Kronika gymnázia

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2021-22

Ve školním roce 2021-22 nastoupili učitelé do školy 30. srpna. Na úvodní pedagogické radě byl sboru představen nový kolega Dominik Svoboda, jehož aprobací je matematika a informatika. Studenti zahájili školní rok 1. září, kdy museli hned projít prvním ze tří celoplošných testování na covid ve školách. Potom je přivítal školním rozhlasem ředitel školy a ve třídách třídní učitelé. Primáni dostali učebnice. Od 2. září se učilo podle rozvrhu. Rozvrh byl upraven tak, aby se studenti co nejméně stěhovali z učebny do učebny a aby na oběd do školní jídelny nechodili všichni ve stejném čase. Tím v rozvrhu vzniklo více dní s dělenou denní výukou. Další dvě testování se konala 6. a 9. září. Na naší škole nebyl odhalen žádný pozitivní žák.

2. září byli žáci primy seznámeni u počítačů s programem Bakaláři, ve kterém najdou rozvrh a suplování a jehož prostřednictvím můžou komunikovat se školou. Byly jim přiděleny školní e-mailové adresy a hesla pro vstup do školní sítě.

Ve dnech 1.-2. září vykonával prof. Polák funkci školního maturitního komisaře na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii arch. Jana Letzela v Náchodě, která byla spádovou školou pro didaktické maturitní testy v podzimním termínu. V této souvislosti je dobré zmínit, že tři naši studenti, kteří neuspěli u didaktického testu v jarním termínu, ho úspěšně složili v mimořádném termínu v červenci. Mimořádný termín byl vyhlášen ve školním roce 2020-21 v důsledku distanční výuky. V podzimním termínu nevypracovával didaktické testy žádný z našich studentů. 3. září psala jedna studentka maturitní písemnou práci ze španělského jazyka a 7. září vykonali úspěšně ústní zkoušku dva studenti, absolventi školy z roku 2019. Předsedkyní maturitní komise byla jmenována prof. Helena Knittelová z broumovského gymnázia.

10. září doprovodil prof. Havlíček na finále soutěže Prezentiáda, které se konalo v Brně, Dominika Rufera, Kryštofa Veverku a Evghenie Vorokhtu z 8.W. Studenti 4.A absolvovali literárně-historickou exkurzi do židovské Prahy s prof. Š. Škodovou a Polákovou.

Na třídenní primárně preventivní pobyt do Lachova jeli 13. září studenti 1.B s prof. Fišerovou a Vrátilovou. Na Ostaši se vystřídali na primárně preventivním pobytu žáci 1.W s prof. Slavíkem a Zapletalem ve dnech 13.-15. září a 1.V s prof. Hronkovou a Felklovou ve dnech 15.-17. září.

14. září si prohlédli ZOO ve Dvoře Králové nad Labem terciáni s prof. Jaroušovou, Netíkovou a Karáskovou.

15. září navštívili pražské židovské město studenti 4.B s prof. Francovou a Polákovou v rámci literárně-historické exkurze motivované postavou Franze Kafky.

16. září se do čističky odpadních vod v Bražci podívali studenti 7.W s prof. Netíkovou.

20. září proběhly ve škole studentské volby. Šlo o simulaci parlamentních voleb, které se konaly v říjnu.

Na táborovu základnu Bokouš u Trutnova jeli 20. září studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Rojtovou na třídenní primárně preventivní pobyt a na základnu Studánka u Vižňova studenti 1.A s prof. Forejtem a Víchem. Na Studánce je vystřídali 22. září studenti 2.A s prof. Ježkem a Noskem, kteří se zdrželi do druhého dne.

22. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.V a 3.B s prof. Slavíkem a Matěnovou. Studenti 3.A s prof. Netíkovou šli tento den na exkurzi na čističku odpadních vod v Bražci, studenti 3.B ji navštívili s prof. Balcarovou o den později. 23. září jeli na literární exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 4.A s prof. Š. Škodovou a Vondřejcovou.

Prof. Pavlíčková se ve dnech 23.-24. září zúčastnila se čtyřmi studenty z 8.W konference Učení pro život, která se konala v Broumově. Kromě nich jeli na konferenci ještě prof. Půlpánová a Macura.

zapsala Martina Javůrková

Zobrazit starší kroniky