Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2020-21

Školní rok 2020-21 začal pro učitele přípravnými dny 27. srpna zahajovací poradou. Nový školní rok byl poznamenán přetrvávající koronavirovou nákazou. Byla zpřísněna hygienická opatření ve škole, upraven rozvrh hodin a zrušeny veškeré mimoškolní aktivity, exkurze, aktivity, ve kterých by se potkávali žáci různých tříd, a aktivity s účastí veřejnosti. Omezena byla i účast pedagogů na prezenčních školeních.

28. srpna se konala jedna úspěšná opravná zkouška z matematiky.

Žáci nastoupili do školy 1. září. Školním rozhlasem k nim promluvil ředitel školy Pavel Škoda. V dalších dvou dnech si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice, ostatní žáci se již účastnili výuky podle rozvrhu hodin. Ve dnech 3., 4. a 8. září absolvovali studenti 1.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou primárně preventivní aktivity na skautské základně Modrá střelka, které částečně nahradily tradiční primárně preventivní pobyt. Studenti 1.A se těchto aktivit účastnili 9. září s prof. Ježkem a Havlíčkem, 15. září s prof. Ježkem a Veverkou a 16. září s prof. Ježkem a Brátem. Pro žáky 1.W připravily tyto aktivity prof. Vondřejcová a Uždilová na 11. září a žáci 1.V je absolvovali 16. září s prof. Košvancem a Slavíkem.

Od 12. října přešli z nařízení vlády na distanční výuku všichni studenti vyššího gymnázia a 14. října se k nim přidali i žáci nižšího gymnázia. Výuka probíhala podle stávajícího rozvrhu, odpadaly pouze hodiny tělesné výchovy. Na dny 26. - 27. října vyhlásilo MŠMT dva dny volna pro žáky všech škol, 28. října byl státní svátek Den vzniku samostatného československého státu a ve dnech 29. - 30. října podzimní prázdniny.

27. října převzal prof. Polák na slavnostním večeru v Brně Cenu Albertus, jež upozorňuje na odborně a pedagogicky aktivní osobnosti, učitele fyziky a informatiky, kteří významně přispívají k utváření dobrých vztahů v rámci vzdělávání a budují pozitivní obraz zmíněných oborů jak mezi žáky a studenty, tak mezi širší veřejností.

Studenti semináře počítačová grafika i další zájemci o 3D modelování se v říjnu zúčastnili soutěže Caterpillar Design Challenge sponzorované firmou Caterpillar. Úkolem bylo v programu TinkerCAD vytvořit 3D model housenky nebo bagru. Mezi několika stovkami modelů z celého světa uspěla na druhém místě housenka Eduardo Kláry Holečkové (7.W).

5. listopadu se konalo z důvodu koronavirové pandemie opožděné vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny – nejúspěšnějších studentských modelů vytištěných na 3D tiskárně. Soutěž pořádá Gymnázium Arabská v Praze a vytištěné modely poté najdou uplatnění jako výukové pomůcky na gymnáziu a základní škole pro zrakově postižené. Modely našich studentů zcela ovládly kategorii Abstraktní umění, v níž bylo úkolem převést do 3D podoby nějaké známé abstraktní dílo. 1. místo obsadila loňská absolventka Hana Štěpánová, 3. místo loňský absolvent Josef Krtička a 4. místo Jiří Pelikán (2.B). Naši studenti měli připravené i modely rozhleden v ČR pro kategorii Architektura. Bohužel koronavirus před prázdninami uzavřel školy a modely tak nebylo možné vytisknout.

Krajské kolo Logické olympiády se konalo on-line v pátek 6. listopadu. V kategorii B se na 6. místě umístila naše studentka Šárka Vlčková (4.V) a na 9. místě Nikola Matějů (4.W). V kategorii C jsme nikoho v první desítce neměli.

11. listopadu se konala online soutěž Matematický klokan 2020, která se měla konat v březnu, ale protože školy byly zavřené, tak se nekonala. Proto také studenti soutěžili v kategoriích, do kterých by patřili v loňském školním roce. V kategorii Klokánek obsadili první tři místa Minh Le Ngo Nhat (1.W), Štěpán Ptáček (1.W) a Petr Svoboda (1.W). V kategorii Benjamín se o 1.-2. místo dělili Bartoloměj Tuček (3.V) a Eduard Hlavsa (1.V), který řešil vyšší kategorii, než mu příslušela, a se shodným počtem bodů se o 3.-6. místo dělili Matouš Spilka (3.V), Petr Bureš (3.V), Matěj Klouček (3.W) a Štěpán Vít (3.W). V rámci okresu se Tuček a Hlavsa dělili o 3.-4. místo. V kategorii Kadet patřila první tři místa Ondřeji Nekvindovi (1.B), Michalu Suchomelovi (1.B) a Tobiáši Mazurovi (5.W), Nekvinda obsadil v rámci okresu 1.-2. místo. V kategorii Junior zvítězil Tomáš Heger (7.V) následován Janem Krčmářem (6.W) a Kryštofem Veverkou (7.W) a v tomto pořadí obsadili i první tři místa v rámci okresu. V nejvyšší kategorii Student obsadili první tři místa Lada Šretrová (8.W), Jakub Čejchan (8.V) a Jaroslav Grulich (8.V) a Šretrová byla třetí v okresním kole.

24. listopadu se konala Internetová matematická olympiáda, do níž se zapojily dva týmy našich studentů. Mezi 118 týmy skončily ve druhé polovině výsledkové listiny.

25. listopadu se studenti Ludmila Kálalová (2.A), Amálie Páslerová (1.B) a Aleš Kosař (2.B) účastnili hodinového online pořadu od koncernu Škoda Auto.

Od 25. listopadu nastoupili k prezenční výuce maturanti. Výuka byla ztížena tím, že bylo v učebnách bezpodmínečně nutné zachovat homogenní skupiny žáků jedné třídy. Tím byla znemožněna prezenční výuka volitelných předmětů, na které jsou propojeni žáci všech čtyř paralelních tříd. Volitelné předměty byly zrušeny a každý z vyučujících hledal nějakou vhodnou formu, jak ve svém volném čase studentům tuto výuku alespoň částečně nahradit. Od 30. listopadu začala rotační výuka pro žáky nižšího gymnázia, což znamená, že do školy chodila vždy jedna z paralelních tříd, druhá měla distanční výuku. V dalším týdnu si to vyměnily. Od 7. prosince se k rotační výuce připojily i třídy vyššího gymnázia. Výuka končila předčasně 18. prosince, pak následovaly vánoční prázdniny.

25. listopadu proběhlo již po desáté Fykosí Fyziklání, letos online. Jde o soutěž 5-ti členných týmů v řešení fyzikálních úloh na čas. Letos ve všech kategoriích bylo přihlášeno 718 týmů z České republiky i ze zahraničí. Naši školu reprezentovaly tři týmy. V kategorii A nejstarších středoškoláků řešila úlohy pětice zkušených matadorů v týmu Best of JGN Jaroslav Grulich (8.V), Tomáš Heger (7.V), Matyáš Háze (8.W), Lukáš Fidler (7.V) a Martin Uždil (3.B) a obsadili 74. místo ze 135 týmů. V kategorii B výborně zapracovali v týmu Ostrouhaná pastelka Adam Roštejnský (2.B), Jan Chrastina (7.W), Jevhenij Vorochta (7.W), Kryštof Veverka (7.W) a Dominik Rufer (7.W) a umístili se také na 74. místě ze 186 řešících týmů. Překvapením byla spontánní účast nováčků z třídy 1.A v kategorii C Newton fangirls (Jiří Fiedler, Barbora Vlčková, Ondřej Balcar, Jan Asszonyi, Hana Váňová), kteří se sice nedostali na přední pozice, ale alespoň získali cenné zkušenosti a budou nadějí na úspěšnou reprezentaci v budoucích letech.

Prof. Macura zorganizoval v posledním listopadovém týdnu Dny poezie online.

Na přelomu listopadu a prosince proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Obě kategorie, I. pro tercie a kvarty, II. pro studenty vyššího gymnázia, se věnovaly fenoménu baroka v českém i evropském kontextu. Přes jisté technické potíže v online režimu se podařilo úspěšně odevzdat výsledky 11 účastníkům nižšího gymnázia a 9 jejich starším kolegům. V I. kategorii zvítězil Jakub Vlček (4.V) a na 2.-4. místě skončili Kamila Řezníčková (3.W), Štěpán Vít (3.W) a Tereza Šašinková (4.W). Ve II.kategorii obsadili první tři místa Tomáš Heger (7.V), Tobiáš Mazura (5.W) a Adam Pavlík (4.B).

V podvečer 30. listopadu, proto i s výrazně menší účastí, se uskutečnilo letošní on-line školní češtinářské klání. Nejlepšího výsledku dosáhli v kategorii určené terciánům a kvartánům Filip Valášek (3.V) a Tereza Hegerová (4.V), v kategorii určené starším gymnazistům Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8.V). Tito čtyři postupují do okresního kola. Pochvalu za svůj výkon si pak i zaslouží i další studenti, především Aneta Rohulánová (1.B), Štěpánka Mazurová (8.V), Ondřej Nekvinda (1.B), Magda Horká (4.A) a Anna Chocholáčová (1.A).

Výuka v novém roce byla zahájena 4. ledna distanční formou pro všechny studenty školy.

12. ledna se krajského kola Matematické olympiády v kategorii A účastnili Dominik Rufer (7.W), Tomáš Heger (7.V) a Daniel Ježek (8.W), který obsadil pěkné 3. místo.

18. ledna se naši studenti zúčastnili okresního kola Dějepisné olympiády. V I. kategorii Kamila Řezníčková (3.W) zvítězila, Jakub Vlček (4.V) byl třetí a úspěšným řešitelem se stal i Štěpán Vít (3.W). Vítěze jsme měli i ve II. kategorii, byl jím Tomáš Heger (7.V), Tobiáš Mazura (5.W) byl druhý a Adam Pavlík (4.B) byl úspěšným řešitelem.

20. ledna proběhlo on-line krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého z naší školy postoupilo 6 žáků a tři žáci ze všech ostatních středních škol v kraji. Tomáš Heger (7.V) obsadil druhé místo, Daniel Ježek (8.W) byl čtvrtý, Lukáš Fidler (7.V) pátý, Matyáš Háze (8.W) sedmý, Marek Čermák (4.A) osmý a Jaroslav Grulich (8.V) devátý.

V letošním roce řešili úlohy školního kola Astronomické olympiády čtyři studenti, všichni kategorie AB – předmaturitní a maturitní ročník. Do krajského kola postoupili Tomáš Heger (7.V), Martin Uždil (4.B) a Jevhenij Vorochta (7.W).

26. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B se na prvním místě se shodným počtem bodů umístili Carmen Arribasová (2.A), Jan Ježek (6.W), Jan Krčmář (6.W), Anna Kunteová (6.W) a Adam Roštejnský (2.B) a všichni postoupili do krajského kola. Tato kategorie měla 13 účastníků. V kategorii C mezi osmi účastníky zvítězili Eliška Gajdošová (5.W) a Ondřej Nekvinda (1.B) a za nimi na třetím místě byla Markéta Dítětová (5.V). Všichni tři postoupili do krajského kola.

26. ledna proběhlo také okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Tereza Hegerová (4.V) obsadila 2. místo v I. kategorii a školu reprezentoval ještě Filip Valášek (3.V). Ve II. kategorii zvítězil Jaroslav Grulich (8.V) a Tomáš Heger (7.V) byl druhý.

27. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Z 12 účastníků bylo 9 našich žáků. Daniel Kumpošt (4.W) byl druhý a Jakub Vlček (4.V) třetí. O 4.-5. místo se dělil Adam Hrnčíř (4.W) a na dalších místech skončili Martina Rohulánová (4.V), Mikoláš Hruša (4.V), Šárka Vlčková (4.V), Karolína Kašparová (4.W), Eliška Holá (4.V) a Zuzana Regnerová (4.V). Všichni se stali úspěšnými řešiteli. Všech devět jmenovaných postoupilo do krajského kola, které se konalo 16. března. Tam se mezi 6 úspěšných řešitelů z 23 účastníků už nedostal žádný náš student.

28. ledna se zájemci o geografii utkali ve školním kole Zeměpisné olympiády. V kategorii A se pokusilo o úspěch 8 žáků a o 1. místo dělili Petr Svoboda (1.W), Le Ngo Nhat Minh (1.W) a Laura Bejšovcová (1. V). Kategori B měla jen jednu účastnici, byla jí Ivana Turková (2.V). V kategorii C soutěžilo 6 žáků. O 1.-2. místo se dělili Mikoláš Hruša (4.V) a Martina Rohulánová (4.V) a na 3. příčce byli Eduard Vlach (3.V) a Jakub Jireček (3.W). Kategorie D společná všem studentům vyššího gymnázia měla nejvíc účastníků, sedmnáct. Zvítězil Tomáš Heger (7.V) a na 2.místě byli tři soutěžící Štěpánka Mazurová (8.V), Adam Pavlík (4.B) a Jakub Hejzlar (7.W). Vždy první tři ze jmenovaných v každé kategorii postupují z rozhodnutí organizátorů do okresního kolo. Protože se v kategorii B zúčastnila pouze jedna studentka, využili organizátoři možnosti nominovat do počtu 3 soutěžících další 2 žáky. Jsou to Rozálie Brátová (2.V) a Radomír Štěpánek (2.V).

4. března proběhlo školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V kategorii SŠ1 zvítězila Marie Kálalová (2.A), druhý byl Lukáš Tichý (2.A) a třetí Carmen Arribassová Escribano (2.A). V kategorii SŠ2 se soutěžící umístili v pořadí Leona Kaválková (6.V), Bára Ježková (6.V) a Jakub Syrovátka (6.V). V krajském kole, které se koná 9. dubna, budou soutěžit vítězky obou kategorií.

Ondřej Pešek (8.W) se zúčastnil celostátní předkladatelské soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity Den s překladem. Soutěž je určena vysokoškolským i středoškolským studentům. 16. března byly vyhlášeny výsledky a Ondřej získal v kategorii neliterární překlad z anglického jazyka 2. místo v konkurenci 59 studentů středních škol.

18. března se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády. V kategorii E, kterého se zúčastnili pouze naši studenti zvítězil Mikoláš Hruša (4.V) a na dalších místech byli úspěšní řešitelé Martina Rohulánová (4.V), Kryštof Brejtr (4.W) a Zuzana Regnerová (4.V). První čtyři postoupili do krajského kola, které se konalo 22. dubna a všichni byli úspěšnými řešiteli. Páté místo obsadil Daniel Kumpošt (4.W). V kategorii F zvítězila Veronika Horáková (3.V), Vít Štěpán (3.W) byl druhý a Filip Valášek (3.V) třetí.

19. března proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie D v netradiční on-line podobě. Celkem se soutěže účastnilo čtrnáct studentů nižšího gymnázia, 3 terciáni a 11 kvartánů. Nejlépe si vedly Šárka Vlčková (4.V) a Martina Rohulánová (4.V). Pochvalu si zaslouží všichni účastníci nejen za své výkony a umístění, ale i za to, že se nebáli jít do neznáma a vyzkoušet si chemické pokusy v netradičních domácích podmínkách. Ve stejný den se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. V kategorii I. jsme měli tři účastníky, Kamilu Řezníčkovou (3.W), Štěpána Víta (3.W) a Jakuba Vlčka (4.V). V kategorii II. zvítězil Tobiáš Mazura (5.W) a krajského kola se účastnil také Adam Pavlík (4.B). Třetí soutěží, která proběhla ve stejný den, byl Matematický klokan. V kategorii Benjamín se na prvních místech umístili v tomto pořadí Rudolf Vymetálek (1.V), Lucie Kaulichová (2.V), Jindřiška Andělová (1.V), Minh Le Ngo Nhat (1.W) a Eduard Hlavsa (1.V). V kategorii Kadet to byli Jonáš Bílý (3.W), Šárka Vlčková (4.V), Štěpán Vít (3.W), Mikoláš Hruša (4.V) a Nikol Roztočilová (3.W), v kategorii Junior Ondřej Nekvinda (1.B), Tereza Koukolová (6.V), Jan Krčmář (6.W), Michal Suchomel (1.B), Adam Roštejnský (2.B) a Ema Nermuťová (5.W) a v kategorii Student Kryštof Veverka (7.W), Jaroslav Grulich (8.V), Tomáš Heger (7.V), Martin Uždil (4.B) a Vilém Petříček (3.B). V rámci okresu obsadili v kategorii Benjamin naši studenti prvních 5 míst a na 10. místě skončil ještě Daniel Matjaš (2.W). V kategorii Kadet byli naši studenti na 1.-3. místě a i další dva se dostali do první desítky. V kategorii Junior patřilo všech nejlepších deset míst našim studentům a v kategorii Student se mezi naše studenty vmísili v první desítce jen dva studenti z jiné školy (8. a 10. místo). V rámci kraje byl v kategorii Benjamín Rudolf Vymetálek (1.V) na 2. místě se ztrátou jediného bodu na první místo a Lucie Kaulichová (2.V) na 5. místě. V kategorii Kadet se do první desítky dostali Jonáš Bílý (3.W, 5. místo) a Šárka Vlčková (4.V, 8. místo), v kategorii Junior byl Ondřej Nekvinda (1.B) druhý a v kategorii Student 2. místo patřilo Kryštofu Veverkovi (7.W), 8. místo Jaroslavu Grulichovi (8.V) a 10. místo Tomáši Hegerovi (7.V).

22. března se konalo krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce. V kategorii SŠ I obsadila Zuzana Sedláčková (3.A) 2. místo a v kategorii SŠ II Jana Jirmanová (8.V) 3. místo.

V průběhu března proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii C. První tři místa obsadili Adam Roštejnský (2.B), Tobiáš Mazura (5.W) a Ema Nermuťová (5. W). Společně s nimi pak i Julie Kopanycja postoupili do kola krajského, které se konalo 16. dubna. V krajském kole Chemické olympiády kategorie A naši školu reprezentovali Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8.V). Heger vybojoval krásné 2. místo, ač soutěžil ve vyšší kategorii, než mu příslušela, a Grulich byl čtvrtý. Oba byli pozváni do celostátního kola, které se konalo 16. dubna. Heger byl na základě dosažených výsledků (8. místo) vybrán na výběrové soustředění před Mezinárodní chemickou olympiádou (IChO), které se uskuteční v červnu.

29. března reprezentovalo naši školu v okresním kole Chemické olympiády kategorie D 12 studentů nižšího gymnázia. Do krajského kola, které se konalo 15. dubna, postoupili z prvních sedmi míst Šárka Vlčková (4.V), Radka Čermáková (4.V), Martina Rohulánová (4.V),  Tereza Šašinková (4.W), Diana Čelková (4.W), Karla Miščuková (4.V) a Tereza Hegerová (4.V).

30. března se naši studenti zúčastnili krajského kola Matematické olympiády v kategoriích B a C. V kategorii B se ze 16 účastníků stali úspěšnými řešiteli pouze dva, žádný z nich nebyl náš student. Naši školu reprezentovali Jan Krčmář (6.W), Jan Ježek (6.W), Carmen Arribasová (2.A), Adam Roštejnský (2.B) a Anna Kunteová (6.W). V kategorii C dosáhla velkého úspěchu Eliška Gajdošová (5.W), kterou jediný bod dělil od 2.-3. místa. Dalšími řešiteli byli Ondřej Nekvinda (1.B) a Markéta Dítětová (5.V).

31. března se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z6 na 1.-3. místo dosáhli Eduard Hlavsa (1.V) a Minh Le Ngo Nhat (1.W), o 4.-8. místo se dělili Laura Bejšovcová (1.V), Štěpán Ptáček (1.W), Petr Svoboda (1.W) a Rudolf Vymetálek (1.V) a školu reprezentovali ještě Tadeáš Semlbauer (1.W), Jindřiška Andělová (1.V), Kristýna Brahová (1.V), Michal Tylš (1.V)  a Jan Ježek (1.W). V kategorii Z7 se naši tři účastníci umístili na předních místech. Zvítězila Lucie Kaulichová (2.V) a na 2.-4. místě skončily Zuzana Papežová (2.W) a Eva Hrnčířová (2.W). V kategorii Z9 jsme také měli vítěze, byl jím Štěpán Vít (3.W). Druhá byla Veronika Horáková (3.V) a školu reprezentovali také Jakub Jireček (3.W), Hana Krčmářová (3.W), Barbora Dohnalová (3.V) a Tereza Brandejsová (3.V).

6. dubna reprezentovali naši školu v krajském kole Olympiády v českém jazyce Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav grulich (8.V) ve II. kategorii a Filip Valášek (3.V) a Tereza Hegerová (4.V) v I. kategorii.

8. dubna proběhlo krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzštině. V kategorii SŠ1 obsadila Marie Kálalová (2.A) 4. místo a také Leona Kaválková (6.V) obsadila ve své kategorii SŠ2 4. místo.

Mezinárodní středoškolský Moot Court je právnická soutěž, které se, stejně jako vloni, zúčastnili Anna Havlová, Kateřina Kovářová a Matěj Štěpánek (všichni z 2.B). V letošním roce probíhala celá soutěž online, započala dne 7. února distanční blokovou výukou, následoval měsíc práce na písemném podání a poté měsíc přípravy na ústní fakultní kolo. Fakultní kolo proběhlo 16. dubna, kde účastníci obhajovali práci před „Evropským soudem“. Náš tým zvítězil a postoupil do finále.

15. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Všechny nominované studentky našeho gymnázia se umístily v první polovině výsledkové listiny. Největší gratulace patří Šárce Vlčkové (4.V), která zvítězila. Martina Rohulánová (4.V) obsadila 4. místo a další pěkná umístění získaly i Diana Čelková (4.W), Karla Miščuková (4.V), Tereza Šašinková (4.W), Radka Čermáková (4.V) a Tereza Hegerová (4.V). Krajské kolo Chemické olympiády pro studenty 1. a 2. ročníku, kvinty a sexty proběhlo online formou 16. dubna. Za naši školu soutěžili čtyři studenti: Adam Roštejnský (2.B), Tobiáš Mazura (5.W), Ema Nermuťová (5.W) a Yuliya Kopanytsya (6.W). V první desítce získal Roštejnský 6. místo a Mazura 7. místo. V kategorii určené pro studenty 3. ročníku a septimy naši školu reprezentovali 21. dubna Tomáš Heger (7. V) a Nikola Bartoňová (3. B). Heger získal s přehledem zlato a Bartoňová se umístila na pěkném 5. místě.

2o. dubna se konalo online krajské kolo Fyzikální olympiády. V kategorii B reprezentovali školu Přemysl Adam (3.B), Jevhenij Vorochta (7.W), Lukáš Fidler (7.V) a Tomáš Heger (7.V), nikdo z nich se nedostal mezi úspěšné řešitele. V kategorii C řešil úlohy Jan Homolka (6.W), rovněž se nestal úspěšným řešitelem. Naši studenti soutěžící v kategorii D se úspěšnými řešiteli stali. Eliška Gajdošová (5.W) obsadila 3. místo a Tobiáš Mazura (5.W) 5. místo. Již postup do krajského kola je úspěchem.

23. dubna se konala mezi studenty oblíbená matematická soutěž Náboj online. Je to jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh. Jde o mezinárodní soutěž, do které byla letos zapojena Česká republika, Anglie, Bělorusko, Irán, Maďarsko, Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko a Rumunsko. Díky pandemii nemohli soutěžící z jednoho týmu být pohromadě, ale museli i týmovou komunikaci zvládat na dálku, to jim práci nepochybně trochu zkomplikovalo oproti jiným zemím, kde pandemická omezení nemusí být tak přísná. Ale přesto dosáhli pěkných výsledků. V kategorii Junior (1.-2. ročník) mezi 591 týmem obsadil 107. místo (a 19. místo ze 170 týmů v rámci ČR) tým 6.W ve složení Jan Homolka, Jan Krčmář, Anna Kunteová, Tadeáš Správka a Jan Ježek a 179. místo (a 39. místo ze 170 týmů v rámci ČR) tým Carmen Arribasová (2.A), Jiří Balcar (2.B), Vojtěch Lembej (2.A), Tobiáš Mazura (5.W) a Adam Roštejnský (2.B). V kategorii Senior soutěžilo 547 týmů. 145. místo (a 36. místo ze 141 týmů v rámci ČR) obsadil tým ve složení Jaroslav Grulich (8.V), Tomáš Heger (7.V), Daniel Ježek (8.W), Jan Pěček (8.W) a Martin Uždil (4.B) a 361. místo (a 94. místo ze 141 týmů v rámci ČR) tým 7.W Jan Chrastina, Kryštof Veverka, Dominik Rufer, Michal Štěpán a Jevhenij Vorochta.

27. dubna reprezentovala školu v krajském kole Biologické olympiády v kategorii B Veronika Vaňková (2.B). Kategorie A se z naší školy účastnil Jevhenij Vorochta (7.W). V kategorii C se pokusily uspět Veronika Hanušová (4.W) a Markéta Vydláková (4.W) a v kategorii D Nela Šimková (1.V), Kristýna Brahová (1.V), Hedvika Jarolímková (2.W), Laura Bejšovcová (1.V), Vlasta Suchá (2.W) a Tadeáš Semelbauer (1.W).

28. dubna se konalo krajské kolo online Středoškolské odborné činnosti. Matyáš Háze (8.W) zvítězil v oboru Fyzika a v oboru Informatika zvítězil Daniel Ježek (8.W) a Martin Felkl (8.W) byl čtvrtý.

Pandemie koronaviru už více než rok paralyzuje veškeré mimoškolní aktivity, a tak nezbývá než hledat cesty jak alespoň část těchto aktivit přenést do virtuálního prostoru. V předmětu Hrátky s robotikou se tak žáci primy a sekundy učili programovat především virtuální roboty. Mezi oblíbenou disciplínu patřilo robotické sumo. Někteří z nich svoje roboty nakonec přihlásili i do mezinárodní soutěže Virtual Sumo Competition 2021 II a vedli si výborně. Do čtvrtfinále postoupili dva roboti – „dedek” Lubomíra Dědka (2.V) a “TheStrongOne” Michala Tylše (1.V). Robot Michala Tylše si vedl tak úspěšně, že celý turnaj vyhrál. Úspěch je o to větší, že soutěž byla otevřená každému bez ohledu na věk, takže mezi 33 soutěžícími se našlo i několik vysokoškoláků.

Od 3. května se mohli k rotační prezenční výuce vrátit žáci nižšího gymnázia. Protože se ale zároveň ve dnech 3. - 6. května konaly přijímací zkoušky, měli tito žáci ředitelské volno a na výuku se polovina tříd nižšího gymnázia dostavila až 7. května. Všichni žáci museli ve škole projít antigenními testy nebo jiným způsobem doložit bezinfekčnost. Zpočátku byli testování dvakrát týdně, později jednou. Maturanti nastoupili od 17. května na "svatý týden". Klasifikační pedagogická rada se pro ně konala online 13. května. Ve dnech 24. - 26. května proběhly didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Jedna maturantka z roku 2018-19 konala maturitní zkoušku v náhradním termínu, proto se jí týkaly i maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Konala je ve dnech 26. - 28. května. Od 24. května se mohli k prezenční výuce bez rotace vrátit všichni studenti. Vzhledem ke zmíněným didaktickým testům byl ale jejich návrat odložen až na 27. květen, do té doby měli ředitelské volno. Výuky se účastnili částečně jen žáci nižšího gymnázia. Stále probíhalo jednou týdně testování žáků a platila povinnost nosit roušky pro žáky a respirátory pro zaměstnance.

 

 

 

 

Zobrazit starší kroniky