Nástěnka školy

Nástěnka školy

#VyjdiVen

Vážené studentky, vážení studenti,

reaguji na e-mail, který Vám poslal jeden ze spolužáků o akci #VyjdiVen.

My, jako škola, nebudeme akci nijak organizovat. Vše by se mělo řídit školním řádem. Tj.:

  1. nezletilí žáci nemohou bez dozoru opouštět v průběhu vyučování školní budovu. Akce se mohou zúčastnit, aniž by porušili školní řád, pouze tehdy, pokud je rodiče dopředu omluví a požádají o uvolnění z výuky.
  2. zletilý žák se omlouvá sám. Je to předem známá absence, ta se omlouvá dopředu. Je zcela v kompetenci vyučujícího (pokud se jedná o 1 vyučovací hodinu) nebo třídního učitele, jestli a jak absenci žákovi omluví.

Jít před školu hromadně s nezletilými žáky, tudíž s dozorem, nepovažuji za správné a tedy nedoporučuji. Ve třídách jsou žáci a rodiče mající na tuto akci naprosto protichůdné názory.

Děkuji za pochopení.

Pavel Škoda, ředitel školy