Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2018-19

Školní rok 108-19 začal pro pedagogy 29. srpna, pro studenty 3. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové kolegy Mgr. Lukáše Havlíčka (dějepis - společenské vědy), Mgr. Kateřinu Vondřejcovou, Ph.D. (matematika-fyzika), Mgr. Petru Zapletalovou (biologie - tělesná výchova - anglický jazyk) a na částečný úvazek Mgr. Libuši Livňanskou (matematika - biologie) a Mgr. Marianu Polákovou, Ph.D. (dějepis - latina). V přípravných dnech absolvovali učitelé školení PO a BOZP. Konalo se 10 opravných zkoušek, z nichž jedna byla neúspěšná.

6. září proběhly na naší škole nostrifikační zkoušky zahraničních studentů.

10. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V s prof. Půlpánovou a Ježkem. Primány proškolili v užívání počítačů pro školní účely prof. Vích, Veverka a Uždilová.

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu, která se týkala šesti studentů. Předsedkyní byla jmenována Mgr. Ludmila Lorencová z Gymnázia Broumov. Prof. Forejt byl naopak jmenován předsedou maturitní komise na Gymnáziu v Broumově, kde zkouška probíhala také v tento den. O den později jela na trutnovské gymnázium jako předsedkyně maturitní komise prof. Šárka Škodová. U ústních zkoušek byli všichni naši studenti úspěšní. Horší to bylo u didaktického testu z matematiky, který se konal již 3. září na spádové škole. Z našich šesti studentů uspěli u opravného testu jen tři.

Na primárně-preventivní pobyt se do Zdoňova vydali ve dnech 11.-13. září studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Diviškem.

Se členy Hidraku jely ve čtvrtek 13. září do Jičína na festival Město pohádek prof. Dvořáčková a Olšanová.

Na Pardubických chatách v Příchovicích strávili dny od 17. do 19. září studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Víchem na primárně-preventivním pobytu.

17. září přijelo na výměnný pobyt 36 studentů z partnerské školy v Oesede. 18. září je přivítal v aule ředitel školy Pavel Škoda a na radnici starosta města Jan Birke. Potom pro ně byla připravena prohlídka náchodského zámku. 19. září se podívali do Teplicko-adršpašských skal, 20. září do Prahy a 21. září do pevnosti v Josefově. Kromě toho pro ně připravily další program české hostitelské rodiny. Odjezd byl naplánován na 23. září ráno.

19. září jeli do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti tercie s prof. Balcarovou a Ježkem. Stejnou exkurzi absolvovali 21. září studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou.

Ve dnech 21.-23. září škola hostila na tradiční akci Heuréka učitele fyziky z celé republiky, ale i ze zahraničí. Akci spoluorganizoval prof. Polák.

V týdnu od 24. září absolvovali primárně preventivní pobyty žáci primy. Do Sněžného jeli ve dnech 24.-26. září žáci 1.W s prof. Veverkou a Uždilovou a na Ostaš ve dnech 25.-27. září žáci 1.V s prof. Nývltovou a Rojtovou.

26. září jeli do Prahy studenti 8.W s prof. Půlpánovou a Kolářskou. V rámci literárně-historické exkurze si prohlédli Památník hrdinů heydrichiády, navštívili židovskou Prahu a ve Studiu Ypsilon zhlédli divadlení představení Proměna aneb Řehoř už toho má dost. Do Trutnova na okresní kolo Středoškolského atletického poháru doprovodili atlety prof. Divišek a Zapletal. Chlapci Miloslav Novotný (4.B), Jan Melda (3.B), Martin Jirásek (3.B), Adam Šesler (3.B), Martin Jirásek (1.B), Přemysl Adam (1.B), Josef Matyska (4.A), Jan Škoda (4.A), Josef Mrázek (4.B), Radek Jansa (3.A), Jakub Čejchan (6.V) a Vojtěch Ťokan (6.V) obsadili 2. místo a dívky Lucie Žáčková (5.W), Gabriela Skaláková (1.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (3.A), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V) a Kamila Šimková (3.A) zvítězily.

27. září proběhla další sportovní akce. V přespolním běhu se pokusili uspět v Polici nad Metují v okresním kole naši studenti pod vedením prof. Půlpánové a Slavíka. Naši školu reprezentovalo 5 družstev. V kategorii nejmladších děvčat D III (prima- sekunda) se na trať vydala sestava skládající se z dívek 2.W - Nikola Matějů, Andrea Janatková, Anežka Staňková, Markéta Vydláková, Anežka Petráková a Simona Jochová. V této kategorii si nejlépe vedla Nikola, která v celkovém pořadí děvčat obsadila 10. místo. V pořadí družstev skončila děvčata na posledním, 8. místě. Zatímco děvčata běžela trať dlouhou 1 500 m, nejmladší kluky čekaly celé 2 kilometry. Matěj Vrzáček (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), Františk Švorčík (1.W), Matěj Laštovic (1.W) a Šimon Fetter (1.W) obsadili jako tým 5. místo. Nejrychlejší z nich byl Matěj Vrzáček, který ve své kategorii doběhl na 8. pozici. Starší děvčata (tercie- kvarta) tým dohromady nedala narozdíl od starších chlapců. Ondřej Lukáš , Šimon Vacek, Michal Jerman, Pavel Dědek, Petr Luciak, Matěj Felkl (všichni 4.V) vybojovali 2. místo a zajistili si tak postup do krajského kola. Velkým úspěchem byl výkon Ondry, který v silné konkurenci vyhrál. Závodníci z vyššího gymnázia zvítězili a postoupili do krajského kola. Družstvo dívek tvořily Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Breitrová (5.V) a Zuzana Sedláčková (1.A), a družstvo chlapců Jakub Divišek (8.W), Tomáš Křivda (8.V), Vojtěch Joska (8.W), Matyáš Falta (7.V) a Antonín Staněk (5.V). Tomáš Křivda potvrdil kvality špičkového běžce a všechny ostatní závodníky nechal daleko za sebou.

V pátek 28. září byl Den české státnosti.

1. října byli účastníky besedy Komix v Městské knihovně v Náchodě studenti 6.V, 7.V, 5.W a 3.A s prof. Macurou, Misarovou a Nývltovou.

3. října navštívili Prahu studenti 4.A s porf. Půlpánovou a Macurou. V rámci literárně-historické exkurze si prohlédli Národní památník hrdinů heydrichiády, židovské město a v Divadle Na zábradlí zhlédli divadelní představení Korespondence V+W. Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila projekt Edukační roadshow s ukázkami zdravotnické pomoci a s informacemi o nebezpečí spojených s užíváním návykových látek a onemocnění HIV. V aule se akce zúčastnili terciáni.

4. října vystoupilo v aule Válkovo trio. Koncert s názvem Film a muzikál vyslechli studenti primy a sekundy, Československý pop byl připraven pro tercii a kvartu a s tvorbou divadla Semafor se seznámili studeni 1. ročníku a kvinty. Na strojírenský veletrh do Brna jelo s prof. Víchem 9 zájemců z řad studentů.

8. října se studenti 3. ročníku a sexty zúčastnili za doprovodu svých češtinářů v Městské knihovně v Náchodě besedy se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou.

9. října se tři týmy utkaly s vrstevníky v krajském kole v přespolním běhu, které se konalo v Jičíně, v přírodní lokalitě
Čeřovka. Běžce doprovodila prof. Půlpánová. Naši školu reprezentovali v kategorii chlapci IV Ondřej Lukáš, Šimon Vacek, Pavel Dědek,
Matěj Felkl z 4.V. V kategorii dívky V startovaly Sabina Jirmanová (3.A), Adéla Breitrová (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A), Lucie Žáčková (5.W) a Monika Říhová (5.W). Největší šanci na úspěch měli nejstarší kluci (kategorie chlapci V) Jakub Divišek (8.W), Antonín Staněk
(5.V), Radek a Tomáš Jansovi (3.A), Vojtěch Joska (8.W) a Josef Mrázek (4.B). Hoši z kvarty obsadili 7. místo z 10, nejstarší děvčata obsadila 5. místo a naše naděje nezklamali chlapci z kategorie V, kteří skončili na 2. místě.

Do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové a do Archeoparku ve Všestarech se 10. října podívali primáni v doprovodu prof. Veverky, Macury a Polákové. Ve škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan, do které se přihlásilo 112 studentů. Soutěž je určena studentům tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet se o 1.-2. místo dělili Jiří Děděk (3.V) a Tobiáš Mazura (3.W) a o 3.-4. místo Tereza Koukolová (4.V) a Ondřej Lukáš (4.V). Tomáš Heger (5.V) zvítězil v kategorii Junior, 2.-3. místo obsadili Jaroslav Grulich (6.V) a Martin Uždil (2.B) a 4. místo patřilo Danielu Ježkovi (6.W).

15. října navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové studenti 1. ročníku s prof. Ježkem a Pavlíkem a 17. října absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty s prof. Košvancem a Zapletalovou.

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 15. října studenti 3.B s prof. Půlpánovou a Veverkou. Prohlédli si Malou Stranu, Pražský hrad a v divadle ABC zhlédli představení Evžen Oněgin.

16. října doprovodil prof. Slavík dva týmy studentů do Hradce Králové na turnaj ve frisbee. Tým A ve složení Markéta Dvořáková (8.W), Simona Horkelová (8.W), Tomáš Hak (4.B), Jiří Dostál (7.V), Benjamin Sychrovský (8.V), Pavel Wolf (3.B) a Alžběta Jansová (8.W) obsadil 5. místo. Tým B vybojoval ve složení Mikoláš Hruša (2.V), Pham Minh Tung (6.V), Antonín Herzig (8.W), Julie Tymelová (1.A), Vojtěch Joska (8.W), Rosa Teresa Carlino (3.A), Rozálie Jůzová (1.V) a Marie Kozlová (1.V) 7. místo.

17. října vedl prof. Zapletal atletky na krajské kolo Středoškolského atletického poháru, které se konalo také v Hradci Králové. Atletky Lucie Žáčková (5.W), Nela Mědílková (2.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (6.V), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V), Kamila Šimková (3.A), Michaela Šnorbertová (7.V), Julie Remešová (6.V) a Sabina Nývltová (2.A) vybojovaly 3. místo.

17. října se 4 dvojice našich studentů zapojili do sbírky Bílá pastelka, kterou pořádal Tyfloservis a jejíž výtěžek byl věnován na zlepšení kvality života slabozrakých a nevidomých lidí. Čtyři dvouhodinové workshopy v rámci letošního Týdne programování (CodeWeek) uspořádali pro žáky základních škol a nižšího gymnázia naši učitelé informatiky. Šlo o celoevropskou iniciativu, která měla za cíl představit programování široké veřejnosti a podpořit rozvoj informatického myšlení žáků. Akce se zúčastnili žáci pátých tříd ze ZŠ Komenského a ZŠ Bražec. Celý projekt na našem gymnáziu podpořila firma Google (mohli jsme si tak koupit další hardware pro motivaci žáků) a firma DLNK, která před časem darovala škole ve worshopech využité stavebnice Micro:bit.

22. října navštívili Čističku odpadních vod v Bražci studenti 6.W s prof. Balcarovou.

Ve dnech 23.-24. října se 11 studentů s prof. Preclíkem zúčastnilo v Bratislavě akce 100vědců - Česko-slovenská informatika – roboti nad Dunajem.

Po stopách Josefa Škvoreckého se 23. října vydali studenti 8.W s prof. Půlpánovou.

24. října se několik studentů politologického a společenskovědního semináře (Jana Bartová (8.V), Jan Dušek (8.W), Kateřina Halamková (4.B), Jan Mach (8.V), Jana Pěničková (4.B), Jan Škoda (4.A), Lubor Zoufal (8.V) a Dominik Pošmura (4.A)) zúčastnilo za doprovodu prof. Vrátilové soutěže Rozhoduj o Evropě, kterou pořádala v rámci Erasmu+ EUTIS, o.p.s., nezisková organizace založená s cílem prohlubovat povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii. Projekt byl určen středoškolákům a byl zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v ČR a SR o aktuálních evropských tématech.  Byl založen na simulaci zasedání EP a Rady EU a přibližoval tak účastníkům rozhodovací procesy. V Hradci Králové tentokrát šlo o projednání směrnice omezující výrobu jednorázových plastových výrobků, což právě reálně projednávala i EU. Mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými byli vyhlášeni Jan Mach a Jan Škoda, kteří se tak nominovali na třídenní setkání v Brně. Studenti posledních dvou ročníků a kvarty zhlédli v kině Vesmír film Jan Palach.

25. října zavítala prof. Balcarová se studentkami 2.B Zdislavou Matyskovou, Janou Duchatschovou, Annou Venclovou a Veronikou Staňkovou do MŠ v Úpici s projektem Chemie do MŠ. Naši studenti se v tento den zapojili do dvou sportovních turnajů. Na turnaj ve frisbee doprovodila do Prahy hráče Vojtěcha Josku (8.W), Simonu Horkelovou (8.W), Markétu Dvořákovou (8.W), Jiřího Dostála (7.V), Pavla Wolfa (3.B), Tomáše Haka (4.B), Phama Minh Tunga (5.V) a Julii Tymelovou (1.A) prof. Půlpánová. Ačkoliv náš tým na začátku dne nepatřil mezi favority, odjížděl jako absolutní vítěz mezi 19 týmy.

Turnaj ve stolním tenise pořádal prof. Zapletal. Chlapci Filip Kolář (6.W), Jan Zetek (5.V) a Patrik Winter (5.V) obsadili 2. místo. Výchovná poradkyně prof. Nývltová podala maturantům na schůzce v aule informace k možnostem studia na VŠ a k přihlašování na VŠ.

26. října zhlédlo v Pardubicích představení v anglickém jazyce Pygmalion více než 100 studentů anglických seminářů za doprovodu prof. Hronkové, Jirkové, Maršíkové, Noska a Lubasové.

Ve dnech 29. a 30. října měli studenti podzimní prázdniny.

31. října se studenti sekundy, tercie, sexty, 2. ročníku a zeměpisného semináře zúčastnili projekce Lenky a Václava Špillarových Maroko - život v sousedství Sahary. Prof. Divišek doprovodil studenty na okrskové kolo ve florbalu mladších žáků, které se konalo na ZŠ Komenského v Náchodě. Naši chlapci v silné konkurenci obsadili pěkné druhé místo, když prohráli pouze s vítěznou domácí ZŠ Komenského. Ondřej Pachta (2.W) byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Chlapci hráli v sestavě Ondřej Pachta, Adam Hrnčíř, Matěj Vrzáček, Kryštof Brejtr, Lukáš Zítko, Daniel Kumpošt (všichni 2.W), Ludvík Šedivý a Jakub Jireček (oba 1.W) a Eduard Vlach (1.V).

1. listopadu se do Drážďan vydalo 30 zájemců z řad studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Prohlédli si město a zhlédli divadelní představení v německém jazyce o Erichu Kästnerovi. Prof. Hronková se se svými studenty ze 6.W věnovala přípravě jídel anglické kuchyně.

Halloweenské občerstvení zajistili v prostorách školy 2. listopadu studenti 4.B. Prof. G. Škodová jela v tento den s žáky na krajské kolo Logické olympiády. Do krajského kola se v kategorii B ze základního kola, kterého se zúčastnilo 18 našich žáků, nominovali Jan Ježek (4.W), Nikola Matějů (2.W), Tobiáš Mazura (3.W) a Markéta Dítětová (3.V). Ježek vybojoval v krajském kole 2. místo a postoupil do celostátního kola. Dítětová byla devátá, Mazura obsadil 18. místo a Matějů 30. místo. V kategorii C se z 33 účastníků základního kola nominovalo pět studentů, zúčastnili se ho ale jenom čtyři. 10. místo obsadil v krajském kole Martin Stuchlík (7.W), 12. byl Tomáš Heger (5.V), Báře Roztočilové (4.A) patřilo 29. místo a Miroslavu Říhovi (8.V) 35. místo. Prof. Slavík byl se studenty na krajském finále v plavání v Rychnově nad Kněžnou. Naše děvčata v sestavě Kateřina Jermanová (8.W), Štěpánka Frimlová (8.W), Kateřina Čápová (8.W), Petra Lemfeldová (6.V), Tereza Hofmanová (2.A) a Štěpánka Rožnovská (1.A) suverénně zvítězila a vybojovala si tak účast na republikovém finále, ve kterém budou obhajovat předloňské třetí místo. O příjemné překvapení se postaralo naše družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla (7.V), Viktor Tomek (7.V), Pavel Horáček (7.V), Jakub Divišek (8.W), Vojtěch Ťokan (6.V) a Štěpán Pollak (6.V), které se rovněž probojovalo do republikového finále. To se uskutečnilo v lednu v Jindřichově Hradci a poprvé v něm naše škola měla dvojnásobné zastoupení. Prof. Matěnová navštívila s deseti studenty Gnotobiologický ústav Akademie věd na Novém Hrádku. Kromě seznámení s aktivitami tohoto ústavu a jeho prohlídkou si sami vyzkoušeli práci v laboratoři a vyhodnotili její výsledky.

3. listopadu jelo 13 žáků nižšího gymnázia se zájmem o biologii s prof. Balcarovou do Dvora Králové nad Labem na seminář Příjem a výdej látek. Druhá část tohoto semináře se uskutečnila 1. prosince.

5. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Balcarovou čističku odpadních vod v Bražci.

Ve dnech 6.-7. listopadu se několik našich studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Vrátilové Broumovských diskusí. Jde o panelové diskuse významných osobností, přenášené ČT. Asi 40 studentů ze středních škol získalo na diskuse stipendium (účast zdarma) na základě eseje, kterou zpracovali na téma Hrdinství a odvaha v pojetí Čechů. Z našich studentů získali stipendium Hana Zobalová (4.B), Ema Strnadová (5.W), Monika Říhová (5.W) a Lubor Zoufal (8.V) a jedno místo pro pedagogický dozor. Diskuse řídily moderátorky Světlana Witowská a Nora Fridrichová, diskutovali např. youtuber Kovy, předseda generálního štábu NATO gen. Petr Pavel, zakladatelka hospiců v ČR MUDr. Marie Svatošová, Miroslava Němcová, historik Jiří Padevět, ekonom Tomáš Sedláček a další.

6. listopadu organizoval na naší škole prof. Preclík spolu se studenty oblastní kolo turnaje v piškvorkách pro žáky škol náchodského okresu. Zúčastnil se ho rekordní počet týmů – celkem 16. Nejlepší tým našich studentů Za Legalizaci ve složení David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Ondřej Vít (8.V), Miroslav Říha (8.V) a Miroslav Jarý (8.V)) obsadil třetí místo.

7. listopadu navštívili Týden vědy a techniky na Akademii věd České republiky v Praze vybraní studenti biologických seminářů s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Prof. Zapletal organizoval volejbalový turnaj. Chlapci Jan Škoda (4.A), Josef Matyska (4.A), Bohdan Ptáček (5.V), Jan Zákravský (5.V), Vojtěch Jerman (3.A), Radek Jansa (3.A) a Tomáš Jansa (3.A) obsadili 3. místo. Studenti sexty a 2. ročníku vyslechli v aule koncert Jana Kryla s názvem Vzpomínka na Karla Kryla.

8. listopadu reprezentovalo školu 30 studentů v Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár města Náchoda. Doprovodila je prof. Rojtová. Studenti obsadili v kategorii D páté místo. Zasloužili se o něj studenti Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Simona Jochová (2.W), Andrea Marešová (2.W), Anežka Petráková (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), Eduard Vlach (1.W), František Švorčík (1.W) a Matěj Laštovic (1.W). Tereza Havlenová (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Tereza Schmidtová (3.V), Magdalena Štoková (3.V), Matouš Kubín (3.V), Anežka Doubková (4.V), Ondřej Lukáš (4.V), Šimon Vacek (4.V), Pavel Dědek (4.V) a Vojtěch Říha (4.V) získali kategorii C rovněž páté místo. Studenti vyššího gymnázia zvítězili, dívky ve složení Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Brejtrová (5.V) a Zuzana Sedláčková (1.A) a chlapci Jakub Divišek (8.W), Radek Jansa (3.A), Daniel Ježek (6.W), Antonín Staněk (5.V) a Bohdan Ptáček (5.V). Úspěchem bylo i první místo a nejlepší čas celého závodu našeho studenta Daniela Ježka. Další sportovní akcí byl florbalový turnaj SŠ KB Challenge, kterého se naši studenti zúčastnili v doprovodu prof. Diviška. Chlapci v sestavě Martin Brejtr (5.W), Ondřej Hejcman (2.A), Ondřej Hejna (2.A), Martin Jirásek (3.B), Jan Melda (3.B), Martin Červíček (3.B), Daniel Semerák (1.B), Vojtěch Ťokan (6.V), Jakub Čejchan (6.V), Kryštof Janečka (6.V), Adam Veselý (1.A) a Štěpán Šafránek (2.B) obsadili 2.místo. Po stopách Josefa Škvoreckého se vydali studenti 4.A s prof. Půlpánovou. Miroslava Lorencová (3.A), Jakub Horký (7.V), Emma Niklová (7.V), Kamila Dědková (7.V), Martin Stuchlík (7.W) a Jaroslav Grulich (6.V) se zúčastnili na VŠCHT v Praze přednášek na téma Léčivé rostliny. Místa jim byla nabídnuta díky úspěchům v Chemické olympiádě.

12. listopadu zpracovali Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) test Chemické olympiády v kategorii A. Praktickou část plnili 9. listopadu. Lepší z obou soutěžících byl Heger, který by věkem patřil do nižší kategorie. Zájemci z posledních dvou ročníků měli možnost zúčastnit se soutěže Bobřík informatiky. Velkým úspěchem je, že téměř všichni zúčastnění postoupili do ústředního kola, které se konalo 30. ledna. Podařilo se to Janě Možíšové (8.W), Kurtu Hartmannovi (4.B), Martinu Hrachovi (8.V), Jakubu Ježkovi (7.W), Benjaminu Sichrovskému (8.V), Petru Semerákovi (4.B), Janu Pikmanovi (8.V) a Jiřímu Mocovi (7.W).

13. listopadu doprovodil prof. Zapletal studenty do Jaroměře na turnaj v basketbalu. Dívky Alžběta Jansová (8.W), Jana Možíšová (8.W), Adéla Vondrášková (4.A), Rosa Tereza Carlino (3.A), Veronika Thérová (4.B), Klára Nováková (5.W) a Nela Voborníková (7.V) vybojovaly 2. místo a chlapci Ivo Rohan (2.B), Miroslav Poláček (7.W), Tomáš Lipovský (7.W), Jan Čejchan (7.W), Martin Stuchlík (7.W), Jiří Moc (7.W), Jakub Čejchan (6.V) a Adam Joudal (6.W) byli čtvrtí. 14. listopadu uspořádala prof. Zapletalová volejbalový turnaj dívek v naší tělocvičně. Dívky Michaela Šnorbertová (7.V), Michaela Kubečková (2.B), Michaela Bílá (6.W), Zuzana Šnorbertová (5.W), Anna Vodehnalová (1.B), Pavla Brátová (8.V), Monika Říhová (5.W), Adéla Cejnarová (7.V) a Natálie Linhardtová (7.V) zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 22. listopadu v Nové Pace. 16. listopadu jel prof. Zapletal s fotbalisty ještě na futsalový turnaj. Ti si také vítězstvím zajistlili postup do dalšího kola. Chlapci hráli v sestavě Jakub Čejchan (6.V), Jan Čejchan (7.W), Adam Šesler (3.B), Vojtěch Ťokan (6.V), Jaromír Poláček (4.A), Jiří Kuneš (2.B), Daniel Kubrt (2.B), Kryštof Janečka (6.V), Vojtěch Výborný (3.A) a Štěpán Šafránek (2.B).

16. listopadu navštívil školu novinář, vysokoškolský učitel a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček. Pro studenty septimy a oktávy vystoupil v aule s přednáškou a následnou diskusí na téma Blízký východ - za oponou muslimské společnosti.

19. listopadu se kvartáni v aule zúčastnili pořadu o Josefu Čapkovi s názvem Starší z bratrů.

20. listopadu se s maturanty sešel ředitel školy prof. Škoda, aby jim předal informace k přihlašování a k průběhu maturitní zkoušky.

Prof. Preclík jel 21. listopadu se sedmi studenty na Robosoutěž na ČVUT do Prahy. Tým Nemorivagus ve složení Jan Pikman (8.V), Adam Brychta (8.V) a Štěpán Filip (3.A) přes asi nejkomplexnější program využívající různých senzorů nepostoupil ze základní skupiny. Program druhého týmu DRT, který tvořili Kurt Hartmann (4.B) a Miroslav Jarý (3.B) stačil na pěkné 13. místo. Tým giveUsBigWheels ve složení Šimon Prudil (7.V) a Josef Krtička ( 7.V) zvolil jednoduchou konstrukci robota i relativně jednoduchý program a s přehledem vyhrál. Studenti se mohli těšit z nových mobilních telefonů (ceny pro vítěze) i z postupu do vysokoškolského finále, kde se utkali s vysokoškolskými studenty předmětu Robotika. Automaticky byli také přijati ke studiu na FEL ČVUT. 21. listopadu doprovodil prof. Zapletal florbalisty Víta Moravce (3.W), Jaromíra Lubase (3.W), Jana Prouzu (3.W), Matouše Kubína (3.V), Dominika Markse (3.V), Adama Poláčka (2.V), Šimona Vacka (4.V), Ondřeje Lukáše (4.V), Jakuba Vysokého (3.W), Antonína Vančáka (4.W), Tadeáše Správku (4.W) a Vojtěcha Říhu (4.V) na turnaj. Vybojovali bronzovou medaili.

22. listopadu prof. Zapletalová jela s děvčaty na krajské finále volejbalového turnaje do Nové Paky. Dívky Michaela Šnorbertová (7.V), Michaela Kubečková (2.B), Michaela Bílá (6.W), Zuzana Šnorbertová (5.W), Anna Vodehnalová (1.B), Pavla Brátová (8.V), Monika Říhová (5.W) a Adéla Cejnarová (7.V) obsadily 2. místo.

23. listopadu se studenti tercie a kvarty pokusili uspět v matematické soutěži Náboj v Hradci Králové za doprovodu prof. Vondřejcové. V soutěži jsme měli dvě čtyřčlenná družstv. Družstvo ve složení Jan Ježek (4.W), Jan Krčmář (4.W), Ema Nermuťová (3.W) a Lucie Šichanová (3.W) obsadilo 4. - 9. místo a družstvo ve složení Pavel Dědek (4.V), Tereza Koukolová (4.V), Filip Hejzlar (3.V) a Markéta Dítětová (3.V) si odvezlo bronzovou medaili. Studenti 8.V a 4.B si v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli nástup a předtančení na maturitní ples, který se konal v sobotu 24. listopadu. Na plese hrál již tradičně Relax Band.

26. listopadu doprovodil prof. Divišek chlapce do Jičína na turnaj ve futsalu. Chlapcům Petru Luciakovi (4.V), Ondřeji Lukášovi (4.V), Pavlu Dědkovi (4.V), Matěji Matouškovi (4.V), Šimonu Vackovi (4.V), Mariánovi Bydžovskému (4.W), Jakubovi Vysokému (3.W), Jaromíru Lubasovi (3.W) a Janu Kunešovi (2.V) se nezadařilo a obsadili 4.místo. Prof. Polák jel s Janem Ježkem (4.W), který postoupil z druhého místa v Královéhradeckém kraji, do Prahy na celostátní kolo v Logické olympiádě. Jan Ježek se mezi 65 soutěžícími umístil na 28. příčce.

27. listopadu navštívili Prahu studenti 8.V s prof. Vrátilovou a Macurou. Zaměřili se na židovskou Prahu, navštívili Muzeum heydrichiády a v Divadle Na zábradlí zhlédli představení Velvet Havel. Opět do Jičína se vydali házenkáři v doprovodu prof. Šulce na krajské kolo soutěže v kategorii V (vyšší gymnázia a střední školy). V nabité konkurenci obsadili 2. místo. Naši školu reprezentovali Jaromír Poláček (4.A), Vojtěch Klikar (8.W), Lukáš Černý (8.W), Vojtěch Vyskočil (8.W), Vojtěch Joska (8.W), Tomáš Lipovský (7.W), Adam Joudal (6.W), Jan Zetek (5.V), Daniel Fišer (5.V), Jan Zákravský (5.V) a Ondřej Pitřinec (5.W).

Také 28. listopadu se naši studenti pokusili uspět na turnaji, tentokrát v piškvorkách. Krajského kola v Hradci Králové se zúčastnili studenti Tomáš Heger (5.V), Jan Doležal (5.V), Jan Zetek (5.V), Domink Budař (5.V), Patrik Winter (5.V), David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Onřej Vít (8.V), Miroslav Říha (8.V), Jan Trojtl (3.B) a Miroslav Jarý (3.B) za doprovodu prof. Nývltové. Tým s názvem Za legalizaci (Černý, Uždil, Vít, Trojtl, Říha) vybojoval bronzovou medaili bez dalšího postupu.

28. listopadu se v pozdně odpoledních až nočních hodinách konala celostátní internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh Fykosí Fyziklání. Z naší školy se zúčastnily celkem čtyři týmy ve třech kategoriích. V kategorii C nás reprezentoval tým z kvinty 5.V ve složení Tomáš Heger, Jan Šesták, Daniel Fišer, Lukáš Fidler doplněný Tomášem Semerákem z 3. A. Tým skončil na 40. místě z 89. V kategorii B soutěžily dva týmy. Pětičlenný tým ve složení Štěpán Filip (3.A), Radek Jansa (3.A), Jan Pikman (8.V), Šimon Prudil (7.V) a Matyáš Háze (6.W) se umístil na 36. místě, tříčlenný tým: Miroslava Lorencová (3.A), Jakub Ježek (7.W) a Jaroslav Grulich (6.V) dosáhl na 59. místo z 91 týmů. V kategorii A nakonec soutěžila jen dvojice Michal Matoulek (8.W) a Jana Možíšová (8.W) a obsadila 83. místo ze 106 soutěžících.

15 studentů francouzštiny jelo ve čtvrtek 29. listopadu s prof. Havrdovou a G. Škodovou do Prahy do Salesiánského divadla na divadelní představení ve francouzštině Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran.

30. listopadu vystoupili žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ Dolany s představením Kašpárek a krejčík Jehlička. Ve škole se uskutečnil Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro rok 2018. Roli favorita potvrdil David Černý (3.A), druhý skončil Jan Trojtl (3.B) a třetí Vojtěch Špaček (4.V). Proběhlo také školní kolo Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu, kterého se zúčastnilo 15 studentů. Tři nejlepší Jan Krčmář (4.W), Vojtěch Říha (4.V) a Tobiáš Mazura (3.W) si zajistili postup do okresního kola.

4. prosince se dvacet našich studentů zapojilo do celonárodní sbírky Srdíčkový den, kterou pořádalo občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek byl věnován těžce nemocným dětem. Polovina výtěžku prosincové sbírky zůstala škole na nákup pomůcek.

5. prosince zhlédli studenti 7.W a dramatické výchovy z primy a sekundy za doprovodu prof. Dvořáčkové a Olšanové v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Tři mušketýři.

6. prosince navštívili žáci dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou MŠ Komenského v Náchodě jako čerti a Mikuláš.

7. prosince vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Police Symphony Orchestra. Studenti Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) se pokusili uspět v krajském kole Chemické olympiády. Heger obsadil v kategorii pro starší spolužáky pěkné 6. místo a Pitřinec byl sedmý. Do Pardubic je doprovodila prof. Zikmundová. Několik absolventů naší školy se zúčastnilo v aule 3. ročníku akce "A co dál? Kam po SŠ?". Studentům 3. ročníku a septimy předali své zkušenosti ze studia na VŠ.

11. prosince jela většina maturantů s prof. Macurou, Půlpánovou, Veverkou a Víchem do Osvětimi a Krakova. Ve škole proběhlo několik soutěží: školní kolo Matematické olympiády v kategorii A, školní kolo Poznávání přírodnin, šachový turnaj a Ekonomická olympiáda. Návrh na postup do krajského kola Matematické olympiády si shodným ziskem 10 bodů vysloužili David Černý (3.A), Pavel Horáček (7.V), Jakub Ježek (7.W) a Šimon Prudil (7.V). Úlohy školního kola řešili ještě Michal Jarolímek (7.V), Josef Krtička (7.V) a Barbora Štěpánková (7.V). Do krajského kola Ekonomické olympiády postoupili Adam Bernard (4.B), Vojtěch Brejtr (8.W), Markéta Dvořáková (8.W), Michal Matoulek (8.W) a Denisa Zvoníčková (4.B).

13. prosince se uskutečnil tradiční Gymfest. V aule pro studenty vystoupily kapely Next Generation, Blue Noise a Tight Trail. Výtěžek byl věnován na charitativní účely. Do Oblastní nemocnice v Náchodě se na oddělení ARO podívali studenti biologických seminářů z 3. ročníku a septimy s prof. Jaroušovou a Ježkem.

14. prosince vyslechli v aule přednášku Mgr. Roberta Víchy, Ph.D. z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Pravý levý svět studenti chemických a biologických seminářů. Prof. Preclík jel se studenty Šimonem Prudilem a Josefem Krtičkou ze 7.V na vysokoškolské finále jubilejního 10. ročníku Robosoutěže. Chlapci se probojovali ze základní skupiny, zvládli i vyřazovacího pavouka ve druhém kole a postoupili do závěrečného vyřazovacího pavouka. Tam je bohužel hned v prvním zápase vyřadil budoucí celkový vítěz. Výsledné 13. místě je ale pěkným úspěchem. Ve škole proběhla Astronomická olympiáda, kterou organizoval prof. Polák.

17. prosince zhlédli žáci tercie a kvarty s prof. Hronkovou, Jirkovou a Lubasovou v Novém Městě nad Metují divadelní představení v angličtině Jack and Joe. Na 2. kolo Středoškolské futsalové ligy doprovodil fotbalisty Jakuba Čejchana (6.V), Jana Čejchana (7.W), Adama Šeslera (3.B), Vojtěcha Ťokana (6.V), Jaromíra Poláčka (4.A), Daniela Kubrta (2.B), Kryštofa Janečku (6.V), Jakuba Diviška (8.W), Vojtěcha Výborného (3.A), Štěpána Šafránka (2.B) a Vojtěcha Josku (8.W) prof. Zapletal. Chlapci obsadili 2. místo a postoupili do 3. kola. Studenti německého jazyka ze septimy se pokusili pod vedením prof. Fišerové připravit speciality rakouské kuchyně. Studenti 4.A si pro spolužáky z celé školy připravili Předvánoční hodování. Část výtěžku byla věnována hospicu v Červeném Kostelci.

18. prosince vystoupilo několik dívek ze 3.A v MŠ v Jaroměři s pohádkami Kouzelné zrcadlo a Kašpárek a krejčí Jehlička. Stejný program odehrály ve středu 19. prosince pro děti z MŠ Komenského v Náchodě v aule naší školy. Představení s nimi nastudovala prof. Dvořáčková v rámci projektu Loutková divadelní scéna. 18. prosince proběhlo také školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Studenti posledních dvou ročníků a 6.V zhlédli v kině Vesmír film Hovory s TGM. Pro žáky nižšího gymnázia, kvinty a 1. ročníku zorganizoval prof. Zapletal preventivní přednášku elitního kriminalisty vyznamenaného policejním prezidentem plk. Josefa Lottese. Přednáška proběhla v aule školy. Byla věnována problematice šikany, kyberšikany, nebezpečí seznamování na internetu, domácího násilí, sexuálního obtěžování a zneužívání dětí a dalších patologických jevů.

19. prosince se vánočnímu vaření v duchu anglosaských zemí věnovali studenti 5.W s prof. Maršíkovou.

20. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Pro studenty bylo připraveno 21 aktivit nejrůznějšího charakteru od sportu přes společenské hry, výtvarnou tvorbu po literární dílnu v anglickém jazyce.

Poslední školní den kalendářního roku, 21. prosinec, prožili studenti většinou se svými třídními učiteli na vánočních besídkách. Někteří navštívili v muzeu výstavu betlémů nebo absolvovali komentovanou prohlídku betlému v kostele sv. Vavřince. V poledne zazpíval na schodech Sboreček pod vedením ing. Čejpa.

Vánoční prázdniny byly od 22. prosince do 2. ledna.

Studenti se po vánočních prázdninách vrátili do školy 3. ledna. Žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové připomněli v aule ještě spolužákům představením Kouzelný kalendář vánoční a tříkrálové zvyky. V odpoledních hodinách měli spolu se členy loutkové scény vystoupení pro veřejnost.

4. ledna se podělila se studenty biologického a chemického semináře ze 3. ročníku a septimy naše bývalá absloventka Jana Prauseová o zkušenosti s prací v nemocnici Galilee Community General Hospital v Ugandě.

7. ledna proběhla poslechová část Konverzační soutěže v anglickém jazyce a 8. ledna praktická část Chemické olympiády pro kategorii D.

11. ledna zhlédli studenti 2.A s prof. Olšanovou a Dvořáčkovou v Klicperově divadle v Hradci Králové inscenaci Shakespearovy hry Richard III.

Od 12. do 18. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, G. Škodovou a Pavlíčkovou. Ubytováni byli na chatě Deštná.

Týden od 14. ledna byl ve znamení školních olympiád. 14. ledna jel prof. Polák se 14 studenty do Hradce Králové na přípravný seminář k Matematické olympiádě. 15. ledna se studenti David Černý (3.A), Pavel Horáček (7.V), Šimon Prudil (7.V) a Jakub Ježek (7.W) zúčastnili krajského kola Matematické olympiády, které se konalo také v Hradci Králové. O úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády se pokusili žáci 16. ledna. Doprovodil je prof. Macura. 17. ledna pořádal na naší škole prof. Polák krajské kolo Astronomické olympiády.

17. ledna se v odpoledních hodiách konal Den otevřených dveří nejen pro zájemce o studium a jejich rodiče, ale pro širokou veřejnost.

19. ledna měli studenti 4.A a 8.W maturitní ples v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tanci hrál Relax Band.

Ve dnech 20.-26. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.W s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou.

21.-22. ledna proběhla další část Konverzační soutěže v anglickém jazyce a praktická část Chemické olympiády.

23. ledna doprovodil studenty prof. Slavík do Předměřic nad Labem na futsalový turnaj a prof. Polák do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády.

24. ledna se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii C. V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada.

26. ledna pořádal prof. Košvanec na naší škole florbalový turnaj dívek.

 

Zobrazit starší kroniky