Informace o studiu

Informace o studiu

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2020 - 21

 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. (Jsou to ty s růžovým podtiskem). Najdete tam i návod k vyplnění formuláře a další informace.
 • U naši školy uveďte:
  • Název a adresa: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
  • Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
   • 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
   • 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
  • Termín školní přijímací zkoušky: ponechte prázdný (uchazeči u nás konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
  • Nezapomeňte podpis uchazeče (dítěte).
  • Nezapomeňte prosím na datum narození zákonného zástupce uchazeče a podpis zákonného zástupce uchazeče.
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu NEVYŽADUJEME!
 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy

Opět nejlepší v EXCELENCI (Excelence SŠ 2018)

Rozvojový program MŠMT - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018

Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2018-19 obdrželi 181 356 Kč.

Tato částka znamená obhájení 1. místa v Královéhradeckém kraji. Z 8 ročníků jsme již 5x dokázali zvítězit.

Královéhradecký kraj

Škola Částka
Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54701 181 356 Kč
Biskup. gymn. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické náb. 356 H. Králové PSČ: 50003 151 216 Kč
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51601 151 130 Kč
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova 324 Hradec Králové PSČ: 50003 146 812 Kč
První soukr. jazyk. gymnázium H. Králové Brandlova 875 H. Králové PSČ: 50003 128 676 Kč
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50601 116 586 Kč
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 103 632 Kč
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 86 360 Kč
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové PSČ: 50002 69 088 Kč
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 51 816 Kč
Gymnázium náměstí Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 51 816 Kč
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 43 180 Kč
Střední odborná škola veterinární Pražská třída 68 Hradec Králové PSČ: 50004 38 862 Kč
Zemědělská akademie Hořice - SOŠ a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 34 544 Kč
Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55101 30 226 Kč
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 25 908 Kč
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 25 908 Kč
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 17 272 Kč
SPŠ elektrotechniky a inform.technologií Čs. odboje 670 Dobruška PSČ: 51801 17 272 Kč
SPŠ stavební Pospíšilova 787 Hradec Králové PSČ: 50003 17 272 Kč
Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 17 272 Kč
Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 17 272 Kč
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 12 954 Kč
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec n. O. PSČ: 51741 12 954 Kč
Městské gymnázium a SOŠ Havlíčkova 812 Úpice PSČ: 54232 12 954 Kč
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Procházkova 303 Trutnov PSČ: 54101 8 722 Kč
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 8 635 Kč
Střední prům. škola stavební a Obchodní akademie Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 4 318 Kč
OA, SPgŠ, VOŠ cest. ruchu a JŠ s pr. SJZ třída SNP 170 H. Králové PSČ: 50003 4 318 Kč
Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50601 4 318 Kč
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. Pospíšilova 365 Hradec Králové PSČ: 50003 4 318 Kč

Studenti Jiráskova gymnázia se nebojí matematiky

V minulých letech si tento předmět k maturitě ve státní části vybralo až 77% žáků. O tom, že udělali dobře svědčí to, že jejich výsledky byly nejlepší nebo skoro nejlepší (jak který rok) v kraji i v celé České republice.

 

Porovnání naší školy se školami a gymnázii v kraji a v ČR si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích. Podrobně můžete zkoumat úspěšnost jednotlivých škol nebo školy navzájem porovnávat v povedené grafické aplikaci na stránkách CERMATu.
Grafické vyjádření vypovídá o úspěšnosti žáků mnohem více než průměrná úspěšnost používaná k sestavování žebříčků novináři. Zdůvodnění si můžete přečíst na oficiálních stránkách státní maturity.
Vysvětlivky
Čím širší je křivka, tím více žáků (v procentech) z matematiky v dané škole maturovalo.
Čím výše je křivka, tím lepších výsledků žáci dané školy dosáhli.
Zleva doprava roste úspěšnost žáků.
Je-li křivka jedné školy nad křivkou druhé školy, je první škola úspěšnější.
Jestliže se křivky kříží, jsou některé skupiny žáků na jedné škole lepší a jiné horší než na druhé škole. Např. má-li 1. škola křivku výše v levé části grafu a níže v pravé části grafu než 2. škola, znamená to, že horší žáci z 1. školy dosáhli lepších výsledků než ti horší z 2. školy a lepší žáci z 1. školy dosáhli horších výsledků než lepší žáci z 2. školy.
Podrobná nápověda k interpretaci grafů zde.
Porovnat si můžete jakékoliv dvě školy v kraji či v republice. A to zde. Vřele doporučuji 🙂 Porovnávat takto cizí jazyky nemá moc smysl i když to aplikace také umožňuje. V těchto předmětech jsou výsledky neporovnávatelné, protože obsahují také ústní a písemné zkoušky, které nelze v žádném případě na různých školách ohodnotit srovnatelně, na rozdíl od didaktického testu z matematiky.

Ve školním roce 2014-15 do Jiráskova gymnázia nastoupili žáci s nejlepšími obecnými studijními předpoklady v kraji

Z rozhodnutí Královéhradeckého kraje se ve školním roce 2013-14 konaly v našem kraji jednotné přijímací zkoušky pro všechna Královéhradeckým krajem zřizovaná gymnázia.
Uchazeči o 4-letá gymnázia absolvovali jednotně testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, uchazeči o víceletá (6 a 8-letá) gymnázia skládali jednotně přijímací zkoušky jen z obecných studijních předpokladů. K těmto testům si mohli ředitelé gymnázií přidat ještě další testy.
Na Jiráskově gymnáziu byly přijímací zkoušky do obou typů gymnázia jako obvykle z matematiky, českého jazyka a testu obecných studijních předpokladů.

Pro nás velmi potěšitelným byl poznatek, že na Jiráskovo gymnázium v Náchodě byli přijati uchazeči s nejlepšími průměrnými obecnými studijními předpoklady v kraji (ze všech krajem zřizovaných gymnázií), a to do obou typů gymnázia.

Přečíst celý článek

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Podrobné informace o školách a oborech vzdělání propojené s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Infoabsolvent.cz poskytuje rovněž kvalifikovanou pomoc žákům, kteří mají problémy s učením a jeho součástí je i filmový průvodce volbou povolání.

http://www.infoabsolvent.cz/