Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2021-22

Ve školním roce 2021-22 nastoupili učitelé do školy 30. srpna. Na úvodní pedagogické radě byl sboru představen nový kolega Dominik Svoboda, jehož aprobací je matematika a informatika. Studenti zahájili školní rok 1. září, kdy museli hned projít prvním ze tří celoplošných testování na covid ve školách. Potom je přivítal školním rozhlasem ředitel školy a ve třídách třídní učitelé. Primáni dostali učebnice. Od 2. září se učilo podle rozvrhu. Rozvrh byl upraven tak, aby se studenti co nejméně stěhovali z učebny do učebny a aby na oběd do školní jídelny nechodili všichni ve stejném čase. Tím v rozvrhu vzniklo více dní s dělenou denní výukou. Další dvě testování se konala 6. a 9. září. Na naší škole nebyl odhalen žádný pozitivní žák.

2. září byli žáci primy seznámeni u počítačů s programem Bakaláři, ve kterém najdou rozvrh a suplování a jehož prostřednictvím můžou komunikovat se školou. Byly jim přiděleny školní e-mailové adresy a hesla pro vstup do školní sítě. Ve dnech 1.-2. září vykonával prof. Polák funkci školního maturitního komisaře na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě, která byla spádovou školou pro didaktické maturitní testy v podzimním termínu. V této souvislosti je dobré zmínit, že tři naši studenti, kteří neuspěli u didaktického testu v jarním termínu, ho úspěšně složili v mimořádném termínu v červenci. Mimořádný termín byl vyhlášen ve školním roce 2020-21 v důsledku distanční výuky. V podzimním termínu nevypracovával didaktické testy žádný z našich studentů. 3. září psala jedna studentka maturitní písemnou práci ze španělského jazyka a 7. září vykonali úspěšně ústní zkoušku dva studenti, absolventi školy z roku 2019. Předsedkyní maturitní komise byla jmenována prof. Helena Knittelová z broumovského gymnázia. 10. září doprovodil prof. Havlíček na finále soutěže Prezentiáda, které se konalo v Brně, Dominika Rufera, Kryštofa Veverku a Evghenie Vorokhtu z 8.W. Šesté místo bylo pro náš tým velkým úspěchem. Studenti 4.A absolvovali literárně-historickou exkurzi do židovské Prahy s prof. Š. Škodovou a Polákovou. Na třídenní primárně preventivní pobyt do Lachova jeli 13. září studenti 1.B s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Na Ostaši se vystřídali na primárně preventivním pobytu žáci 1.W s prof. Slavíkem a Zapletalem ve dnech 13.-15. září a 1.V s prof. Hronkovou a Felklovou ve dnech 15.-17. září. 14. září si prohlédli ZOO ve Dvoře Králové nad Labem terciáni s prof. Jaroušovou, Netíkovou a Karáskovou. 15. září navštívili pražské židovské město studenti 4.B s prof. Francovou a Polákovou v rámci literárně-historické exkurze motivované postavou Franze Kafky. 16. září se do čističky odpadních vod v Bražci podívali studenti 7.W s prof. Netíkovou. 20. září proběhly ve škole studentské volby. Šlo o simulaci parlamentních voleb, které se konaly v říjnu. Na táborovou základnu Bokouš u Trutnova jeli 20. září studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou na třídenní primárně preventivní pobyt a na základnu Studánka u Vižňova studenti 1.A s prof. Forejtem a Víchem. Na Studánce je vystřídali 22. září studenti 2.A s prof. Ježkem a Noskem, kteří se zdrželi do druhého dne. 22. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.V a 3.B s prof. Slavíkem a Matěnovou. Studenti 3.A s prof. Netíkovou šli tento den na exkurzi na čističku odpadních vod v Bražci, studenti 3.B ji navštívili s prof. Balcarovou o den později. 23. září jeli na literární exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 4.A s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou. Prof. Pavlíčková se ve dnech 23.-24. září zúčastnila se čtyřmi studenty z 8.W konference Učení pro život, která se konala v Broumově. Kromě nich jel na konferenci také prof. Macura. Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem navštívili 27. září studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 28. září byl státní svátek. 29. září absolvovali projektový den Člověk a krajina v Ptačím parku Josefovské louky studenti 2.A s prof. Ježkem a Půlpánovou. Ve škole proběhla sbírka Ligy proti rakovině Květinový den. Studenti a zaměstnanci zakoupením květu měsíčku lékařského v minimální hodnotě 20 Kč podpořili prevenci v boji proti rakovině. 8. října jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 3.A s prof. Macurou a Rozinkem. 12. října absolvovali tuto exkurzi studenti 6.V s prof. Noskem a Macurou. 13. října se zájemci z řad studentů tercie až sexty a 1.-2. ročníku utkali v soutěži Přírodovědný klokan. Pro žáky 2.V připravila prof. Balcarová projektový den Jak pečovat o domácí zvířata. Žáci 2.W prošli tímto projektovým dnem 18. října. 14. října se konaly volby do Rady školy. Pedagogickým sborem byli zvoleni prof. Nývltová a Macura. Dva zástupci za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků zvoleni nebyli pro malou účast ve volbách. Tyto volby se budou opakovat. Rada školy má ještě další dva členy, které určuje zřizovatel. Čističku odpadních vod v Bražci navštívili 14. října studenti 6.V s prof. Balcarovou, 18. října studenti 2.B s prof. Karáskovou, 19. října studenti 6.W s prof. Zikmundovou a 26. října studenti 2.A také s prof. Zikmundovou. Na školním výletě v Teplicích nad Metují byli od 17. do 19. října studenti 8.W s prof. Jaroušovou a Fišerovou. Malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové navštívili 26. října studenti 1.A a 1.B s prof. Diviškem a Forejtem. 26. října se prof. Polák zúčastnil Slavnostního vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže mladých vědců "České hlavičky 2021" a druhého ročníku udělení ceny "Albertus" pro učitele matematiky, fyziky a informatiky, kteří svým působením mimořádně přispěli k popularizaci vědy a jsou inspirací pro své kolegy. Sám obdržel tuto cenu jako první v republice v loňském prvním ročníku, který však proběhl formálně v nouzovém režimu kvůli přísným protiepidemickým opatřením. Letos tak konečně s ostatními nominovanými absolvoval prezenčně celý slavnostní program předávání ocenění. Ve dnech 27. a 29. měli studenti podzimní prázdniny. Ve dnech 1.-3. listopadu si užili školní výlet v Jizerských horách studenti 8.V s prof. Zapletalovou a Hronkovou. 2. listopadu navštívili čističku odpadních vod v Bražci studenti 7.V s prof. Balcarovou. Na 3. listopad připravila prof. Maršíková ve spolupráci s Goethe Institutem pro studenty němčiny z 5.V a 5.W Den s němčinou, tentokrát v online podobě. Byla to jedna z několika na sebe navazujících akcí dlouhodobějšího projektu. Do německého Bautzenu se vydalo dvacet studentů němčiny ze 7.W a 4.A s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na divadelní expedici, kterou pořádá Goethe centrum Pardubice. V divadle Deutsch-Sorbisches Volkstheater zhlédli hru Nájemníci pana Swana a na programu byla také prohlídka města. 4. listopadu psali test Chemické olympiády v kategorii A dva studenti, Nikola Bartoňová (4.B) a Tomáš Heger (8.V). 10. listopadu se pokoušeli vypořádat s praktickou částí soutěže. Ve dnech 4.-5. listopadu se zúčastnily prof. Vrátilová a Bára Ježková (7.V) 8. ročníku Broumovských diskusí s tématem Hodnoty a společnost. 5. listopadu doprovodila prof. Vondřejcová studenty do Hradce Králové na krajské kolo Logické olympiády. V kategorii B určené pro nižší gymnázium se z prvního online kola probojovali do krajského semifinále Štěpán Ptáček (2.W), Petr Bureš (4.V), Lucie Kaulichová (3.V), Eduard Hlavsa (2.V) a Viktorie Adamcová (1.W) a v kategorii C určené pro střední školy Ondřej Nekvinda (2.B), Michal Suchomel (2.B), Tomáš Heger (8.V), Jan Ježek (7.W), Tereza Koukolová (7.V) a Vilém Petříček (4.B). V kategorii B pro nižší gymnázium se nejlépe z našich studentů umístil Štěpán Ptáček (2.W) na 17. místě, v kategorii C pro střední školy Tomáš Heger (8.V) na 5. místě. 6. listopadu proběhla pod záštitou Nadace Jiráskova gymnázia a při dodržení všech epidemiologických opatření v kině Vesmír několikrát odkládaná Zlatá maturita, setkání absolventů školy po 50 letech od maturity. Účastnili se jí absolventi z let 1970 a 1971. Slavnostní program již tradičně svým vystoupením osvěžil Sboreček. K absolventům promluvil předseda správní rady Nadace prof. Miloslav Javůrek a zástupce ředitele školy prof. Dalibor Vích. Setkání se účastnili i bývalí pedagogové, prof. Javůrek, Dostál, Fetters, Křížková, Suchanek a Suchanková. Účastníci obdrželi pamětní list a po skončení programu v kině měli možnost prohlédnout si školu. Na školní výlet do Janských Lázní jeli ve dnech 9.-10. listopadu studenti 3.V s prof. Karáskovou a Netíkovou. 10. listopadu navštívili primáni s prof. Ježkem a Macurou planetárium v Hradci Králové a archeopark ve Všestarech. 11. listopadu proběhla hodnotící pedagogická rada. 12. listopadu měla v naší škole premiéru Česká lingvistická olympiáda určená studentům vyššího gymnázia. Z devíti účastníků byl nejúspěšnější Tomáš Heger (8.V). Zda výsledek postačí k postupu do regionálního kola, rozhodnou pořadatelé, tedy zástupci fakult Matematicko-fyzikální a Filozofické Univerzity Karlovy. Poděkování náleží i osmi dalším soutěžícím, neboť překládat do jazyka waama a luštit nápis psaný písmem bráhmí ve staroindickém jazyce prákrtu není pro každého. V sobotu 13. listopadu se na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal seminář k Biologické olympiádě pro kategorie D a C na téma Jak přežít zimu. Z naší školy se semináře zúčastnilo 10 studentů. 16. listopadu začal plavecký kurz pro 2.A. Kurz probíhal v deseti lekcích jednou týdně. 17. listopadu byl státní svátek. 18. listopadu navštívili Malou vodní elektrárnu Hučák a planetárium v Hradci Králové studenti 5.V+W s prof. Košvancem a Zapletalem. V odpoledních hodinách proběhly třídní schůzky a volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Z důvodu epidemiologických opatření se schůzky v každé třídě konaly ve dvou skupinách menších než 20 osob. Voleb se zúčastnil dostatečný počet voličů, takže Rada školy byla doplněna o zákonného zástupce nezletilých studentů a zletilého studenta. 19. listopadu se čtyři čtyřčlenné týmy žáků kvarty a tercie zúčastnily online soutěže Náboj. Celkový počet týmů byl 1002. 119. místo obsadil tým 4.V ve složení Martin Balcar, Tereza Brandejsová, David Fröde a Petr Bureš. Ostatní týmy se umístily hluboko v první polovině výsledkové listiny. Projektový den Hořlaviny a jedy v běžném životě s lektorem Ondřejem Čuhaničem a prof. Netíkovou absolvovaly dvě třídy, 24. listopadu třída 3.V a 25. listopadu 4.V. 24. listopadu proběhl ještě projektový den pro 5.V Kardiopulmonární resuscitace s lékařem ze záchranky a prof. Matěnovou. 26. listopadu se 16 soutěžících utkalo v online soutěži Best in English. Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince byli v Mikulově na školním výletě studenti 4.B s prof. Pavlíkem. 30. listopadu navštívili Prahu studenti 6.W s prof. Pavlíčkovou a Francovou. V Národním divadle zhlédli generální zkoušku nové inscenace Kráska a zvíře, po níž následovala diskuse s jejími autory. Prohlédli si Staré město a výstavu fotografií světoznámé mexické malířky Fridy Kahl. 2. prosince se uskutečnila poznávací část školního kola Biologické olympiády. 3. prosince se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice účastnili krajského kolo Chemické olympiády kategorie A studenti Nikola Bartoňová (4.B) a Tomáš Heger (8.V). Heger zvítězil a Bartoňová obsadila 6. místo. 7. prosince se 7 studentů pokusilo uspět ve školním kole Matematické olympiády v kategorii A. Na 9. prosinec připravil prof. Svoboda pro studenty 1.A projektový den Hardware počítače. Velká většina tříd zakončila poslední školní den v tomto kalendářním roce, 22. prosinec, nějakým vánočním programem. Ve dnech 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022 měli studenti vánoční prázdniny. Dny od 9. do 15. ledna strávili studenti 1.B s prof. Šulcem, Brátem a Zapletalovou na lyžařském kurzu. Ubytováni byli na chatě Roubenka v Sedloňově v Orlických horách. O týden později ve dnech 16. až 21. ledna následoval kurz 2.V s prof. Slavíkem, Vrátilovou a Matěnovou. Sekundáni využili pohostinnosti chaty Anička v Deštném v Orlických horách. 19. ledna proběhlo v Hradci Králové krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorii A (4. ročník a oktáva), kam ze všech středních škol Královéhradeckého kraje postoupili čtyři studenti. Naši školu reprezentovali Tomáš Heger (8.V) a Lukáš Fidler (8.V). Doprovodil je prof. Polák. Ve škole se 13 studentů pokusilo uspět ve školním kole Dějepisné olympiády. Z nižšího gymnázia postoupily do okresního kola Kamila Řezníčková (4.W) a Anna Kábrtová (3.W). Z vyššího gymnázia postoupilo pět studentů: Filip Vojtěch (3.B), Alexandra Kabelová (6.W), Vojtěch Říha (7.V), Tobiáš Mazura (6.W) a Jan Krčmář (7.W). 24. ledna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí. 25. ledna dostali příležitost reprezentovat naše gymnázium jako tříčlenný tým Pepinillos studenti Jan Homolka (7.W), Jan Ježek (7.W) a Markéta Rydlová (7.W) na soutěži Roboti@FSI na VUT v Brně. Cílem soutěže bylo sestrojit a naprogramovat robota tak, aby dojel co nejdále na překážkové dráze v časovém limitu 10 minut. Náš tým, na rozdíl od mnohých ostatních týmů, vsadil na dotykové senzory, což se nakonec ukázalo jako dobrá taktika, jelikož nejčastější problémy na dráze způsobovaly právě ultrazvukové senzory, které zvolilo nemálo soupeřících týmů. Náš tým skončil na druhém místě a díky tomu byly soutěžícím odpuštěny přijímací zkoušky na VUT. 25. ledna se uskutečnilo online školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C, tj. pro studenty kvinty, sexty a 1. a 2. ročníku. V kategorii C se stali úspěšnými řešiteli na 1.-2. místě Mikoláš Hruša (5.V) a Daniel Kumpošt (5.W), na 3.-4. místě Diana Čelková (5.W) a Karolína Kašparová (5.W) a na 5.-6. místě Adam Hrnčíř (5.W) a Matyáš Žďára (5.V). V kategorii B byli úspěšní vítězný Ondřej Nekvinda (2.B) a z 2.-3. místa Markéta Dítětová (6.V) a Tobiáš Mazura (6.W). Všichni jmenovaní postoupili do krajského kola. O den později proběhlo online okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Z našich studentů obsadil 2. místo Štěpán Vít (4.W), 4. místo Veronika Horáková (4.V) a 6. místo Petr Bureš (4.V). Biologické olympiády v kategoriích C a D se se mohli studenti zúčastnit ve středu 26. ledna a v pátek 28. ledna. 27. ledna se utkali studenti ve školním kole Zeměpisné olympiády. Soutěž probíhala online. Kategorie A se účastnila jenom Emma Burešová (1.V), která postoupila do okresního kola. Organizátoři využili možnosti nominovat do okresního kola do počtu tří soutěžících ještě Sofii Hejnovou (1.V) a Vojtěcha Pella (1.W). V kategorii B obsadili mezi sedmi zúčastněnými první tři místa Le Ngo Nhat Minh (2.W), Nela Šimková (2.V) a David Špelda (2.V). Kategorie C měla deset soutěžících a do okresního kola postoupili z prvních třech míst Eduard Vlach (4.V), Jakub Jireček (4.W) a Ivana Turková (3.V). Z dvanácti účastníků v kategorii D pro střední školy zvítězil Lukáš Bartůněk (8.V) a o 2.-3. místo se dělili Ondřej Šatný (6.V) a Tobiáš Mazura (6.W). 31. ledna obdrželi studenti výpisy vysvědčení za 1. pololetí. Ve dnech 31. ledna až 3. února se v Plzni konalo po roce opět naživo Národní kolo Chemické olympiády, kategorie A. Soutěž probíhala v odborných učebnách Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Naši školu výborně reprezentoval student Tomáš Heger (8.V). V konkurenci více než čtyřiceti nejlepších středoškolských chemiků získal krásné páté místo. Toto umístění mu zaručuje možnost účasti v Národním kole Chemické olympiády na Slovensku ve dnech 9. – 12. března. Ve dvou týdnech od 31. ledna proběhla praktická část Chemické a Biologické olympiády. Kvůli covidovým opatřením a částečně i kvůli karanténám se soutěže musely konat opakovaně v menších skupinách. Na učitele to kladlo velké nároky při organizaci soutěží. V pátek 4. února měli studenti jednodenní pololetní prázdniny. 7. února se v podvečerních hodinách konalo online školní kolo Olympiády v českém jazyce. Forma konání pravděpodobně způsobila pokles počtu soutěžích oproti předcházejícím létům na dvě desítky. Do okresního kola postoupili Antonín Kubeček (3.W), Tobiáš Mazura (6.W) a Tomáš Heger (8.V). Ve dnech 7.-12. února byli na lyžařském kurzu na chatě Číhalka v Orlických horách studenti 2.W s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou. 23. února se konalo online okresní kolo Zeměpisné olympiády. 2. místo vybojovali Emma Burešová (1.V) v kategorii A a Le Ngo Nhat Minh (2.W) v kategorii B. Vítězství patřilo v kategorii C Jakubu Jirečkovi (4.W) a Eduard Vlach (4.V) byl třetí. V kategorii D obsadil 2. místo Tobiáš Mazura (6.W) a 5. místo Lukáš Bartůněk (8.V). Všichni jmenovaní postoupili do krajského kola, které proběhlo 30. března. 26. února začala série týdenních lyžařských kurzů na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna. Zahájili studenti 1.A s prof. Zikmundem, Víchem a Zapletalovou, vystřídali je studenti 5.V s prof. Půlpánovou, Rozinkem a Zapletalovou. Ti museli z důvodu propuknutí střevních chřipek, které v této oblasti řádily, kurz předčasně ukončit již 8. března. Ze stejného důvodu už je nevystřídala ani poslední třída. Studenti 5.W s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou nakonec odjeli v pondělí 14. března na chatu Anička v Deštném v Orlických horách. Vrátili se 18. března. V průběhu února se uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Sestává z vědomostního testu a z praktické části a konalo se v několika termínech. První tři místa obsadili Kateřina Říhová (4.W), Antonín Kubeček (3.W) a Matěj Pulkert (3.W). V týdnu od 28. února se studenti připojili k projektu ČSOB na pomoc Ukrajině. Ten spočíval v tom, že pokud byly peníze poslány na jejich účet, poslali organizaci Člověk v tísni navíc stejnou částku jakou poslal přispívající. Ve škole se během tří dnů vybralo 9 138 Kč, takže na účet Člověka v tísni nakonec odešlo 18 276 Kč. Každý, kdo ve škole přispěl, tak si mohl vzít špendlík s bikolórou v ukrajinských barvách. 3. března zorganizovali studenti 6.V na dvoře školy dobročinnou materiální sbírku pro pomoc válkou zkoušené Ukrajině. Od pondělí 7. března se do výuky zapojili tři ukrajinští studenti. Byli zařazeni do 6.V. Prof. Zikmundová doprovodila 7. března Antonína Kubečka (3.W) a Kateřinu Říhovou (4.W) do okresního kola Chemické olympiády kategorie D, které se konalo v Trutnově. Říhová v soutěži zvítězila a Kubeček byl druhý. Na naší škole se Tomáš Heger (8.V) a jeden student broumovského gymnázia, Zdeněk Hartman, 7. března zúčastnili online celostátního kola slovenské Chemické olympiády. 15. března proběhlo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii C. Soutěže se účastnilo 13 žáků, zvítězil Tobiáš Mazura (6.W), Martina Rohulánová (5.V) byla druhá a o třetí místo se dělily Karla Miščuková (5.V) a Ema Nermuťová (6.W). Další dvě soutěže se uskutečnily 18. března, a to Matematický klokan a Matematický náboj. Kategorie Benjamín v Matematickém klokanu se účastnilo 112 žáků, zvítězila Beáta Čtvrtečková (2.V), druhý byl Daniel Ježek (2.V) a o 3.-4. místo se dělili Anežka Kučerová (2.V) a Minh Le Ngo Nhat (2.W). Čtvrtečková zvítězila i v rámci okresu a Ježek obsadil 3.-5. místo. 103 účastníků měla kategorie Kadet. Zde se o 1.-2. místo podělili Petr Bureš (4.V) a Petr Vočadlo (4.V), kterým v rámci okresu patřilo 3.-5. místo, a třetí byla Lucie Kaulichová (3.V). Mezi šedesáti účastníky kategorie Junior zvítězila Aneta Rohulánová (2.B), druhé místo patřilo Ondřeji Nekvindovi (2.B) a o 3.-4. místo se dělili Mikoláš Hruša (5.V) a Tomáš Jakl (2.A). Jan Krčmář (7.W) zvítězil v kategorii Student, druhý byl Jan Ježek (7.W) a třetí Kryštof Veverka (8.W). V této kategorii soutěžilo 46 studentů. V kategoriích Junior a Student zůstala našim studentům pořadí i ve srovnání výsledků celého okresu. Na 21. březen připravili chemici pro žáky 4.W projektový den s lektorem Ondřejem Čuhaničem Hořlaviny a jedy v běžném životě. Stejnou akci absolvovali žáci 3.W 22. března. Dozor po oba dva dny vykonávala prof. Zikmundová. 23. března se okresního kola Fyzikální olympiády v kategorii F zúčastnilo z naší školy 9 žáků, soutěž organizačně zajistila prof. G. Škodová. Zvítězil Lubomír Dědek (3.V) před Jáchymem Bohadlem (3.V) a Zuzanou Papežovou (3.W). Prof. Veverka doprovodil do okresního kola Dějepisné olympiády 4 studenty. V kategorii pro základní školy Kamila Řezníčková (4.W) zvítězila a postoupila do krajského kola, Anna Kábrtová (3.W) obsadila pěkné 4. místo. V kategorii pro střední školy patřilo 3. místo Vojtěchu Říhovi (7.V), čímž si zajistil postup do krajského kola, Alexandra Kabelová (6.W) byla sedmá. 25. března se konalo online krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce. V kategorii SŠI zvítězil Vojtěch Čuhanič (3.A) a v kategorii SŠII byla Helena Mervartová (8.W) druhá. Večer si užili svůj maturitní ples studenti oktávy. V dopoledních hodinách měli studenti prostor, aby si v hlavním sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli slavnostní nástup a předtančení. 26. března zvítězil Antonín Kubeček (3.W) v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D a Kateřina Říhová (4.W) byla třetí z 21 účastníků. Žáky doprovodila do Hradce Králové prof. Zikmundová. 28. března navštívil školu generál ve výslužbě Petr Pavel. Se studenty septimy, 3. ročníku a studenty společenskovědního semináře z maturitního ročníku besedoval na téma NATO, armáda ČR a situace na Ukrajině. 29. března doprovodila prof. G. Škodová do Hradce Králové na krajské kolo Matematické olympiády v kategorii Z9 Štěpána Víta (4.W). 30. března se ve škole uskutečnilo online krajské kolo Zeměpisné olympiády. Emma Burešová (1.V) obsadila 2. místo v kategorii A, Le Ngo Nhat Minh (2.W) 4. místo v kategorii B, v kategorii C obsadil Jakub Jireček (4.W) šesté a Eduard Vlach (4.V) osmé místo a v kategorii D byl Tobiáš Mazura (6.W) šestý a Lukáš Bartůněk (8.V) dvanáctý. 30. března zvítězil v okresním kole Olympiády v českém jazyce Tobiáš Mazura (6.W). Ve dnech 31. března a 1. dubna se studenti 6.W ubytovali s prof. Pavlíčkovou a Felklovou v penzionu Kačeří v Lachově u Teplic nad Metují. Absolvovali zde primárně preventivní pobyt. 1. dubna proběhla na škole Technologická olympiáda, nad kterou si vzal patronát prof. Preclík. 4. dubna psali maturanti maturitní písemnou práci z českého jazyka a literatury, 5. dubna z anglického jazyka a 6. dubna z německého a španělského jazyka. 4. dubna doprovodila do Hradce Králové do krajského kola Dějepisné olympiády prof. Fišerová Kamilu Řezníčkovou (4.W) a Vojtěcha Říhu (7.V). 5. dubna jela tamtéž prof. Matěnová s 8 studenty, kteří postoupili do krajského kola Matematické olympiády. Tobiáš Mazura (6.W) a Markéta Dítětová (6.V) se stali úspěšnými řešiteli v kategorii B a obsadili 3. a 4. místo v tomto pořadí. V kategorii C soutěžilo šest našich studentů, ale žádný z nich se nedostal mezi tři úspěšné řešitele. Do Jaroměře doprovodil prof. Havlíček na krajské kolo Prezentiády studenty Ondřeje Nekvindu (2.B), Amálii Paslerovou (2.B) a Filipa Steinera (2.B). Tým vybojoval 2. místo. Také 6. dubna se vydala skupina 10 studentů (Filip Steiner (2.B), Amálie Paslerová (2.B), Martin a Daniel Zemanovi (1.B), Jiří Balcar (3.B), Jan Sedláček (3.B), Veronika Shejbalová (3.B), Štěpánka Kubíčková (3.B), Klára Janovská (6.W) a Šimon Vacek (7.V)) do Hradce Králové, tentokrát s prof. Půlpánovou na Juniorský maraton. Z pěti týmů skončili na pěkném 2. místě.
7. dubna navštívili v rámci literárně-historické exkurze Prahu studenti 8.W s prof. Nývltovou a Jaroušovou. Na programu byla prohlídka Muzea heydrichiády a Židovského města. V Divadle v Dlouhé zhlédli představení Romeo, Julie a tma. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.
9. dubna se čtyři naši studenti zúčastnili krajského kola Chemické olympiády v kategorii C. Tobiáš Mazura (6.W) obsadil pěkné čtvrté místo. Studenty doprovázela prof. Zikmundová.
Ve dnech 12. a 13. dubna se konaly přijímací zkoušky ke čtyřletému studiu. Přihlášeno bylo 116 uchazečů. 12. dubna se proběhlo online formou ze školy okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. Z naší školy postoupilo do okresního kola 21 studentů. V kategorii Z6 Emma Burešová (1.V) zvítězila a Martin Faltus (1.W) byl druhý. V kategorii Z7 se o 3.-4. místo dělili Minh Le Ngho Nhat (2.W) a Petr Svoboda (2.W), 5.-6. místo patřilo Jindřišce Andělové (2.V) a Elišce Köhlerové (2.W). V kategorii Z8 obsadili naši studenti prvních pět míst. Zvítězila Lucie Kaulichová (3.V) následována Danielem Matjašem (3.W) a Zuzanou Papežovou (3.W), o 4.-5. místo se dělili Vlasta Suchá (3.W) a Vilém Vokůrka (3.W). 13. dubna bylo 31 studentů 1. ročníku čtyřletého studia zapojeno do mezinárodního online testování úrovně vzdělání žáků PISA 2022. 14. dubna měli studenti velikonoční prázdniny před následujícími velikonočními svátky. Po Velikonocích se ve dnech 19. a 20. dubna konaly přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia. Přihlášeno bylo 191 uchazečů. 19. dubna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty. 20. dubna se studenti 8.W vydali s prof. Nývltovou Po stopách Škvoreckého Zbabělců. 21. dubna měli maturanti prostor pro poslední zvonění a 22. dubna si přišli pro závěrečná vysvědčení. 21. dubna se Vojtěch Čuhanič (3.A) zúčastnil online krajského kola Olympiády ve španělském jazyce a mezi dvanácti účastníky obsadil 6. místo. V odpoledních hodinách se konaly třídní schůzky. Hned několik akcí bylo plánováno také na 22. duben. Projektový den připravila pro studenty 5.W prof. Matěnová. Ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři se žáci seznámili se zásadami první pomoci. Žáci 4.V a 4.W se s prof. Nývltovou, Veverkou a Polákovou podívali do památníku v Terezíně. Na republikové finále Prezentiády doprovodil do Prahy studenty Ondřeje Nekvindu, Amálii Paslerovou a Filipa Steinera ze 2.B prof. Havlíček. Soutěže se účastnily týmy z České republiky a ze Slovenska. Naši studenti obsadili 2. místo. Okresního kola Biologické olympiády v kategorii D se zúčastnili naši žáci pod vedením prof. Balcarové. Zvítězila Emma Burešová (1.V), Tadeáš Semelbauer (2.W) se zařadil mezi úspěšné řešitele a školu reprezentovala ještě Michaela Anna Stefanu (2.V). 23. dubna reprezentoval školu Adam Roštejnský (3.B) na Univerzitě v Pardubicích v krajském kole Chemické olympiády v kategorii B. Mezi devatenácti účastníky obsadil pěkné sedmé místo. Od 25. dubna měli maturanti "svatý týden". Dny 25.-26. dubna strávili studenti 7.V s prof. Půlpánovou a Prouzovou na literárně-historické exkurzi v Praze. Absolvovali program v Kunsthalle a v Památníku na Vítkově. Prohlédli si Vyšehrad s průvodcem a Národní muzeum. Večer zhlédli v Divadle ABC představení Hamlet. Podobnou exkurzi absolvovali 25. dubna studenti 2.A s prof. Nývltovou. Navštívili Pražský hrad a Vyšehrad a večer zhlédli stejné divadelní představení jako studenti 7.V. Do krajského kola Olympiády v českém jazyce doprovodila do Hradce Králové Tobiáše Mazuru (6.W) prof. Francová. Tobiáš obsadil mezi dvanácti účastníky 3. místo. Na dny 26. - 29. dubna zorganizovaly prof. Fišerová a Š. Škodová poznávací zájezd do Drážďan, kterého se účastnilo 32 studentů. 26. dubna doprovodil prof. Polák do krajského kola Fyzikální olympiády v Hradci Králové Adama Hrnčíře (5.W), Dianu Čelkovou (5.W) a Tobiáše Mazuru (6.W). Všichni tři účastníci se stali úspěšnými řešiteli. 27. dubna se dívky Klára Eichlerová (3.A), Tereza Havlenová (6.V), Šárka Joštová (6.V), Alexandra Kordová (6.V), Renata Kubečková (3.A), Odeta Mudrochová (1.A), Zoe Mudrochová (2.A), Michaela Škorpilová (2.A), Magdaléna Štoková (6.V) a Markéta Vydláková (5.W) pod vedením prof. Zapletalové pokusily uspět v krajském kole volejbalového turnaje v Nové Pace. Vybojovaly pěkné 2. místo. Po dlouhé covidové době se naši studenti opět zapojili do veřejné dobročinné sbírky Srdíčkový den. Pořádá ji občanské sdružení Život dětem a výtěžek je věnován rodinám, které mají v péči těžce handicapované děti. Ve dnech 2.-4. května vypracovávali maturanti maturitní didaktické testy z českého jazyka a literatury, volitelně z cizího jazyka nebo z matematiky a z nepovinné rozšiřující matematiky. Do Kuksu se 2. května podívali studenti septimy a 3. ročníku s prof. Macurou, Misarovou a Půlpánovou. Senát Parlamentu ČR a Pražský Hrad navštívili studenti 1.B s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Do Červeného Kostelce na turnaj ve volejbale doprovodila náš tým ve složení Laura Bejšovcová (2.V), Karolína Horkelová (2.V), Natálie Jará (2.V), Anežka Kučerová (2.V), Johanka Mošnová (2.V), Aneta Sedlářová (2.W), Michaela Anna Stefanu (2.V), Marie Vlachová (2.W), Tereza Vostřesová (2.W) a Anna Marie Zpaletalová (2.W) prof. Zapletalová. Dívky vybojovaly stříbrnou medaili. 3. května absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 3.A s prof. Macurou a Rozinkem. Navštívili Pražský hrad a v Činoherním klubu zhlédli představení Tramvaj do stanice touha. 4. května se konal fotbalový turnaj. Naše fotbalisty Františka Škodu (2.W), Lukáše Kadaníka (2.W), Minh Le Ngo Nhat (2.W), Jana Dřízala (2.W), Jana Ježka (2.W), Daniela Ježka (2.V), Jakuba Jansu (1.V), Štěpána Jiroucha (1.V), Vojtěcha Majera (1.V), Jakuba Maroula (1.V) a Jana Ježka (1.W) doprovodil prof. Zapletal. Náš tým zvítězil a postoupil do krajského kola, které se konalo 18. května. 5. května se některé třídy zúčastnily v aule zeměpisně cestovatelského pořadu Václava a Lenky Špilarových. Pořad Srí Lanka - dva světy na jednom ostrově absolvovali studenti septimy a 3. ročníku, do Americké divočiny se vydali sekundáni a terciáni a studenti sexty a 2. ročníku zhlédli pořad Guatemala - země mezi sopkami a oceány. Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli v pátek 6. května studenti 4.V s prof. Nývltovou a Polákovou. Cílem byl Pražský hrad a v divadle Laterna magika představení Robot Radius. 9. května prof. Forejt a Preclík vyfotili třídní kolektivy a profesorský sbor. 10. května přišli k přijímacím zkouškám v náhradním termínu dva uchazeči o studium v osmiletém gymnáziu. Žáci 3.V se s prof. Vrátilovou podívali do Malých Svatoňovic na literární exkurzi. 11. května se naši studenti zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakovině Květinový den. Výtěžkem z prodeje květu měsíčku lékařského přispěli k prevenci onemocnění. Do Broumova se na workshop Post bellum vydali studenti 6.V s prof. Noskem a Rozinkem. Historickou exkurzi na pevnost Dobrošov absolvovali 12. května žáci 4.W s prof. Veverkou a Brátem. Prof. Netíková doprovodila do Hradce Králové do krajského kola Biologické olympiády v kategorii C Jakuba Kulíčka (3.V). 13. května navštívili Vyšehrad a v Divadle pod Palmovkou zhlédli inscenaci Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy studenti 1.A s prof. Forejtem a Veverkou. Ve škole se uskutečnil slavnostní akt Zlatá maturita. Šlo o setkání absolventů školy z roku 1972 po padesáti letech od maturity. Ve dnech 16.-19. května se konaly ústní maturitní zkoušky v oktávě. Předsedkyní maturitní komise v 8.V byla jmenována Mgr. Dana Slováková z broumovského gymnázia a v 8.W Mgr. Václava Balcarová z gymnázia v Úpici. Ústní maturity studentů čtyřletého studia proběhly ve dnech 23. - 27. května. Ve třídě 4.A byla předsedkyní maturitní komise jmenována Mgr. Blanka Kranátová z Gymnázia Trutnov a ve třídě 4.B byl předsedou Mgr. Marek Lengál z Gymnázia Broumov. 16. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. Misarovou a Fišerovou. Navštívili Vyšehrad, Národní muzeum a v divadle ABC zhlédli představení Romeo a Julie. 18. května doprovodil prof. Zapletal náš tým do krajského kola turnaje v minifotbale. 3. místo vybojovali František Škoda (2.W), Lukáš Kadaník (2.W), Minh Le Ngo Nhat (2.W), Jan Dřízal (2.W), Jan Ježek (2.W), Daniel Ježek (2.V), Jakub Jansa (1.V), Štěpán Jirouch (1.V), Vojtěch Majer (1.V), Jakub Maroul (1.V), Jan Ježek (1.W) a Albert Línek (2.V). Kvartáni prošli ve škole testováním České školní inspekce, kterým se zjišťovaly výsledky žáků na úrovni 9. ročníku základní školy. Do Hradce Králové doprovodila ve čtvrtek 19. května prof. Rojtová naše studenty do krajského kola Biologické olympiády v kategorii D. 23. května odjeli na sportovní kurz na Pastvický rybník nedaleko Kutné Hory studenti 7.W s prof. Slavíkem, Vrátilovou a Matěnovou. Po týdnu je vystřídali studenti 3.B s prof. Půlpánovou, Rozinkem a Zapletalovou, 6. června pak studenti 7.V s prof. Zikmundem, Víchem a Balcarovou a sportovní kurzy uzavírali od 13. června studenti 3.A s prof. Zapletalovou, Rozinkem a Macurou. 22 studentů z 1.A a 2.B s prof. Forejtem a Diviškem strávilo dny 30. května až 3. června v Děčíně, odkud vyjížděli na poznávací výlety do Drážďan, Míšně a Českosaského Švýcarska. Na Masarykově chatě v Deštném v Orlických horách trávili dny 30. května až 1. června svůj školní výlet žáci 3.V s prof. Karáskovou a Zikmundovou. Ve stejných dnech byli ubytováni v penzionu Kačeří v Teplicích nad Metují žáci 3.W. Byli zde na školním výletě s prof. Lubasovou a G. Škodovou. Španělštináři z 2.B a 6.W jeli v pondělí 30. května s prof. Pavlíčkovou a Pavlíkem na program Fiesta flamenca ve studiu Itaka v Praze na Vinohradech. V odpoledních hodinách se vydali na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.V a 2.A s prof. Víchem, Noskem, Ježkem, Zikmundem a Rojtovou. Vrátili se 2. června. 31. května odjeli do Trhové Kamenice studenti 5.V s prof. Netíkovou a Hronkovou. Vrátili se v pátek 3. června. Žáci primy a 2.V absolvovali besedu s lektorem por. Mgr. Miroslavem Mervartem z Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje na téma Bezpečí v kyberprostoru. 1. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Čtyřlístek žáci 1.W s prof. Misarovou a Balcarovou a žáci 2.W s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou. 2. června se v kině Vesmír konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Kino Vesmír bylo zvoleno proto, že aula byla v té době v rekonstrukci. 3. červen prožili studenti 6.V projektovým dnem pořádaným Střediskem ekologické výchovy v Horním Maršově. Zajistila ho prof. Vrátilová. Pro deset seminaristů biologie ze 3. ročníku a septimy připravila prof. Matěnová ve spolupráci se zaměstnanci Gnotobiologického ústavu na Novém Hrádku projektový den. Dny 4.-11. června trávilo 44 studentů španělštiny ze sexty a 2. ročníku s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Novotnou Mičíkovou ve španělském letovisku Lloret de Mar. V programu byla exkurze s výkladem do Barcelony, Muzeum Salvadora Dalího, Montserrat, návštěva podmořského světa a akvaparku. Od 6. do 8. června bylo několik tříd na školním výletě. Do Žamberka jeli studenti 1.B s prof. Fišerovou a Jirkovou, do Strážného na chalupu Jindřiška žáci 1.V s prof. Hronkovou a Felklovou a do vodáckého tábořiště Cakle v Oldřichovicích u Ústí nad Orlicí žáci 4.V s prof. Nývltovou a Zikmundovou. 6. června byli na literárně-historické exkurzi v Praze žáci 3.V s prof. Macurou a Karáskovou. Navštívili Pražský hrad, historické centrum a v Divadle V Dlouhé zhlédli inscenaci Jiráskovy Lucerny. Prof. Ježek zorganizoval pro studenty 2.A a 6.V biologickou exkurzi spojenou s kosením luk. 6. června v odpoledních hodinách se na vodácký výlet na Sázavu vydali studenti 5.W s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou. Vrátili se 9. června. Ve dnech 7.-8. června se tým gymnaziálních studentů ve složení Matěj Levitner (3.V), Šimon Bubeníček (3.W), Kateřina Šmejdová (2.W) a Lenka Vočadlová (3.V) utkal pod vedením trenéra Ing. Petra Čechury na Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2022 v Nových Hradech. Další dva výlety absolvovali studenti ve dnech 8.-10. června. Do Deštného v Orlických horách jeli studenti 1.A s prof. Forejtem a Svobodou a do Teplic nad Metují žáci 2.V s prof. Košvancem a Rozinkem. Do pražské botanické zahrady a Hrdličkova muzea se ve středu 8. června vydali studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Oživlé postavy v Ratibořicích byly cílem žáků 3.W s prof. Lubasovou a Misarovou. Středověk a regionální pověsti byl název tematického dne, který pro žáky 2.W připravily prof. Š. Škodová a Poláková. Prof. Šulc doprovodil 9. června tým florbalistů ve složení Jan Ježek (2.W), Marek Flašar (2.W), Minh Le Ngo Nhat (2.W), Jan Dřízal (2.W), František Škoda (2.W), Jan Ježek (1.W), Václav Podškubka (1.V) a Vojtěch Majer (1.V) na florbalový turnaj o Pohár města Náchoda, kde zvítězili. 9. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové Shakespearova Kupce benátského studenti 1.B a 4.W s prof. Olšanovou a Fišerovou. 10. června byla pro žáky 2.W připravena beseda na téma Bezpečí v kyberprostoru a pro žáky 3.W na téma Trestní odpovědnost. Lektorem byl opět por. Mgr. Miroslav Mervart z Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje. 13. června vystřídali na Pastvickém rybníku septimány studenti 3.A s prof. Zapletalovou, Macurou a Rozinkem. Žáci kvarty absolvovali přednášku na téma Trestní odpovědnost. Projektový den pro studenty francouzštiny připravila prof. Havrdová na 14. červen pro septimány a na 16. červen pro kvartány. 15. června jeli na třídenní školní výlet do Litice žáci 1.W s prof. Misarovou a Š. Škodovou. Žáci 4.V prožili s prof. Polákovou projektový den Židovský Náchod. Do botanické zahrady a Hrdličkova muzea v Praze se podívali 15. června studenti 1.B a 7.V s prof. Slavíkem a Ježkem a studenti 5.V a 3.B s prof. Balcarovou a Matěnovou 16. června. 16. června doprovodila prof. Jaroušová Jakuba Kulíčka (3.V) a Emmu Burešovou (1.V) do Kostelce nad Orlicí na krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin. 17. června v odpoledních hodinách se vydalo na expedici do Rumunska 39 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou. Vrátili se v neděli 26. června. Ústředního kola Olympiády v českém jazyce, které probíhalo ve dnech 20.-24. června, se v Želivi zúčastnil Tobiáš Mazura (6.W). Do Sněžného v Orlických horách odjeli 20. června na třídenní školní výlet žáci 2.W s prof. Vondřejcovou a Felklovou. Ve stejném termínu sjížděli žáci 4.W Sázavu s prof. Veverkou, Zikmundem a Zikmundovou. 20. června v odpoledních hodinách odjeli na školní vodácký výlet na Vltavu také studenti 6.W s prof. Víchem, Rojtovou a Pavlíčkovou. Vrátili se 23. června. Na Atletickou olympiádu na stadion na Hamrech doprovodil prof. Zapletal Anetu Škopovou (3.V), Darinu Sedlářovou (3.V), Lucii Rouskovou (3.V), Terezu Rýdlovou (3.V), Barboru Dohnalovou (4.V), Petra Bureše (4.V), Dannyho Kašpara (4.V), Matouše Spilku (4.V) a Štěpána Ptáčka (2.W). 21. června navštívili botanickou zahradu v Praze studenti 5.W a 1.A s prof. Slavíkem a Jaroušovou. 22. června doprovodil prof. Divišek tým na florbalový turnaj. 23. června se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada. 24. června navštívili Mlýn Dřevíček v Horním Dřevíči žáci 1.V s prof. Hronkovou a Jirkovou a na zoologickou exkurzi do okolí se vydali studenti 6.W s prof. Slavíkem. Projektový den Zvířata a lidé připravila pro žáky 3.V prof. Netíková, tematický den Mikroregion s 4.W absolvovali prof. Divišek a Zapletal a základy golfu si v Broumově vyzkoušeli studenti 6.V s prof. Kalandrou a Noskem. zapsala Martina Javůrková Zobrazit starší kroniky