Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2020-21

Školní rok 2020-21 začal pro učitele přípravnými dny 27. srpna zahajovací poradou. Nový školní rok byl poznamenán přetrvávající koronavirovou nákazou. Byla zpřísněna hygienická opatření ve škole, upraven rozvrh hodin a zrušeny veškeré mimoškolní aktivity, exkurze, aktivity, ve kterých by se potkávali žáci různých tříd, a aktivity s účastí veřejnosti. Omezena byla i účast pedagogů na prezenčních školeních.

28. srpna se konala jedna úspěšná opravná zkouška z matematiky.

Žáci nastoupili do školy 1. září. Školním rozhlasem k nim promluvil ředitel školy Pavel Škoda. V dalších dvou dnech si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice, ostatní žáci se již účastnili výuky podle rozvrhu hodin. Ve dnech 3., 4. a 8. září absolvovali studenti 1.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou primárně preventivní aktivity na skautské základně Modrá střelka, které částečně nahradily tradiční primárně preventivní pobyt. Studenti 1.A se těchto aktivit účastnili 9. září s prof. Ježkem a Havlíčkem, 15. září s prof. Ježkem a Veverkou a 16. září s prof. Ježkem a Brátem. Pro žáky 1.W připravily tyto aktivity prof. Vondřejcová a Uždilová na 11. září a žáci 1.V je absolvovali 16. září s prof. Košvancem a Slavíkem.

Od 12. října přešli z nařízení vlády na distanční výuku všichni studenti vyššího gymnázia a 14. října se k nim přidali i žáci nižšího gymnázia. Výuka probíhala podle stávajícího rozvrhu, odpadaly pouze hodiny tělesné výchovy. Na dny 26. - 27. října vyhlásilo MŠMT dva dny volna pro žáky všech škol, 28. října byl státní svátek Den vzniku samostatného československého státu a ve dnech 29. - 30. října podzimní prázdniny.

27. října převzal prof. Polák na slavnostním večeru v Brně Cenu Albertus, jež upozorňuje na odborně a pedagogicky aktivní osobnosti, učitele fyziky a informatiky, kteří významně přispívají k utváření dobrých vztahů v rámci vzdělávání a budují pozitivní obraz zmíněných oborů jak mezi žáky a studenty, tak mezi širší veřejností.

Studenti semináře počítačová grafika i další zájemci o 3D modelování se v říjnu zúčastnili soutěže Caterpillar Design Challenge sponzorované firmou Caterpillar. Úkolem bylo v programu TinkerCAD vytvořit 3D model housenky nebo bagru. Mezi několika stovkami modelů z celého světa uspěla na druhém místě housenka Eduardo Kláry Holečkové (7.W).

5. listopadu se konalo z důvodu koronavirové pandemie opožděné vyhlášení výsledků soutěže 3D pro všechny – nejúspěšnějších studentských modelů vytištěných na 3D tiskárně. Soutěž pořádá Gymnázium Arabská v Praze a vytištěné modely poté najdou uplatnění jako výukové pomůcky na gymnáziu a základní škole pro zrakově postižené. Modely našich studentů zcela ovládly kategorii Abstraktní umění, v níž bylo úkolem převést do 3D podoby nějaké známé abstraktní dílo. 1. místo obsadila loňská absolventka Hana Štěpánová, 3. místo loňský absolvent Josef Krtička a 4. místo Jiří Pelikán (2.B). Naši studenti měli připravené i modely rozhleden v ČR pro kategorii Architektura. Bohužel koronavirus před prázdninami uzavřel školy a modely tak nebylo možné vytisknout.

Krajské kolo Logické olympiády se konalo on-line v pátek 6. listopadu. V kategorii B se na 6. místě umístila naše studentka Šárka Vlčková (4.V) a na 9. místě Nikola Matějů (4.W). V kategorii C jsme nikoho v první desítce neměli.

11. listopadu se konala online soutěž Matematický klokan 2020, která se měla konat v březnu, ale protože školy byly zavřené, tak se nekonala. Proto také studenti soutěžili v kategoriích, do kterých by patřili v loňském školním roce. V kategorii Klokánek obsadili první tři místa Minh Le Ngo Nhat (1.W), Štěpán Ptáček (1.W) a Petr Svoboda (1.W). V kategorii Benjamín se o 1.-2. místo dělili Bartoloměj Tuček (3.V) a Eduard Hlavsa (1.V), který řešil vyšší kategorii, než mu příslušela, a se shodným počtem bodů se o 3.-6. místo dělili Matouš Spilka (3.V), Petr Bureš (3.V), Matěj Klouček (3.W) a Štěpán Vít (3.W). V rámci okresu se Tuček a Hlavsa dělili o 3.-4. místo. V kategorii Kadet patřila první tři místa Ondřeji Nekvindovi (1.B), Michalu Suchomelovi (1.B) a Tobiáši Mazurovi (5.W), Nekvinda obsadil v rámci okresu 1.-2. místo. V kategorii Junior zvítězil Tomáš Heger (7.V) následován Janem Krčmářem (6.W) a Kryštofem Veverkou (7.W) a v tomto pořadí obsadili i první tři místa v rámci okresu. V nejvyšší kategorii Student obsadili první tři místa Lada Šretrová (8.W), Jakub Čejchan (8.V) a Jaroslav Grulich (8.V) a Šretrová byla třetí v okresním kole.

24. listopadu se konala Internetová matematická olympiáda, do níž se zapojily dva týmy našich studentů. Mezi 118 týmy skončily ve druhé polovině výsledkové listiny.

25. listopadu se studenti Ludmila Kálalová (2.A), Amálie Páslerová (1.B) a Aleš Kosař (2.B) účastnili hodinového online pořadu od koncernu Škoda Auto.

Od 25. listopadu nastoupili k prezenční výuce maturanti. Výuka byla ztížena tím, že bylo v učebnách bezpodmínečně nutné zachovat homogenní skupiny žáků jedné třídy. Tím byla znemožněna prezenční výuka volitelných předmětů, na které jsou propojeni žáci všech čtyř paralelních tříd. Volitelné předměty byly zrušeny a každý z vyučujících hledal nějakou vhodnou formu, jak ve svém volném čase studentům tuto výuku alespoň částečně nahradit. Od 30. listopadu začala rotační výuka pro žáky nižšího gymnázia, což znamená, že do školy chodila vždy jedna z paralelních tříd, druhá měla distanční výuku. V dalším týdnu si to vyměnily. Od 7. prosince se k rotační výuce připojily i třídy vyššího gymnázia. Výuka končila předčasně 18. prosince, pak následovaly vánoční prázdniny.

25. listopadu proběhlo již po desáté Fykosí Fyziklání, letos online. Jde o soutěž 5-ti členných týmů v řešení fyzikálních úloh na čas. Letos ve všech kategoriích bylo přihlášeno 718 týmů z České republiky i ze zahraničí. Naši školu reprezentovaly tři týmy. V kategorii A nejstarších středoškoláků řešila úlohy pětice zkušených matadorů v týmu Best of JGN Jaroslav Grulich (8.V), Tomáš Heger (7.V), Matyáš Háze (8.W), Lukáš Fidler (7.V) a Martin Uždil (3.B) a obsadili 74. místo ze 135 týmů. V kategorii B výborně zapracovali v týmu Ostrouhaná pastelka Adam Roštejnský (2.B), Jan Chrastina (7.W), Jevhenij Vorochta (7.W), Kryštof Veverka (7.W) a Dominik Rufer (7.W) a umístili se také na 74. místě ze 186 řešících týmů. Překvapením byla spontánní účast nováčků z třídy 1.A v kategorii C Newton fangirls (Jiří Fiedler, Barbora Vlčková, Ondřej Balcar, Jan Asszonyi, Hana Váňová), kteří se sice nedostali na přední pozice, ale alespoň získali cenné zkušenosti a budou nadějí na úspěšnou reprezentaci v budoucích letech.

Prof. Macura zorganizoval v posledním listopadovém týdnu Dny poezie online.

Na přelomu listopadu a prosince proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Obě kategorie, I. pro tercie a kvarty, II. pro studenty vyššího gymnázia, se věnovaly fenoménu baroka v českém i evropském kontextu. Přes jisté technické potíže v online režimu se podařilo úspěšně odevzdat výsledky 11 účastníkům nižšího gymnázia a 9 jejich starším kolegům. V I. kategorii zvítězil Jakub Vlček (4.V) a na 2.-4. místě skončili Kamila Řezníčková (3.W), Štěpán Vít (3.W) a Tereza Šašinková (4.W). Ve II.kategorii obsadili první tři místa Tomáš Heger (7.V), Tobiáš Mazura (5.W) a Adam Pavlík (4.B).

V podvečer 30. listopadu, proto i s výrazně menší účastí, se uskutečnilo letošní on-line školní češtinářské klání. Nejlepšího výsledku dosáhli v kategorii určené terciánům a kvartánům Filip Valášek (3.V) a Tereza Hegerová (4.V), v kategorii určené starším gymnazistům Tomáš Heger (7.V) a Jaroslav Grulich (8.V). Tito čtyři postupují do okresního kola. Pochvalu za svůj výkon si pak i zaslouží i další studenti, především Aneta Rohulánová (1.B), Štěpánka Mazurová (8.V), Ondřej Nekvinda (1.B), Magda Horká (4.A) a Anna Chocholáčová (1.A).

Výuka v novém roce byla zahájena 4. ledna distanční formou pro všechny studenty školy.

12. ledna se krajského kola Matematické olympiády v kategorii A účastnili Dominik Rufer (7.W), Tomáš Heger (7.V) a Daniel Ježek (8.W), který obsadil pěkné 3. místo.

18. ledna se naši studenti zúčastnili okresního kola Dějepisné olympiády. V I. kategorii Kamila Řezníčková (3.W) zvítězila, Jakub Vlček (4.V) byl třetí a úspěšným řešitelem se stal i Štěpán Vít (3.W). Vítěze jsme měli i ve II. kategorii, byl jím Tomáš Heger (7.V), Tobiáš Mazura (5.W) byl druhý a Adam Pavlík (4.B) byl úspěšným řešitelem.

20. ledna proběhlo on-line krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého z naší školy postoupilo 6 žáků a tři žáci ze všech ostatních středních škol v kraji. Tomáš Heger (7.V) obsadil druhé místo, Daniel Ježek (8.W) byl čtvrtý, Lukáš Fidler (7.V) pátý, Matyáš Háze (8.W) sedmý, Marek Čermák (4.A) osmý a Jaroslav Grulich (8.V) devátý.

V letošním roce řešili úlohy školního kola Astronomické olympiády čtyři studenti, všichni kategorie AB – předmaturitní a maturitní ročník. Do krajského kola postoupili Tomáš Heger (7.V), Martin Uždil (4.B) a Jevhenij Vorochta (7.W).

26. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B se na prvním místě se shodným počtem bodů umístili Carmen Arribasová (2.A), Jan Ježek (6.W), Jan Krčmář (6.W), Anna Kunteová (6.W) a Adam Roštejnský (2.B) a všichni postoupili do krajského kola. Tato kategorie měla 13 účastníků. V kategorii C mezi osmi účastníky zvítězili Eliška Gajdošová (5.W) a Ondřej Nekvinda (1.B) a za nimi na třetím místě byla Markéta Dítětová (5.V). Všichni tři postoupili do krajského kola.

26. ledna proběhlo také okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Tereza Hegerová (4.V) obsadila 2. místo v I. kategorii a školu reprezentoval ještě Filip Valášek (3.V). Ve II. kategorii zvítězil Jaroslav Grulich (8.V) a Tomáš Heger (7.V) byl druhý.

27. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Z 12 účastníků bylo 9 našich žáků. Daniel Kumpošt (4.W) byl druhý a Jakub Vlček (4.V) třetí. O 4.-5. místo se dělil Adam Hrnčíř (4.W) a na dalších místech skončili Martina Rohulánová (4.V), Mikoláš Hruša (4.V), Šárka Vlčková (4.V), Karolína Kašparová (4.W), Eliška Holá (4.V) a Zuzana Regnerová (4.V). Všichni se stali úspěšnými řešiteli.

28. ledna se zájemci o geografii utkali ve školním kole Zeměpisné olympiády. V kategorii A se pokusilo o úspěch 8 žáků a o 1. místo dělili Petr Svoboda (1.W), Le Ngo Nhat Minh (1.W) a Laura Bejšovcová (1. V). Kategori B měla jen jednu účastnici, byla jí Ivana Turková (2.V). V kategorii C soutěžilo 6 žáků. O 1.-2. místo se dělili Mikoláš Hruša (4.V) a Martina Rohulánová (4.V) a na 3. příčce byli Eduard Vlach (3.V) a Jakub Jireček (3.W). Kategorie D společná všem studentům vyššího gymnázia měla nejvíc účastníků, sedmnáct. Zvítězil Tomáš Heger (7.V) a na 2.místě byli tři soutěžící Štěpánka Mazurová (8.V), Adam Pavlík (4.B) a Jakub Hejzlar (7.W). Vždy první tři ze jmenovaných v každé kategorii postupují z rozhodnutí organizátorů do okresního kolo. Protože se v kategorii B zúčastnila pouze jedna studentka, využili organizátoři možnosti nominovat do počtu 3 soutěžících další 2 žáky. Jsou to Rozálie Brátová (2.V) a Radomír Štěpánek (2.V).

 

 

Zobrazit starší kroniky