Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2019-20

Školní rok zahájili profesoři 27. srpna přípravným týdnem. Na pedagogické radě pan ředitel přivítal ve sboru prof. Michaelu Netíkovou, která se vrátila po rodičovské dovolené, a nového kolegu prof. Zdeňka Rozinka (informatika a výpočetní technika, tělesná výchova), který nastoupil na částečný úvazek. V tomto týdnu se konaly dvě opravné zkoušky a studenti u nich byli úspěšní.

Pro studenty začal školní rok 2. září projevem pana ředitele ve školním rozhlase a přivítáním třídními učiteli ve třídách. První den byl věnován pouze organizačním záležitostem, podle pravidelného rozvrhu se začalo učit od 3. září.

V tomto týdnu se konaly písemné maturitní zkoušky společné části maturity v podzimním termínu. Prof. Sršňová působila jako školní komisař na spádové škole, kterou byla Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě. Kromě ní jeli na ústní část maturitní zkoušky jako předsedové maturitní komise prof. Ševeleva na Gymnázium Jaroslava Žáka do Jaroměře 2. září a prof. Veverka na Gymnázium Broumov 3. září. 9. září proběhla ústní část maturitních zkoušek v podzimním termínu na naší škole, předsedou komise byl jmenován PaedDr. Milan Kulhánek z Gymnázia Broumov. Na naší škole se podzimní termín maturity týkal sedmi studentů. Pro jednoho studenta to byl řádný termín, pro ostatní první opravný. Jeden ze studentů byl ze zdravotních důvodů omluven, tři studenti uspěli a tři neuspěli a ti mají ještě jednu možnost v druhém opravném termínu.

4. září se u nás konaly nostrifikační zkoušky jednoho zahraničního studenta. Ve dnech 4.-5. září byli primáni seznámeni se základní obsluhou počítačů ve škole a s programy, které jsou jim k dispozici. O proškolení se postarali prof. Veverka, Uždilová a Preclík.

12. září vystoupili naši žáci dramatické výchovy, Hidraku a Divadelní scény mladých v Jičíně pod vedením prof. Dvořáčkové na Festivalu pohádek. Jako další doprovod jela s divadelníky prof. Olšanová.

16. září se do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem podívali studenti 3.B a 7.V s prof. Rojtovou a Matěnovou. Stejná exkurze byla připravena pro žáky tercie na 18. září. Jeli s nimi prof. Slavík a Balcarová.

V týdnu od 16. září se uskutečnily tři třídenní primárně preventivní pobyty. 16. září odjeli do Kořenova na Pardubické chaty studenti 1.A s prof. Macurou a Ježkem, 17. září na Malou Skálu žáci 1.W s prof. Lubasovou a Jirkovou a 18. září na Ostaš žáci 1.V s prof. Karáskovou a Víchem.

Studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku zhlédli v divadle ZUŠ v Náchodě divadelní představení pana Davida Macháčka KyberLIFE, které bylo součástí projektu V pasti sociálních sítí. Jedno představení se konalo 16. září a po dvou představeních 19. a 20. září.

Ve dnech 16.-23. září navštívili naši školu studenti a jejich učitelé z partnerské školy v Oesede v SRN. Prohlédli si školu, byli přivítáni na náchodské radnici a navštívili zámek. Absolvali výlety do Prahy, do Adršpašských skal a do Orlických hor. Další program pro ně o víkendu připravily hostitelské rodiny.

17. září jeli do divadla Drak v Hradci Králové na představení Mimoň žáci 2.V s prof. Nývltovou, 3.V s prof. G. Škodovou a Havrdovou a 4.W s prof. Uždilovou a Balcarovou.

19. září doprovodil prof. Divišek atlety z nižšího gymnázia na atletické závody na ZŠ Plhov.

Zobrazit starší kroniky