Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2021-22

Ve školním roce 2021-22 nastoupili učitelé do školy 30. srpna. Na úvodní pedagogické radě byl sboru představen nový kolega Dominik Svoboda, jehož aprobací je matematika a informatika. Studenti zahájili školní rok 1. září, kdy museli hned projít prvním ze tří celoplošných testování na covid ve školách. Potom je přivítal školním rozhlasem ředitel školy a ve třídách třídní učitelé. Primáni dostali učebnice. Od 2. září se učilo podle rozvrhu. Rozvrh byl upraven tak, aby se studenti co nejméně stěhovali z učebny do učebny a aby na oběd do školní jídelny nechodili všichni ve stejném čase. Tím v rozvrhu vzniklo více dní s dělenou denní výukou. Další dvě testování se konala 6. a 9. září. Na naší škole nebyl odhalen žádný pozitivní žák.

2. září byli žáci primy seznámeni u počítačů s programem Bakaláři, ve kterém najdou rozvrh a suplování a jehož prostřednictvím můžou komunikovat se školou. Byly jim přiděleny školní e-mailové adresy a hesla pro vstup do školní sítě.

Ve dnech 1.-2. září vykonával prof. Polák funkci školního maturitního komisaře na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě, která byla spádovou školou pro didaktické maturitní testy v podzimním termínu. V této souvislosti je dobré zmínit, že tři naši studenti, kteří neuspěli u didaktického testu v jarním termínu, ho úspěšně složili v mimořádném termínu v červenci. Mimořádný termín byl vyhlášen ve školním roce 2020-21 v důsledku distanční výuky. V podzimním termínu nevypracovával didaktické testy žádný z našich studentů. 3. září psala jedna studentka maturitní písemnou práci ze španělského jazyka a 7. září vykonali úspěšně ústní zkoušku dva studenti, absolventi školy z roku 2019. Předsedkyní maturitní komise byla jmenována prof. Helena Knittelová z broumovského gymnázia.

10. září doprovodil prof. Havlíček na finále soutěže Prezentiáda, které se konalo v Brně, Dominika Rufera, Kryštofa Veverku a Evghenie Vorokhtu z 8.W. Šesté místo bylo pro náš tým velkým úspěchem. Studenti 4.A absolvovali literárně-historickou exkurzi do židovské Prahy s prof. Š. Škodovou a Polákovou.

Na třídenní primárně preventivní pobyt do Lachova jeli 13. září studenti 1.B s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Na Ostaši se vystřídali na primárně preventivním pobytu žáci 1.W s prof. Slavíkem a Zapletalem ve dnech 13.-15. září a 1.V s prof. Hronkovou a Felklovou ve dnech 15.-17. září.

14. září si prohlédli ZOO ve Dvoře Králové nad Labem terciáni s prof. Jaroušovou, Netíkovou a Karáskovou.

15. září navštívili pražské židovské město studenti 4.B s prof. Francovou a Polákovou v rámci literárně-historické exkurze motivované postavou Franze Kafky.

16. září se do čističky odpadních vod v Bražci podívali studenti 7.W s prof. Netíkovou.

20. září proběhly ve škole studentské volby. Šlo o simulaci parlamentních voleb, které se konaly v říjnu.

Na táborovu základnu Bokouš u Trutnova jeli 20. září studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou na třídenní primárně preventivní pobyt a na základnu Studánka u Vižňova studenti 1.A s prof. Forejtem a Víchem. Na Studánce je vystřídali 22. září studenti 2.A s prof. Ježkem a Noskem, kteří se zdrželi do druhého dne.

22. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.V a 3.B s prof. Slavíkem a Matěnovou. Studenti 3.A s prof. Netíkovou šli tento den na exkurzi na čističku odpadních vod v Bražci, studenti 3.B ji navštívili s prof. Balcarovou o den později. 23. září jeli na literární exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 4.A s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou.

Prof. Pavlíčková se ve dnech 23.-24. září zúčastnila se čtyřmi studenty z 8.W konference Učení pro život, která se konala v Broumově. Kromě nich jel na konferenci také prof. Macura.

Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem navštívili 27. září studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 28. září byl státní svátek. 29. září absolvovali projektový den Člověk a krajina v Ptačím parku Josefovské louky studenti 2.A s prof. Ježkem a Půlpánovou. Ve škole proběhla sbírka Ligy proti rakovině Květinový den. Studenti a zaměstnanci zakoupením květu měsíčku lékařského v minimální hodnotě 20 Kč podpořili prevenci v boji proti rakovině.

8. října jeli do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti 3.A s prof. Macurou a Rozinkem. 12. října absolvovali tuto exkurzi studenti 6.V s prof. Noskem a Macurou.

13. října se zájemci z řad studentů tercie až sexty a 1.-2. ročníku utkali v soutěži Přírodovědný klokan. Pro žáky 2.V připravila prof. Balcarová projektový den Jak pečovat o domácí zvířata. Žáci 2.W prošli tímto projektovým dnem 18. října.

14. října se konaly volby do Rady školy. Pedagogickým sborem byli zvoleni prof. Nývltová a Macura. Dva zástupci za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků zvoleni nebyli pro malou účast ve volbách. Tyto volby se budou opakovat. Rada školy má ještě další dva členy, které určuje zřizovatel.

Čističku odpadních vod v Bražci navštívili 14. října studenti 6.V s prof. Balcarovou, 18. října studenti 2.B s prof. Karáskovou, 19. října studenti 6.W s prof. Zikmundovou a 26. října studenti 2.A také s prof. Zikmundovou.

Na školním výletě v Teplicích nad Metují byli od 17. do 19. října studenti 8.W s prof. Jaroušovou a Fišerovou.

Malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové navštívili 26. října studenti 1.A a 1.B s prof. Diviškem a Forejtem.

26. října se prof. Polák zúčastnil Slavnostního vyhlášení vítězů 15. ročníku soutěže mladých vědců "České hlavičky 2021" a druhého ročníku udělení ceny "Albertus" pro učitele matematiky, fyziky a informatiky, kteří svým působením mimořádně přispěli k popularizaci vědy a jsou inspirací pro své kolegy. Sám obdržel tuto cenu jako první v republice v loňském prvním ročníku, který však proběhl formálně v nouzovém režimu kvůli přísným protiepidemickým opatřením. Letos tak konečně s ostatními nominovanými absolvoval prezenčně celý slavnostní program předávání ocenění.

Ve dnech 27. a 29. měli studenti podzimní prázdniny.

Ve dnech 1.-3. listopadu si užili školní výlet v Jizerských horách studenti 8.V s prof. Zapletalovou a Hronkovou.

2. listopadu navštívili čističku odpadních vod v Bražci studenti 7.V s prof. Balcarovou.

Na 3. listopad připravila prof. Maršíková ve spolupráci s Goethe Institutem pro studenty němčiny z 5.V a 5.W Den s němčinou, tentokrát v online podobě. Byla to jedna z několika na sebe navazujících akcí dlouhodobějšího projektu. Do německého Bautzenu se vydalo dvacet studentů němčiny ze 7.W a 4.A s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na divadelní expedici, kterou pořádá Goethe centrum Pardubice. V divadle Deutsch-Sorbisches Volkstheater zhlédli hru Nájemníci pana Swana a na programu byla také prohlídka města.

4. listopadu psali test Chemické olympiády v kategorii A dva studenti, Nikola Bartoňová (4.B) a Tomáš Heger (8.V). 10. listopadu se pokoušeli vypořádat s praktickou částí soutěže.

Ve dnech 4.-5. listopadu se zúčastnily prof. Vrátilová a Bára Ježková (7.V) 8. ročníku Broumovských diskusí s tématem Hodnoty a společnost.

5. listopadu doprovodila prof. Vondřejcová studenty do Hradce Králové na krajské kolo Logické olympiády. V kategorii B určené pro nižší gymnázium se z prvního online kola probojovali do krajského semifinále Štěpán Ptáček (2.W), Petr Bureš (4.V), Lucie Kaulichová (3.V), Eduard Hlavsa (2.V) a Viktorie Adamcová (1.W) a v kategorii C určené pro střední školy Ondřej Nekvinda (2.B), Michal Suchomel (2.B), Tomáš Heger (8.V), Jan Ježek (7.W), Tereza Koukolová (7.V) a Vilém Petříček (4.B). V kategorii B pro nižší gymnázium se nejlépe z našich studentů umístil Štěpán Ptáček (2.W) na 17. místě, v kategorii C pro střední školy Tomáš Heger (8.V) na 5. místě.

6. listopadu proběhla pod záštitou Nadace Jiráskova gymnázia a při dodržení všech epidemiologických opatření v kině Vesmír několikrát odkládaná Zlatá maturita, setkání absolventů školy po 50 letech od maturity. Účastnili se jí absolventi z let 1970 a 1971. Slavnostní program již tradičně svým vystoupením osvěžil Sboreček. K absolventům promluvil předseda správní rady Nadace prof. Miloslav Javůrek a zástupce ředitele školy prof. Dalibor Vích. Setkání se účastnili i bývalí pedagogové, prof. Javůrek, Dostál, Fetters, Křížková, Suchanek a Suchanková. Účastníci obdrželi pamětní list a po skončení programu v kině měli možnost prohlédnout si školu.

Na školní výlet do Janských Lázní jeli ve dnech 9.-10. listopadu studenti 3.V s prof. Karáskovou a Netíkovou.

10. listopadu navštívili primáni s prof. Ježkem a Macurou planetárium v Hradci Králové a archeopark ve Všestarech.

11. listopadu proběhla hodnotící pedagogická rada.

12. listopadu měla v naší škole premiéru Česká lingvistická olympiáda určená studentům vyššího gymnázia. Z devíti účastníků byl nejúspěšnější Tomáš Heger (8.V). Zda výsledek postačí k postupu do regionálního kola, rozhodnou pořadatelé, tedy zástupci fakult Matematicko-fyzikální a Filozofické Univerzity Karlovy. Poděkování náleží i osmi dalším soutěžícím, neboť překládat do jazyka waama a luštit nápis psaný písmem bráhmí ve staroindickém jazyce prákrtu není pro každého.

V listopadu proběhlo školní kolo České lingvistické olympiády. Z devíti účastníku byl nejúspěšnější Tomáš Heger, který získal 32 bodů ze 70 možných. O tom, zda výsledek postačí k postupu do regionálního kola, rozhodnou pořadatelé, tedy zástupci fakult Matematicko-fyzikální a Filozofické Univerzity Karlovy. Poděkování náleží i  osmi dalším soutěžícím, neboť překládat do jazyka waama a luštit nápis psaný písmem bráhmí ve staroindickém jazyce prákrtu není pro každého.

V sobotu 13. listopadu se na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal seminář k Biologické olympiádě pro kategorie D a C na téma Jak přežít zimu. Z naší školy se semináře zúčastnilo 10 studentů.

16. listopadu začal plavecký kurz pro 2.A. Kurz probíhal v deseti lekcích jednou týdně.

17. listopadu byl státní svátek.

18. listopadu navštívili Malou vodní elktrárnu Hučák a planetárium v Hradci Králové studenti 5.V+W s prof. Košvancem a Zapletalem. V odpoledních hodinách proběhly třídní schůzky a volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Z důvodu epidemiologických opatření se schůzky v každé třídě konaly ve dvou skupinách menších než 20 osob. Voleb se zúčastnil dostatečný počet voličů, takže Rada školy byla doplněna o zákonného zástupce nezletilých studentů a zletilého studenta.

19. listopadu se čtyři čtyřčlenné týmy žáků kvarty a tercie zúčastnily online soutěže Náboj.

Projektový den Hořlaviny a jedy v běžném životě s lektorem Ondřejem Čuhaničem a prof. Netíkovou absolvovaly dvě třídy, 24. listopadu třída 3.V a 25. listopadu 4.V. 24. listopadu proběhl ještě projektový den pro 5.V Kardiopulmonární resuscitace s lékařem ze záchranky a prof. Matěnovou.

26. listopadu se 16 soutěžících utkalo v online soutěži Best in English.

Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince byli v Mikulově na školním výletě studenti 4.B s prof. Pavlíkem. 30. listopadu navštívili Prahu studenti 6.W s prof. Pavlíčkovou a Francovou. V Národním divadle zhlédli generální zkoušku nové inscenace Kráska a zvíře, po níž následovala diskuse s jejími autory. Prohlédli si Staré město a výstavu fotografií světoznámé mexické malířky Fridy Kahl.

2. prosince se uskutečnila poznávací část školního kola Biologické olympiády.

3. prosince se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice účastnili krajského kolo Chemické olympiády kategorie A studenti Nikola Bartoňová (4.B) a Tomáš Heger (8.V). Heger zvítězil a Bartoňová obsadila 6. místo.

7. prosince se 7 studentů pokusilo uspět ve školním kole Matematické olympiády v kategorii A.

Na 9. prosinec připravil prof. Svoboda pro studenty 1.A projektový den Hardware počítače.

Velká většina tříd zakončila poslední školní den v tomto kalendářním roce, 22. prosinec, nějakým vánočním programem.

Ve dnech 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022 měli studenti vánoční prázdniny.

Dny od 9. do 15. ledna strávili studenti 1.B s prof. Šulcem, Brátem a Zapletalovou na lyžařském kurzu. Ubytováni byli na chatě Roubenka v Sedloňově v Orlických horách. O týden později ve dnech 16. až 21. ledna následoval kurz 2.V s prof. Slavíkem, Vrátilovou a Matěnovou. Sekundáni využili pohostinnosti chaty Anička v Deštném v Orlických horách.

19. ledna proběhlo v Hradci Králové krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorii A (4. ročník a oktáva), kam ze všech středních škol Královéhradeckého kraje postoupili čtyři studenti. Naši školu reprezentovali Tomáš Heger (8.V) a Lukáš Fidler (8.V). Doprovodil je prof. Polák.

24. ledna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí.

25. ledna se uskutečnilo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C, tj. pro studenty kvinty, sexty a 1. a 2. ročníku. O den později proběhlo na naší škole okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9.

Biologické olympiády v kategoriích C a D se se mohli studenti zúčastnit ve středu 26. ledna a v pátek 28. ledna.

zapsala Martina Javůrková

Zobrazit starší kroniky