Informace o škole

Informace o škole

 • Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
 • IZO: 102 266 247
 • Kapacita: 720 žáků
 • Studijní obory:
  • 79-41-K/41 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 4 r.
  • 79-41-K/81 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 8 r.
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 48 623 687
 • Č. účtu: 814 008 773/0300 (u ČSOB Náchod)

Úvodní slovo ředitele

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a čtyřleté. Studium je možné pouze denní formou. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.
Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do 24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy.

Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na vysoké školy přijímáno okolo 90% našich absolventů.
Snahou školy je ale také naučit žáky něčemu praktickému pro život a nabídnout kvalitní využití volného času.


Přečíst celý článek

Školská rada Jiráskova gymnázia

Za zákonné zástupce nezletilých žáků
 • Ing. arch. Michal Ježek
Za zletilé žáky
 • Veronika Shejbalová
Za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Jindra Nývltová
 • Mgr. Štěpán Macura
Za zřizovatele
 • JUDr. Dita Vávrová
 • Tomáš Unger

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Škola v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Každý žák školy, zákonný zástupce žáka, případně další osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke škole, jí svěřují své osobní údaje. Škola, která je tedy správcem osobních údajů, má zákonnou povinnost tyto údaje chránit před ztrátou, příp. zneužitím a nese za to odpovědnost.Přečíst celý článek

WHISTLEBLOWING - Ochrana oznamovatelů

Oznamování škodlivého jednání
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 má nastaven vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále též „Směrnice (EU) 2019/1937“).Přečíst celý článek