubna reportáž na téma Vlci na Broumovsku. Doprovodil je prof. Kalandra. Tým z vyššího gymnázia ve složení Markéta Dítětová (7.V), Michal Suchomel (3.B), Filip Steiner (3.B) a Ondřej Nekvinda (3.B) natočil samostatně reportáž o kapličce u Suchého Dolu.
 
V sobotu 22. dubna se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády pro kategorii B. Naši školu reprezentovali Jakub Macháček (7.V), Tobiáš Mazura (7.W), Alexandra Kabelová (7.W), Pavel Tomek (3.B) a Anna Geislerová (3.A). Na nejlepší umístění dosáhli Macháček (5. místo) a Tomek (6. místo).
 
Od 24. dubna měli maturanti "svatý týden". Do školy přišli v květnu už jen na didaktické maturitní testy a ústní část maturit.

Ve dnech 24.-28. dubna jelo 30 studentů němčiny s prof. Forejtem a Diviškem na poznávací zájezd do SRN. Ubytováni byli v Görlitzu, kde si kromě významných památek ve městě prohlédli slezské muzeum a pivovar, který je také historickou památkou. Navštívili také Lužické muzeum v polské části města Zhořelci. Ve městě Lübbenau navštívili Spreewaldské muzeum, skanzen Lehde a člunem se projeli po Sprévě. Posledním městem, které navštívili byl Bautzen. Zde si prohlédli muzeum Lužických Srbů, vyhlášenou hořčičnou restauraci a technické památky vodního umění.

24. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Navštívili Vyšehrad a Národní muzeum. Do divadla Jesličky v Hradci Králové doprovodila prof. Nývltová Sofii Marákovou (1.V) a Pavlínu Diviškovou (1.V) na krajské kolo recitační soutěže. Naše elévky obdržely pamětní list a pokusí se zúročit své zkušenosti se soutěží v příštím školním roce.

25. dubna se konalo v Hradci Králové krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Reprezentovali nás Tobiáš Mazura (7.W), Eva Hrnčířová (4.W) a Zuzana Papežová (4.W) za doprovodu prof. Francové. Hrnčířová obsadila v kategorii pro ZŠ medailovou příčku, byla třetí, a Papežová obsadila pěkné 5. místo. Mazura byl v kategorii pro SŠ šestý.

Pro studenty 6.W byla na středu 26. dubna připravena exkurze spojená s brigádou v přírodní rezervaci Zbytka. Studenti s prof. Ježkem se podíleli na přípravě lokalit pro repatriaci vymírajícího hnědáska osikového. Na krajské kolo Fyzikální olympiády se s prof. Polákem vydali studenti Adam Hrnčíř (6.W), Anežka Staňková (6.W), Michaela Šmejdová (1.B), Jakub Váňa (1.B), Adéla Taufmanová (1.B), David Fröde (5.V), Petr Bureš (5.V), Petr Vočadlo (5.V) a Jakub Jireček (5.W). Jireček obsadil 3. místo v kategorii D a Bureš a Vočadlo se na 5. a 6. místě ve stejné kategorii zařadili mezi úspěšné řešitele. Na ČVUT do Prahy doprovodil prof. Preclík studenty Jáchyma Bohadla (4.V) a Lubomíra Dědka (4.V) na Robosoutěž. Náš dvoučlenný tým obsadil 9. místo.

Žáci 3.V byli podrobeni testování ČŠI v informačních dovednostech. Šlo o odložené testování, které se v původním termínu neuskutečnilo z technických důvodů. Setkání žáků 1.V a 5.V s organizátory projektu Adopce na dálku, hosty z Indie a zástupci Diecézní katolické charity v Hradci Králové, která naše zapojení do projektu koordinuje, se uskutečnilo v aule. Na turnaj doprovodil basketbalový tým prof. Moučka. Tým ve složení František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Jan Ježek (3.W), Le Ngo Nhat Minh (3.W), Jan Dřízal (3.W), Marek Flašar (3.W), Matyáš Vávra (3.V), Rudolf Vymetálek (3.V), Václav Holý (4.V), Michal Ryšavý (4.V) a Jan Tomáš (4.V) zvítězil a postoupil do krajského kola.

27. dubna zhlédli žáci sekundy, tercie a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka divadelní představení v anglickém jazyce Peter Black. Prof. Preclík doprovodil studenty do Mladé Boleslavi na finále KyberSoutěže a na exkurzi do provozu Škoda Auto. Do Rubeny se podívali studenti 7.V s prof. Balcarovou a Netíkovou.

28. dubna proběhlo poslední setkání studentů v dlouhodobém pilotním projektu Erasmus+ Nová generace proti suchu. Šlo o společný projekt Maiwaldovy akademie Broumov, sdružení Živá voda, Jiráskova gymnázia Náchod a slovenského Gymnázia Púchov, v jehož rámci se studenti seznamovali s problematikou klimatické změny, ochrany krajiny a adaptací krajiny na tuto změnu. Studenti pracovali v terénu a naši studenti navrhovali řešení v konkrétní lokalitě povodí Bavorova potoka v Náchodě Bělovsi. Naše studenty projektem provázeli prof. Ježek a Macura, kteří pracovali v projektu jako metodici, spoluautoři studijních a pracovních materiálů a lektoři.

Ke svým 70. narozeninám připravila Česká televize soutěž pro všechny nadšené amatérské reportéry, kteří si chtěli práci pro toto celostátní médium sami vyzkoušet. Soutěže s názvem Reportéři na startu se z naší školy zúčastnily dva týmy. Pro reportážní štáb nižšího gymnázia ve složení Eva Hrnčířová, Hedvika Jarolímková, Anna Kábrtová, Zuzana Papežová (4.W) a Mikuláš Hejna (3.V) to byla úplná televizní premiéra, zato tým vyššího gymnázia se skládal ze čtyř již zkušených členů: Filip Steiner a Ondřej Nekvinda (3.B), druzí v celostátním kole Prezentiády, Markéta Dítětová (7.V), která si práci televizní reportérky v minulosti už vyzkoušela, a Michal Suchomel (3.B) jako již zběhlý technický doprovod. Tým, který připraví nejlepší krátkou reportáž o nějaké regionální zajímavosti, vyhraje exkurzi do zákulisí zpravodajství ČT.

Ve dnech 2.-4. května přišli do školy maturanti napsat maturitní didaktické testy z českého a anglického jazyka a z matematiky. Počet přihlášených žáků byl mírně ve prospěch matematiky proti testu z anglického jazyka a 18 studentů se přihlásilo také k nepovinnému testu z rozšiřující matematiky.

2. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Forejtem a Veverkou. Navštívili Pražský hrad a v divadle ABC zhlédli divadelní představení Bílá nemoc. Projektu Náchod 2050, který pořádalo Regionální muzeum Náchod ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Náchod, se zúčastnili studenti 7.V s prof. Noskem a Macurou.

Do krajského kola turnaje v basketbalu, který se konal 3. května v Novém Bydžově, postoupil po vítězství v okresním kole tým chlapců. Basketbalisty opět doprovodil prof. Moučka. Chlapci František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Le Ngo Nhat Minh  (3.W), Jan Ježek (3.W), Jan Dřízal (3.W), Marek Flašar (3.W), Matyáš Vávra (3.V), Rudolf Vymetálek (3.V), Václav Holý (4.V), Michal Ryšavý (4.V), Jan Tomáš (4.V) a Martin Brandejs (2.W) vybojovali 3. místo mezi šesti týmy. 4. května doprovodil prof. Slavík studenty na soutěž v lezení na horolezeckou stěnu na ZŠ TGM v Náchodě. Pro tuto soutěž to byla premiéra. Soutěže se zúčastnily osmičlenné týmy ze ZŠ TGM, ZŠ Plhov, ZŠ Komenského a Jiráskova gymnázia, které byly složeny z dívčích a chlapeckých dvojic v kategoriích 6.-7. třída a 8. a 9. třída. Naši zástupci jasně zvítězili jak v závodě družstev, tak i ve všech kategoriích jednotlivců. V mladší kategorii zvítězili Michaela Erbanová (2.W) a Štěpán Melichar (1.V), ve starší kategorii Jindřiška Andělová (3.V) a Jakub Kulíček (4.V). Na „bedně“ se umístili i zbylí naši zástupci Julie Dvořáková (2.W), Hubert Vlček (2.W), Barbora Halamková (3.V) a Václav Holý (4.V).

Další sportovní soutěží, které se naši studenti zúčastnili, byly atletické závody. Do Nového Města nad Metují doprovodili atlety 5. května prof. Půlpánová a Rozinek do okresního kola Poháru rozhlasu. Mladší žákyně Asante Kratěnová (1.V), Ema Bořková (1.W), Viktorie Melišíková (1.W), Ráchel Grendelová (1.W), Natálie Kačerová (2.W), Adéla Renská (2.V), Lucie Prokopová (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Viktorie Vysoká (2.W) vybojovaly 2. místo stejně jako starší žákyně Laura Bejšovcová (3.V), Karolína Horkelová (3.V), Natálie Jará (3.V), Michaela Stefanu (3.V), Johanka Mošnová (3.V), Aneta Sedlářová (3.W), Ema Veselá (3.W), Tereza Vostřesová (3.W) a Lucie Zítková (3.W). Mladší žáci Richard Plašil (1.V), Jiří Vlášek (1.W), Jakub Korec (2.V), Štěpán Jirouch (2.V), Jakub Maroul (2.V), Martin Brandejs (2.W), Martin Faltus (2.W), Viktor Souček (2.W) a Filip Řihák (2.W) zvítězili a postoupili do krajského kola. Starší žáci Štěpán Ptáček (3.W), František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Jan Ježek (3.W), David Špelda (3.V), Matyáš Vávra (3.V), Daniel Ježek (3.V) a Rudolf Vymetálek (3.V) obsadili 6. místo.

5. května navštívili Památník v Terezíně kvartáni s prof. Macurou, Lubasovou a Karáskovou.

Sedmatřicet studentů strávilo dny 9.-17. května s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnném pobytu v německém Georgsmarienhütte. Ubytováni byli v rodinách německých studentů. Prohlédli si partnerskou školu, kde je přijal ředitel školy. Byla pro ně připravena poznávací týmová hra v historickém centru města Osnabrück. Zde navštívili Muzeum průmyslové kultury a uhelného dolu, prošli se na nejvyšší bod okolí Osnabrücku s vyhlídkovou platformou a uspořádali si tam piknik. Hostitelé pro ně připravili výlety do měst Brémy a Münster. V Georgsmarienhütte byli přijati starostkou města na radnici a byli na exkurzi v ocelárně. Studenti mohli navštívit vyučování se svými partnery, strávili společně sportovní odpoledne netradičními míčovými hrami v tělocvičně a o víkendu měli program v hostitelských rodinách (např. návštěva fotbalového utkání, výlet do Holandska, účast na Maiwoche (= majáles) v Osnabrücku).

Závěrečná část v dlouhodobém pilotním projektu Erasmus+ Nová generace proti suchu, který v naší škole lektorovali prof. Ježek a Macura,  proběhla ve dnech 9.-12. května v Broumově. Celého projektu se v průběhu školního roku účastnili studenti Jakub Váňa (1.B), Anna Dvořáková (2.A), Eliška Knapovská (2.A), Amálie Růžičková (2.B), Martin Zeman (2.B), Tereza Pavlová (2.B), Hana Váňová (3.A), Pavel Tomek (3.B), Eliška Neumannová (5.W), Josef Pospíšil (5.W), Kateřina Říhová (5.W), Alexandra Kordová (7.V), Doubravka Kozlová (7.W), Františka Pospíšilová (7.W), Johana Klimešová (7.W), Karolína Maněnová (7.W) a Anežka Hájková (1.A).

9. května si přijel se studenty 2. ročníku a septimy popovídat o zahraniční politice státu ministr zahraničí Bc. Jan Lipavský. Studenti 4.V se podívali s prof. Netíkovou a Balcarovou do Rubeny a stejnou exkurzi absolvovali 11. května studenti 7.W s prof. Karáskovou a Zikmundovou.

10. května se naši studenti zapojili do celorepublikové sbírky Květinový den, kterou pořádá Liga proti rakovině. V náhradním termínu přijímacích zkoušek konal zkoušky jeden uchazeč do osmiletého studia.

10. května se na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové konalo krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti. Naše gymnázium reprezentovala Anna Kunteová (8.W) s prací Využití tarotu v psychologii (soutěžní kategorie č. 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času). Práce se umístila na 2. místě a postupuje do tzv. licitace, kdy porota ještě jednou bude z prací vybírat ty, které postoupí do celostátního kola.

11. května doprovodila prof. Balcarová do krajského kola Biologické olympiády Barboru Škodovou (3.W), Jakuba Kulíčka (4.V) a Nelu Šimkovou (3.V). Na třetím místě skončila Škodová, Šimková a Kulíček se stali úspěšnými řešiteli. Barbora Škodová se stala první náhradnicí na letní tábor Běstvinka 2023.

12. května se studenti Matouš Kubín (7.V), Filip Hejzlar (7.V), Dominik Marks (7.V), Tomáš Havel (7.V), Martin Doucha (7.V) a Tobiáš Mazura (7.W) zúčastnili za doprovodu prof. Preclíka v pardubickém Techneciu workshopu k projektu Czech Rocket Challenge.

15. května se žáci 3.W zapojili do tematického dne Průmyslová revoluce, stejný projekt připravily prof. G. Škodová, Vondřejcová a Poláková pro žáky 3.V na 19. květen.

16. května začala ústní část maturit v oktávě. Předsedkyní maturitní komise v 8.V byla jmenována Mgr. Markéta Čápová a v 8.W Mgr. Jana Zenknerová, obě z broumovského gymnázia. Ve dnech 22.-25. května přišli k ústní maturitní zkoušce studenti 4.A a 4.B. Předsedkyní maturitní komise ve třídě 4.A byla jmenována Mgr. Kamila Matejíková z úpického gymnázia a ve 4.B byl předsedou Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. z Gymnázia Trutnov.

Ve dnech 17. a 18. května doprovodil prof. Šulc týmy žáků nižšího gymnázia na turnaj v házené v rámci Sportovní ligy náchodských škol.     Během prvního dne se konaly turnaje pro děvčata a chlapce 6. a 7. ročníku ZŠ a primy a sekundy víceletého gymnázia. Družstva děvčat i chlapců vyhrála obě svá utkání. O úspěch se zasloužili Asante Kratěnová (1.V), Viktorie Adamcová (2.V), Karolína Lazoková (2.V), Natálie Brandová (2.V), Viktorie Vysoká (2.W), Eliška Lesková (2.W), Lucie Prokopová (2.W), Lucie Řiháková (2.W), Julie Dvořáková (2.W), Tomáš Sychrovský (1.W), Jan Pohanka (1.W), Ota Petr (1.W), Tomáš Gennert (1.W), Jakub Drašnar (1.W), Jan Rýdl (1.W), Vojtěch Majer (2.V), Jakub Maroul (2.V), Josef Rychtera (2.V), Khoi Minh Vo (2.V), Štěpán Jirouch (2.V) a Tomáš Sokol (2.V). O den později se obdobné akce účastnili žáci a studenti o jeden či dva roky starší, 8. a 9. ročník ZŠ, resp. tercie a kvarta. Výběr děvčat naší školy Anežka Kučerová (3.V), Jindřiška Andělová (3.V), Marie Venclová (3.V), Thea Vojtěchová (3.V), Aneta Sedlářová (3.W), Tereza Vostřesová (3.W), Lucie Zítková (3.W), Marie Chrastinová (4.W), Evelina Dovžan (4.W) a Sonja Kostyšynová (4.W) nenašel přemožitele. Družstvo chlapců ve složení Daniel Ježek (3.V), Jan Ježek (3.W), František Škoda (3.W), Lukáš Sychrovský (3.W), Šimon Bubeníček (3.W), Matěj Pulkert (4.W), Vilém Vokůrka (4.W), Jan Valtera (4.W), Jozef Čelka (4.W), Daniel Matjaš (4.W) a Matyáš Wihan (4.W) obsadilo 2. místo.

18. května navštívili studenti 7.W s prof. Francovou výstavu a odbornou přednášku s názvem Nerozlučná dvojice.... (Karel a Josef Čapkovi) překladatele Ph.D. Hasana Zahiroviće v Knihovně Barunky Panklové v České Skalici. Filip Steiner, Ondřej Nekvinda a Pavla Macková (všichni 3.B) se zúčastnili krajského kola v soutěži EuropaSecura a postoupili do republikového finále republiky mezi 14 nejlepších týmů, které proběhlo ve dnech 12.-16. června v Brdech. Týmy zde soutěžili o výlet do Bruselu.

Díky nově navázané spolupráci s Techneciem v Pardubicích jsme 19. května na gymnáziu mohli uvítat vzácnou návštěvu dr. Jana Zigmunda. Pan Zigmund je inženýr chemie se specializací na teorii a technologii výbušnin a hlavně nadšenec do raketového modelářství a také výrobce raketových modelářských motorů Rapier. Pro naše studenty uspořádal pokračování workshopu nejen o stavbě modelů raket.

23. května absolvovali studenti 2.A projektový den Podnebín. Projekt proběhl ve spolupráci se Střediskem Sever z Horního Maršova a týkal se ochrany životního prostředí, zjm. vody, rozhodovacích  procesů v obcích při tvoření rozpočtu, tvorby obecních vyhlášek apod.

24. května zhlédli v kině Vesmír film v anglickém originále s českými titulky Pí a jeho život studenti kvinty a sexty a 1. a 2. ročníku.

25. května doprovodila prof. Jaroušová Emmu Burešovou (2.V) do krajského kola Biologické olympiády kategorie D a ta zde vybojovala 2. místo. Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové vystoupil v MŠ v Jaroměři Josefově.

26. května se konalo setkání absolventů školy po padesáti letech od maturity Zlatá maturita. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli studenti 3.A s prof. Nývltovou. Prošli se po Vyšehradě, prohlédli si historickou budovu Národního divadla a v Divadle na Vinohradech zhlédli Gogolova Revizora. 

29. května odjela první třída na sportovní kurz na Pastvický rybník u Kutné Hory. Se studenty 3.A zde strávili týden prof. Divišek, Ježek a Javůrková. Hlavní náplní sportovního kurzu byla cyklistika, díky níž studenti navštívili Čáslav, Číhošť, Ledeč nad Sázavou, Kutnou Horu, tvrz Sion, hrad Český Šternberk nebo klášter v Sázavě. Dostali také základy orientace v terénu a vodáckého výcviku, nedílnou součástí byly různé hry v terénu.

Na chatu Bumbálka do Špindlerova Mlýna - Labská jeli na školní výlet ve dnech 29.-31. května studenti 1.B s prof. Pavlíkem. V odpoledních hodinách jeli na školní výlet na vodácký výcvik na Vltavu studenti 2.A s prof. Víchem a Zikmundem a 2.B s prof. Rojtovou a Rozinkem, vrátili se ve čtvrtek 1. června.

30. května jeli do Prahy do Národního muzea studenti 4.V a 4.W s prof. Karáskovou, Netíkovou, Jaroušovou a Zikmundovou. Naši studenti také podpořili Den zdraví, který pořádala na náchodském náměstí Oblastní nemocnice Náchod.

31. května absolvovali studenti 1.A s prof. Š. Škodovu a Fišerovou literárně-historickou exkurzi do Prahy. Využili edukační program "Výprava" na Vyšehradě a ve Švandově divadle zhlédli představení Hamlet. Na třídenní školní výlety se vydali sekundáni. Žáci 2.V s prof. Hronkovou a Felklovou byli ubytováni v penzionu Anička v Deštném v Orlických horách a do Lachova jeli žáci 2.W s prof. Misarovou a Zapletalovou.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 1. června studenti 5.V s prof. Forejtem a Veverkou. I oni zavítali na Vyšehrad a v divadle ABC zhlédli divadelní představení Romeo a Julie. Do Hrdličkova muzea a do Národního muzea v Praze se podívali studenti 7.W s prof. Pavlíčkovou a Slavíkem. Přednášky o možnosti studia v USA přes Fulbrightovu nadaci se v aule zúčastnili studenti 5.W, 6.V, 6.W, 1.A a 1.B. V odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

2. června navštívili Ratibořice žáci 3.V s prof. Lubasovou a Bergerovou.

O víkendu 3.– 4. června se v prostorách Kongresového centra v Praze uskutečnil již 18. ročník robotické soutěže Robotický den, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. 133 robotů, 70 týmů, 261 účastníků ze čtyř zemí, osm druhů soutěží, věk autorů robotů 5 až 62 let – to je pár čísel charakterizujících letošní ročník. Ani Jiráskovo gymnázium nezůstalo pozadu, a tak čtyři kvartáni, tři roboti a jeden pedagog v sobotu ráno vyrazili se spoustou krabic vlakem do Prahy. Díky troše štěstí a spoustě vytrvalosti odvážel Jáchym Bohadlo (4.V) první místo a robot Matěje Kolaji (4.V) a Štěpána Strnada (4.V) místo třetí. Václav Holý (4.V) se sice ze základní skupiny neprobojoval, ale celou dobu pomáhal svým spolužákům – tak to má být.

V neděli 4. června jelo do Španělska 41 studentů s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Novotnou Mičíkovou, vrátili se 9. června. Ubytováni byli v Lloret de Mar, odkud uskutečnili výlety do Muzea Salvadora Dalího do Figueres, aquaparku a do Barcelony. Tam neopomenuli žádnou z významných památek jako Sagrada Família, Casa Mila, Casa Batlló, Parque Guell, Olympijský stadion, Národní museum, Vyhlídka pana starosty, přístav, Las Ramblas a Zpívající fontány.

5. června vystřídali na Pastvickém rybníku na sportovním kurzu studenty 3.A studenti 3.B s prof. Půlpánovou, Rozinkem a Matěnovou.

Na školním výletě byli ve dnech 5.-7. června v kempu Eldorádo v Litici studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Fišerovou a žáci 1.V s prof. Nývltovou a Zapletalovou chodili ve stejném termínu po Pavlovských vrších.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 5. června studenti 7.W s prof. Francovou a Jirkovou. Navštívili Pražské židovské centrum, vydali se po stopách Franze Kafky a byl pro ně připraven program Praha hravě anglicky.

5. června se v odpoledních hodinách vydali na sjezd Sázavy studenti 4.V a 4.W s prof. Zapletalem, Karáskovou, Rojtovou, Zikmundovou, Lubasovou a panem Mertlíkem. Z vodáckého výletu se vrátili 8. června.

Tematický den s názvem Středověký den prožili 6. června žáci 2.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou v Uhřínově v Archeologickém muzeu v přírodě Villa Nova. Na regionální biologickou vycházku se vydali studenti 6.W s prof. Slavíkem.

Pražský hrad byl hlavní náplní literárně-historické exkurze, kterou absolvovali ve čtvrtek 8. června žáci 3.W s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou.

Do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Zbabělci jeli v pátek 9. června studenti 2.B s prof. Olšanovou a Fišerovou. V náchodském Beránku hostovalo Divadlo Drak s představením Poslední trik Georgese Méliese. Zhlédli ho žáci primy se svými češtinářkami prof. Nývltovou a Francovou. Na literární exkurzi jeli do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích žáci 4.W s prof. Lubasovou a Hronkovou. Žáci 4.V se podívali s prof. Diviškem a Zapletalem na Ostaš, kde pro ně učitelé připravili tematický den Lidé a krajina na Náchodsku. V Městském středisku sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují vystoupili členové Musica Viva se svým koncertem.

Na týdenní cyklistický kurz na Pastvický rybník jeli 12. června studenti 7.V s prof. Zikmundem, Rojtovou a Víchem.

Na Malé Skále byli na školním výletě ve dnech 12.-14. června žáci 3.V s prof. Košvancem a Slavíkem. Žáci 3.W jeli ve stejných dnech do Penzionu Kačeří v Teplicích nad Metují s prof. Vondřejcovou a Lichtenbergem.

12. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové žáci 1.V s prof. Nývltovou představení Prašina.

Na republikovém finále soutěže EuropaSecura byli ve dnech 12.- 16. června studenti Pavla Macková (3.B), Filip Steiner (3.B) a Ondřej Nekvinda (3.B).

Na botanickou exkurzi na Dobrošov šli 13. června studenti 5.V s prof. Ježkem. Pro studenty 2.A připravil prof. Svoboda projekt Algoritmy sociálních sítí.

13. června odjeli v odpoledních hodinách na školní výlet na Vltavu studenti 6.W s prof. Zapletalem a Zapletalovou, vrátili se 16. června. Do kempu Pecka jeli na školní výlet žáci 1.W s prof. Diviškem a Rozinkem ve dnech 14.-16. června. Ve stejných dnech byli na školním výletě v Sedloňově v Orlických horách také studenti 7.W s prof. Pavlíčkovou a Felklovou.

14. června doprovodila prof. Jaroušová na Českou lesnickou akademii v Trutnově Martinu Rohulánovou (6.V), Terezu Hegerovou (6.V), Emmu Burešovou (2.V) a Pavlínu Plašilovou (1.V) na krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin. Nejlépe z nich dopadla Burešová, která obsadila 4.-5. místo.

14. června se konal turnaj ve florbalu v rámci sportovní ligy pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia v Náchodě, kam je doprovodil prof. Šulc. v rámci sportovní ligy ZŠ a JG v Náchodě. Chlapci Jan Ježek (2.W), Štěpán Jirouch (2.V), Vojtěch Majer (2.V), Jakub Maroul (2.V), Richard Plašil (1.V), Václav Podškubka (2.V), Josef Rychtera (2.V), David Ryšavý (1.V) a Khoi Minh Vo (2.V) se stali vítězi a děvčata Viktorie Adamcová (2.V), Julie Dvořáková (2.W), Natálie Kačerová (2.W), Asante Kratěnová (1.V), Karolína Lazoková (2.V), Eliška Lesková (2.W), Lucie Prokopová (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Viktorie Vysoká (2.W) obsadila druhé místo. 15. června doprovodil další tým na tento turnaj prof. Moučka. Chlapecký tým ve složení Lukáš Bouček (4.V), Jakub Steiner (4.V), Michael Ryšavý (4.V), Václav Holý (4.V), Vilém Vokůrka (4.W), Marek Flašar (3.W), Le Ngo Nhat Minh (3.W), Daniel Ježek (3.V) a Vojtěch Majer (2.V) zvítězil a dívky Evelina Dovžan (4.W), Marie Chrastinová (4.W), Sonja Kostyšynová (4.W), Evelína Metelková (4.W), Barbora Ryšavá (4.W), Eva Hrnčířová (4.W), Lucie Zítková (3.W), Ema Veselá (3.W), Aneta Sedlářová (3.W) a Tereza Vostřesová (3.W) byly druhé.

Na 15. červen připravil prof. Svoboda další projekt pro studenty 2.A na téma Goniometrie. Mgr. Martin Kaliba, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové vedl workshop na téma Třídní klima se studenty 5.V a potom také s žáky 3.V.

Jak pečovat o domácí zvířata je název dalšího projektu, který připravila pro žáky 2.W a 6.V prof. Balcarová na 16. červen.

16. června odjelo v odpoledních hodinách na poznávací zájezd do Rumunska 41 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou, vrátili se 25. června.

16. června odjelo v odpoledních hodinách na poznávací zájezd do rumunských hor 39 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou, vrátili se 25. června. V pohoří Trascau přešli hřeben Piatra Secuiului, podívali se do soutěsek Râmet a Cheile Turzii. V dalších etapách přešli Godean, Malý Retezat a hřeben Oslea. V posledních třech dnech se pohybovali na Transalpině.

Na cyklistický kurz na Pastvický rybník se 19. června vydala poslední třída 7.W s prof. Slavíkem, Pavlíčkovou a Brátem, svým návratem v 26. června uzavřeli cyklus sportovních kurzů. Na Atletickou olympiádu doprovodil sportovce prof. Zapletal. Do Archeologického muzea v přírodě Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách jeli na Středověký den žáci 2.W s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou. V Klicperově divadle v Hradci Králové zhlédli inscenaci Kytice žáci 3.V a prof. Hronková a Lubasová. Máj (Boca Loca Lab) je další divadelní představení, které zhlédli v aule studenti 2.-3. ročníku a sexty v rámci festivalu Deset Deka Festival.

Dva autobusy studentů se podívaly na Azurové pobřeží ve Francii. Jeden zájezd s prof. Felklovou a Hronkovou odjel 20. června a vrátil se 25. června, druhý s prof. Diviškem a Javůrkovou byl o den posunutý. Ubytováni byli ve stejném kempu v Port Grimaud. Na programu byla prohlídka města St. Tropez a městečka vybudovaného na kanálech Port Grimaud, výlet ke kaňonu Verdon, návštěva města ve skalách Moustiers- Sainte-Marie proslulého výrobou majoliky, měst Nice a Cannes a na zpáteční cestě několikahodinová zastávka v Monaku.

Literárně-historickou exkurzi do Prahy absolvovali ve dnech 20.-21. června studenti 6.V s prof. Nývltovou a Netíkovou. Navštívili Vyšehrad, Pražský hrad, Valdštejnský palác a zahradu a ve Valdštejnské zahradě zhlédli hru Romeo a Julie. Podobnou, ale jednodenní exkurzi, připravili na 20. červen prof. Misarová a Veverka pro studenty 6.W. Navštívili Pražský hrad a v Národním divadle zhlédli představení Kytice.

Do MŠ a ZŠ v Radvanicích vyjely 21. června studentky Iljana Beránková (2.A) a Anabela Umlaufová (2.A) s prof. Balcarovou s projektem Zábavná chemie do MŠ.

22. června se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada.

23. června se žáci 4.W s prof. Macurou vydali na regionální exkurzi po Sudetech.

V posledním týdnu školního roku se konala celá řada akcí, jejichž úplný výčet by byl poměrně dlouhý. Na školní výlety se vydaly ještě tři třídy. 26. června v odpoledních hodinách jeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.V s prof. Netíkovou, Víchem a Zikmundem, vrátili se ve čtvrtek 29. června. Ve dnech 27.-29. června byli v Českém ráji studenti 5.V s prof. Matěnovou a Svobodou a 5.W s prof. Rojtovou a Jaroušovou.

27. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice na další školní rok.

28. června prožili primáni Antický den, který pro ně připravili prof. Dvořáčková, Poláková, Divišek a Rozinek. Pro studenty vyššího gymnázia připravily prof. Půlpánová a Zapletalová volejbalový turnaj.

29. června poměřili žáci nižšího gymnázia své síly v nejrůznějších disciplínách sportovního dne.

Kromě těchto akcí absolvovaly některé třídy exkurze do Kuksu, Malých Svatoňovic, Ratibořic a České Skalice, na Dobrošov, do Nového Města nad Metují a Pekla, do Broumova a do Sudet. Konala se řada vycházek na Dobrošov, do běloveských lázní, na náchodský zámek a i jinam do okolí, některé třídy si uspořádaly piknik a jiné sportovní dopoledne. Proběhl i den s knihou nebo den her v rámci jedné třídy.

29. června se se školním rokem rozloučili učitelé neformálním večírkem.

Studenti si přišli pro vysvědčení v pátek 30. června a pedagogický sbor měl svoji poslední pedagogickou radu v tomto školním roce.

 

zapsala Martina Javůrková

Zobrazit starší kroniky