Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, zapsaný spolek

Fakturační údaje:
 • SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, z. s.
  Řezníčkova 451
  547 01 Náchod
 • IČ: 26552655
 • DIČ: CZ26552655 (nejsme plátci DPH)
 • Č. účtu: 78-8842570217/0100
 • Sídlo banky: Komerční banka v Náchodě
 Zřizovací údaje:
 • Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce 4513.
 • Nejvyšším orgánem je členská schůze Rady rodičů.
 • Statutárním orgánem je předseda.
 • Statutární zástupce: Jana Syrovátková, mobil: 773 161 669
 • Účetní: Ing. Martina Novotná, mobil: 608 324 351, e-mail: novotna@gymnachod.cz

 


 

Sběr papíru

Dne 24. až 25. 11. 2022 bude probíhat sběr papíru, nikoliv kartonů!!!

Bude organizován takto:

V 7,30 hodin 24. 11. 2022 bude přistaven na zadní dvůr školy kontejner. Po oba dny bude možné papír přivážet i pozdě odpoledne nebo večer. Studenti tam budou dávat papír sami, třídním budou pak odevzdávat doklad s počtem odevzdaných kilogramů.

Kontejner odvezou v sobotu 26. 11. 2022 ráno.

Třídní učitelé odevzdají sumarizaci do 30. 11. 2022 (středa) do 12 hodin. Celou akci řídí pan školník L. Mertlík.

Bude provedeno vyhodnocení soutěže. Třídy na prvních třech místech budou odměněny takto:

 1. místo - 1 000,- Kč
 2. místo -    600,- Kč
 3. místo -    400,- Kč

Akce je organizována SRPDŠ ve spolupráci se školou.