Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2018-19

Školní rok 108-19 začal pro pedagogy 29. srpna, pro studenty 3. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegy Mgr. Lukáše Havlíčka (dějepis - společenské vědy), Mgr. Kateřinu Vondřejcovou, Ph.D. (matematika-fyzika), Mgr. Petru Zapletalovou (biologie - tělesná výchova - anglický jazyk) a na částečný úvazek Mgr. Libuši Livňanskou (matematika - biologie) a Mgr. Marianu Polákovou, Ph.D. (dějepis - latina). V přípravných dnech absolvovali učitelé školení PO a BOZP. Konalo se 10 opravných zkoušek, z nichž jedna byla neúspěšná.

6. září proběhly na naší škole nostrifikační zkoušky zahraničních studentů.

10. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V s prof. Půlpánovou a Ježkem. Primány proškolili v užívání počítačů pro školní účely prof. Vích, Veverka a Uždilová.

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu, která se týkala šesti studentů. Předsedkyní byla jmenována Mgr. Ludmila Lorencová z Gymnázia Broumov. Prof. Forejt byl naopak jmenován předsedou maturitní komise na Gymnáziu v Broumově, kde zkouška probíhala také v tento den. O den později jela na trutnovské gymnázium jako předsedkyně maturitní komise prof. Šárka Škodová. U ústních zkoušek byli všichni naši studenti úspěšní. Horší to bylo u didaktického testu z matematiky, který se konal již 3. září na spádové škole. Z našich šesti studentů uspěli u opravného testu jen tři.

Na primárně-preventivní pobyt se do Zdoňova vydali ve dnech 11.-13. září studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Diviškem.

Se členy Hidraku jely ve čtvrtek 13. září do Jičína na festival Město pohádek prof. Dvořáčková a Olšanová.

Na Pardubických chatách v Příchovicích strávili dny od 17. do 19. září studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Víchem na primárně-preventivním pobytu.

17. září přijelo na výměnný pobyt 36 studentů z partnerské školy v Oesede. 18. září je přivítal v aule ředitel školy Pavel Škoda a na radnici starosta města Jan Birke. Potom pro ně byla připravena prohlídka náchodského zámku. 19. září se podívali do Teplicko-adršpašských skal, 20. září do Prahy a 21. září do pevnosti v Josefově. Kromě toho pro ně připravily další program české hostitelské rodiny. Odjezd byl naplánován na 23. září ráno.

19. září jeli do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti tercie s prof. Balcarovou a Ježkem. Stejnou exkurzi absolvovali 21. září studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou.

Ve dnech 21.-23. září škola hostila na tradiční akci Heuréka učitele fyziky z celé republiky, ale i ze zahraničí. Akci spoluorganizoval prof. Polák.

V týdnu od 24. září absolvovali primárně preventivní pobyty žáci primy. Do Sněžného jeli ve dnech 24.-26. září žáci 1.W s prof. Veverkou a Uždilovou a na Ostaš ve dnech 25.-27. září žáci 1.V s prof. Nývltovou a Rojtovou.

26. září jeli do Prahy studenti 8.W s prof. Půlpánovou a Kolářskou. V rámci literárně-historické exkurze si prohlédli Památník hrdinů heydrichiády, navštívili židovskou Prahu a ve Studiu Ypsilon zhlédli divadlení představení Proměna aneb Řehoř už toho má dost. Do Trutnova na okresní kolo Středoškolského atletického poháru doprovodili atlety prof. Divišek a Zapletal. Chlapci Miloslav Novotný (4.B), Jan Melda (3.B), Martin Jirásek (3.B), Adam Šesler (3.B), Martin Jirásek (1.B), Přemysl Adam (1.B), Josef Matyska (4.A), Jan Škoda (4.A), Josef Mrázek (4.B), Radek Jansa (3.A), Jakub Čejchan (6.V) a Vojtěch Ťokan (6.V) obsadili 2. místo a dívky Lucie Žáčková (5.W), Gabriela Skaláková (1.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (3.A), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V) a Kamila Šimková (3.A) zvítězily.

27. září proběhla další sportovní akce. V přespolním běhu se pokusili uspět v Polici nad Metují v okresním kole naši studenti pod vedením prof. Půlpánové a Slavíka. Naši školu reprezentovalo 5 družstev. V kategorii nejmladších děvčat D III (prima- sekunda) se na trať vydala sestava skládající se z dívek 2.W - Nikola Matějů, Andrea Janatková, Anežka Staňková, Markéta Vydláková, Anežka Petráková a Simona Jochová. V této kategorii si nejlépe vedla Nikola, která v celkovém pořadí děvčat obsadila 10. místo. V pořadí družstev skončila děvčata na posledním, 8. místě. Zatímco děvčata běžela trať dlouhou 1 500 m, nejmladší kluky čekaly celé 2 kilometry. Matěj Vrzáček (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), Františk Švorčík (1.W), Matěj Laštovic (1.W) a Šimon Fetter (1.W) obsadili jako tým 5. místo. Nejrychlejší z nich byl Matěj Vrzáček, který ve své kategorii doběhl na 8. pozici. Starší děvčata (tercie- kvarta) tým dohromady nedala narozdíl od starších chlapců. Ondřej Lukáš , Šimon Vacek, Michal Jerman, Pavel Dědek, Petr Luciak, Matěj Felkl (všichni 4.V) vybojovali 2. místo a zajistili si tak postup do krajského kola. Velkým úspěchem byl výkon Ondry, který v silné konkurenci vyhrál. Závodníci z vyššího gymnázia zvítězili a postoupili do krajského kola. Družstvo dívek tvořily Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Breitrová (5.V) a Zuzana Sedláčková (1.A), a družstvo chlapců Jakub Divišek (8.W), Tomáš Křivda (8.V), Vojtěch Joska (8.W), Matyáš Falta (7.V) a Antonín Staněk (5.V). Tomáš Křivda potvrdil kvality špičkového běžce a všechny ostatní závodníky nechal daleko za sebou.

V pátek 28. září byl Den české státnosti.

1. října byli účastníky besedy Komix v Městské knihovně v Náchodě studenti 6.V, 7.V, 5.W a 3.A s prof. Macurou, Misarovou a Nývltovou.

3. října navštívili Prahu studenti 4.A s porf. Půlpánovou a Macurou. V rámci literárně-historické exkurze si prohlédli Národní památník hrdinů heydrichiády, židovské město a v Divadle Na zábradlí zhlédli divadelní představení Korespondence V+W. Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila projekt Edukační roadshow s ukázkami zdravotnické pomoci a s informacemi o nebezpečí spojených s užíváním návykových látek a onemocnění HIV. V aule se akce zúčastnili terciáni.

4. října vystoupilo v aule Válkovo trio. Koncert s názvem Film a muzikál vyslechli studenti primy a sekundy, Československý pop byl připraven pro tercii a kvartu a s tvorbou divadla Semafor se seznámili studeni 1. ročníku a kvinty. Na strojírenský veletrh do Brna jelo s prof. Víchem 9 zájemců z řad studentů.

8. října se studenti 3. ročníku a sexty zúčastnili za doprovodu svých češtinářů v Městské knihovně v Náchodě besedy se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou.

9. října se tři týmy utkaly s vrstevníky v krajském kole v přespolním běhu, které se konalo v Jičíně, v přírodní lokalitě
Čeřovka. Běžce doprovodila prof. Půlpánová. Naši školu reprezentovali v kategorii chlapci IV Ondřej Lukáš, Šimon Vacek, Pavel Dědek,
Matěj Felkl z 4.V. V kategorii dívky V startovaly Sabina Jirmanová (3.A), Adéla Breitrová (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A), Lucie Žáčková (5.W) a Monika Říhová (5.W). Největší šanci na úspěch měli nejstarší kluci (kategorie chlapci V) Jakub Divišek (8.W), Antonín Staněk
(5.V), Radek a Tomáš Jansovi (3.A), Vojtěch Joska (8.W) a Josef Mrázek (4.B). Hoši z kvarty obsadili 7. místo z 10, nejstarší děvčata obsadila 5. místo a naše naděje nezklamali chlapci z kategorie V, kteří skončili na 2. místě.

Do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové a do Archeoparku ve Všestarech se 10. října podívali primáni v doprovodu prof. Veverky, Macury a Polákové. Ve škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan, do které se přihlásilo 112 studentů. Soutěž je určena studentům tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet se o 1.-2. místo dělili Jiří Děděk (3.V) a Tobiáš Mazura (3.W) a o 3.-4. místo Tereza Koukolová (4.V) a Ondřej Lukáš (4.V). Tomáš Heger (5.V) zvítězil v kategorii Junior, 2.-3. místo obsadili Jaroslav Grulich (6.V) a Martin Uždil (2.B) a 4. místo patřilo Danielu Ježkovi (6.W).

15. října navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové studenti 1. ročníku s prof. Ježkem a Pavlíkem a 17. října absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty s prof. Košvancem a Zapletalovou.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 15. října studenti 3.B s prof. Půlpánovou a Veverkou. Prohlédli si Malou Stranu, Pražský hrad a v divadle ABC zhlédli představení Evžen Oněgin.

16. října doprovodil prof. Slavík dva týmy studentů do Hradce Králové na turnaj ve frisbee. Tým A ve složení Markéta Dvořáková (8.W), Simona Horkelová (8.W), Tomáš Hak (4.B), Jiří Dostál (7.V), Benjamin Sychrovský (8.V), Pavel Wolf (3.B) a Alžběta Jansová (8.W) obsadil 5. místo. Tým B vybojoval ve složení Mikoláš Hruša (2.V), Pham Minh Tung (6.V), Antonín Herzig (8.W), Julie Tymelová (1.A), Vojtěch Joska (8.W), Rosa Teresa Carlino (3.A), Rozálie Jůzová (1.V) a Marie Kozlová (1.V) 7. místo.

17. října vedl prof. Zapletal atletky na krajské kolo Středoškolského atletického poháru, které se konalo také v Hradci Králové. Atletky Lucie Žáčková (5.W), Nela Mědílková (2.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (6.V), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V), Kamila Šimková (3.A), Michaela Šnorbertová (7.V), Julie Remešová (6.V) a Sabina Nývltová (2.A) vybojovaly 3. místo.

17. října se 4 dvojice našich studentů zapojili do sbírky Bílá pastelka, kterou pořádal Tyfloservis a jejíž výtěžek byl věnován na zlepšení kvality života slabozrakých a nevidomých lidí. Čtyři dvouhodinové workshopy v rámci letošního Týdne programování (CodeWeek) uspořádali pro žáky základních škol a nižšího gymnázia naši učitelé informatiky. Šlo o celoevropskou iniciativu, která měla za cíl představit programování široké veřejnosti a podpořit rozvoj informatického myšlení žáků. Akce se zúčastnili žáci pátých tříd ze ZŠ Komenského a ZŠ Bražec. Celý projekt na našem gymnáziu podpořila firma Google (mohli jsme si tak koupit další hardware pro motivaci žáků) a firma DLNK, která před časem darovala škole ve worshopech využité stavebnice Micro:bit.

22. října navštívili Čističku odpadních vod v Bražci studenti 6.W s prof. Balcarovou.

Ve dnech 23.-24. října se 11 studentů s prof. Preclíkem zúčastnilo v Bratislavě akce 100vědců - Česko-slovenská informatika – roboti nad Dunajem.

Po stopách Josefa Škvoreckého se 23. října vydali studenti 8.W s prof. Půlpánovou.

24. října se několik studentů politologického a společenskovědního semináře (Jana Bartová (8.V), Jan Dušek (8.W), Kateřina Halamková (4.B), Jan Mach (8.V), Jana Pěničková (4.B), Jan Škoda (4.A), Lubor Zoufal (8.V) a Dominik Pošmura (4.A)) zúčastnilo za doprovodu prof. Vrátilové soutěže Rozhoduj o Evropě, kterou pořádala v rámci Erasmu+ EUTIS, o.p.s., nezisková organizace založená s cílem prohlubovat povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii. Projekt byl určen středoškolákům a byl zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v ČR a SR o aktuálních evropských tématech.  Byl založen na simulaci zasedání EP a Rady EU a přibližoval tak účastníkům rozhodovací procesy. V Hradci Králové tentokrát šlo o projednání směrnice omezující výrobu jednorázových plastových výrobků, což právě reálně projednávala i EU. Mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými byli vyhlášeni Jan Mach a Jan Škoda, kteří se tak nominovali na třídenní setkání v Brně. Studenti posledních dvou ročníků a kvarty zhlédli v kině Vesmír film Jan Palach.

25. října zavítala prof. Balcarová se studentkami 2.B Zdislavou Matyskovou, Janou Duchatschovou, Annou Venclovou a Veronikou Staňkovou do MŠ v Úpici s projektem Chemie do MŠ. Naši studenti se v tento den zapojili do dvou sportovních turnajů. Na turnaj ve frisbee doprovodila do Prahy hráče Vojtěcha Josku (8.W), Simonu Horkelovou (8.W), Markétu Dvořákovou (8.W), Jiřího Dostála (7.V), Pavla Wolfa (3.B), Tomáše Haka (4.B), Phama Minh Tunga (5.V) a Julii Tymelovou (1.A) prof. Půlpánová. Ačkoliv náš tým na začátku dne nepatřil mezi favority, odjížděl jako absolutní vítěz mezi 19 týmy.

Turnaj ve stolním tenise pořádal prof. Zapletal. Chlapci Filip Kolář (6.W), Jan Zetek (5.V) a Patrik Winter (5.V) obsadili 2. místo. Výchovná poradkyně prof. Nývltová podala maturantům na schůzce v aule informace k možnostem studia na VŠ a k přihlašování na VŠ.

26. října zhlédlo v Pardubicích představení v anglickém jazyce Pygmalion více než 100 studentů anglických seminářů za doprovodu prof. Hronkové, Jirkové, Maršíkové, Noska a Lubasové.

Ve dnech 29. a 30. října měli studenti podzimní prázdniny.

31. října se studenti sekundy, tercie, sexty, 2. ročníku a zeměpisného semináře zúčastnili projekce Lenky a Václava Špillarových Maroko - život v sousedství Sahary. Prof. Divišek doprovodil studenty na okrskové kolo ve florbalu mladších žáků, které se konalo na ZŠ Komenského v Náchodě. Naši chlapci v silné konkurenci obsadili pěkné druhé místo, když prohráli pouze s vítěznou domácí ZŠ Komenského. Ondřej Pachta (2.W) byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Chlapci hráli v sestavě Ondřej Pachta, Adam Hrnčíř, Matěj Vrzáček, Kryštof Brejtr, Lukáš Zítko, Daniel Kumpošt (všichni 2.W), Ludvík Šedivý a Jakub Jireček (oba 1.W) a Eduard Vlach (1.V).

1. listopadu se do Drážďan vydalo 30 zájemců z řad studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Prohlédli si město a zhlédli divadelní představení v německém jazyce o Erichu Kästnerovi. Prof. Hronková se se svými studenty ze 6.W věnovala přípravě jídel anglické kuchyně.

Halloweenské občerstvení zajistili v prostorách školy 2. listopadu studenti 4.B. Prof. G. Škodová jela v tento den s žáky na krajské kolo Logické olympiády. Do krajského kola se v kategorii B ze základního kola, kterého se zúčastnilo 18 našich žáků, nominovali Jan Ježek (4.W), Nikola Matějů (2.W), Tobiáš Mazura (3.W) a Markéta Dítětová (3.V). Ježek vybojoval v krajském kole 2. místo a postoupil do celostátního kola. Dítětová byla devátá, Mazura obsadil 18. místo a Matějů 30. místo. V kategorii C se z 33 účastníků základního kola nominovalo pět studentů, zúčastnili se ho ale jenom čtyři. 10. místo obsadil v krajském kole Martin Stuchlík (7.W), 12. byl Tomáš Heger (5.V), Báře Roztočilové (4.A) patřilo 29. místo a Miroslavu Říhovi (8.V) 35. místo. Prof. Slavík byl se studenty na krajském finále v plavání v Rychnově nad Kněžnou. Naše děvčata v sestavě Kateřina Jermanová (8.W), Štěpánka Frimlová (8.W), Kateřina Čápová (8.W), Petra Lemfeldová (6.V), Tereza Hofmanová (2.A) a Štěpánka Rožnovská (1.A) suverénně zvítězila a vybojovala si tak účast na republikovém finále, ve kterém budou obhajovat předloňské třetí místo. O příjemné překvapení se postaralo naše družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla (7.V), Viktor Tomek (7.V), Pavel Horáček (7.V), Jakub Divišek (8.W), Vojtěch Ťokan (6.V) a Štěpán Pollak (6.V), které se rovněž probojovalo do republikového finále. To se uskutečnilo v lednu v Jindřichově Hradci a poprvé v něm naše škola měla dvojnásobné zastoupení. Prof. Matěnová navštívila s deseti studenty Gnotobiologický ústav Akademie věd na Novém Hrádku. Kromě seznámení s aktivitami tohoto ústavu a jeho prohlídkou si sami vyzkoušeli práci v laboratoři a vyhodnotili její výsledky.

3. listopadu jelo 13 žáků nižšího gymnázia se zájmem o biologii s prof. Balcarovou do Dvora Králové nad Labem na seminář Příjem a výdej látek. Druhá část tohoto semináře se uskutečnila 1. prosince.

5. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Balcarovou čističku odpadních vod v Bražci.

Ve dnech 6.-7. listopadu se několik našich studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Vrátilové Broumovských diskusí. Jde o panelové diskuse významných osobností, přenášené ČT. Asi 40 studentů ze středních škol získalo na diskuse stipendium (účast zdarma) na základě eseje, kterou zpracovali na téma Hrdinství a odvaha v pojetí Čechů. Z našich studentů získali stipendium Hana Zobalová (4.B), Ema Strnadová (5.W), Monika Říhová (5.W) a Lubor Zoufal (8.V) a jedno místo pro pedagogický dozor. Diskuse řídily moderátorky Světlana Witowská a Nora Fridrichová, diskutovali např. youtuber Kovy, předseda generálního štábu NATO gen. Petr Pavel, zakladatelka hospiců v ČR MUDr. Marie Svatošová, Miroslava Němcová, historik Jiří Padevět, ekonom Tomáš Sedláček a další.

6. listopadu organizoval na naší škole prof. Preclík spolu se studenty oblastní kolo turnaje v piškvorkách pro žáky škol náchodského okresu. Zúčastnil se ho rekordní počet týmů – celkem 16. Nejlepší tým našich studentů Za Legalizaci ve složení David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Ondřej Vít (8.V), Miroslav Říha (8.V) a Miroslav Jarý (8.V)) obsadil třetí místo.

7. listopadu navštívili Týden vědy a techniky na Akademii věd České republiky v Praze vybraní studenti biologických seminářů s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Prof. Zapletal organizoval volejbalový turnaj. Chlapci Jan Škoda (4.A), Josef Matyska (4.A), Bohdan Ptáček (5.V), Jan Zákravský (5.V), Vojtěch Jerman (3.A), Radek Jansa (3.A) a Tomáš Jansa (3.A) obsadili 3. místo. Studenti sexty a 2. ročníku vyslechli v aule koncert Jana Kryla s názvem Vzpomínka na Karla Kryla.

8. listopadu reprezentovalo školu 30 studentů v Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár města Náchoda. Doprovodila je prof. Rojtová. Studenti obsadili v kategorii D páté místo. Zasloužili se o něj studenti Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Simona Jochová (2.W), Andrea Marešová (2.W), Anežka Petráková (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), Eduard Vlach (1.W), František Švorčík (1.W) a Matěj Laštovic (1.W). Tereza Havlenová (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Tereza Schmidtová (3.V), Magdalena Štoková (3.V), Matouš Kubín (3.V), Anežka Doubková (4.V), Ondřej Lukáš (4.V), Šimon Vacek (4.V), Pavel Dědek (4.V) a Vojtěch Říha (4.V) získali kategorii C rovněž páté místo. Studenti vyššího gymnázia zvítězili, dívky ve složení Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Brejtrová (5.V) a Zuzana Sedláčková (1.A) a chlapci Jakub Divišek (8.W), Radek Jansa (3.A), Daniel Ježek (6.W), Antonín Staněk (5.V) a Bohdan Ptáček (5.V). Úspěchem bylo i první místo a nejlepší čas celého závodu našeho studenta Daniela Ježka. Další sportovní akcí byl florbalový turnaj SŠ KB Challenge, kterého se naši studenti zúčastnili v doprovodu prof. Diviška. Chlapci v sestavě Martin Brejtr (5.W), Ondřej Hejcman (2.A), Ondřej Hejna (2.A), Martin Jirásek (3.B), Jan Melda (3.B), Martin Červíček (3.B), Daniel Semerák (1.B), Vojtěch Ťokan (6.V), Jakub Čejchan (6.V), Kryštof Janečka (6.V), Adam Veselý (1.A) a Štěpán Šafránek (2.B) obsadili 2.místo. Po stopách Josefa Škvoreckého se vydali studenti 4.A s prof. Půlpánovou. Miroslava Lorencová (3.A), Jakub Horký (7.V), Emma Niklová (7.V), Kamila Dědková (7.V), Martin Stuchlík (7.W) a Jaroslav Grulich (6.V) se zúčastnili na VŠCHT v Praze přednášek na téma Léčivé rostliny. Místa jim byla nabídnuta díky úspěchům v Chemické olympiádě.

12. listopadu zpracovali Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) test Chemické olympiády v kategorii A. Praktickou část plnili 9. listopadu. Lepší z obou soutěžících byl Heger, který by věkem patřil do nižší kategorie. Zájemci z posledních dvou ročníků měli možnost zúčastnit se soutěže Bobřík informatiky. Velkým úspěchem je, že téměř všichni zúčastnění postoupili do ústředního kola, které se konalo 30. ledna. Podařilo se to Janě Možíšové (8.W), Kurtu Hartmannovi (4.B), Martinu Hrachovi (8.V), Jakubu Ježkovi (7.W), Benjaminu Sichrovskému (8.V), Petru Semerákovi (4.B), Janu Pikmanovi (8.V) a Jiřímu Mocovi (7.W).

13. listopadu doprovodil prof. Zapletal studenty do Jaroměře na turnaj v basketbalu. Dívky Alžběta Jansová (8.W), Jana Možíšová (8.W), Adéla Vondrášková (4.A), Rosa Tereza Carlino (3.A), Veronika Thérová (4.B), Klára Nováková (5.W) a Nela Voborníková (7.V) vybojovaly 2. místo a chlapci Ivo Rohan (2.B), Miroslav Poláček (7.W), Tomáš Lipovský (7.W), Jan Čejchan (7.W), Martin Stuchlík (7.W), Jiří Moc (7.W), Jakub Čejchan (6.V) a Adam Joudal (6.W) byli čtvrtí. 14. listopadu uspořádala prof. Zapletalová volejbalový turnaj dívek v naší tělocvičně. Dívky Michaela Šnorbertová (7.V), Michaela Kubečková (2.B), Michaela Bílá (6.W), Zuzana Šnorbertová (5.W), Anna Vodehnalová (1.B), Pavla Brátová (8.V), Monika Říhová (5.W), Adéla Cejnarová (7.V) a Natálie Linhardtová (7.V) zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 22. listopadu v Nové Pace. 16. listopadu jel prof. Zapletal s fotbalisty ještě na futsalový turnaj. Ti si také vítězstvím zajistlili postup do dalšího kola. Chlapci hráli v sestavě Jakub Čejchan (6.V), Jan Čejchan (7.W), Adam Šesler (3.B), Vojtěch Ťokan (6.V), Jaromír Poláček (4.A), Jiří Kuneš (2.B), Daniel Kubrt (2.B), Kryštof Janečka (6.V), Vojtěch Výborný (3.A) a Štěpán Šafránek (2.B).

16. listopadu navštívil školu novinář, vysokoškolský učitel a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček. Pro studenty septimy a oktávy vystoupil v aule s přednáškou a následnou diskusí na téma Blízký východ - za oponou muslimské společnosti.

19. listopadu se kvartáni v aule zúčastnili pořadu o Josefu Čapkovi s názvem Starší z bratrů.

20. listopadu se s maturanty sešel ředitel školy prof. Škoda, aby jim předal informace k přihlašování a k průběhu maturitní zkoušky.

Prof. Preclík jel 21. listopadu se sedmi studenty na Robosoutěž na ČVUT do Prahy. Tým Nemorivagus ve složení Jan Pikman (8.V), Adam Brychta (8.V) a Štěpán Filip (3.A) přes asi nejkomplexnější program využívající různých senzorů nepostoupil ze základní skupiny. Program druhého týmu DRT, který tvořili Kurt Hartmann (4.B) a Miroslav Jarý (3.B) stačil na pěkné 13. místo. Tým giveUsBigWheels ve složení Šimon Prudil (7.V) a Josef Krtička ( 7.V) zvolil jednoduchou konstrukci robota i relativně jednoduchý program a s přehledem vyhrál. Studenti se mohli těšit z nových mobilních telefonů (ceny pro vítěze) i z postupu do vysokoškolského finále, kde se utkali s vysokoškolskými studenty předmětu Robotika. Automaticky byli také přijati ke studiu na FEL ČVUT. 21. listopadu doprovodil prof. Zapletal florbalisty Víta Moravce (3.W), Jaromíra Lubase (3.W), Jana Prouzu (3.W), Matouše Kubína (3.V), Dominika Markse (3.V), Adama Poláčka (2.V), Šimona Vacka (4.V), Ondřeje Lukáše (4.V), Jakuba Vysokého (3.W), Antonína Vančáka (4.W), Tadeáše Správku (4.W) a Vojtěcha Říhu (4.V) na turnaj. Vybojovali bronzovou medaili.

22. listopadu prof. Zapletalová jela s děvčaty na krajské finále volejbalového turnaje do Nové Paky. Dívky Michaela Šnorbertová (7.V), Michaela Kubečková (2.B), Michaela Bílá (6.W), Zuzana Šnorbertová (5.W), Anna Vodehnalová (1.B), Pavla Brátová (8.V), Monika Říhová (5.W) a Adéla Cejnarová (7.V) obsadily 2. místo.

23. listopadu se studenti tercie a kvarty pokusili uspět v matematické soutěži Náboj v Hradci Králové za doprovodu prof. Vondřejcové. V soutěži jsme měli dvě čtyřčlenná družstv. Družstvo ve složení Jan Ježek (4.W), Jan Krčmář (4.W), Ema Nermuťová (3.W) a Lucie Šichanová (3.W) obsadilo 4. - 9. místo a družstvo ve složení Pavel Dědek (4.V), Tereza Koukolová (4.V), Filip Hejzlar (3.V) a Markéta Dítětová (3.V) si odvezlo bronzovou medaili. Studenti 8.V a 4.B si v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli nástup a předtančení na maturitní ples, který se konal v sobotu 24. listopadu. Na plese hrál již tradičně Relax Band.

26. listopadu doprovodil prof. Divišek chlapce do Jičína na turnaj ve futsalu. Chlapcům Petru Luciakovi (4.V), Ondřeji Lukášovi (4.V), Pavlu Dědkovi (4.V), Matěji Matouškovi (4.V), Šimonu Vackovi (4.V), Mariánovi Bydžovskému (4.W), Jakubovi Vysokému (3.W), Jaromíru Lubasovi (3.W) a Janu Kunešovi (2.V) se nezadařilo a obsadili 4.místo. Prof. Polák jel s Janem Ježkem (4.W), který postoupil z druhého místa v Královéhradeckém kraji, do Prahy na celostátní kolo v Logické olympiádě. Jan Ježek se mezi 65 soutěžícími umístil na 28. příčce.

27. listopadu navštívili Prahu studenti 8.V s prof. Vrátilovou a Macurou. Zaměřili se na židovskou Prahu, navštívili Muzeum heydrichiády a v Divadle Na zábradlí zhlédli představení Velvet Havel. Opět do Jičína se vydali házenkáři v doprovodu prof. Šulce na krajské kolo soutěže v kategorii V (vyšší gymnázia a střední školy). V nabité konkurenci obsadili 2. místo. Naši školu reprezentovali Jaromír Poláček (4.A), Vojtěch Klikar (8.W), Lukáš Černý (8.W), Vojtěch Vyskočil (8.W), Vojtěch Joska (8.W), Tomáš Lipovský (7.W), Adam Joudal (6.W), Jan Zetek (5.V), Daniel Fišer (5.V), Jan Zákravský (5.V) a Ondřej Pitřinec (5.W).

Také 28. listopadu se naši studenti pokusili uspět na turnaji, tentokrát v piškvorkách. Krajského kola v Hradci Králové se zúčastnili studenti Tomáš Heger (5.V), Jan Doležal (5.V), Jan Zetek (5.V), Domink Budař (5.V), Patrik Winter (5.V), David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Onřej Vít (8.V), Miroslav Říha (8.V), Jan Trojtl (3.B) a Miroslav Jarý (3.B) za doprovodu prof. Nývltové. Tým s názvem Za legalizaci (Černý, Uždil, Vít, Trojtl, Říha) vybojoval bronzovou medaili bez dalšího postupu.

28. listopadu se v pozdně odpoledních až nočních hodinách konala celostátní internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh Fykosí Fyziklání. Z naší školy se zúčastnily celkem čtyři týmy ve třech kategoriích. V kategorii C nás reprezentoval tým z kvinty 5.V ve složení Tomáš Heger, Jan Šesták, Daniel Fišer, Lukáš Fidler doplněný Tomášem Semerákem z 3. A. Tým skončil na 40. místě z 89. V kategorii B soutěžily dva týmy. Pětičlenný tým ve složení Štěpán Filip (3.A), Radek Jansa (3.A), Jan Pikman (8.V), Šimon Prudil (7.V) a Matyáš Háze (6.W) se umístil na 36. místě, tříčlenný tým: Miroslava Lorencová (3.A), Jakub Ježek (7.W) a Jaroslav Grulich (6.V) dosáhl na 59. místo z 91 týmů. V kategorii A nakonec soutěžila jen dvojice Michal Matoulek (8.W) a Jana Možíšová (8.W) a obsadila 83. místo ze 106 soutěžících.

15 studentů francouzštiny jelo ve čtvrtek 29. listopadu s prof. Havrdovou a G. Škodovou do Prahy do Salesiánského divadla na divadelní představení ve francouzštině Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran.

30. listopadu vystoupili žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ Dolany s představením Kašpárek a krejčík Jehlička. Ve škole se uskutečnil Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro rok 2018. Roli favorita potvrdil David Černý (3.A), druhý skončil Jan Trojtl (3.B) a třetí Vojtěch Špaček (4.V). Proběhlo také školní kolo Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu, kterého se zúčastnilo 15 studentů. Tři nejlepší Jan Krčmář (4.W), Vojtěch Říha (4.V) a Tobiáš Mazura (3.W) si zajistili postup do okresního kola.

4. prosince se dvacet našich studentů zapojilo do celonárodní sbírky Srdíčkový den, kterou pořádalo občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek byl věnován těžce nemocným dětem. Polovina výtěžku prosincové sbírky zůstala škole na nákup pomůcek.

5. prosince zhlédli studenti 7.W a dramatické výchovy z primy a sekundy za doprovodu prof. Dvořáčkové a Olšanové v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Tři mušketýři.

6. prosince navštívili žáci dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou MŠ Komenského v Náchodě jako čerti a Mikuláš.

7. prosince vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Police Symphony Orchestra. Studenti Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) se pokusili uspět v krajském kole Chemické olympiády. Heger obsadil v kategorii pro starší spolužáky pěkné 6. místo a Pitřinec byl sedmý. Do Pardubic je doprovodila prof. Zikmundová. Několik absolventů naší školy se zúčastnilo v aule 3. ročníku akce "A co dál? Kam po SŠ?". Studentům 3. ročníku a septimy předali své zkušenosti ze studia na VŠ.

11. prosince jela většina maturantů s prof. Macurou, Půlpánovou, Veverkou a Víchem do Osvětimi a Krakova. Ve škole proběhlo několik soutěží: školní kolo Matematické olympiády v kategorii A, školní kolo Poznávání přírodnin, šachový turnaj a Ekonomická olympiáda. Návrh na postup do krajského kola Matematické olympiády si shodným ziskem 10 bodů vysloužili David Černý (3.A), Pavel Horáček (7.V), Jakub Ježek (7.W) a Šimon Prudil (7.V). Úlohy školního kola řešili ještě Michal Jarolímek (7.V), Josef Krtička (7.V) a Barbora Štěpánková (7.V). Do krajského kola Ekonomické olympiády postoupili Adam Bernard (4.B), Vojtěch Brejtr (8.W), Markéta Dvořáková (8.W), Michal Matoulek (8.W) a Denisa Zvoníčková (4.B).

13. prosince se uskutečnil tradiční Gymfest. V aule pro studenty vystoupily kapely Next Generation, Blue Noise a Tight Trail. Výtěžek byl věnován na charitativní účely. Do Oblastní nemocnice v Náchodě se na oddělení ARO podívali studenti biologických seminářů z 3. ročníku a septimy s prof. Jaroušovou a Ježkem.

14. prosince vyslechli v aule přednášku Mgr. Roberta Víchy, Ph.D. z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Pravý levý svět studenti chemických a biologických seminářů. Prof. Preclík jel se studenty Šimonem Prudilem a Josefem Krtičkou ze 7.V na vysokoškolské finále jubilejního 10. ročníku Robosoutěže. Chlapci se probojovali ze základní skupiny, zvládli i vyřazovacího pavouka ve druhém kole a postoupili do závěrečného vyřazovacího pavouka. Tam je bohužel hned v prvním zápase vyřadil budoucí celkový vítěz. Výsledné 13. místo je ale pěkným úspěchem. Ve škole proběhlo školní kolo Astronomické olympiády pro kategorii AB, kterou organizoval prof. Polák. Zúčastnili se jí Šimon Prudil (7.V), Štěpán Filip (3.A) a Miroslav Jarý (3.B) a postoupili do krajského kola. Z jiných škol Královéhradeckého kraje do krajského kola, které se konalo 17. ledna, nikdo nepostoupil a tak naši studenti obsadili první tři místa. Do celostátního kola postupovalo jen prvních 20 studentů z 95 účastníků, z našich studentů se nikdo do první dvacítky nedostal.

17. prosince zhlédli žáci tercie a kvarty s prof. Hronkovou, Jirkovou a Lubasovou v Novém Městě nad Metují divadelní představení v angličtině Jack and Joe. Na 2. kolo Středoškolské futsalové ligy doprovodil fotbalisty Jakuba Čejchana (6.V), Jana Čejchana (7.W), Adama Šeslera (3.B), Vojtěcha Ťokana (6.V), Jaromíra Poláčka (4.A), Daniela Kubrta (2.B), Kryštofa Janečku (6.V), Jakuba Diviška (8.W), Vojtěcha Výborného (3.A), Štěpána Šafránka (2.B) a Vojtěcha Josku (8.W) prof. Zapletal. Chlapci obsadili 2. místo a postoupili do 3. kola. Studenti německého jazyka ze septimy se pokusili pod vedením prof. Fišerové připravit speciality rakouské kuchyně. Studenti 4.A si pro spolužáky z celé školy připravili Předvánoční hodování. Část výtěžku byla věnována hospicu v Červeném Kostelci.

18. prosince vystoupilo několik dívek ze 3.A v MŠ v Jaroměři s pohádkami Kouzelné zrcadlo a Kašpárek a krejčí Jehlička. Stejný program odehrály ve středu 19. prosince pro děti z MŠ Komenského v Náchodě v aule naší školy. Představení s nimi nastudovala prof. Dvořáčková v rámci projektu Loutková divadelní scéna. 18. prosince proběhlo také školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zvítězila Veronika Svobodová (7.W), druhá byla Miroslava Lorencová (3.A) a obě postupují do okresního kola. Třetí místo patřilo Šimonu Prudilovi (7.V). Studenti posledních dvou ročníků a 6.V zhlédli v kině Vesmír film Hovory s TGM. Pro žáky nižšího gymnázia, kvinty a 1. ročníku zorganizoval prof. Zapletal preventivní přednášku elitního kriminalisty vyznamenaného policejním prezidentem plk. Josefa Lottese. Přednáška proběhla v aule školy. Byla věnována problematice šikany, kyberšikany, nebezpečí seznamování na internetu, domácího násilí, sexuálního obtěžování a zneužívání dětí a dalších patologických jevů.

19. prosince se vánočnímu vaření v duchu anglosaských zemí věnovali studenti 5.W s prof. Maršíkovou. Musica Viva vystoupila s vánočním koncertem v Alkalis Senior Rezidenci v Hronově a v náchodské galerii.

20. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Pro studenty bylo připraveno 21 aktivit nejrůznějšího charakteru od sportu přes společenské hry, výtvarnou tvorbu po literární dílnu v anglickém jazyce.

Poslední školní den kalendářního roku, 21. prosinec, prožili studenti většinou se svými třídními učiteli na vánočních besídkách. Někteří navštívili v muzeu výstavu betlémů nebo absolvovali komentovanou prohlídku betlému v kostele sv. Vavřince. V poledne zazpíval na schodech Sboreček pod vedením ing. Čejpa.

Vánoční prázdniny byly od 22. prosince do 2. ledna.

Studenti se po vánočních prázdninách vrátili do školy 3. ledna. Žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové připomněli v aule ještě spolužákům představením Kouzelný kalendář vánoční a tříkrálové zvyky. V odpoledních hodinách měli spolu se členy loutkové scény vystoupení pro veřejnost.

4. ledna se podělila se studenty biologického a chemického semináře ze 3. ročníku a septimy naše bývalá absloventka Jana Prauseová o zkušenosti s prací v nemocnici Galilee Community General Hospital v Ugandě.

7. ledna proběhla poslechová část Konverzační soutěže v anglickém jazyce a 8. ledna praktická část Chemické olympiády pro kategorii D.

11. ledna zhlédli studenti 2.A s prof. Olšanovou a Dvořáčkovou v Klicperově divadle v Hradci Králové inscenaci Shakespearovy hry Richard III.

Od 12. do 18. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, G. Škodovou a Pavlíčkovou. Ubytováni byli na chatě Deštná.

Týden od 14. ledna byl ve znamení školních olympiád. 14. ledna jel prof. Polák se 14 studenty do Hradce Králové na přípravný seminář k Matematické olympiádě. 15. ledna se studenti David Černý (3.A), Pavel Horáček (7.V), Šimon Prudil (7.V) a Jakub Ježek (7.W) zúčastnili krajského kola Matematické olympiády, které se konalo také v Hradci Králové. Nikdo z nich se nezařadil mezi úspěšné řešitelé, nejlepšího výsledku dosáhl Ježek dvanáctým místem mezi 23 účastníky. O úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády se pokusili žáci 16. ledna za doprovodu prof. Macury. Vojtěch Říha (4.V) obsadil 3. místo, Jan Krčmář (4.W) 5. místo a Tobiáš Mazura (3.W) byl 10. mezi 37 účastníky. 17. ledna pořádal na naší škole prof. Polák krajské kolo Astronomické olympiády.

17. ledna se v odpoledních hodiách konal Den otevřených dveří nejen pro zájemce o studium a jejich rodiče, ale pro širokou veřejnost.

19. ledna měli studenti 4.A a 8.W maturitní ples v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tanci hrál Relax Band.

Ve dnech 20.-26. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.W s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou.

21.-22. ledna proběhla další část Konverzační soutěže v anglickém jazyce a praktická část Chemické olympiády. První tři místa v soutěži v angličtině patřily v 1. kategorii Mikoláši Hrušovi (2.V), Karolíně Kejzlarové (2.V) a Karle Miščukové (2.V), ve 2. kategorii Leoně Kaválkové (4.V), Pavlu Dědkovi (4.V) a Jakubu Švitorkovi (4.V) a ve 3. kategorii Kamile Dědkové (7.V), Františku Cvrkalovi (5.W) a Šárce Šimůnkové (7.W).

23. ledna doprovodil studenty prof. Slavík do Předměřic nad Labem na 3. kolo futsalového turnaje. Chlapci ve složení Jaromír Poláček (4.A), Jan Čejchan (7.W), Adam Šesler (3.B), Vojtěch Výborný (3.A), Kryštof Janečka (6.V), Vojtěch Ťokan (6.V), Daniel Kubrt (2.B), Jiří Kuneš (2.B) a Štěpán Šafránek (2.B) zvítězili a zajistili si postup do divizního finále. Prof. Polák jel se soutěžícími studenty do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády. Z deseti účastníků bylo šest našich studentů - Kurt Hartmann (4.B), Petr Semerák (4.B), Michal Matoulek (8.V), Kateřina Čápová (8.W), Tomáš Hak (4.B) a Jana Možíšová (8.W). Kurt Hartmann se dostal mezi tři úspěšné řešitele.

24. ledna se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii C. Ze 16 účastníků bylo 10 úspěšných. První tři místa obsadili Alexandra Kordová (3.V), Natan Hagara (4.W) a Pavla Krtičková (4.W). V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada.

25. ledna pořádal prof. Košvanec na naší škole florbalový turnaj dívek. Veronika Thérová (4.B), Sandra Peterová (3.A), Bára Roztočilová (4.A), Jana Možíšová (8.W), Zuzana Prouzová (3.A), Kateřina Němečková (6.V), Jana Jirmanová (6.V), Barbora Chobotská (6.V), Jana Duchatschová (2.B), Zdislava Matysková (2.B), Sára Kubíková (3.A) a Markéta Bohadlová (6.V) zvítězily a postoipily do krajského kola.

28. ledna jel prof. Slavík se studenty do Jindřichova Hradce na celostátní finále závodů v plavání, na němž naše gymnázium a Královéhradecký kraj reprezentovala dvě družstva. Děvčata v sestavě Kateřina Jermanová (8.W), Kateřina Čápová (8.W), Petra Lemfeldová (6.V), Tereza Hofmanová (2.A), Štěpánka Rožnovská (1.A) a Markéta Janečková (1.B) splnila očekávání a v konkurenci dvanácti týmů vybojovala krásné 6. místo. V individuálních disciplínách si Kateřina Jermanová na 50 m volný způsob a Štěpánka Rožnovská na 50 m prsa doplavaly pro bronzové medaile, znakařka Petra Lemfeldová skončila těsně čtvrtá. Pro družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla (7.V), Viktor Tomek (7.V), Pavel Horáček (7.V), Vojtěch Ťokan (6.V), Štěpán Pollak (6.V) a Jakub Divišek (8.W) byl úspěchem již samotný postup na republikové finále a přestože skončili na 12. místě, zaslouží uznání. Cenného úspěchu dosáhl Viktor Tomek, který na 50 m volný způsob vybojoval stříbrnou medaili.

29. ledna řešilo několik studentů kvinty, sexty a 1.-2. ročníku úlohy školního kola Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se úspěšnými řešiteli stali Tomáš Heger (5.V), Kryštof Veverka (5.W) a Dominik Rufer (5.W) v tomto pořadí. Dalšími soutěžícími byli Monika Říhová (5.W) a Dmytro Kotlan (1.A). V kategorii B bylo 5 úspěšných řešitelů. Zvítězil Jaroslav Grulich (6.V), druhý byl Jan Pěček (6.W), o 3. místo se dělili Richard Košner (2.A) a Martin Uždil (2.B) a 4. místo patřilo Marku Čermákovi (2.A). Dalšími soutěžícími byli Daniel Ježek (6.W), Jaroslav Foglar (2.A) a Šárka Fulková (2.A).

30. ledna se sedm studentů pokusilo uspět v ústředním kole Bobříka informatiky, které se konalo v Jaroměři. Byli to Kurt Hartmann (4.B), Martin Hrach (8.V), Jakub Ježek (7.W), Jana Možíšová (8.W), Benjamin Sichrovský (8.V), Petr Semerák (4.B) a Jan Pikman (8.V). Nejlépe se v rámci celé republiky umístila Jana Možíšová, která získala plný počet bodů (240) a obsadila krásné 46. místo (plný počet bodů získalo více soutěžících a o pořadí rozhodoval čas). Prof Veverka jel se sedmi zájemci z řad studentů do Brna na Den otevřených dveří VUT na fakultu elektrotechniky a IT. Prof. Matěnová doprovodila žáky do okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Pavel Dědek (4.V) obsadil 2.-3. místo, Jan Krčmář (4.W) 4.-5. místo, dalšími účastníky soutěže byli Barbora Jirsová (4.W) a Tomáš Cvejn (4.V).

31. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, školní kolo Zeměpisné olympiády a krajské kolo Ekonomické olympiády. Biologické olympiády se zúčastnilo 20 žáků, z nichž 7 bylo úspěšných. Zvítězila Markéta Vydláková (2.W), Veronika Hanušová (2.W) byla druhá a Simona Jochová (2.W) třetí. Kategorie A Zeměpisné olympiády měla 10 soutěžících, první tři místa obsadili Jakub Jireček (1.W), Eduard Vlach (1.V) a Barbora Říhová (1.V). 19 účastníků soutěžilo v kategorii B, první tři místa patřila Nikole Matějů (2.W), Kryštofu Brejtrovi (2.W) a Tereze Šašinkové (2.W). V kategorii C zvítězil Vojtěch Říha (4.V), druhý byl Jan Krčmář (4.W) a třetí Tereza Koukolová (4.V). Tato kategorie měla 31 účastníků. Největší konkurence byla v kategorii D, kde soutěžilo 57 studentů. Na prvních třech místech skončili Adam Pavlík (2.B), Jakub Divišek (8.W) a Štěpánka Mazurová (6.V). V krajském kole Ekonomické olympiády zvítězil Michal Matoulek (8.W), Adam Bernard (4.B) byl druhý a dalšími účastíky byly Denisa Zvoníčková (4.B) a Markéta Dvořáková (8.W). V celostátním měřítku byl Matoulek na 8. místě a Bernard na 28. místě mezi nejlepšími 50 finalisty. Oba postoupili do celostátního finále, které proběhlo 23. května. Skupina žáků 3.W se seznámila s vietnamskou kuchyní. Akci připravila jejich spolužačka Mai Vu Thi Huong a na žáky dohlédla prof. Jirková. Studenti dostali pololetní vysvědčení a 1. února si užili jednodenních pololetních prázdnin.

4. února absolvovali studenti 5.W s prof. Ježekem exkurzi spojenou s malou brigádou v rezervaci Zbytka s cílem připravit biotop pro repatriaci hnědáska osikového, jednoho z našich vymírajících druhů motýlů. Akce se konala ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

Studenti sexty zahájili v tomto týdnu plavecké kurzy v rámci tělesné výchovy. Kurz zahrnoval 10 lekcí.

5. února pokračovalo školní kolo Chemické olympiády. Kategorie D měla 11 účstníků, první tři místa obsadili Tobiáš Mazura (3.V), Jan Krčmář (4.W) a Tomáš Cvejn (4.V).

Po vítězství našich středoškolaček v okresním kole ve florbalu zasáhli 5. února v náchodské Plechárně do svého turnaje také naši středoškoláci. Jako největší aspiranti na postup do kraje se postupně utkali se všemi zúčastněnými týmy. Čtyři vítězství, jedna remíza a 27 nastřílených branek je posunuly do krajského finále, které se konalo 21. února v Trutnově. Chlapce Josefa Matysku (4.A), Davida Kaválka (4.A), Vojtěcha Prouzu (4.A), Lubora Zoufala (8.V), Martina Brejtra (5.W), Jakuba Diviška (8.W), Henricha Klimeše (4.B), Míroslava Říhu (8.V), Jana Meldu (3.B), Martina Červíčka (3.B) a Jana Škodu (4.A) doprovodil prof. Divišek.

6. února doprovodila prof. Felklová Mikoláše Hrušu (2.V) do okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Mikoláš zde zvítězil.

7. února se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorie A a B. V kategorii A prošlo všemi částmi soutěže 5 studentů, všichni byli úspěšní v tomto pořadí Lucie Lemfeldová (8.W), Monika Vydláková (7.V), Pavla Staňková (4.B), Miroslava Lorencová (3.A) a Martin Stuchlík (7.W). V kategorii B prošlo celou soutěží 10 studentů, úspěšní byli tito čtyři: Eliška Shejbalová (6.V), Tomáš Heger (5.V), Karin Kebortová (2.A) a Kateřina Vydláková (6.V).

8. února se skupina studentů zúčastnila na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice Chemiklání za doprovodu prof. Balcarové. Řešení mnohdy velmi náročných úloh se zúčastnilo 34 týmů A – starší kategorie a 27 týmů B – mladší kategorie z České a Slovenské republiky. Naše gymnázium mělo zastoupení v obou kategoriích. Krásné 3. místo získal tým z mladší kategorie s názvem Hegerovci ve složení Tomáš Heger (5.V), Lukáš Fidler (5.V), Jaroslav Grulich (6.V), Michal Obst (6.V) a Matyáš Háze (6.W). V kategorii A soutěžil tým Nekonvenčně invenční ve složení Pavlína Knapovská (8.V), Jakub Pitřinec (8.V), Martin Stuchlík (7.W), Jakub Ježek (7.W) a Simona Horkelová (8.W). Ve velké konkurenci obsadili hezké 18. místo. Jiná skupina žáků jela s prof. Uždilovou a Veverkou do Brna do VIDA! science centra na brněnském výstavišti, kde se konala mezinárodní robotická soutěž a robotický den zvaný Robotiáda. Naše čtyři týmy svým zaměřením obsáhly většinu soutěžních disciplín. Ve sprintu a sledování čáry letos soutěžil tým Zikmundovci ve složení Kryštof Vencl (2.W), Petr Tomáš (2.V) a Matyáš Žďára (2.V). V disciplíně chytání medvěda dálkově ovládaným robotem se zúčastnil tým Puppy, který reprezentovala Vendula Hronková (1.V) a Petr Vočadlo (2.W) z týmu RC Náchod. Nejtěžší disciplínu – autonomní vyhledání medvěda a jeho transport zpět do cíle – letos vyzkoušely dva týmy. Tým RC Náchod soutěžil ve složení: Jakub Foglar (3.V), Ondřej Šatný (3.V) a Matěj Vrzáček (2.W). Druhý tým s názvem Ďábel 07 tvořili Evheniy Vorokhta (5.W), Dominik Ruffer (5.W) a Kryštof Veverka (5.W). Týmu Ďábel 07 se po několika letech sbírání zkušeností a postupného zlepšování (loňské bronzové místo ve stejné disciplíně) podařilo zvítězit dvěma zcela bezchybnými a rychlými jízdami, při kterých jejich robot vždy sám spolehlivě vyhledal plyšového medvěda na hřišti a dopravil jej do cílového prostoru. Ve zbývajících disciplínách se sice ostatním týmům nepodařilo získat významnějších umístění, ale týmy opět získávaly cenné zkušenosti.

Od 9. do 16. února byli na lyžařském výcviku na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna na chatě Labská 66 studenti 1.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. 16. února je vystřídali studenti 5.V s prof. Zapletalovou, Zapletalem a Slavíkem. Ti se vrátili 23. února.

11. a 18. února proběhlo školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce. V kategorii SŠ I zvítězila Helena Mervartová (5.W) a v kategorii SŠ II Kateřina Pollaková (8.V). Obě postoupily do krajského kola, které se konalo 26. března v Hradci Králové. 12. února doprovodil prof. Forejt dvě studentky do Jaroměře do okresního kola Konverzační soutěže v německém jazyce. Veronika Svobodová (7.W) zvítězila a postoupila do krajského kola, Miroslava Lorencová (3.A) byla třetí. Další sotěží bylo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, které proběhlo 13. února. Do okresního kola doprovodila prof. Felklová studentku Leonu Kaválkovou (4.V), která obsadila v soutěži 2. místo.

13. února se florbalistky zúčastnily v Hradci Králové krajského kola turnaje ve florbalu za doprovodu prof. Košvance. Dívky Veronika Thérová (4.B), Sandra Peterová (3.A), Bára Roztočilová (4.A), Jana Možíšová (8.W), Zuzana Prouzová (3.A), Kateřina Němečková (6.V), Jana Jirmanová (6.V), Barbora Chobotská (6.V), Jana Duchatschová (2.B) a Zdislava Matysková (2.B) obsadily 2. místo ze 6 finalistů krajského kola.

Na čtvrtek 14. února připravili studenti 3.B na chodbách školy Valentýnské občerstvení.

15. února jelo 15 studentů s prof. Polákem na Fykosí fyziklání, soutěž pětičlenných družstev středních škol v řešení fyzikálních úloh. Letos se sjelo celkem 151 družstev. Naši školu reprezentovaly tři týmy. Nejlépe se umístil tým „JGN Gold Stars“ ve složení Jakub Ježek (7.W), Matyáš Háze (6.W), Tomáš Heger (5.V), Jana Možíšová (8.W) a Marek Balcar (4.B), v celkovém pořadí 67. Na 84. místě byly „Ploutvičky“ ve složení Jiří Moc (7.W), Marek Čermák (2.A), Martin Uždil (2.B), Martin Stuchlík (7.W) a Michal Matoulek (8.W). Jen dva body za nimi na 87. místě se umístil tým „Seš-Lost“ ve složení Petr Semerák (3.A), Kurt Hartmann (4.B), Jaromír Poláček (4.A), Štěpán Filip (3.A) a Jan Pikman (8.V).

18. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Ve III. kategorii obsadily první tři místa Marie Kozlová (1.V), Zuzana Regnerová (2.V) a Barbora Dohnalová (1.V), ve IV. kategorii zvítězil Jakub Syrovátka (4.V), druhá byla Karolína Maněnová (4.W) a třetí místo nebylo určeno.

20. února doprovodil prof. Košvanec 8 studentů do okresního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A Jakub Jireček (1.W) zvítězil a Eduard Vlach (1.V) byl druhý, v kategorii B zvítězil Kryštof Brejtr (2.W) a Nikola Matějů (2.W) byla třetí. V kategorii C jsme také měli vítěze, byl jím Jan Krčmář (4.W) a Vojtěch Říha (4.V) se zařadil mezi úspěšné řešitele. Adam Pavlík (2.B) obsadil v kategorii D 3. místo a školu reprezentoval ještě Jakub Divišek (8.W).

21. února jel prof. Divišek s postupujícím týmem florbalistů na krajské kolo turnaje do zrekonstrované haly gymnázia v Trutnově. Tým ve složení Josef Matyska (4.A), David Kaválek (4.A), Vojtěch Prouza (4.A), Lubor Zoufal (8.V), Martin Brejtr (5.W), Jakub Divišek (8.W), Henrich Klimeš (4.B), Miroslav Říha (8.V), Martin Červíček (3.B) a Jan Škoda (4.A) vybojoval 2. místo. Proběhla také školní část Konverzační soutěže v ruském jazyce. 1. místo obsadil Adam Pavlík (2.B), druhá byla Anežka Doubková (4.V) a třetí Natalie Dvořáčková (4.V).

25. února se studenti 2. ročníku a sexty zúčastnili v aule schůzky k volbě volitelných předmětů s prof. Javůrkovou a Nývltovou. Prof. Matěnová byla v odpoledních hodinách se studenty 1.A a 5.V na exkurzi na náchodské záchranné službě.

1. března odešla na rodičovskou dovolenou prof. Zuzana Felklová. Její úvazek převzal po jarních prázdninách od 11. března prof. Mgr. Zbyněk Česenek.

1. března se studenti zeměpisného semináře podívali s prof. Košvancem do Škoda Auto v Kvasinách. Prof. Karásková a Zikmundová organizovaly na naší škole okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Jan Krčmář (4.W) vybojoval 2. místo, Tobiáš Mazura (3.W) byl čtvrtý, Martin Novák (4.W) šestý a Pavel Dědek (4.V) sedmý. Soutěže se účastnili ještě Tomáš Cvejn (4.V), Anežka Doubková (4.V), Jan Homolka (4.W), Yevheniia Shkola (4.V) a Magdaléna Podaná (4.V).

Ve dnech 10.- 17. března byli na lyžařském kurzu na Benecku studenti 1.B s prof. Půlpánovou, Brátem a Zikmundovou. Ubytováni byli v hotelu Bára.

11. března proběhl test školního kola Chemické olympiády pro kategorii C, čímž se uzavřelo celé školní kolo soutěže. Účastnilo se jí 13 studentů. První tři místa obsadili Tomáš Heger (5.V), Jaroslav Grulich (6.V) a Oluša Gajdošová (6.V).

12. března jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 4.B s prof. Vrátilovou a Fišerovou. Navštívili židovskou Prahu, Muzeum heydrichiády a v Divadle Rokoko zhlédli představení Želary. Prof. Zapletal doprovodil futsalisty na finále divize Středoškolské futsalové ligy do České Třebové. Tým ve složení Vojtěch Ťokan (6.V), Kryštof Janečka (6.V), Adam Šesler (3.B), Jaromír Poláček (4.A), Jiří Kuneš (2.B), Daniel Kubrt (2.B), Štěpán Šafránek (2.B), Jakub Divišek (8.W), Vojtěch Výborný (3.A) a Jan Čejchan (7.W) vybojoval 3. místo bez dalšího postupu.

14. března si prohlédli provoz náchodského pivovaru studenti 4.A s prof. Balcarovou. Konalo se školní kolo matematické soutěže Náboj, jehož cílem bylo vybrat z více přihlášených studentů tým pro celostátní kolo, které se konalo v Praze 22. března. Prof. Lubasová doprovodila soutěžící do okresního kola recitační soutěže. Ve 3. kategorii reprezentovaly školu Marie Kozlová (1.V), která získala čestné uznání, a Zuzana Regnerová (2.V). Ve 4. kategorii si vítězstvím zajistil postup do krajského kola Jakub Syrovátka (4.V).

15. března se studenti zúčastnili v aule charitativního představení našich absolventů Adama Budaře a Františka Šedivého. Připravili dvě různá představení Divadelní Mr. Bean a Velký a malý se vrací. Výtěžek ze vstupného byl věnován Hospicu v Červeném Kostelci.

Od 17. března byli na týdenním lyžařském kurzu v hotelu Bára na Benecku studenti 5.W s prof. Košvancem, Matěnovou a Vrátilovou.

Prof. Divišek doprovodil 18. března do Jaroměře basketbalový tým mladších žáků do okresního kola turnaje. Druhé místo je pěkným úspěchem našich mladých žáků, kteří se basketbalu věnují pouze při hodinách tělesné výchovy. Tým sehrál zápas ve složení Jan Kuneš (2.V),  Petr Vašíček (2.V), Matěj Vrzáček (2.W), Adam Hrnčíř (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Matouš Kubín (3.V), Danny Kašpar (1.V) a Eduard Vlach (1.V).

11 členů divadelního souboru DREJG jelo s prof. Macurou do Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci Molierovy hry Lakomec. Studenti 3.A připravili na tento den ke svátku Sv. Patrika občerstvení v prostorách školy.

19. března jel prof. Forejt s Annou Pflügerovou (6.W) do Hradce Králové na krajské kolo Konerzační soutěže v německém jazyce pro kategorii IIIB. Ta zde obsadila pěkné druhé místo a je náhradnicí na postup do celostátního kola. Do Broumova na workshop Bost Bellum se vydalo 26 studentů s prof. Ježkem, Macurou a Noskem.

Krajské kolo Zeměpisné olympiády se konalo 20. března v Hradci Králové. S našimi postupujícími studenty jel prof. Divišek. Jakub Jireček (1.W) obsadil čtvrté místo a Eduard Vlach (1.V) skončil dvanáctý. Mezi nejlepšími vrstevníky se neztratili Nikola Matějů (2.W), která obsadila 6. místo a Kryštof Brejtr (2.W) 13. místem. O největší úspěch se zasloužil Jan Krčmář (4.W) třetím místem. O den později se uskutečnilo krajské kolo Dějepisné olympiády rovněž v Hradci Králové. O úspěch se pokusili Jan Krčmář (4.W, 13. místo) a Vojtěch Říha (4.V, 18. místo) za doprovodu prof. Macury.

20. března byly zahájeny Luisiana Days výtvarnou dílnou v režii prof. Misarové, Novotné Mičíkové a Jirkové. Hlavní část těchto dnů se uskutečnila v dalším týdnu pod patronací učitelů anglického jazyka.

Náchodský pivovar navštívili 21. března studenti 8.V s prof. Balcarovou. O možnosti dobrovolnické práce ve Francii promluvila se studenty franzouského jazyka sexty, septimy a oktávy asistentka z Alliance francaise z Pardubic. Prof. Česenek doprovodil Leonu Kaválkovou (4.V) do Hradce Králové na krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Leona skončila ve své kategorii pátá. Prof. Vondřejcová jela se zájemci z řad studentů do Brna na Mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení Ampér.

22.-24. března se členové divadelních souborů DREJG a FEJG zúčastnili krajské přehlídky amatérského divadla studentského, alternativního a divadla poezie Audimafor v Hradci Králové. DREJG zde vystoupil s inscenací inspirovanou texty Jiřího Koláře Návody k upotřebení. Divadelníky opět doprovodil prof. Macura.

22. března se uskutečnilo několik soutěží. Ve škole jsme uspořádáli soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín měla 112 účastníků, první tři místa obsadili David Fröde (1.V, 2. místo v rámci okresu), Jana Moravíková (1.V) a Petr Vočadlo (1.V). V kategorii Kadet zvítězil mezi 101 účastníky Jan Ježek (4.W, 2. místo v rámci okresu) a o 2.-3. místo (3.-4. míst v rámci okresu) se dělily Barbora Jirsová (4.W) a Anna Kunteová (4.W). Šedesát účastníků měla kategorie Junior, jejímž vítězem se stala Lada Šretrová (6.W, 1. místo v rámci okresu) a 2.-3. místo patřilo Jakubu Čejchanovi (6.V) a Vilému Petříčkovi (1.B). Jakub Ježek (7.W, 1. místo v rámci okresu) zvítězil v kategorii Student mezi 62 účastníky, druhý byl Martin Stuchlík (7.W, 2. místo v rámci okresu) a třetí Adam Bernard (4.B). Jakub Ježek se umístil v celostátním měřítku na 2. místě. Prof. Karásková doprovodila na krajské kolo Chemické olympiády kategorie D studenty tercie a kvarty. Jan Krčmář (4.W) vybojoval stříbrnou medaili, na desátém místě se umístil Pavel Dědek (4.V) a Tobiáš Mazura (3.W) a Martin Novák (4.W) se stali úspěšnými řešiteli této kategorie. Do Leteckého ústavu ČVUT jel prof. Preclík na finále soutěže Wings of Future se studenty Danielem Kubrtem (2.B), Adamem Pavlíkem (2.B) a Martinem Uždilem (2.B). Zjednodušeně řečeno, šlo o soutěž papírových vlaštovek. Chlapci obsadili sice nepopulární, ale pěkné čtvrté místo. Dva pětičlenné týmy se pokusily uspět v celostátním kole matematické soutěže Náboj. Do Prahy jely s prof. Sršňovou. Jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž probíhá současně v Praze, Opavě, Bratislavě, Košicích, Pasově, Linci, Krakově, Vratislavi, Varšavě, Bělostoku, Budapešti, Veszprému, Edinburghu, Konstanci, Cambridgi, Curychu a Novosibirsku. V jednotlivých místech se klání vyhodnocuje zvlášť a v celkovém závěrečném pořadí pak mohou studenti srovnat své výsledky s ostatními týmy ve své zemi i v mezinárodním žebříčku. Tým Juniorů ve složení Marek Čermák (2.A), Richard Košner (2.A), Jaroslav Grulich (6.V), Tomáš Heger (5.V) a Jan Šesták (5.V) obsadil v rámci České republiky 45. místo (ze 139 týmů), v mezinárodním pořadí byl 175. z celkem 496 týmů. Tým v kategorii Senior ve složení Jan Pikman (8.V), Jakub Pitřinec (8.V), Miroslav Říha (8.V), Benjamin Sichrovský (8.V) a Ondřej Vít (8.V) obsadil v rámci České republiky 47. místo (ze 137 týmů), v mezinárodním pořadí byl 226. z celkem 499 týmů.

Dny 25. března až 1. dubna prožilo 36 studentů s prof. Forejtem a Pavlíčkovou v Oesede ve Spolkové republice Německo na výměnném pobytu.

Na týden od 25. března zorganizovali angličtináři Louisiana Days. Studenti si připravili v rámci hodin angličtiny prezentace související s Louisianou. 25. března vyslechli v aule studenti kvarty až septimy a 1. až 3. ročníku (s výjimkou 5.V a 3.B) jazzový koncert Válkova tria. 26. března proběhla hudební dílna, kterou vedli Ing. Čejp a prof. Hronková, a 27. března literární dílna pod vedením prof. Hronkové a Jirkové. Primáni a sekundáni vyslechli 28. března přednášku Martina Mykisky o Louisianě.

25. března jely dívky z tercie s prof. Rojtovou do Červeného Kostelce na okresní finále v odbíjené dívek. Děvčata obsadila 3. místo ve složení Šárka Joštová (3.V), Alexandra Kordová (3.V), Tereza Havlenová (3.V), Magdaléna Štoková (3.V), Daniela Králová (3.V), Markéta Dítětová (3.V), Jitka Štěpánová (3.V) a Tereza Schmidtová (3.V). Ve škole se dva studenti zapojili do krajského kola Astronomické olympiády pro kategorii CD. Při závěrečném vyhodnocení Adam Pavlík (2.B) obsadil třetí místo a Jan Šesták (5.V) čtvrté. Chemické olympiády pro kategorii B.

26. března doprovodil prof. Pavlík dvě studentky do krajského kola Konverzační soutěže ve španělském jazyce, které se konalo v Hradci Králové. Helena Mervartová (5.W) obsadila v kategorii SŠ1 5. místo a Kateřina Pollaková (8.V) v kategorii SŠ2 2. místo.

27. března se tříčlenný tým pod vedením prof. Štegerové zúčastnil v Hradci Králové krajského kola Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, která byla letos zaměřena na období československých dějin 1978 - 1992. Naši školu dobře reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Pavla Štěpánová (7.W), Jakub Nosek (7.W) a Miroslav Poláček (7.W). 

28. března převzali studenti Zuzana Prouzová (3.A), Karolína Klimešová (3.A), Matěj Novák (3.A), Aneta Štěpánková (3.B), Dana Habrová (3.B), Michaela Piňosová (3.B), Adéla Regnerová (3.B) a Kristina Pfeiferová (3.B) zvláštní cenu poroty za projekt Ve stínu komunismu v soutěži Generace 00, kterou pořádalo Muzeum komunismu v Praze. Téma soutěže bylo Síla moci. Cenu dostali za originalitu. Projekt vyprávěl smyšlený příběh dvou milenců, kterým se život změnil, když nastala vláda komunistů. Studenti projekt proložili krátkými tématickými básněmi a fotografiemi, v nichž figurovali Kateřina Divišková (3.A) a Adam Bernard (4.B).

29. března navštívili studenti 4.B s prof. Zikmundovou náchodský pivovar.

Do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus, které se letos konalo 31. března na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově, se letos probojovalo na základě dlouhodobé základní části celkem 7 školních družstev naší školy. V kategorii ZŠ01 nás reprezentovala 2.W ve složení Matěj Vrzáček, Sylvia Caterina Simons a Andrea Janatková a obsadila 12. místo. V kategorii ZŠ02 jsme měli hned tři zástupce. Ze 4. místa se podařilo postoupit do celostátního kola 4.V ve složení Vojtěch Říha, Pavel Dědek a Tomáš Cvejn. Na pěkném 9. místě skončila 3.V, kterou reprezentovali Ondřej Šatný, Filip Hejzlar a Jitka Štěpánová a 14. místo obsadila dvojice z 3.W Tobiáš Mazura a Thi Huong Mai Vu. 6. místo mezi středoškoláky patří 5.V ve složení Tomáš Heger a Dominik Budař a čeká je velmi pravděpodobně postup do celostátního kola. Tým 5.W ve složení Klára Nováková, Klára Pozděnová a Dominik Rufer skončil na 13. místě a tým 7.W (Aneta Vacková, Jakub Ježek a Veronika Svobodová) na 17. místě.

1. dubna absolvovali primáni, kvintáni a studenti 1. ročníku přednášky o reprodukčním zdraví. Přednáška pro dívky z primy má název Čas proměn, pro chlapce z primy Na startu mužnosti a pro starší studenty Holky z venuše, kluci z Marsu.

2. dubna jela prof. Havrdová s Terezou Macháčkovou (6.V) a Leonou Kaválkovou (4.V) do Hradce Králové na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Obě studentky v silné konkurenci vybojovaly první místo ve svých kategoriích a budou naši školu 14. května reprezentovat v celostátním kole. V Hradci králové byli také studenti, kteří se pokusili uspět v krajském kole Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se s vrstevníky z kraje utkali Tomáš Heger (5.V), který obsadil 2. místo, a úspěšným řešitelem se stal i Domink Rufer (5.V). V kategorii B soutěžili Jaroslav Grulich (6.V), Jan Pěček (6.W), Richard Košner (2.A), Martin Uždil (2.A) a Marek Čermák (2.A), nikdo z nich se nezařadil mezi tři úspěšné řešitele. S matematiky jela do krajského města prof. Livňanská.

Do okresního kola Fyzikální olympiády doprovodila žáky 3. dubna prof. G. Škodová. V kategorii F byl Matyáš Klemens (3.W) čtvrtý, hned za ním skončil Ondřej Šatný (3.V), Markéta Dítětová (3.V) obsadila 7. místo a o 9.-10. místo se dělili Jiří Dědek (3.V) a Jonáš Neumann (3.V). Všichni jmenovaní se zařadili mezi úspěšné řešitele. Školu reprezentovali v této kategorii ještě Jakub Foglar (3.V), Tobiáš Mazura (3.W), Martin Doucha (3.V) a Tereza Schmidtová (3.V). Mezi 14 účastníky bylo 9 žáků z naší školy. Osm soutěžících, z toho pět našich žáků, se pokusilo uspět v kategorii E. Pavel Dědek (4.V) byl druhý, Jan Krčmář (4.W) třetí, Petr Luciak (4.V) obsadil 4.-5. místo, Jan Ježek (4.W) 6. místo a Jan Homolka (4.W) 8. místo.

4. dubna prožili terciáni tématický den Průmyslová revoluce. Připravili ho s nimi prof. Vondřejcová, Klemenc a G. Škodová. Žáci prezentovali výsledky své práce sekundánům.

Do Police nad Metují na okresní kolo Odznaku všesokolské všestrannosti se vydali 4. dubna žáci s prof. Půlpánovou. Patronem této akce byl Český olympijský výbor, který ve spolupráci s polickou základní školou připravil pro téměř 170 účastníků bezchybně zorganizovaný závod. V okresním kole účstníci soupeřili v trojskoku z místa, v hodu medicimbalem, ve skocích přes švihadlo, v klicích a pátou disciplínu si mohli závodníci vybrat ze dvou – buď driblink, nebo běh na 1 000 metrů. Naše družstvo ve složení Andrea Marešová (2.W), Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Anežka Petráková (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Kryštof Brejtr (2.W) a Adam Hrnčíř (2.W) zvítězilo. Andrea Marešová zvítězila ve své věkové skupině i mezi jednotlivci, Nikola Matějů dosáhla na stříbrnou příčku v kategorii o rok mladších dívek a v kategorii nejstarších děvčat si Lucie Řehůřková (3.W) odvezla bronz. Školu reprezentovala ještě Zuzana Tylšová (3.W).

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 5. dubna studenti 6.V s prof. Misarovou a Veverkou. Navštívili Hradčany a v Divadle pod Palmovkou zhlédli divadelní představení Faust. V aule zhlédli inscenaci Václav Havel: Audience (Triarius) maturanti. V krajském kole Biologické olympiády pro kategorii B reprezentovali školu Tomáš Heger (5.V), Karin Kebortová (2.A), Eliška Shejbalová (6.V) a Kateřina Vydláková (6.V). Přestože nikdo z nich nedosáhl na označení úspěšný řešitel, v celkovém pořadí se zařadili do 12. místa mezi 40 účastníky. Mladé biology doprovodila prof. Matěnová.

Ve dnech 3.-5. dubna proběhla školní kola Pythagoriády ve všech kategoriích. V primě soutěžilo 13 žáků. Zvítězila Anna Misarová (1.V) a 2.-6. místo obsadily Adéla Bělobrádková (1.V), Julie Blažková (1.W), Hana Krčmářová (1.W), Nikol Roztočilová (1.W) a Barbora Říhová (1.V). Sekundánů se účastnilo soutěže osm, o 1.-2. místo se dělily Lucie Čermáková (2.V) a Zuzana Regnerová (2.V) a 3.-5. místo patřilo Šárce Vlčkové (2.V), Kryštofu Brejtrovi (2.W) a Filipu Nehybovi (2.W). Osm soutěžících se utkalo také v tercii, první tři místa obsadili se shodným počtem bodů Filip Hejzlar (3.V), Eliška Línková (3.V) a Ema Nermuťová (3.W).

6. dubna se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády pro kategorii C. Tomáš Heger (5.V) zvítězil a třetí místo vybojoval Jaroslav Grulich.(6.V). Studenty doprovodila prof. Zikmundová.

Ve dnech 8.-9. dubna se 25 studentů zúčastnilo s prof. Preclíkem a Ježkem v Hradci Králové akce 100 vědců. Šlo o řadu přednášek, tentokrát na téma Lidé, Buňky, Čísla.

8. dubna se konala další část školního kola Chemické olympiády pro kategorii B. Z 10 soutěžících, kteří ukončili všechny části soutěže, zvítězil Jakub Ježek (7.W), druhý byl Tomáš Heger (5.V) a třetí Martin Stuchlík (7.W). Žáci 1.V se s prof. Nývltovou zúčastnili v náchodské knihovně besedy se spisovatelkou Vendulou Borůvkovou.

9. dubna doprovodil prof. Klemenc žáky na okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. Osm žáků se pokusilo uspět v kategorii Z6. Podařilo se to Haně Krčmářové (1.W), která zvítězila a Štěpánu Vítovi (1.W), jenž obsadil 2. místo. Neztratili se ani další účastníci Matouš Spilka (1.V, 5. místo), Matěj Klouček (1.W), Martin Balcar (1.V), Bartoloměj Tuček (1.V), David Fröde (1.V) a Tereza Brandejsová (1.V). Úspěch zaznamenali naši žáci i v kategorii Z7. 1.-3. místo vybojovaly Šárka Vlčková (2.V) a Martina Rohulánová (2.V). Dalšími účastníky soutěže byli Diana Čelková (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Ondřej Pachta (2.W), Adam Hrnčíř (2.W), Mikoláš Hruša (2.V), Matyáš Žďára (2.V) a Richard Hladík (2.W). V kategorii Z8 dosáhla nejlepšího výsledku Markéta Dítětová (3.V), která obsadila 3.-4. místo. Soutěže se účastnili také Tobiáš Mazura (3.W), Eliška Gajdošová (3.W), Tereza Schmidtová (3.V) a Filip Hejzlar (3.V). 10. dubna se za doprovodu prof. Balcarové pokusili uspět naši žáci v okresním kole Biologické olympiády pro kategorii D. Veronika Hanušová (2.W) zvítězila, na 2. místě skončila Simona Jochová (2.W) a Markéta Vydláková (2.W) byla čtvrtá. První dvě dívky postoupily do krajského kola, které se konalo 24. května v Hradci Králové.

11. dubna vystoupili v aule členové Hidraku pro děti z MŠ Branka v Náchodě s velikonočním programem.

10. dubna psali maturanti písemnou práci z českého jazyka a literatury a 11. dubna písemnou práci z anglického jazyka.

Ve dnech 12.-17. dubna se konaly přijímací zkoušky. Některé třídy měly proto v těchto dnech ředitelské volno z organizačních důvodů.

16. dubna vystoupily členky Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ v Josefově a v Dolanech s programem Zajíčkovy Velikonoce. Musica Viva a Sboreček vystoupily na krasjké soutěži pěveckých sborů v Hradci Králové. Prof. Balcarová doprovodila žáky do okresního kola Biologické olympiády kategorie C. Alexandra Kordová (3.V) obsadila 5. místo, Natan Hagara (4.W) 7. místo a školu reprezentovala ještě Pavla Krtičková (4.W).

17. dubna se naši atleti zúčastnili za doprovodu prof. Půlpánové v Hradci Králové Juniorského maratonu. Tým ve složení Jakub Divišek (8.W), Josef Mrázek (4.B), Miloslav Novotný (4.B), Kamila Šimková (3.A), Tomáš Jansa (3.A), Radek Jansa (3.A), Antonín Staněk (5.V), Adéla Breitrová (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A) a Daniel Ježek (6.W) obsadil 2. místo a postoupil na Volkswagen maraton Praha, který se konal 4.- 5. května. Prof. Divišek doprovodil chlapce Vojtěcha Říhu (4.V), Mariána Bydžovského (4.W), Jana Homolku (4.W), Jaromíra Lubase (3.W), Jana Bartoše (4.W), Antonína Vančáka (4.W), Matěje Matouška (4.V), Šimona Vacka (4.V), Pavla Dědka (4.V), Petra Luciaka (4.V) a nehrajícího kapitána a asistenta trenéra Ondřeje Lukáše (4.V) na sportovní stadion Na Hamrech na okresní kolo v minifotbalu starších žáků, které prof. Divišek také organizoval. Naši hráči obsadili třetí místo. Prof. Česenek jel do Prahy s týmem na Středoškolskou ligu ultimate frisbee. Tým ve složení Vojtěch Joska (8.W), Markéta Dvořáková (8.W), Tomáš Hak (4.B), Marek Balcar (4.B), Pavel Wolf (3.B), Jiří Dostál (7.V), Minh Tung Pham (5.V) a Mikoláš Hruša (2.V) obsadil mezi 16 týmy 4. místo.

18. dubna byly velikonoční prázdniny, po kterých následovaly velikonoční svátky.

23. dubna se maturanti rozloučili se školou posledním zvoněním.

V rámci Dnů Země se skupina studentů s prof. Ježkem zúčastnila 24. dubna exkurze do Javořích hor, která probíhala ve spolupráci s CHKO Broumovsko. Studenti se podíleli na mapování biotopů vhodných pro návrat vzácného motýla jasoně dymnivkového. 26. dubna proběhly v aule tři přednášky prof. Ježka. Přednášky Expedice Rumunsko se zúčastnily třídy 4.V, 5.W, 1.B a 3.B. Po stopách dávných zlatokopů se vydali studenti 1.V, 6.W a 1.B a přednášky Zvířata v ohrožení se zúčastnili žáci tercie a 5.V.

24. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.W s prof. Forejtem a Veverkou. Prohlédli si Pražský hrad a v Divadle ABC zhlédli představení Revizor. Na krajské kolo Fyzikální olympiády do Hradce Králové doprovodila čtyři žáky kvarty prof. Vonřejcová. Pavel Dědek (4.V) vybojoval 3. místo, Jan Krčmář (4.W) byl pátý. Úspěšným řešitelem se stal i Petr Luciak (4.V) a školu reprezentoval ještě Jan Ježek (4.W). Prof. Půlpánová jela do Hradce Králové na kvalifikační turnaj středoškolské ligy frisbee se studenty Rozálií Jůzovou (1.V), Jiřím Dostálem (7.V), Mikolášem Hrušou (2.V), Minh Thung Phamem (5.V), Marií Kozlovou (1.V), Tomášem Hakem (4.B), Markétou Dvořákovou (8.W), Simonou Horkelovou (8.W) a Vojtěchem Joskou (8.W). Tým našich studentů zvítězil. Workshopu Já a demokracie, který se konal také v Hradci Králové, se účastnili studenti společenskovědního semináře septimy a 3. ročníku s prof. Vrátilovou.

25. dubna se ujali fotografování tříd prof. Preclík a Forejt. Pro děti z MŠ Komenského Náchod vystoupily v aule studentky 3.A s programem Zajíčkovy Velikonoce.

Ve dnech 26.-27. dubna jel Sboreček pod vedením Ing. Čejpa koncertovat do Karlových Varů a Mariánských Lázní. Spolu s nimi se zájezdu účastnil prof. Nosek.

29. dubna se studenti španělštiny zúčastnili v rámci Šapěnlských dnů v aule přednášky Veroniky Kovačikové Sama napříč Jižní Amerikou. Výtěžek ze vstupného byl použit na projekt Adopce na dálku do Bolívie. Na krajské kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B,C a D jeli do Hradce Králové postupující studenti s prof. Polákem a Sršňovou. V kategorii B jsme měli 7 soutěžících. Byli jimi Jakub Ježek (7.W), Martin Stuchlík (7.W), Štěpán Filip (3.A), Radek Jansa (3.A), Šimon Prudil (7.V), Tomáš Semerák (3.A) a Miroslava Lorencová (3.A). Nikdo z nich se nezařadil mezi tři úspěšné řešitele. V kategorii C byli úspěšní Matyáš Háze (6.W, 7. místo) a Jaroslav Grulich (6.V, 8. místo), školu reprezentovali ještě Jakub Čejchan (6.V) a Oluša Gajdošová (6.V). 2. místo vybojoval v kategorii D Lukáš Fidler (5.V), Kryštof Veverka (5.W) byl čtvrtý, Tomáš Heger (5.V) šestý a Jan Šesták (5.V) dvanáctý. Dalšími reprezentanty byli Michal Štěpán (5.W), Monika Vlčková (5.V), Jan zákravský (5.V) a Dominik Rufer (5.W).

Lada Šretrová (6.V) získala za svůj projekt (3D model šachů) v Autodesk Inventoru prestižní mezinárodní certifikát firmy Autodesk v rámci programu Autodesk Academia. Letos se konal třetí ročník soutěže “3D pro všechny”, kterou pořádá Gymnázium Arabská v Praze ve spolupráci s Gymnáziem Radlická pro zrakově postižené. Jde o soutěžní přehlídku prací vytištěných a studenty předem navržených a vymodelovaných na 3D tiskárně. Modely jsou poté předány zrakově postiženým žákům, pro které mohou sloužit jako výukové pomůcky. V  kategorii “Architektura – svět” zvítězila Hana Štěpánová (7.V) s modelem šikmé věže v Pise a třetí místo obsadila Monika Vydláková (7.V) s modelem Opery v Sydney. V kategorii “Příroda” se na třetím místě umístila Kateřina Kejzlarová (7.W) s modelem leknínu.

Ve dnech 2.-3. května maturanti psali maturitní didaktické testy z matematiky, anglického jazyka a českého jazyka a literatury.

4. května zvítězil v Hradci Králové v krajském kole Chemické olympiády v kategorii B Jakub Ježek (7.W) a Tomáš Heger (5.V) byl druhý, přičemž Heger opět soutěžil ve vyšší kategorii. 8. místo z 18 zúčastněných patřilo Jaroslavu Grulichovi (6.V) a 17. místo Ondřeji Hejzlarovi (3.A).

4.-5. května zaběhl tým studentů ve složení Josef Mrázek (4.B), Antonín Staněk (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A), Daniel Ježek (6.W), Adéla Breitrová (5.V), Tomáš Jansa (3.A), Kamila Šimková (3.A), Miloslav Novotný (4.B), Jakub Divišek (8.W) a Ivan Kotlan (4.A) v Praze na Juniorském maratonu Volkswagen Maraton Praha 18. místo z 34 zúčastněných týmů. Doprovodila je prof. Půlpánová.

7. května doprovodili prof. Divišek a Zapletal atlety z nižšího gymnázia do Nového Města nad Metují na okresní kolo atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – mladší žáci, mladší žákyně a starší žáci, starší žákyně. Ve velké konkurenci devíti škol se našim starším žákyním podařilo zvítězit a vybojovaly si postup do krajského kola, úspěchem je i 3. místo starších žáků. Mladší žáci byli sedmí a mladší žákyně obsadily pěkné 4. místo. Družstvo starších žákyň soutěžilo ve složení Lucie Řehůřková (3.W), Agnes Míšková (3.V), Klára Sychrovská (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Markéta Dítětová (3.V), Eliška Gajdošová (3.W) a Zuzana Tylšová (3.W). Za starší žáky startovali Marián Bydžovský (4.W), Jan Bartoš (4.W), Šimon Vacek (4.V), Petr Luciak (4.V), Tomáš Cvejn (4.V), Pavel Dědek 4.V), Matěj Matoušek (4.V), Matouš Kubín (3.V) a Jonáš Neumann (3.V). Lucie Čermáková (2.V), Zuzana Regnerová (2.V), Anežka Staňková (2.W), Nikola Matějů (2.W), Andrea Marešová (2.W), Markéta Vydláková (2.W), Veronika Horáková (1.V) a Simona Jochová (2.W) tvořily družstvo mladších žákyň a Mikoláš Hruša (2.V), Vít Melichar (2.V), Václav Matyska (2.V), Petr Vašíček (7.V), Petr Zítko (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Daniel Kumpošt (2.W), Adam Hrnčíř (2.W) a Eduard Vlach (1.V) družstvo mladších žáků.

Studenti 2.B jeli 7. května s prof. Nývltovou a Macurou na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Navštívili Vyšehrad, Slavín, podle zájmu Národní muzeum nebo Národní galerii a Divadlo Disk DAMU. Ve škole proběhly Studentské volby nanečisto do Evropského parlamentu. Organizovali je studenti společenskovědního semináře s prof. Vrátilovou.

9. května se 14 zájemců s prof. Havlíčkem seznámilo s prací v redakci Seznamu v Praze. Studenti 7.W zajistili občerstvení na chodbách školy.

28 studentů navštívilo 10. května s prof. Preclíkem, Brátem a správcem počítačové sítě p. Eflerem podnik Škoda Auto v Kvasinách.

Ve dnech 13.-17. května se 23 zájemců z řad studentů zúčastnilo s prof. Forejtem a Diviškem zájezdu do Saska. Navštívili Drážďany, Míšeň a Bad Schandau.

Do botanické zahrady a ZOO v Liberci se 13. května vydali studenti 5.V a 1.B s prof. Zapletalovou a Balcarovou a 15. května studenti 5.W a 1.A s prof. Jaroušovou a Rojtovou.

13. května doprovodil prof. Preclík postupující studenty do krajského kola Středoškolské odborné činnosti. Ondřej Vít (8.V) se s prací Teorie her umístil na druhém místě v oboru Matematika a statistika, Jan Pikman (8.V) s prací Použití neuroevoluce ke sledování čáry obsadil též druhé místo v oboru Informatika. Třetí postupující Josef Matyska (4.A) se bohužel krajského kola nezúčastnil.

14. května se žáci mediální výchovy z primy a sekundy vydali s prof. Havlíčkem do Prahy do České televize. Prof. Havrdová doprovodila do celostátního kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce studentky Terezu Macháčkovou (6.V) a Leonu Kaválkovou (4.V). Soutěže se účastnilo 14 nejlepších studentů v každé kategorii ze všech krajů naší republiky. V této velké konkurenci obě dvě dosáhly výborných výsledků. Kaválková se umístila na vynikajícím 2. místě v kategorii A1 a tímto se stává první náhradnicí na 14-ti denní pobyt ve Francii a Macháčková vybojovala krásné 8. místo v nejvyšší kategorii B2.

Žáci Andrea Marešová (2.W), Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Adam Hrnčíř (2.W) a Lukáš Zítko (2.W) jeli s prof. Půlpánovou reprezentovat školu na krajské kolo Odznaku všestrannosti do Hradce Králové. V soutěži družstev obsadili 12. místo, Nikola Matějů (2.W) v soutěži jednotlivců ve své kategorii zvítězila.

15. května si prohlédli hospital v Kuksu studenti septimy a 3. ročníku s prof. Macurou, Půlpánovou, Nývltovou, Veverkou, Havlíčkem a Olšanovou.

16. května zhlédli studenti 7.V v rámci festivalu Prima sezóna v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení Drejgu "Oněgin! Nikdy aneb utrpení mladého Evžena".

Ve dnech 20.-23. května se konala ústní část maturitní zkoušky ve třídách 8.V a 8.W. Předsedou maturitní komise v 8.V byl jmenován PaedDr. Karel Výravský z broumovského gymnázia a v 8.W Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D. z trutnovského gymnázia.

22. května se konalo v Hradci Králové krajské kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu. Školu reprezentovaly Agnes Míšková (3.V), Klára Sychrovská (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Tereza Havlenová (3.V), Zuzana Tylšová (3.W), Lucie Řehůřková (3.W), Eliška Gajdošová (3.W) a Veronika Halamková (4.W) a obsadily 7. místo. S atletkami jel prof. Zikmund. Prof. Rojtová doprovodila studenty do okresního kola soutěže Poznávání přírodnin. V kategorii A Eliška Shejbalová (6.V) zvítězila, Karin Kebortová (2.A) byla čtvrtá, Kateřina Vydláková (6.V) pátá a Monika Vydláková (7.V) šestá z deseti účastníků. V kategorii C nás reprezentovali Alexandra Kordová (3.V, 7. místo mezi 26 účastníky), Natan Hagara (4.W), Natálie Klamtová (3.V) a Eliška Línková (3.V). Vítěze jsme měli i v kategorii D. Zvítězila Simona Jochová (2.W), Markéta Vydláková (2.W) byla druhá, Veronika Hanušová (2.W) osmá a Tereza Hegerová (2.V) dvanáctá mezi 30 účastníky. Prof. Klemenc byl s postupujícími žáky v okresním kole Fyzikální olympiády pro kategorii G. Mikoláš Hruša (2.V) zvítězil, Filip Nehyba (2.W) byl třetí, Daniel Kumpošt (2.W) čtvrtý, 6. místo obsadil Matěj Vrzáček (2.W), 7. místo Martina Rohulánová (2.V) a 8. místo Kristýna Dernerová (2.V). Školu reprezentovali ještě Lukáš Zítko (2.W) a Eliška Kubínová (2.V). Okresního kola se účastnilo celkem 19 soutěžících.

23. května odjeli žáci 4.V s prof. Karáskovou a Česenkem na pětidenní školní výlet do Vysokých Tater.

24. května doprovodila prof. Balcarová postupující žáky na krajské kolo Biologické olympiády pro kategorii D. Soutěže se zúčastnilo 31 soutěžících. Nejlepšího výsledku dosáhla Veronika Hanušová (2.W), která obsadila 11. místo. Školu reprezentovaly ještě Simona Jochová (2.W) a Markéta Vydláková (2.W). Literárně-historickou exkurzi do Prahy absolvovali studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Polákovou. Navštívili Vyšehrad a v Divadle v Dlouhé zhlédli divadelní představení Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách. Do Ostré nad Labem se vydali žáci sekundy s prof. Fišerovou a Havlíčkem. V místní expozici s výkladem a ukázkami středověkých řemesel prožili tématický den Den ve středověku. Musica Viva vystoupila v Novém Městě nad Metují na Noci kostelů.

Ve dnech 27.-30. května proběhla ústní část maturitních zkoušek ve třídách 4.A a 4.B. Ve třídě 4.A byl předsedou maturitní komise jmenován Mgr. Pavel Blatník z úpického gymnázia a ve třídě 4.B PaedDr. Milan Kulhánek z broumovského gymnázia.

27. květnem začaly sportovní kurzy u Pastvického rybníka u Kutné Hory. Jako první odjeli studenti třídy 7.V s prof. Zapletalem, Zapletalovou a panem Janem Eflerem, správcem počítačové sítě. 3. června je vystřídali studenti 3.B s prof. Půlpánovou, Ježkem a Matěnovou, následoval kurz 7.W s prof. Slavíkem, Brátem a Pavlíčkovou a kurzy uzavírali studenti 3.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem.

27. května doprovodil prof. Klemenc postupující žáky tercie do okresního kola Pythagoriády, 28. května šla s primány a sekundány prof. G. Škodová. Školu reprezentovalo 13 žáků, David Fröde (1.V) zvítězil, Jakub Jireček (1.W) byl druhý a Petr Vočadlo (1.V) a Nikol Roztočilová (1.W) obsadili 5.-9. místo. Sekundánů se účastnilo také třináct, nejlepšího výsledku dosáhl Filip Nehyba (2.W), který skončil na 6.-8. místě. Z tercie se soutěže zúčastnilo 15 žáků. Tobiáš Mazura (3.W) byl druhý a Markéta Dítětová (3.V), Eliška Gajdošová (3.W) a Ema Nermuťová (3.W) obsadily 6.-12. místo.

29. května zhlédli všichni studenti školy v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení Kytice v provedení Divadelní scény mladých Náchodské divadelní scény, kterou vede prof. Dvořáčková.

31. května navštívili školu absolventi gymnázia po 50 letech u příležitosti slavnostního setkání s názvem Zlatá maturita. Pro primány připravil prof. Ježek tématický den Den se zvířaty.

3. června jeli na třídenní školní výlet k Máchovu jezeru studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Diviškem a na vodácký výlet na Sázavu žáci 4.W s prof. Poutníkem, Rojtovou a Zikmundem. Moravský kras navštívili ve dnech 4.-6. června žáci 1.V s prof. Nývltovou a Karáskovou. Do Ruprechtic se vydali ve dnech 5.-7. června žáci 2.V s prof. G. Škodovou a Vondřejcovou.

5. června navštívil prof. Polák se zájemci z řad studentův Praze na ČVUT konferenci a prezentaci zajímavých prací studentů středních škol Středoškolská technika 2019 – StreTech.

6. června proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

7. června zhlédli studenti 2.A a dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Radúz a Mahulena.

10. června jeli do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích žáci 4.V s prof. Lubasovou a Kolářskou. Začaly dva školní výlety. Studenti 1.A jeli do kempu Zelené údolí v Mladějově s prof. Š. Škodovou a Novotnou Mičíkovou, vrátili se 12. června. V odpoledních hodinách odjeli na Vltavu studenti 2.B s prof. Rojtovou, Víchem a Zikmundem. Výlet končil 13. června. Prof. Uždilová se s 10 zájemci z řad studentů zúčastnila ve Velkém Poříčí dvoudenního kurzu Polygrafie v praxi. Sbor Musica Viva vystoupil v Novém Městě nad Metují v penzionu Oáza.

11. června absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.B s prof. Francovou a Polákovou. Vydali se po místech legendárních příběhů a v Divadle ABC zhlédli představení Romeo a Julie. Do Malé pevnosti v Terezíně se podívali kvartáni s prof. Havlíčkem, Lubasovou, Macurou a Poutníkem. Třídenní výlet zahájili studenti 5.V s prof. Zapletalovou a Hronkovou. Cílem výletu byla Horní Bečva.

Od 12. června do 14. června byly na školních výletech třídy 1.W a 2.W. Primáni jeli s prof. Veverkou a Uždilovou na Ostaš a sekundáni s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou do Klokočí. Součástí tohoto výletu bylo i sjíždění Jizery. Tématický den Návykové látky a jejich alternativa prožili žáci 3.V s prof. Kolářskou a stejný den absolvovali žáci 3.W 14. června. Všechny zbývající třídy vyslechly v Městském divadle Dr. Josefa Čížka jarní koncert náchodské ZUŠ Muzikály.

13. června si prohlédli Pražský hrad žáci 3.W s prof. Š. Škodovou a Macurou. V Městských divadlech pražských zhlédli představení Romeo a Julie.

14. června navštívili Prahu žáci 4.V s prof. Lubasovou a Macurou. Cílem byl také Pražský hrad a na Nové scéně Národního divadla zhlédli představení Malý princ. Studenti 5.W s prof. Nývltovou a Jaroušovou navštívili Vyšehrad, Národní muzeum a v Divadle v Dlouhé zhlédli představení Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách. Na ekofarmu do České Metuje se podívali studenti 2.B s prof. Rojtovou a Víchem. Na desetidenní zájezd do Rumunska odjeli zájemci z řad studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou.

16. června zakončil sezónu sbor Musica Viva koncertem v kostele sv. Michaela v Náchodě.

Ve dnech 17.-22. června je 32 studentů s prof. Hronkovou a Jirkovou na poznávacím zájezdu ve Francii.

17. června se atleti Klára Sychrovská (3.V), Markéta Dítětová (3.V), Tereza Havlenová (3.V), Marián Bydžovský (4.W), Šimon Vacek (4.V), Jan Bartoš (4.W), Tadeáš Správka (4.W) a Jan Homolka (4.W) zúčastnili na stadionu na Hamrech Atletické olympiády za doprovodu prof. Zapletala. Obsadili 5. místo. V odpoledních hodinách měli v aule vystoupení pro veřejnost žáci dramatické výchovy pod vedním prof. Dvořáčkové. Se stejným představením vystoupili v aule 19. června pro MŠ Komenského Náchod. Na třídenní školní výlet odjeli do Sněžného žáci 3.W s prof. Uždilovou a Veverkou a na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.V s prof. Matěnovou a Livňanskou.

Dalším vodáckým kurzem na Vltavě byl školní výlet 2.A s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou, na který odjeli 18. června v odpoledních hodinách a vrátili se 21. června.

19. června se na školní výlet do Lachova vydali žáci 3.V s prof. Klemencem a Brátem a do Rovenska pod Troskami studenti 5.W s prof. Jaroušovou a Fišerovou. Oba výlety končily 21. června.

20. června šli na botanickou exkurzi žáci 2.V s prof. Slavíkem a G. Škodovou.

21. června jeli do Hradce Králové žáci 1.V s prof. Nývltovou. V divadle Drak zhlédli představení Faust, navštívili Bílou věž a centrum Laser Game.

Ve dnech 21.-23. června se studenti Šimon Prudil (7.V), Jakub Foglar (3.V), Miroslav Jarý (2.B), Kurt Hartmann (4.B) a Lada Šretrová (6.W) zúčastnili s prof. Preclíkem a se svými projekty festivalu novodobých kutilů, bastlířů a vynálezců Maker Faire Prague, který proběhl na holešovickém Výstavišti.

22. června odjeli na poslední týden školního roku do Španělska zájemci z řad studentů s prof. Pavlíkem a Pavlíčkovou.

24. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice. Několik tříd vyššího gymnázia zhlédlo v kině Vesmír film Skleněný pokoj. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada.

Další dny posledního týdne byly věnovány nejrůznějším exkurzím. Uskutečnily se literární exkurze do Malých Svatoňovic a do Ratibořic, jedna třída jela do Hradce Králové do Divadla Drak, v plánu byla řada regionálních botanických a zoologických exkurzí, exkurze Po stopách Dušana Jurkoviče, Po stopách regionálních pověstí, návštěva novoměstského zámku, náchodského muzea a kostela sv. Vavřince. Proběhly dva tématické dny, pro primu Antický den a pro kvartu Lidé a krajina na Náchodsku. Někteří studenti si vyzkoušeli uvařit jídla zahraničních kuchyní. Prof. Balcarová navštívila s projektem Zábavná chemie do MŠ školku v Libňatově. S některými třídami měli třídní učitelé třídnické hodiny.

27. června se pedagogický sbor rozloučil se školním rokem v odpoledních hodinách na neformálním setkání.

28. června si studenti přišli pro vysvědčení.

 

Zobrazit starší kroniky