Nástěnka školy

Nástěnka školy

Covid DNES aneb JAK JSME NA TOM

Vážení návštěvníci našich stránek, zde si můžete prohlédnout aktuální stav výskytu COVID-19 v naší škole.

Pokud chcete tabulku prohlížet v Tabulkách Google, tak ji najdete zde.

Poznámky:

 • Tabulka se mění i během dne, protože zobrazuje situaci v daný okamžik dne, podle toho, jak nám jsou jednotlivé případy hlášeny.
 • V tabulce jsou zahrnuty pouze ty karantény, které vznikly z rizikového kontaktu ve škole. 
 • Jedná se o beta verzi, tak snad to bude fungovat :-).
 • Pokud se na tabulku díváte v sobotu nebo v neděli, může Vám připadat nelogické, že třída má mnoho žáků v karanténě a nemá distanční výuku. To proto, že žáci jsou sice v karanténě, ale ta jim končí během víkendu a o víkendu se neučí :-).
 • Některé třídy mají v karanténě jen třeba půlku třídy. To vzniká tak, že PCR pozitivní žák byl s nimi např. na semináři a nepotkal se tak s celou třídou.

Přeji pevné zdraví.

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, zákonná zástupci žáků, milí žáci,

včera (14. 10. 2021) proběhly v naší škole volby členů do školské rady, a to s těmito výsledky:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

 • Počet oprávněných voličů: 1 230
 • Účast voličů nutná pro platnost voleb: 1/5 oprávněných voličů = 246 voličů
 • Voleb se zúčastnilo: 177 voličů

VOLBY, bohužel, NEJSOU pro nízkou účast voličů PLATNÉ a budou vypsány znovu na den třídních schůzek, na 18. 11. 2021. Pokud by se ani v náhradním termínu nepodařilo zástupce zvolit, jmenuje je ředitel školy.

Děkuji všem, kteří do školy vážili cestu a voleb se zúčastnili.

Za pedagogické pracovníky školy

 • Počet oprávněných voličů: 54
 • Účast voličů nutná pro platnost voleb: 1/2 oprávněných voličů = 27 voličů
 • Voleb se zúčastnilo: 47 voličů

VOLBY JSOU PLATNÉ.

Počty hlasů:

Mgr. Jindra Nývltová 44 hlasů
Mgr. Štěpán Macura 23 hlasů
Ing. Dalibor Vích 17 hlasů

Zvoleni byli: Mgr. Jindra Nývltová, Mgr. Štěpán Macura

Děkuji kolegům za účast.

Školská rada bude zatím pracovat v neúplném složení

 • JUDr. Dita Vávrová - jmenována za zřizovatele školy
 • Tomáš Unger - jmenován za zřizovatele školy
 • Mgr. Jindra Nývltová - zvolena za pedagogy
 • Mgr. Štěpán Macura - zvolen za pedagogy

Pavel Škoda, ředitel školy

 

Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce platné od 1. 9. 2021

Vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

v příloze si prosím nastudujte Bezpečnostní pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce platné od 1. 9. 2021.

Pro Vaši informaci přikládám také manuály, doporučení a mimořádná opatření ministerstev zdravotnictví a školství, ze kterých pokyny vycházejí.

Děkuji za dodržování bezpečnosti a přeji příjemný a úspěšný nový školní rok.

Pavel Škoda, ředitel školy

Učebnice pro školní rok 2021-22

V příloze najdete seznam učebnic na školní rok 2021-22.

Poznámky

 • Žáci prim až kvart si učebnice nekupují. Dostanou je od školy.
 • Burzu učebnic pro vyšší stupeň gymnázia nepořádáme.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci nebude bohužel povoleno ani našim absolventům prodávat své učebnice ve škole. V souladu s "manuálem" MŠMT bude do odvolání omezen pohyb třetích osob v budově školy.