Informace o studiu

Informace o studiu

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2019 - 20

  • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
  • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. (Jsou to ty s růžovým podtiskem). Najdete tam i pokyny k vyplnění formuláře a další informace.
  • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy:

Studenti Jiráskova gymnázia se nebojí matematiky

V minulých letech si tento předmět k maturitě ve státní části vybralo až 77% žáků. O tom, že udělali dobře svědčí to, že jejich výsledky byly nejlepší nebo skoro nejlepší (jak který rok) v kraji i v celé České republice.

Porovnání naší školy se školami a gymnázii v kraji a v ČR si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích. Podrobně můžete zkoumat úspěšnost jednotlivých škol nebo školy navzájem porovnávat v povedené grafické aplikaci na stránkách CERMATu.

Grafické vyjádření vypovídá o úspěšnosti žáků mnohem více než průměrná úspěšnost používaná k sestavování žebříčků novináři. Zdůvodnění si můžete přečíst na oficiálních stránkách státní maturity.

Vysvětlivky
Čím širší je křivka, tím více žáků (v procentech) z matematiky v dané škole maturovalo.
Čím výše je křivka, tím lepších výsledků žáci dané školy dosáhli.
Zleva doprava roste úspěšnost žáků.
Je-li křivka jedné školy nad křivkou druhé školy, je první škola úspěšnější.
Jestliže se křivky kříží, jsou některé skupiny žáků na jedné škole lepší a jiné horší než na druhé škole. Např. má-li 1. škola křivku výše v levé části grafu a níže v pravé části grafu než 2. škola, znamená to, že horší žáci z 1. školy dosáhli lepších výsledků než ti horší z 2. školy a lepší žáci z 1. školy dosáhli horších výsledků než lepší žáci z 2. školy.
Podrobná nápověda k interpretaci grafů zde.

Porovnat si můžete jakékoliv dvě školy v kraji či v republice. A to zde. Vřele doporučuji 🙂 Porovnávat takto cizí jazyky nemá moc smysl i když to aplikace také umožňuje. V těchto předmětech jsou výsledky neporovnávatelné, protože obsahují také ústní a písemné zkoušky, které nelze v žádném případě na různých školách ohodnotit srovnatelně, na rozdíl od didaktického testu z matematiky.

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Podrobné informace o školách a oborech vzdělání propojené s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Infoabsolvent.cz poskytuje rovněž kvalifikovanou pomoc žákům, kteří mají problémy s učením a jeho součástí je i filmový průvodce volbou povolání.

http://www.infoabsolvent.cz/

Ve školním roce 2014-15 do Jiráskova gymnázia nastoupili žáci s nejlepšími obecnými studijními předpoklady v kraji

Z rozhodnutí Královéhradeckého kraje se ve školním roce 2013-14 konaly v našem kraji jednotné přijímací zkoušky pro všechna Královéhradeckým krajem zřizovaná gymnázia.
Uchazeči o 4-letá gymnázia absolvovali jednotně testy z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, uchazeči o víceletá (6 a 8-letá) gymnázia skládali jednotně přijímací zkoušky jen z obecných studijních předpokladů. K těmto testům si mohli ředitelé gymnázií přidat ještě další testy.
Na Jiráskově gymnáziu byly přijímací zkoušky do obou typů gymnázia jako obvykle z matematiky, českého jazyka a testu obecných studijních předpokladů.

Pro nás velmi potěšitelným byl poznatek, že na Jiráskovo gymnázium v Náchodě byli přijati uchazeči s nejlepšími průměrnými obecnými studijními předpoklady v kraji (ze všech krajem zřizovaných gymnázií), a to do obou typů gymnázia.

Přečíst celý článek