Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2020-21

Školní rok 2020-21 začal pro učitele přípravnými dny 27. srpna zahajovací poradou. Nový školní rok byl poznamenán přetrvávající koronavirovou nákazou. Byla zpřísněna hygienická opatření ve škole, upraven rozvrh hodin a zrušeny veškeré mimoškolní aktivity, exkurze, aktivity, ve kterých by se potkávali žáci různých tříd, a aktivity s účastí veřejnosti. Omezena byla i účast pedagogů na prezenčních školeních.

28. srpna se konala jedna úspěšná opravná zkouška z matematiky.

Žáci nastoupili do školy 1. září. Školním rozhlasem k nim promluvil ředitel školy Pavel Škoda. V dalších dvou dnech si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice, ostatní žáci se již účastnili výuky podle rozvrhu hodin. Ve dnech 3., 4. a 8. září absolvovali studenti 1.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou primárně preventivní aktivity na skautské základně Modrá střelka, které částečně nahradily tradiční primárně preventivní pobyt. Studenti 1.A se těchto aktivit účastnili 9. září s prof. Ježkem a Havlíčkem, 15. září s prof. Ježkem a Veverkou a 16. září s prof. Ježkem a Brátem. Pro žáky 1.W připravily tyto aktivity prof. Vondřejcová a Uždilová na 11. září a žáci 1.V je absolvovali 16. září s prof. Košvancem a Slavíkem.

Zobrazit starší kroniky