Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2018-19

Školní rok 108-19 začal pro pedagogy 29. srpna, pro studenty 3. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegy Mgr. Lukáše Havlíčka (dějepis - společenské vědy), Mgr. Kateřinu Vondřejcovou, Ph.D. (matematika-fyzika), Mgr. Petru Zapletalovou (biologie - tělesná výchova - anglický jazyk) a na částečný úvazek Mgr. Libuši Livňanskou (matematika - biologie) a Mgr. Marianu Polákovou, Ph.D. (dějepis - latina). V přípravných dnech absolvovali učitelé školení PO a BOZP. Konalo se 10 opravných zkoušek, z nichž jedna byla neúspěšná.

6. září proběhly na naší škole nostrifikační zkoušky zahraničních studentů.

10. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V s prof. Půlpánovou a Ježkem. Primány proškolili v užívání počítačů pro školní účely prof. Vích, Veverka a Uždilová.

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu, která se týkala šesti studentů. Předsedkyní byla jmenována Mgr. Ludmila Lorencová z Gymnázia Broumov. Prof. Forejt byl naopak jmenován předsedou maturitní komise na Gymnáziu v Broumově, kde zkouška probíhala také v tento den. O den později jela na trutnovské gymnázium jako předsedkyně maturitní komise prof. Šárka Škodová. U ústních zkoušek byli všichni naši studenti úspěšní. Horší to bylo u didaktického testu z matematiky, který se konal již 3. září na spádové škole. Z našich šesti studentů uspěli u opravného testu jen tři.

Na primárně-preventivní pobyt se do Zdoňova vydali ve dnech 11.-13. září studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Diviškem.

Se členy Hidraku jely ve čtvrtek 13. září do Jičína na festival Město pohádek prof. Dvořáčková a Olšanová.

Na Pardubických chatách v Příchovicích strávili dny od 17. do 19. září studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Víchem na primárně-preventivním pobytu.

17. září přijelo na výměnný pobyt 36 studentů z partnerské školy v Oesede. 18. září je přivítal v aule ředitel školy Pavel Škoda a na radnici starosta města Jan Birke. Potom pro ně byla připravena prohlídka náchodského zámku. 19. září se podívali do Teplicko-adršpašských skal, 20. září do Prahy a 21. září do pevnosti v Josefově. Kromě toho pro ně připravily další program české hostitelské rodiny. Odjezd byl naplánován na 23. září ráno.

19. září jeli do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti tercie s prof. Balcarovou a Ježkem. Stejnou exkurzi absolvovali 21. září studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou.

Ve dnech 21.-23. září škola hostila na tradiční akci Heuréka učitele fyziky z celé republiky, ale i ze zahraničí. Akci spoluorganizoval prof. Polák.

V týdnu od 24. září absolvovali primárně preventivní pobyty žáci primy. Do Sněžného jeli ve dnech 24.-26. září žáci 1.W s prof. Veverkou a Uždilovou a na Ostaš ve dnech 25.-27. září žáci 1.V s prof. Nývltovou a Rojtovou.

26. září jeli do Prahy studenti 8.W s prof. Půlpánovou a Kolářskou. V rámci literárně-historické exkurze si prohlédli Památník hrdinů heydrichiády, navštívili židovskou Prahu a ve Studiu Ypsilon zhlédli divadlení představení Proměna aneb Řehoř už toho má dost. Do Trutnova na okresní kolo Středoškolského atletického poháru doprovodili atlety prof. Divišek a Zapletal. Chlapci Miloslav Novotný (4.B), Jan Melda (3.B), Martin Jirásek (3.B), Adam Šesler (3.B), Martin Jirásek (1.B), Přemysl Adam (1.B), Josef Matyska (4.A), Jan Škoda (4.A), Josef Mrázek (4.B), Radek Jansa (3.A), Jakub Čejchan (6.V) a Vojtěch Ťokan (6.V) obsadili 2. místo a dívky Lucie Žáčková (5.W), Gabriela Skaláková (1.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (3.A), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V) a Kamila Šimková (3.A) zvítězily.

27. září proběhla další sportovní akce. V přespolním běhu se pokusili uspět v Polici nad Metují v okresním kole naši studenti pod vedením prof. Půlpánové a Slavíka. Naši školu reprezentovalo 5 družstev. V kategorii nejmladších děvčat D III (prima- sekunda) se na trať vydala sestava skládající se z dívek 2.W - Nikola Matějů, Andrea Janatková, Anežka Staňková, Markéta Vydláková, Anežka Petráková a Simona Jochová. V této kategorii si nejlépe vedla Nikola, která v celkovém pořadí děvčat obsadila 10. místo. V pořadí družstev skončila děvčata na posledním, 8. místě. Zatímco děvčata běžela trať dlouhou 1 500 m, nejmladší kluky čekaly celé 2 kilometry. Matěj Vrzáček (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), Františk Švorčík (1.W), Matěj Laštovic (1.W) a Šimon Fetter (1.W) obsadili jako tým 5. místo. Nejrychlejší z nich byl Matěj Vrzáček, který ve své kategorii doběhl na 8. pozici. Starší děvčata (tercie- kvarta) tým dohromady nedala narozdíl od starších chlapců. Ondřej Lukáš , Šimon Vacek, Michal Jerman, Pavel Dědek, Petr Luciak, Matěj Felkl (všichni 4.V) vybojovali 2. místo a zajistili si tak postup do krajského kola. Velkým úspěchem byl výkon Ondry, který v silné konkurenci vyhrál. Závodníci z vyššího gymnázia zvítězili a postoupili do krajského kola. Družstvo dívek tvořily Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Breitrová (5.V) a Zuzana Sedláčková (1.A), a družstvo chlapců Jakub Divišek (8.W), Tomáš Křivda (8.V), Vojtěch Joska (8.W), Matyáš Falta (7.V) a Antonín Staněk (5.V). Tomáš Křivda potvrdil kvality špičkového běžce a všechny ostatní závodníky nechal daleko za sebou.

V pátek 28. září byl Den české státnosti.

1. října byli účastníky besedy Komix v Městské knihovně v Náchodě studenti 6.V, 7.V, 5.W a 3.A s prof. Macurou, Misarovou a Nývltovou.

3. října navštívili Prahu studenti 4.A s porf. Půlpánovou a Macurou. V rámci literárně-historické exkurze si prohlédli Národní památník hrdinů heydrichiády, židovské město a v Divadle Na zábradlí zhlédli divadelní představení Korespondence V+W. Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila projekt Edukační roadshow s ukázkami zdravotnické pomoci a s informacemi o nebezpečí spojených s užíváním návykových látek a onemocnění HIV. V aule se akce zúčastnili terciáni.

4. října vystoupilo v aule Válkovo trio. Koncert s názvem Film a muzikál vyslechli studenti primy a sekundy, Československý pop byl připraven pro tercii a kvartu a s tvorbou divadla Semafor se seznámili studeni 1. ročníku a kvinty. Na strojírenský veletrh do Brna jelo s prof. Víchem 9 zájemců z řad studentů.

8. října se studenti 3. ročníku a sexty zúčastnili za doprovodu svých češtinářů v Městské knihovně v Náchodě besedy se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou.

9. října se tři týmy utkaly s vrstevníky v krajském kole v přespolním běhu, které se konalo v Jičíně, v přírodní lokalitě
Čeřovka. Běžce doprovodila prof. Půlpánová. Naši školu reprezentovali v kategorii chlapci IV Ondřej Lukáš, Šimon Vacek, Pavel Dědek,
Matěj Felkl z 4.V. V kategorii dívky V startovaly Sabina Jirmanová (3.A), Adéla Breitrová (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A), Lucie Žáčková (5.W) a Monika Říhová (5.W). Největší šanci na úspěch měli nejstarší kluci (kategorie chlapci V) Jakub Divišek (8.W), Antonín Staněk
(5.V), Radek a Tomáš Jansovi (3.A), Vojtěch Joska (8.W) a Josef Mrázek (4.B). Hoši z kvarty obsadili 7. místo z 10, nejstarší děvčata obsadila 5. místo a naše naděje nezklamali chlapci z kategorie V, kteří skončili na 2. místě.

Do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové a do Archeoparku ve Všestarech se 10. října podívali primáni v doprovodu prof. Veverky, Macury a Polákové. Ve škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan, do které se přihlásilo 112 studentů. Soutěž je určena studentům tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet se o 1.-2. místo dělili Jiří Děděk (3.V) a Tobiáš Mazura (3.W) a o 3.-4. místo Tereza Koukolová (4.V) a Ondřej Lukáš (4.V). Tomáš Heger (5.V) zvítězil v kategorii Junior, 2.-3. místo obsadili Jaroslav Grulich (6.V) a Martin Uždil (2.B) a 4. místo patřilo Danielu Ježkovi (6.W).

15. října navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové studenti 1. ročníku s prof. Ježkem a Pavlíkem a 17. října absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty s prof. Košvancem a Zapletalovou.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 15. října studenti 3.B s prof. Půlpánovou a Veverkou. Prohlédli si Malou Stranu, Pražský hrad a v divadle ABC zhlédli představení Evžen Oněgin.

16. října doprovodil prof. Slavík dva týmy studentů do Hradce Králové na turnaj ve frisbee. Tým A ve složení Markéta Dvořáková (8.W), Simona Horkelová (8.W), Tomáš Hak (4.B), Jiří Dostál (7.V), Benjamin Sychrovský (8.V), Pavel Wolf (3.B) a Alžběta Jansová (8.W) obsadil 5. místo. Tým B vybojoval ve složení Mikoláš Hruša (2.V), Pham Minh Tung (6.V), Antonín Herzig (8.W), Julie Tymelová (1.A), Vojtěch Joska (8.W), Rosa Teresa Carlino (3.A), Rozálie Jůzová (1.V) a Marie Kozlová (1.V) 7. místo.

17. října vedl prof. Zapletal atletky na krajské kolo Středoškolského atletického poháru, které se konalo také v Hradci Králové. Atletky Lucie Žáčková (5.W), Nela Mědílková (2.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (6.V), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V), Kamila Šimková (3.A), Michaela Šnorbertová (7.V), Julie Remešová (6.V) a Sabina Nývltová (2.A) vybojovaly 3. místo.

17. října se 4 dvojice našich studentů zapojili do sbírky Bílá pastelka, kterou pořádal Tyfloservis a jejíž výtěžek byl věnován na zlepšení kvality života slabozrakých a nevidomých lidí. Čtyři dvouhodinové workshopy v rámci letošního Týdne programování (CodeWeek) uspořádali pro žáky základních škol a nižšího gymnázia naši učitelé informatiky. Šlo o celoevropskou iniciativu, která měla za cíl představit programování široké veřejnosti a podpořit rozvoj informatického myšlení žáků. Akce se zúčastnili žáci pátých tříd ze ZŠ Komenského a ZŠ Bražec. Celý projekt na našem gymnáziu podpořila firma Google (mohli jsme si tak koupit další hardware pro motivaci žáků) a firma DLNK, která před časem darovala škole ve worshopech využité stavebnice Micro:bit.

22. října navštívili Čističku odpadních vod v Bražci studenti 6.W s prof. Balcarovou.

Ve dnech 23.-24. října se 11 studentů s prof. Preclíkem zúčastnilo v Bratislavě akce 100vědců - Česko-slovenská informatika – roboti nad Dunajem.

Po stopách Josefa Škvoreckého se 23. října vydali studenti 8.W s prof. Půlpánovou.

24. října se několik studentů politologického a společenskovědního semináře (Jana Bartová (8.V), Jan Dušek (8.W), Kateřina Halamková (4.B), Jan Mach (8.V), Jana Pěničková (4.B), Jan Škoda (4.A), Lubor Zoufal (8.V) a Dominik Pošmura (4.A)) zúčastnilo za doprovodu prof. Vrátilové soutěže Rozhoduj o Evropě, kterou pořádala v rámci Erasmu+ EUTIS, o.p.s., nezisková organizace založená s cílem prohlubovat povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii. Projekt byl určen středoškolákům a byl zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v ČR a SR o aktuálních evropských tématech.  Byl založen na simulaci zasedání EP a Rady EU a přibližoval tak účastníkům rozhodovací procesy. V Hradci Králové tentokrát šlo o projednání směrnice omezující výrobu jednorázových plastových výrobků, což právě reálně projednávala i EU. Mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými byli vyhlášeni Jan Mach a Jan Škoda, kteří se tak nominovali na třídenní setkání v Brně. Studenti posledních dvou ročníků a kvarty zhlédli v kině Vesmír film Jan Palach.

25. října zavítala prof. Balcarová se studentkami 2.B Zdislavou Matyskovou, Janou Duchatschovou, Annou Venclovou a Veronikou Staňkovou do MŠ v Úpici s projektem Chemie do MŠ. Naši studenti se v tento den zapojili do dvou sportovních turnajů. Na turnaj ve frisbee doprovodila do Prahy hráče Vojtěcha Josku (8.W), Simonu Horkelovou (8.W), Markétu Dvořákovou (8.W), Jiřího Dostála (7.V), Pavla Wolfa (3.B), Tomáše Haka (4.B), Phama Minh Tunga (5.V) a Julii Tymelovou (1.A) prof. Půlpánová. Ačkoliv náš tým na začátku dne nepatřil mezi favority, odjížděl jako absolutní vítěz mezi 19 týmy.

Turnaj ve stolním tenise pořádal prof. Zapletal. Chlapci Filip Kolář (6.W), Jan Zetek (5.V) a Patrik Winter (5.V) obsadili 2. místo. Výchovná poradkyně prof. Nývltová podala maturantům na schůzce v aule informace k možnostem studia na VŠ a k přihlašování na VŠ.

26. října zhlédlo v Pardubicích představení v anglickém jazyce Pygmalion více než 100 studentů anglických seminářů za doprovodu prof. Hronkové, Jirkové, Maršíkové, Noska a Lubasové.

Ve dnech 29. a 30. října měli studenti podzimní prázdniny.

31. října se studenti sekundy, tercie, sexty, 2. ročníku a zeměpisného semináře zúčastnili projekce Lenky a Václava Špillarových Maroko - život v sousedství Sahary. Prof. Divišek doprovodil studenty na okrskové kolo ve florbalu mladších žáků, které se konalo na ZŠ Komenského v Náchodě. Naši chlapci v silné konkurenci obsadili pěkné druhé místo, když prohráli pouze s vítěznou domácí ZŠ Komenského. Ondřej Pachta (2.W) byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Chlapci hráli v sestavě Ondřej Pachta, Adam Hrnčíř, Matěj Vrzáček, Kryštof Brejtr, Lukáš Zítko, Daniel Kumpošt (všichni 2.W), Ludvík Šedivý a Jakub Jireček (oba 1.W) a Eduard Vlach (1.V).

1. listopadu se do Drážďan vydalo 30 zájemců z řad studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Prohlédli si město a zhlédli divadelní představení v německém jazyce o Erichu Kästnerovi. Prof. Hronková se se svými studenty ze 6.W věnovala přípravě jídel anglické kuchyně.

Halloweenské občerstvení zajistili v prostorách školy 2. listopadu studenti 4.B. Prof. G. Škodová jela v tento den s žáky na krajské kolo Logické olympiády. Do krajského kola se v kategorii B ze základního kola, kterého se zúčastnilo 18 našich žáků, nominovali Jan Ježek (4.W), Nikola Matějů (2.W), Tobiáš Mazura (3.W) a Markéta Dítětová (3.V). Ježek vybojoval v krajském kole 2. místo a postoupil do celostátního kola. Dítětová byla devátá, Mazura obsadil 18. místo a Matějů 30. místo. V kategorii C se z 33 účastníků základního kola nominovalo pět studentů, zúčastnili se ho ale jenom čtyři. 10. místo obsadil v krajském kole Martin Stuchlík (7.W), 12. byl Tomáš Heger (5.V), Báře Roztočilové (4.A) patřilo 29. místo a Miroslavu Říhovi (8.V) 35. místo. Prof. Slavík byl se studenty na krajském finále v plavání v Rychnově nad Kněžnou. Naše děvčata v sestavě Kateřina Jermanová (8.W), Štěpánka Frimlová (8.W), Kateřina Čápová (8.W), Petra Lemfeldová (6.V), Tereza Hofmanová (2.A) a Štěpánka Rožnovská (1.A) suverénně zvítězila a vybojovala si tak účast na republikovém finále, ve kterém budou obhajovat předloňské třetí místo. O příjemné překvapení se postaralo naše družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla (7.V), Viktor Tomek (7.V), Pavel Horáček (7.V), Jakub Divišek (8.W), Vojtěch Ťokan (6.V) a Štěpán Pollak (6.V), které se rovněž probojovalo do republikového finále. To se uskutečnilo v lednu v Jindřichově Hradci a poprvé v něm naše škola měla dvojnásobné zastoupení. Prof. Matěnová navštívila s deseti studenty Gnotobiologický ústav Akademie věd na Novém Hrádku. Kromě seznámení s aktivitami tohoto ústavu a jeho prohlídkou si sami vyzkoušeli práci v laboratoři a vyhodnotili její výsledky.

3. listopadu jelo 13 žáků nižšího gymnázia se zájmem o biologii s prof. Balcarovou do Dvora Králové nad Labem na seminář Příjem a výdej látek. Druhá část tohoto semináře se uskutečnila 1. prosince.

5. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Balcarovou čističku odpadních vod v Bražci.

Ve dnech 6.-7. listopadu se několik našich studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Vrátilové Broumovských diskusí. Jde o panelové diskuse významných osobností, přenášené ČT. Asi 40 studentů ze středních škol získalo na diskuse stipendium (účast zdarma) na základě eseje, kterou zpracovali na téma Hrdinství a odvaha v pojetí Čechů. Z našich studentů získali stipendium Hana Zobalová (4.B), Ema Strnadová (5.W), Monika Říhová (5.W) a Lubor Zoufal (8.V) a jedno místo pro pedagogický dozor. Diskuse řídily moderátorky Světlana Witowská a Nora Fridrichová, diskutovali např. youtuber Kovy, předseda generálního štábu NATO gen. Petr Pavel, zakladatelka hospiců v ČR MUDr. Marie Svatošová, Miroslava Němcová, historik Jiří Padevět, ekonom Tomáš Sedláček a další.

6. listopadu organizoval na naší škole prof. Preclík spolu se studenty oblastní kolo turnaje v piškvorkách pro žáky škol náchodského okresu. Zúčastnil se ho rekordní počet týmů – celkem 16. Nejlepší tým našich studentů Za Legalizaci ve složení David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Ondřej Vít (8.V), Miroslav Říha (8.V) a Miroslav Jarý (8.V)) obsadil třetí místo.

7. listopadu navštívili Týden vědy a techniky na Akademii věd České republiky v Praze vybraní studenti biologických seminářů s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Prof. Zapletal organizoval volejbalový turnaj. Chlapci Jan Škoda (4.A), Josef Matyska (4.A), Bohdan Ptáček (5.V), Jan Zákravský (5.V), Vojtěch Jerman (3.A), Radek Jansa (3.A) a Tomáš Jansa (3.A) obsadili 3. místo. Studenti sexty a 2. ročníku vyslechli v aule koncert Jana Kryla s názvem Vzpomínka na Karla Kryla.

8. listopadu reprezentovali školu někteří studenti v Běhu do zámeckých schodů. Doprovodila je prof. Rojtová. Další sportovní akcí byl florbalový turnaj SŠ KB Challenge, kterého se naši studenti zúčastnili v doprovodu prof. Diviška. Chlapci v sestavě Martin Brejtr (5.W), Ondřej Hejcman (2.A), Ondřej Hejna (2.A), Martin Jirásek (3.B), Jan Melda (3.B), Martin Červíček (3.B), Daniel Semerák (1.B), Vojtěch Ťokan (6.V), Jakub Čejchan (6.V), Kryštof Janečka (6.V), Adam Veselý (1.A) a Štěpán Šafránek (2.B) obsadili 2.místo.

Po stopách Josefa Škvoreckého se vydali studenti 4.A s prof. Půlpánovou. Miroslava Lorencová (3.A), Jakub Horký (7.V), Emma Niklová (7.V), Kamila Dědková (7.V), Martin Stuchlík (7.W) a Jaroslav Grulich (6.V) se zúčastnili na VŠCHT v Praze přednášek na téma Léčivé rostliny. Místa jim byla nabídnuta díky úspěchům v Chemické olympiádě.

12. listopadu zpracovali Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) test Chemické olympiády v kategorii A. Praktickou část plnili 9. listopadu.

13. listopadu doprovodil prof. Zapletal studenty na turnaj v basketbalu, 16. listopadu na futsalový turnaj a 14. listopadu uspořádala prof. Zapletalová volejbalový turnaj dívek v naší tělocvičně.

16. listopadu navštívil školu novinář, vysokoškolský učitel a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček. Pro studenty septimy a oktávy vystoupil v aule s přednáškou a následnou diskusí na téma Blízký východ - za oponou muslimské společnosti.

 

Zobrazit starší kroniky