Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2020-21

Školní rok 2020-21 začal pro učitele přípravnými dny 27. srpna zahajovací poradou. Nový školní rok byl poznamenán přetrvávající koronavirovou nákazou. Byla zpřísněna hygienická opatření ve škole, upraven rozvrh hodin a zrušeny veškeré mimoškolní aktivity, exkurze, aktivity, ve kterých by se potkávali žáci různých tříd, a aktivity s účastí veřejnosti. Omezena byla i účast pedagogů na prezenčních školeních.

28. srpna se konala jedna úspěšná opravná zkouška z matematiky.

Žáci nastoupili do školy 1. září. Školním rozhlasem k nim promluvil ředitel školy Pavel Škoda. V dalších dvou dnech si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice, ostatní žáci se již účastnili výuky podle rozvrhu hodin. Ve dnech 3., 4. a 8. září absolvovali studenti 1.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou primárně preventivní aktivity na skautské základně Modrá střelka, které částečně nahradily tradiční primárně preventivní pobyt. Studenti 1.A se těchto aktivit účastnili 9. září s prof. Ježkem a Havlíčkem, 15. září s prof. Ježkem a Veverkou a 16. září s prof. Ježkem a Brátem. Pro žáky 1.W připravily tyto aktivity prof. Vondřejcová a Uždilová na 11. září a žáci 1.V je absolvovali 16. září s prof. Košvancem a Slavíkem.

Od 12. října přešli z nařízení vlády na distanční výuku všichni studenti vyššího gymnázia a 14. října se k nim přidali i žáci nižšího gymnázia. Výuka probíhala podle stávajícího rozvrhu, odpadaly pouze hodiny tělesné výchovy. Na dny 26. - 27. října vyhlásilo MŠMT dva dny volna pro žáky všech škol, 28. října byl státní svátek Den vzniku samostatného československého státu a ve dnech 29. - 30. října podzimní prázdniny.

27. října převzal prof. Polák na slavnostním večeru v Brně Cenu Albertus, jež upozorňuje na odborně a pedagogicky aktivní osobnosti, učitele fyziky a informatiky, kteří významně přispívají k utváření dobrých vztahů v rámci vzdělávání a budují pozitivní obraz zmíněných oborů jak mezi žáky a studenty, tak mezi širší veřejností.

5. listopadu se konalo z důvodu koronavirové pandemie opožděné vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny – nejúspěšnějších studentských modelů vytištěných na 3D tiskárně. Soutěž pořádá Gymnázium Arabská v Praze a vytištěné modely poté najdou uplatnění jako výukové pomůcky na gymnáziu a základní škole pro zrakově postižené. Modely našich studentů zcela ovládly kategorii Abstraktní umění, v níž bylo úkolem převést do 3D podoby nějaké známé abstraktní dílo. 1. místo obsadila loňská absolventka Hana Štěpánová, 3. místo loňský absolvent Josef Krtička a 4. místo Jiří Pelikán (2.B). Naši studenti měli připravené i modely rozhleden v ČR pro kategorii Architektura. Bohužel koronavirus před prázdninami uzavřel školy a modely tak nebylo možné vytisknout.

Krajské kolo Logické olympiády se konalo on-line v pátek 6. listopadu. V kategorii B se na 6. místě umístila naše studentka Šárka Vlčková (4.V) a na 9. místě Nikola Matějů (4.W). V kategorii C jsme nikoho v první desítce neměli.

11. listopadu se konala online soutěž Matematický klokan 2020, která se měla konat v březnu, ale protože školy byly zavřené, tak se nekonala. Proto také studenti soutěžili v kategoriích, do kterých by patřili v loňském školním roce. V kategorii Klokánek obsadili první tři místa Minh Le Ngo Nhat (1.W), Štěpán Ptáček (1.W) a Petr Svoboda (1.W). V kategorii Benjamín se o 1.-2. místo dělili Bartoloměj Tuček (3.V) a Eduard Hlavsa (1.V), který řešil vyšší kategorii, než mu příslušela, a se shodným počtem bodů se o 3.-6. místo dělili Matouš Spilka (3.V), Petr Bureš (3.V), Matěj Klouček (3.W) a Štěpán Vít (3.W). V kategorii Kadet patřila první tři místa Ondřeji Nekvindovi (1.B), Michalu Suchomelovi (1.B) a Tobiáši Mazurovi (5.W). V kategorii Junior zvítězil Tomáš Heger (7.V) následován Janem Krčmářem (6.W) a Kryštofem Veverkou (7.W). V nejvyšší kategorii Student obsadili první tři místa Lada Šretrová (8.W), Jakub Čejchan (8.V) a Jaroslav Grulich (8.V).

24. listopadu se konala Internetová matematická olympiáda, do níž se zapojily dva týmy našich studentů.

25. listopadu se studenti Ludmila Kálalová (2.A), Amálie Páslerová (1.B) a Aleš Kosař (2.B) účastnili hodinového online pořadu od koncernu Škoda Auto.

Od 25. listopadu nastoupili k prezenční výuce maturanti. Výuka byla ztížena tím, že bylo v učebnách bezpodmínečně nutné zachovat homogenní skupiny žáků jedné třídy. Tím byla znemožněna prezenční výuka volitelných předmětů, na které jsou propojeni žáci všech čtyř paralelních tříd. Volitelné předměty byly zrušeny a každý z vyučujících hledal nějakou vhodnou formu, jak ve svém volném čase studentům tuto výuku alespoň částečně nahradit.

Zobrazit starší kroniky