Nástěnka školy

Nástěnka školy

Schválené exkurze na školní rok 2023-24

V přiloženém seznamu najdete všechny exkurze, které jsou povinnou součástí vzdělávání ve školní roce 2023-24. Pro Vaši představu jsou orientačně uvedeny i ceny a termíny.

Na konci dokumentu jsou uvedeny i exkurze pro zájemce (nepovinné).

Pavel Škoda, ředitel školy

ISIC

Od 4.9.2023 je možné si na škole objednat ISIC kartu.
Žádosti dostanou děti od třídních učitelů nebo budou k dostání na sekretariátu školy, popřípadě na stránkách školy.
Podepsanou žádost žák odevzdá na sekretariátu školy u p. Matouškové vždy první týden v měsíci, společně s poplatkem 350Kč.
Hotové ISIC karty budou žákům vydány ve škole.
 
Výhody ISIC karty zde:

Soutěže a přehlídky podporované MŠMT v aktuálním školním roce

Na níže uvedených odkazech naleznete informace k soutěžím, které MŠMT buď přímo vyhlašuje nebo alespoň podporuje. Je to trochu nepřehledné, ale bohužel to nemůžeme ovlivnit.

Informace z MŠMT: https://www.msmt.cz/mladez/informativni-seznam-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2022

Portál školních soutěží Královéhradeckého kraje: https://soutezekhk.cz/

Stránky NPI (Národní pedagogický institut) - uvádí i odkazy na jiné organizátory: https://talentovani.cz/souteze

 

Pavel Škoda, ředitel školy