Nástěnka školy

Nástěnka školy

Informace k ředitelskému volnu

Vážení rodiče, milí studenti,

na četné dotazy sděluji, že ač pan ministr zdravotnictví vyzval ředitele škol, aby podle situace ve svých školách vyhlásili na pátek ředitelské volno, u nás s největší pravděpodobností nebude. Sledujte ale zítra náš web.

Konzultoval jsem to s KHS KHK a došel jsem k názoru, že by to nemělo na vývoj u nás ve škole prakticky žádný vliv. Chápu, že by to asi pomohlo mimo školu, ale k tomu bude muset pan ministr využít svoje nástroje. Nic, kromě nákladů na ošetřovné, mu nebrání v pátek školy uzavřít ze své pozice.

Nic také nebrání rodičům své děti v pátek z výuky omluvit.

Já potřebuji ředitelské volno na řešení situací, které jsou bez něj neřešitelné. S tím mi bez ředitelského volna bohužel pak nikdo nepomůže.

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy

Povinnost nošení roušek VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY

Milí studenti, vážení zákonní zástupci žáků, kolegyně a kolegové zaměstnanci,

ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje POVINNOST ZAKRÝVAT SI DÝCHACÍ CESTY (nos, ústa) ROUŠKOU (respirátorem, ústenkou, šátkem, šálem nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének) VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB. Výjimka pro třídy ve školách byla zrušena.

Opatření platí od 18. 9. 2020 od 0:00 hodin do odvolání.

Žáci, zaměstnanci i případné třetí osoby mohou tedy od pátku 18. 9. 2020 (včetně) vstoupit do budovy školy pouze s nasazenou rouškou (respirátorem, ústenkou, šátkem, šálem nebo jiným prostředkem, které brání šíření kapének). A jsou povinni ochranu nosit ve VŠECH prostorech.

Bez roušky nebude nikdo do budovy školy vpuštěn.

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy

Mimořádné opatření naleznete v příloze tohoto článku.

CORONAVIRUS VE ŠKOLE - aktualizace k 22:30 dne 23. 9. 2020 - opět nárůst případů (o 15)

AKTUALIZACE ke 22:30 dne 23. 9. 2020

K výše uvedenému dni a času máme:

Počet covid+ učitelů: 5
Počet učitelů v karanténě: 6

Počet covid+ nepedagogických zaměstnanců: 1

Počet covid+ žáků: 21

3.W (3) - nově zasažená třída
4.V (5)
5.V (1) - nově zasažená třída
2.A (2) - nově zasažená třída
7.V (3)
3.B (7)

Počet žáků v karanténě: 115
3.V  (9)
3.W (11)
4.V (18)
7.V (26) - skončila 20. 9., ale někteří ještě nemají výsledek 2. testu + se tam objevil jeden pozitivní 2. test
7.W (1)
3.A (2)
3.B (30)
2.A (18)
+ nějaké drobné počty karantén kvůli výskytu doma.

Celkem
Pozitivní: 27
Karanténa : 121 + drobné počty karantén z důvodu kontaktu mimo školu.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

AKTUALIZACE ke 10:40 dne 22. 9. 2020

Po včerejším testování máme 6 nových případů Covid+. Jeden pedagog a 5 žáků.

Současný stav

Počet covid+ učitelů: 3
Počet učitelů v karanténě: 5

Počet covid+ žáků: 9
7.V (3)
3.B (4)
4.V (2)

Počet žáků v karanténě: 107
3.V  (9)
3.W (11)
4.V (10)
7.V (26) - skončila 20. 9., ale někteří ještě nemají výsledek 2. testu + se tam objevil jeden pozitivní 2. test
7.W (1)
3.A (2)
3.B (30)
2.A (18)
+ nějaké drobné počty karantén kvůli výskytu doma.

Celkem
Pozitivní: 12
Karanténa : 112 + drobné počty karantén z důvodu kontaktu mimo školu

Pavel Škoda, ředitel školy

 

AKTUALIZACE ke 14:30 dne 21. 9. 2020

Všechny aktuální dosud KHS KHK nevyřešené případy výskytu Coid-19 ve škole byly dnes ke 14. hodině KHS KHK posouzeny a bylo rozhodnuto o rizikovosti jejich kontaktů.

Ke včerejším karanténám se dnes přidaly karantény 3 dalších pedagogů. Další žáci, než ti ze včera, do karantény nově nemusí.

Jeden z pedagogů je ještě řešen po linii svého praktického lékaře.

Zároveň se, po konzultaci s KHS KHK, vracíme k výuce v jazykových učebnách a seminářích tak, jako to bylo nastaveno od 1. září. Tj. dnešní režim 4 tříd na ředitelském volnu a náhrada jazykovek jejich učebnami, se zatím ruší. KHS KHK nyní považuje kontakty případně nakaženého s rouškou se zdravými s rouškou za bezpečné. Nákaza by se ve škole neměla díky rouškám a dezinfekci rukou už šířit. Případné kontakty nakaženého (pokud měli oba roušku) už nebude KHS KHK posílat do karantény. Tak uvidíme.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

 

AKTUALIZACE k 23:00 dne 20. 9. 2020

Část situace se podařilo s KHS KHK dořešit.

Karanténa byla nařízena

  • celé třídě 3.B,
  • celému semináři z anglického jazyka ve třetím ročníku a septimách,
  • skupině Šj z 2.A (týká se jen těch, kteří byli na španělštinu ve škole ve dnech 15. - 17. 9.),
  • skupině Šj ze 4.V (týká se jen těch, kteří byli na španělštinu ve škole ve dnech 15. - 17. 9.),
  • skupině Šj ze 3V+3.W (týká se jen těch, kteří byli na španělštinu ve škole ve dnech 15. - 17. 9.),
  • 2 pedagogům.

Několik pedagogů, kteří se ještě budou řešit, bude do vyřešení a určení rizikovosti jejich kontaktu na home office.

Všem, kterých se to týká, kromě žáků španělštinářů ze 2.A, která má zítra ředitelské volno, jsem již zaslal ke karanténě podrobné pokyny. 2.A je dostane během noci.

Součástí prozatímního řešení z mé strany je i ředitelské volno pro 4 třídy. Jejich učebny použijeme místo velmi malých jazykových učeben, ze kterých nám KHS KHK posílá nejvíc lidí do karantény. Ve velkých třídách nepovažují výskyt za tolik rizikový.

Pokud se nám nepodaří vymyslet něco jiného nebo s něčím nepřijde stát, můžeme třídy vyššího gymnázia na ředitelském volnu postupně střídat. Takto jsme schopni vydržet učit bez jazykovek 20 dní. Hledáme i jiná řešení, ale legislativa je neúprosná.

Pavel Škoda, ředitel školy

AKTUALIZACE k 14:15 dne 20. 9. 2020

Situace se značně komplikuje. O víkendu nahlášeny 2 pozitivní případy mezi pedagogy a jeden mezi žáky s přesahem do další třídy třetího ročníku.

Řeším s KHS KHK, co dále. Rizikové kontakty jsem osobně informoval. Je možné že epidemiolog vyhodnotí jako rizikové i další kontakty. Budu Vás okamžitě informovat.

Sledujte další informace.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

AKTUALIZACE k 21:30 dne 17. 9. 2020

Dnes byla zjištěna Covid-19 pozitivita u žáka z další třídy.

Situace je nahlášena KHS KHK a zřizovateli. Třída zítra zůstává počínaje zítřkem do odvolání doma (všichni se musí chovat, jako by byli v karanténě). Během zítřka nebo o víkendu rozhodne epidemiolog KHS KHK o dalším postupu.

Po předběžném zjištění rizikovosti kontaktů předpokládám, že by se tento výskyt neměl dotknout žádné další třídy. Rizikovost kontaktů s učiteli ještě prověřuji.

Žáci třídy i jejich rodiče byli o situaci již informováni e-mailem a prostřednictvím Komens v Bakalářích.

Od zítřka bude žákům této třídy poskytována vzdálená výuka prostřednictvím Google Meet a Classroom.

Pavel Škoda, ředitel školy

AKTUALIZACE k 9:40 dne 17. 9. 2020

V úterý byl na Covid-19 pozitivně testován další žák ze třídy, která už je v karanténě.  Z toho důvodu se karanténa všech žáků této třídy prodlužuje o dva dny. Informujte o tom prosím svého lékaře. Ten Vám sdělí i další postup.

Nikoho jiného, než žáků přímo té třídy, která už je v karanténě, se po zjištění rizikovosti kontaktu, situace netýká.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, milí žáci, vážení zaměstnanci školy,
v pátek 11. 9. 2020 byl jeden z žáků naší školy pozitivně testován na koronavirus.

V souladu s pokyny MŠMT jsem kontaktoval Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje (KHS KHK) a poskytl ji veškeré požadované informace.

KHS KHK vyhodnotila rizika a následně nařídila karanténu a test na Covid-19 v jedné ze tříd, 4 dalším žákům ze dvou paralelních tříd téhož ročníku a 4 pedagogům.

Všichni kontaktem dotčení byli mnou informováni a Ti, kterým byla nařízena karanténa a test, byli nebo budou dnes 13. 9. 2020 navíc telefonicky osloveni KHS KHK a bylo nebo bude jim vše dopodrobna vysvětleno.

Spolu s oznámením o karanténě byl škole KHS KHK zaslán univerzální soubor doporučených opatření s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění na další vnímavé osoby. Všechna tato opatření byla již dříve ve škole přijata a realizována. Jsou sice nepříjemná, ale musíme v nich pokračovat.

Pro jistotu tedy jen připomínám nutnost důsledného dodržování již dříve školou přijatých bezpečnostních opatření a obezřetného chování. Dodržujte zásadu 3R - rozestupy, roušky, častá dezinfekce nebo mytí rukou) a větrejte.

Roušky (ještě lépe respirátory FFP2) jsou sice zatím povinné jen ve společných prostorách, ale všem doporučuji, nosit je i ve výuce. Nikdo a nic Vás neochrání tak, jak se ochráníte sami.

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19, zejména kašel, zvýšenou teplotu, dušnost, bolest svalů, kloubů, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, zůstaňte doma a kontaktujte na dálku (telefonicky, emailem) ošetřujícího lékaře.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace k zahájení školního roku 2020/21 + bezpečnostní pokyny

Milí studenti, vážení zákonní zástupci,

školní rok začíná 1. 9. 2020 v 8:00.

Zahájíme ho tak, jako obvykle. Tj. žáci si přijdou v úterý pouze pro rozvrhy, vyslechnou si projev ministra školství (bude-li), pozdraví je ředitel školy a dostane se jim řady nejrůznějších zákonem vyžadovaných poučení. Mohou i do šaten.

Během 1. dne Vám v kanceláři hromadně potvrdíme všemožné průkazky. Přinese a odnese je vždy jeden zástupce za celou třídu.

Loňské učebnice nižšího gymnázia (týká se tedy i letošních kvint)  se budou odevzdávat ve středu 2. 9. 2020. Nezapomeňte je přinést. Nové dostanete ve čtvrtek 3. 9. 2020. S konkrétní organizací seznámí žáky třídní učitel v úterý 1. 9. 2020.

Žáků prim a 1. ročníku se týkají také informace v článku: Informace pro žáky přijaté do prim a 1. ročníku a jejich zákonné zástupce.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci s COVID-19 Vás všechny žádám, abyste už od 1. 9. 2020 dodržovali všechny pokyny uvedené v níže přiloženém dokumentu s názvem Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce od 1. 9. 2020.

Vím, že to bude omezující a nepříjemné, ale je v zájmu nás všech, abychom zůstali zdraví  a nekomplikovali život ostatním (spolužákům, učitelům, svým i jejich blízkým, jejich zaměstnavatelům...). Dodržování opatření sice nedokáže úplně zabránit případné nákaze a jejímu přenosu ve škole, ale určitě sníží rozsah i sílu nákazy a počet lidí, kteří budou muset do karantény. A to je jejich smyslem.

Děkuji za pochopení a přeji nám všem do nového školního roku pevné zdraví i spoustu sil, trpělivosti a vzájemného pochopení. Snad se nám i v rámci všech omezení školní rok pokud možno vydaří.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Časový plán školního roku

Zde můžete nalézt nejdůležitější termíny aktuálního školního roku.

Plán bude ještě průběžně upravován s postupným zveřejňováním informací ze strany MŠMT (termíny přijímacích a maturitních zkoušek). Při těchto změnách se mohou změnit i ostatní termíny.

Učebnice pro školní rok 2020-21

V příloze najdete seznam učebnic na školní rok 2020-21.

Poznámky

  • Žáci prim až kvart si učebnice nekupují. Dostanou je od školy.
  • Burzu učebnic pro vyšší stupeň gymnázia nepořádáme.
  • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude bohužel povoleno ani našim absolventům prodávat své učebnice ve škole. V souladu s "manuálem" MŠMT bude do odvolání omezen pohyb třetích osob v budově školy.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

 

Soutěže a přehlídky podporované MŠMT v aktuálním školním roce

Zde naleznete informace k soutěžím, které MŠMT buď přímo vyhlašuje nebo alespoň podporuje.

SOUTĚŽE byly MŠMT z důvodu rizika šíření onemocnění COVID-19 zatím ZRUŠENY. Proti tomuto rozhodnutí je poměrně velký odpor a podepisuje se petice za zachování soutěží. Uvidíme, jak se situace vyvine.

Pavel Škoda, ředitel školy