Nástěnka školy

Nástěnka školy

Aktualizace bezpečnostních opatření k 8. 6. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

od 8. 6. 2021 platí nové mimořádné opatření k nošení ochrany úst a nosu. Z něho a z vyjádření MŠMT (obojí máte v příloze) vyplývá:

 1. Maturitní zkoušky - u maturity nemusí mít žádnou ochranu úst a nosu zkoušející a zkoušený, pokud všechny osoby dodržují vzdálenost 2 metry.
 2. Výuka - ve výuce nemusí žáci ani učitelé nosit ochranu úst a nosu, ale jen za předpokladu, že žáci sedí. Pokud je organizace taková, že někdo v danou chvíli nesedí, musí být ochrana úst a nosu nasazena. Snažte se dodržovat alespoň 2m vzdálenost od učitele. Pokud bude některý z učitelů pozitivní, půjdou do izolace, případně po potvrzení Covid-19 do karantény, všechny třídy, se kterými se v předchozích dvou dnech setkal (taková je zatím metodika).
 3. Společné prostory, přestávky - ve všech společných prostorách, ale i VE TŘÍDĚ O PŘESTÁVCE, musí mít žáci nasazenu ochranu úst a nosu. ANO i o přestávce nosit - prosím DODODRŽOVAT!
 4. Testování - zde se podle mého z pohledu školy a žáků nemění nic.

Žádám všechny, aby ještě do konce roku vydrželi. Jsme největší škola široko daleko, s obrovskou koncentrací lidí z nejrůznějších míst celého okresu. Na podzim jsme byli jedním z největších ohnisek coronaviru v okrese (také se učilo bez roušek). Zavlečení Covidu-19 jednou osobou, znamená při lehkomyslném chování rychlé rozšíření po škole a její uzavření nebo v lepším případě spoustu žáků či tříd v karanténě (viz škola na Zlínsku v minulém týdnu). Proto je třeba dodržovat alespoň dílčí opatření. Na lehkomyslnost ještě není vhodná doba.

Děkuji za pochopení i dodržování pravidel.

Pavel Škoda, ředitel školy​

Organizace výuky a testování na Covid-19 v období od 31. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 31. 5. 2021 bude v naší škole probíhat prezenční výuka pro všechny žáky (podmínkou účasti na ni je prokázání Covid-19 negativity, absence příznaků Covid-19 a nošení ochrany úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole - podrobnosti v přílohách níže). Zatím stále nebude vyučován tělocvik, nebude povolen zpěv a také nebudou žádné mimovýukové aktivity. Nebudou prozatím také využívány odborné učebny, žáci se budou učit převážně ve svých kmenových třídách. Výjimkou jsou půlené hodiny a výuka IKT.

K tomuto datu bude opět celá řada změn v rozvrhu. Sledujte Bakaláře.

V průběhu prezenční výuky dodržujte bezpečnostní pokyny, které se od minule nezměnily, ale pro jistotu je najdete i pod tímto příspěvkem.

Testování na Covid-19

Testovat se bude 1x týdně, a to vždy první den, kdy bude mít třída výuku. Pokud se nestane nic neobvyklého, bude to tedy vždy v pondělí.

NOVÉ POKYNY k testování (kdy, kde, jak) máte v přiloženém souboru. Prosím o jejich pečlivé prostudování. Změny proti minulému způsobu testování jsou vyznačeny červeně.

Testování bude probíhat od 7:40 do 8:55 a je důležité, abyste se k němu vždy dostavili včas. Organizace je poměrně složitá, ale pokud máme za dodržení všech požadavků na bezpečnost otestovat 600 žáků za cca 1 hodinu, nelze to při našich prostorových, materiálních a personálních možnostech udělat jinak.

Děkuji za pochopení a dodržování pokynů.

Přeji všem pevné zdraví a krásné slunečné dny.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Potvrzování dokumentů (přihlášky na VŠ, potvrzení o studiu...)

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků, milí studenti,

vzhledem k epidemiologické situaci a k výzvám vlády, aby zaměstnavatelé převedli všechny zaměstnance, u kterých je to možné, na home office, pracují z domova i zaměstnanci naší kanceláře.

Veškerá potřebná potvrzení podepisujeme na dálku prostřednictvím elektronického podpisu.

 • Pokud nějaké potvrzení nutně potřebujete, zašlete žádost o něj na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.
 • Pokud potřebujete potvrdit nějaký už hotový vyplněný formulář, pošlete ho nascanovaný (i s Vašimi případnými podpisy) ve formátu pdf.
 • Ve specifických případech, které nelze vyřešit touto cestou, věc konzultujte na e-mailu sekretariat@gymnachod.cz. Pokud uvedete telefonní číslo, zavoláme Vám zpět.
 • V případě, že nevyhovuje nic z výše uvedeného, volejte 603 575 286 :-).

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

z rozhodnutí ministerstev zdravotnictví a školství přechází naše škola od 4. 1. 2021 opět kompletně na vzdálenou (distanční) výuku.

Organizace výuky (jen pro připomenutí, vše už znáte)

 1. Distanční výuka v naší škole poběží opět téměř v plném rozsahu podle rozvrhu, který naleznete v Bakalářích. Na dálku se nebudou vyučovat pouze tělesná výchova a sportovní hry (tyto hodiny jsou z rozvrhu vyjmuty a rozvrh je upraven).
 2. Distanční výuka se povede již dříve zavedeným způsobem, tedy v  systému Classroom (1 kurz pro každou třídu – s výjimkou seminářů a skupin spojených z více tříd) + Meet.
  • V případě dělených hodin se druhá skupina ve svém kurzu přesouvá na druhý Meet. Odkaz je v sekci Práce v kurzu v příspěvku s tématem Půlená třída.
  • Výuka seminářů a skupin spojených z více tříd běží rovněž dle rozvrhu, ale v „soukromých“ kurzech.
  • Materiály v kurzu třídy jsou pro přehlednost vždy označeny tématem (název předmětu) a název souboru s materiálem vždy začíná zkratkou předmětu a pomlčkou.
  • Vzdálená výuka je pro žáky povinná. Pokud se žák nemůže hodiny nebo hodin zúčastnit, je povinen se omluvit dle školního řádu.
  • Jak je výuka v konkrétní hodině vedena, je v kompetenci vyučujícího. Lze vykládat i zadávat samostatnou práci, různě to kombinovat… Samostatná práce má být v naprosté většině případů zadávána tak, aby na ní žáci mohli pracovat v té konkrétní rozvrhově vymezené hodině a učitel jim je po tu dobu k dispozici na Meetu pro případ dotazů či konzultací.
  • Případné suplování probíhá i při vzdálené výuce a najdete ho v Bakalářích.

S přáním ve zdraví prožitých dnů příštích

Pavel Škoda, ředitel školy

Učebnice pro školní rok 2020-21

V příloze najdete seznam učebnic na školní rok 2020-21.

Poznámky

 • Žáci prim až kvart si učebnice nekupují. Dostanou je od školy.
 • Burzu učebnic pro vyšší stupeň gymnázia nepořádáme.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude bohužel povoleno ani našim absolventům prodávat své učebnice ve škole. V souladu s "manuálem" MŠMT bude do odvolání omezen pohyb třetích osob v budově školy.

Pavel Škoda, ředitel školy

 

 

Soutěže a přehlídky podporované MŠMT v aktuálním školním roce

Zde naleznete informace k soutěžím, které MŠMT buď přímo vyhlašuje nebo alespoň podporuje.

SOUTĚŽE byly MŠMT z důvodu rizika šíření onemocnění COVID-19 zatím ZRUŠENY. Proti tomuto rozhodnutí je poměrně velký odpor a podepisuje se petice za zachování soutěží. Uvidíme, jak se situace vyvine.

Pavel Škoda, ředitel školy