Studenti Jiráskova gymnázia se nebojí matematiky

V minulých letech si tento předmět k maturitě ve státní části vybralo až 77% žáků. O tom, že udělali dobře svědčí to, že jejich výsledky byly nejlepší nebo skoro nejlepší (jak který rok) v kraji i v celé České republice.

 

Porovnání naší školy se školami a gymnázii v kraji a v ČR si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích. Podrobně můžete zkoumat úspěšnost jednotlivých škol nebo školy navzájem porovnávat v povedené grafické aplikaci na stránkách CERMATu.
Grafické vyjádření vypovídá o úspěšnosti žáků mnohem více než průměrná úspěšnost používaná k sestavování žebříčků novináři. Zdůvodnění si můžete přečíst na oficiálních stránkách státní maturity.
Vysvětlivky
Čím širší je křivka, tím více žáků (v procentech) z matematiky v dané škole maturovalo.
Čím výše je křivka, tím lepších výsledků žáci dané školy dosáhli.
Zleva doprava roste úspěšnost žáků.
Je-li křivka jedné školy nad křivkou druhé školy, je první škola úspěšnější.
Jestliže se křivky kříží, jsou některé skupiny žáků na jedné škole lepší a jiné horší než na druhé škole. Např. má-li 1. škola křivku výše v levé části grafu a níže v pravé části grafu než 2. škola, znamená to, že horší žáci z 1. školy dosáhli lepších výsledků než ti horší z 2. školy a lepší žáci z 1. školy dosáhli horších výsledků než lepší žáci z 2. školy.
Podrobná nápověda k interpretaci grafů zde.
Porovnat si můžete jakékoliv dvě školy v kraji či v republice. A to zde. Vřele doporučuji 🙂 Porovnávat takto cizí jazyky nemá moc smysl i když to aplikace také umožňuje. V těchto předmětech jsou výsledky neporovnávatelné, protože obsahují také ústní a písemné zkoušky, které nelze v žádném případě na různých školách ohodnotit srovnatelně, na rozdíl od didaktického testu z matematiky.
image_printTisk