Nástěnka školy

Nástěnka školy

Výskyt COVID-19 ve škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, kolegyně a kolegové zaměstnanci,

bohužel vám musím oznámit, že se ve škole opět vyskytl Covid-19. Týká se to tříd kvarta A a kvarta B. Žákům a pedagogům, kteří přišli bez ochrany úst a nosu do kontaktu s pozitivně testovaným a neměli 14 dní po úplném očkování, případně nebyli v ochranné 180 denní lhůtě po svém prvním pozitivním testu na Covid-19, byla Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje nařízena karanténa.

Všichni žáci a zákonní zástupci z těchto tříd dostali podrobné informace do Komens v Bakalářích. Ty, kteří mně nepotvrdili jejich doručení, jsem osobně telefonicky kontaktoval.

Stav k 15. 9. 2021

Počet žáků v karanténě (včetně nakažených)

4.V - 22 - poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

4.W - 6 (ze skupiny španělského jazyka) - poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

Počet pedagogů v karanténě

1 - poslední kontakt s nakaženým 8. 9. 2021

Počet nepedagogických zaměstnanců v karanténě

0

Přeji všem pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

PS: Pro jistotu i sem přikládám informace KHS KHK pro rodiče žáků, kterým byla nařízena karanténa i pro zletilé osoby jdoucí do karantény.

Oznámení o konání voleb do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Královéhradeckým krajem svolává přípravný výbor všechny oprávněné osoby (zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy) k volbám členů školské rady Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Volby se uskuteční

dne 14. října 2021

v budově Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Poznámky

 1. Volby se musí bohužel uskutečnit v termínu mimo běžné třídní schůzky, protože mandát členů současné školské rady vypršel již o prázdninách a my nemůžeme být tak dlouho bez školské rady. Volby před prázdninami nebyly možné z důvodu Covid-19.
 2. Volby budou platné, pokud se jich zúčastní nejméně pětina oprávněných voličů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců (obou) nezletilých žáků a polovina pedagogických pracovníků (posuzuje se zvlášť). Pokud se to nepodaří, budou se volby opakovat v den konání třídních schůzek 18. listopadu 2021.
 3. Hledáme zájemce o kandidaturu do školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců žáků nezletilých. V případě zájmu se prosím ozvěte na adresu sekretariat@gymnachod.cz. Na stejné adrese přijímáme i vaše návrhy na vhodné kandidáty.
 4. Podrobnosti k organizaci voleb budou zveřejněny později.

Za přípravný výbor

Ing. Dalibor Vích

Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce platné od 1. 9. 2021

Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

v příloze si prosím nastudujte Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce platné od 1. 9. 2021.

Pro Vaši informaci přikládám také manuály, doporučení a mimořádná opatření ministerstev zdravotnictví a školství, ze kterých pokyny vycházejí.

Děkuji za dodržování bezpečnosti a přeji příjemný a úspěšný nový školní rok.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace k testování žáků na Covid-19

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) zahájíme školní rok screeningovým testováním žáků i zaměstnanců na Covid-19.

Testování proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

Podrobné informace k testování si prosím nastudujte v příloze.

Upozorňuji žáky tříd 1.A a 1.B, že z organizačních důvodů souvisejících s testováním pro ně školní rok začne 1. září 2021 až v 9:00. Podrobnosti viz informace k testování.

Děkuji za dodržování pokynů k testování a přeji úspěšný školní rok.

Sledujte prosím i nadále naše webové stránky. Budou zde ještě informace k zajištění bezpečnosti ve škole.

Pavel Škoda, ředitel školy

Režim návratu žáků a zaměstnanců ze zahraničí - Aktualizace k 20. 8. 2021

Aktualizace k 20. 8. 2021

Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, milí kolegové zaměstnanci,

Ministerstvo zdravotnictví nám to trochu komplikuje stálými aktualizacemi svých opatření. Tj. nemůžete se všichni řídit opatřením s účinností od 9. 7. 2021, ale ani tím nejnovějším. Musíte se podívat do opatření, které platilo v den Vašeho návratu.

Všechna opatření najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Kromě toho platného od 9. 7. (viz níže) jsem našel ještě:

Právě platné opatření k návratu ze zahraničí byste měli najít vždy zde: https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-rizika-nakazy-v-dane-zemi

Děkuji za dodržování.

Pavel Škoda, ředitel školy


Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, milí kolegové zaměstnanci,

prázdniny se chýlí ke konci a blíží se nástup do školy. Řada z vás se vrací z pobytu v cizině. Právě pro vás jsou určeny následující informace.

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE). Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat žáků a zaměstnanců školy ze zahraničí.

Podrobnosti si prosím nastudujte přímo v opatření, které je i v příloze níže. Zde jen stručné shrnutí:

 • Žáci (resp. jejich zákonní zástupci) a zaměstnanci (dále jen osoby) jsou povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před nástupem do školy, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE. Informaci posílejte prosím nejlépe e-mailem třídním učitelům a v kopii na sekretariat@gymnachod.cz (zaměstnanci na sekretariat@gymnachod.cz).
 • V případě vstupu zpět na území České republiky jsou tyto osoby povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu (dle rizikovosti země) na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst (TEST PROVÁDĚNÝ VE ŠKOLE 1., 6. a 9. září tedy NESTAČÍ!!!).
 • Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
  • očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
  • občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
  • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření.
 • Negativní test, případně některou z výjimek, musí osoby prokázat (dokladem, aplikací Tečka...).
 • Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, případně prokázání některé z výjimek, nesmí být těmto osobám umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.
 • Pravidla návratu pro jednotlivé skupiny zemí najdete v opatření (viz příloha nebo odkaz výše). Zde jen UPOZORŇUJI, že PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM, VELMI VYSOKÝM NEBO EXTRÉMNÍM NEBEZPEČÍM NÁKAZY COVID-19 SE OSOBY MUSÍ DO DOBY STANOVENÉ V OPATŘENÍ PODROBIT SAMOIZOLACI, TJ. NEMOHOU NASTOUPIT DO ŠKOLY. Podmínky samoizolace najdete rovněž v opatření.

V příloze najdete i výklad MŠMT pro školy.

Děkuji za pochopení i dodržování opatření.

Pavel Škoda, ředitel školy

Učebnice pro školní rok 2021-22

V příloze najdete seznam učebnic na školní rok 2021-22.

Poznámky

 • Žáci prim až kvart si učebnice nekupují. Dostanou je od školy.
 • Burzu učebnic pro vyšší stupeň gymnázia nepořádáme.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude bohužel povoleno ani našim absolventům prodávat své učebnice ve škole. V souladu s "manuálem" MŠMT bude do odvolání omezen pohyb třetích osob v budově školy.

Potvrzování dokumentů (přihlášky na VŠ, potvrzení o studiu...)

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, milí studenti,

vzhledem k epidemiologické situaci a k výzvám vlády, aby zaměstnavatelé převedli všechny zaměstnance, u kterých je to možné, na home office, pracují z domova i zaměstnanci naší kanceláře.

Veškerá potřebná potvrzení podepisujeme na dálku prostřednictvím elektronického podpisu.

 • Pokud nějaké potvrzení nutně potřebujete, zašlete žádost o něj na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.
 • Pokud potřebujete potvrdit nějaký už hotový vyplněný formulář, pošlete ho nascanovaný (i s Vašimi případnými podpisy) ve formátu pdf.
 • Ve specifických případech, které nelze vyřešit touto cestou, věc konzultujte na e-mailu sekretariat@gymnachod.cz. Pokud uvedete telefonní číslo, zavoláme Vám zpět.
 • V případě, že nevyhovuje nic z výše uvedeného, volejte 603 575 286 :-).

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy