Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2022-23

Školní rok 2022-23 začal pro pedagogy 30. srpna, pro žáky 1. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegy Mgr. Davida Lichtenberga (matematika a informatika a výpočetní technika) a Bc. Michala Moučku (ruský jazyk a tělesná výchova). 1. září přivítal studenty ředitel školy Pavel Škoda prostřednictvím školního rozhlasu a třídní profesoři osobně ve třídách. Od 2. září probíhala výuka podle rozvrhu.

Na zájezd do Amsterdamu a Londýna se vydaly dva autobusy studentů. První skupina studentů s prof. Hronkovou a Zapletalovou odjela 4. září a vrátila se 9. září a druhá skupina s prof. Jirkovou a Francovou trávila v zahraničí dny od 5. do 10. září.

V odpoledních hodinách 5. září jeli na vodácký výcvik na Vltavu studenti 4.A a 8.V s prof. Víchem, Rojtovou, Macurou a Rozinkem. Vrátili se 8. září.

Pro studenty 1.A připravily na 7.-9. září prof. Š. Škodová a Fišerová primárně preventivní pobyt ve Vižňově u Meziměstí.

2. září psali dva studenti opravnou maturitní písemnou práci a 6. září se konaly opravné ústní maturitní zkoušky také dvou studentů. Všichni studenti u této zkoušky uspěli. Neuspěla jedna studentka u opravného didaktického testu z matematiky.

12. září odjeli do Orlických hor na třídenní primárně preventivní pobyt žáci 3.V s prof. Košvancem a Felklovou. Ubytováni byli v penzionu Anička v Deštném v Orlických horách. Žáci 1.W absolvovali svůj primárně preventivní pobyt ve dnech 14.-16. září s prof. Diviškem a Zapletalem v kempu Bučnice v Teplicích nad Metují.

Na literárně-historickou exkurzi se do Prahy vydali ve dnech 12.-13. září studenti 4.B s prof. Půlpánovou a Preclíkem. Navštívili Židovské muzeum, Památník heydrichiády a Národní muzeum, zúčastnili se workshopu v Knihovně Václava Havla a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Balada pro banditu. Do ZOO do Dvora Králové nad Labem jeli v pondělí 12. září studenti 3.B a 7.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou a v úterý 13. září studenti 3.A a 7.W s prof. Ježkem a Slavíkem. Pražský hrad a Národní divadlo si prohlédli v pátek 16. září při literárně-historické exkurzi studenti 4.W s prof. Lubasovou a Macurou. Krajem Boženy Němcové se vydali na literární exkurzi studenti 3.A s prof. Nývltovou.

15. září přijel na besedu se studenty psychologického semináře prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D z Univerzity Hradec Králové.

Ve dnech 15. - 16. září se se studenty francouzštiny podělila o své zkušenosti ze studia na Sorbonně v Paříži naše absolventka Hana Štěpánová.

Na Studánku u Vernéřovic jeli ve dnech 19. - 21. září na primárně preventivní pobyt studenti 5.W s prof. Rojtovou a Víchem. O den později odjeli na třídenní primárně preventivní pobyt studenti 5.V do Lachova s prof. Matěnovou a Svobodou a žáci 1.V na chatu Anička v Deštném v Orlických horách s prof. Nývltovou a Zapletalovou.

Do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem se 19. září podívali žáci 3.V s prof. Balcarovou a Košvancem.

Ve dnech 19., 20. a 22. září se uskutečnilo několik přednášek por. Miroslava Mervarta z Policie ČR. Přednášku na téma Trestní odpovědnost si vyslechli žáci 3.V, 4.V, 1.A, 1.B a 2.B a Bezpečí v kyberprostoru bylo téma přednášky pro žáky 1.W.

22. září se zúčastnili v Broumově projektu Nová generace proti suchu zájemci z řad studentů s prof. Ježkem a Macurou. Skupina studentů se pokusila uspět v závodech v přespolním běhu. Doprovodili je prof. Půlpánová a Rozinek. Družstvo dívek z primy a sekundy ve složení Viktorie Melišíková (1.W), Adéla Renská (2.V), Lucie Prokopová (2.W), Eliška Lesková (2.W), Viktorie Vysoká (2.W), Lucie Řiháková (2.W) a Natálie Kačerová (2.W) zvítězilo a děvčata postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo 6. října v Jičíně. Všechna ostatní družstva obsadila 2. místo. Z primy a sekundy soutěžili chlapci Martin Faltus (2.W), Jan Ježek (2.W), Jakub Bělobrádek (2.W), Viktor Souček (2.W), Jakub Maroul (2.V) a Adam Hejzlar (2.V). Martin Faltus byl nejrychlejším běžcem ve své kategorii. Z tercie a kvarty nás reprezentovali chlapci Matyáš Vávra (3.V), Štěpán Ptáček (3.W), Jan Dřízal (3.W), Jan Ježek (3.W), Tomáš Doucha (4.V) a Bohuslav Jelen (4.V) a dívky Karolína Horkelová (3.V), Laura Bejšovcová (3.V), Michaela Stefanu (3.V), Lucie Rousková (4.V), Marie Chrastinová (4.W) a Eva Hrnčířová (4.W). V kategorii pro střední školy soutěžilo družstvo dívek ve složení Klára Janovská (7.W), Tereza Vítová (7.W), Amálie Paslerová (3.B) a Veronika Shejbalová (4.B) a chlapci Vladislav Ježek (1.B), Adam Kašpar (1.B), Filip Steiner (3.B), Jan Sedláček (4.B), Jiří Balcar (4.B) a Šimon Vacek (8.V), který byl nejrychlejším běžcem ve své kategorii.

21. září navštívili studenti dějepisného semináře z řad maturantů s prof. Polákovou náchodské muzeum. Několik tříd se zapojilo do akce Den s onkologií, kterou pořádala náchodská nemocnice jako příspěvek k prevenci rakoviny.

Ve dnech 23. - 25. září se konaly Oslavy 125. výročí založení Jiráskova gymnázia v Náchodě. Hlavním dnem oslav byla sobota 24. září, kdy si účastníci prohlédli školu s připravenými výstavami. Průvodem za doprovodu Dechového orchestru mladých ZUŠ Hronov se přemístili na náměstí T. G. M. ke slavnostnímu shromáždění, kde účastníky pozdravili hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček, náměstek hejtmana pro školství a sport pan Arnošt Štěpánek, starosta Města Náchod pan Jan Birke, ředitel partnerského gymnázia v německém Ösede pan Thomas Rohm a ředitel školy pan Pavel Škoda. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka se představily v akademii divadelní (Drejg a Hidrak) a pěvecké studentské soubory (Musica Viva a Sboreček) a pěvecký sbor Hron. Akademie proběhla dvakrát a moderoval ji absolvent Jiráskova gymnázia František Šedivý. Večer zahrála k tanci skupina Reflex v hlavním sále Beránku. Ve škole v aule bylo možné zhlédnout v sobotu večer divadelní představení divadla Drejg Havranec/Krkavan. Škola byla po celý den přístupná k setkávání absolventů. Doprovodným programem jsme zahájili oslavy už v pátek 23. září. Pro žáky nižšího gymnázia byl připraven sportovní den a pro studenty vyššího gymnázia Gymfest, koncert nejen studentských kapel v aule školy. V odpoledních hodinách se uskutečnila beseda několika nejstarších absolventů školy se zájemci z řad studentů s názvem Zpátky do lavic!. Před školou se představilo divadelní seskupení Geisslers Hofcomoedianten s představením Huberte! a v aule vystoupilo šansonové seskupení 6 NaChodníku s hostem Miloněm Čepelkou. V neděli 25. září připomněl v přímluvě během mše svaté v kostele Sv. Michaela archanděla děkan P. Zdeněk Kubeš živé i zemřelé profesory a studenty.

Studenti 1.B s prof. Pavlíkem byli ve dnech 4.-6. října v Lachově u Teplic nad Metují na primárně preventivním pobytu.

4. října se několik studentů francouzského jazyka zúčastnilo besedy s ředitelkou Alliance française Pardubice paní Laurine Gonzalez.

6. října se družstvo dívek ve složení Ema Bořková (1.W), Adéla Renská (2. V), Natálie Kačerová (2. W), Lucie Řiháková (2. W), Lucie Prokopová (2. W) a Viktorie Vysoká (2. W) za doprovodu prof. Rozinka zúčastnilo v Jičíně krajského kola v přespolním běhu. Dívky obsadily čtvrté místo.

Do středověkého skanzenu Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách jeli 11. října žáci 3.V s prof. Dvořáčkovou a Košvancem a 12. října žáci 3.W s prof. Dvořáčkovou a Košvancem.

Do Alliance Française v Pardubicích se podívali 11. října studenti francouzštiny tercie, kvarty a kvinty s prof. Bergerovou a Felklovou.

12. října se naši studenti zapojili do sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka. Výtěžek sbírky jde na podporu nevidomých a slabozrakých osob.

17. října se zájemci z řad studentů tercie až kvinty a 1.-2. ročníku pokusili uspět v mezinárodní soutěži Přírodovědný klokan. Kategorie Kadet určené žákům tercie a kvarty se účastnilo 36 soutěžících, zvítězila Vlasta Suchá (4.W) a o 2.-3. místo se dělili Michal Svoboda (3.V) a Tadeáš Semelbauer (3.W). 43 soutěžících se utkalo v kategorii Junior (kvinta, sexta a 1.-2. ročník). První tři místa obsadili Andrea Mílová (2.A), Ema Hejduková (2.A) a Šárka Tomková (2.A), Mílová byla druhá v rámci kraje.

V průběhu celého týdne řešili žáci nižšího gymnázia úlohy Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli se stalo 97 žáků.

Na exkurzi do čističky odpadních vod v Bražci se 18. října vypravili studenti 2.B s prof. Netíkovou, 19. října studenti 2.A s prof. Balcarovou a 25. října studenti 6.V s prof. Netíkovou.

19. října se tým chlapců z tercie a kvarty ve složení Jan Ježek (3W), Marek Flašar (3.W), Jan Dřízal (3.W), František Škoda (3.W), Štěpán Ptáček (3.W), Lukáš Kadaník (3.W), Michal Štrof (3.V), Albert Línek (3.V), Michal Ryšavý (4.V), Lukáš Bouček (4.V), Jakub Steiner (4.V), Vilém Vokůrka (4.W), Matyáš Wihan (4.W) a Vojtěch Majer (2.V) utkal v okresním kole ve florbalu starších žáků pod vedením prof. Diviška bez výrazného úspěchu.

20. října se několik týmů zúčastnilo Běhu do zámeckých schodů. Doprovodili je prof. Zapletal a Moučka.

21. října jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 8.W s prof. Vrátilovou. Navštívili Prahu židovskou a Památník heydrichiády a ve Švandově divadle zhlédli divadelní představení Kabaret Winton.

Ve dnech 26. a 27. října měli studenti podzimní prázdniny.

Na 31. říjen připravili studenti 8.W Halloweenské občerstvení.

1. listopadu vyslechli v aule studenti koncert Válkova tria. Žáci tercie a kvarty koncert "Film a muzikál", studenti kvinty a 1. ročníku koncert s názvem "Hudba divadla Semafor" a pro studenty sexty a 2. ročníku byla připravena "Hudba Jaroslava Ježka".

Ve dnech 3.-4. listopadu se prof. Vrátilová zúčastnila se studenty Viktorem Plškem (4.A) a Janou Voborníkovou (8.W) Broumovských diskusí.

4. listopadu se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. G. Škodové v Hradci Králové krajského kola Logické olympiády. V kategorii pro nižší stupeň gymnázií a ZŠ dosáhla nejlepšího výsledku Lucie Kaulichová (4.V), která byla sedmá mezi 55 účastníky. V této kategorii reprezentovali školu také Viktorie Adamcová (2.V), Eduard Hlavsa (3.V), Zuzana Papežová (4.W), Štěpán Ptáček (3.W) a Michal Svoboda (3.V). V kategorii SŠ obsadil Jan Ježek (8.W) krásné 2. místo mezi 54 účastníky a školu dále reprezentovali Ondřej Nekvinda (3.B), Ema Nermuťová (7.W) a Matěj Vrzáček (6.W).

7. listopadu navštívili primáni za doprovodu prof. Nývltové, Diviška, Košvance a Polákové hvězdárnu v Hradci Králové a Archeopark Všestary. Na hradeckou hvězdárnu a do elektrárny Hučák v Hradci Králové se podívali i studenti kvinty a 1. ročníku. 8. listopadu se to týkalo studentů 1.B a 5.W s prof. Košvancem a Polákem a 11. listopadu studentů 1.A a 5.V s prof. Diviškem a Ježkem.

8. listopadu jsme ve škole poskytli prostory na soutěž v piškvorkách s názvem Pišqworky, které se zúčastnily školní týmy ze ZŠ okresu. 14. listopadu pak proběhla tato soutěž pro středoškoláky.

Na 1. kolo futsalové ligy do Dvora Králové nad Labem jel 9. listopadu tým chlapců s prof. Zapletalem. Chlapci Jiří Fiedler (3.A), Denis Franc (3.A), Oleksandr Iurina (3.A), Likáš Knap (3.A), Jaromír Lubas (7.W), Tomáš Krulich (3.B), Štěpán Matyska (3.B), Josef Kubeček (4.A), Matěj Vacek (2.B) a Tomáš Hornych (2.A) obsadili třetí nepostupové místo.

9. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Felklovou Probační a mediační službu u Okresního soudu v Náchodě, kde se zúčastnili rozhovoru s uživatelem drog.

11. listopadu se studenti literárního semináře zúčastnili s prof. Macurou a Půlpánovou edičního a redaktorského workshopu s básnířkou Zuzanou Gabrišovou.

První lekci kurzu plavání měli studenti 6.V 15. listopadu a studenti 2.A 16. listopadu. Celý kurz probíhal v deseti lekcích jednou týdně.

17. listopadu byl státní svátek.

18. listopadu zhlédli v aule studenti 3.A, 3.B, 7.V a 1.A inscenaci vycházející ze známého romantického příběhu ukrytého v realisticko-pohádkové Babičce Boženy Němcové Viktorka v nastudování studia Convivium Jaroměř.

22. listopadu se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. Organizace se ujali prof. Vondřejcová a Lichtenberg. Z naší školy se pokusili o úspěch žáci Sofie Maráková (1.V), Matěj Pavlíček (1.W), Markéta Pavlátová (1.W), Eduard Práza (1.V), Theodor Ságner (1.V), Pavlína Plašilová (1.V), Tomáš Král (1.V), Marie Pokorná (1.W), Radim Šrůtek (1.W) a Vilém Vymetálek (1.W).

Ve dnech 22.-25. listopadu a pak ještě 2. prosince proběhlo testování České školní inspekce. Studenti kvinty a 1. ročníku byli testování ze znalostí moderních dějin a studenti sexty a 2. ročníku ze čtenářské gramotnosti.

23. listopadu se v podvečerních hodinách zapojili naši studenti do online soutěže Fyziklání. Věnoval se jim prof. Polák.

24. listopadu informoval ředitel školy studenty maturitního ročníku o způsobu přihlašování a průběhu maturitní zkoušky. V odpoledních hodinách se uskutečnily schůzky rodičů. 

25. listopadu měli studenti 4.A a 8.V možnost v dopoledních hodinách nacvičit v hlavním sále v Beránku slavnostní nástup a předtančení na sobotní (26. listopadu) maturitní ples. K tanci hrála skupina Reflex.

Prof. Vondřejcová doprovodila v pátek 25. listopadu žáky tercie a kvarty, kteří postoupili do krajského kola matematické soutěže Náboj, na soutěž do Hradce Králové.

29. listopadu vyjeli studenti semináře počítačová grafika z maturitního ročníku s prof. Preclíkem do Prahy na vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny a na exkurzi do firmy Prusa Research a na FS ČVUT. Ve škole proběhla soutěž Internetová matematická olympiáda.

30. listopadu soutěžili studenti v anglickém jazyce v soutěži Best in English a v českém jazyce v rámci Olympiády v českém jazyce. Kvartáni a sextáni se zúčastnili v aule přednášky a besedy s Janem Trávou Trávníčkem,  jedním z nejúspěšnějších českých horolezců (K2, Annapurna atd.), pedagogem a geodetem.

2. prosince se Adam Roštejnský (4.B) zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v kategorii A za doprovodu prof. Balcarové. Do Dobrušky na robosoutěž jel se studenty prof. Preclík.

V sobotu 3. prosince jela prof. Balcarová se zájemci o biologickou olympiádu z řad žáků nižšího gymnázia do Dvora Králové nad Labem na přípravný seminář k této soutěži.

zapsala Martina Javůrková

Zobrazit starší kroniky

jQuery(document).ready(function($){ setTimeout(function(){ $(".btn-dalsi-kroniky").prependTo($(".tm_pb_post_content")); }, 200); });