Informace o škole

Informace o škole

 • Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
 • IZO: 102 266 247
 • Kapacita: 720 žáků
 • Studijní obory:
  • 79-41-K/41 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 4 r.
  • 79-41-K/81 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00), studium denní, délka studia: 8 r.
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO: 48 623 687
 • Č. účtu: 814 008 773/0300 (u ČSOB Náchod)

Úvodní slovo ředitele

Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a čtyřleté. Studium je možné pouze denní formou. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.
Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do 24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy.

Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na vysoké školy přijímáno okolo 90% našich absolventů.
Snahou školy je ale také naučit žáky něčemu praktickému pro život a nabídnout kvalitní využití volného času.

Přečíst celý článek

Školská rada Jiráskova gymnázia

Za zákonné zástupce nezletilých žáků
 • Ing. arch. Michal Ježek
Za zletilé žáky
 • Jan Škoda
Za pedagogické pracovníky
 • Mgr. Milan Poutník
 • Ing. Dalibor Vích
Za zřizovatele jsou od 20. 2. 2018 členy školské rady
 • JUDr. Dita Vávrová
 • Ing. Jan Čtvrtečka

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou stanoveny takto:
St 18. 7. 2018 - 8:00 - 12:00
Po 30. 7. 2018 - 8:00 - 12:00
Po 13. 8. 2018 - 8:00 - 12:00
V této době Vám bude k dispozici některá z administrativních pracovnic.
V neodkladných případech (nebo pokud je nezbytná přítomnost ředitele školy či jeho zástupce) se lze na řešení individuálně domluvit na telefonu 491 423 243.

Ve dnech St - Pá 29. - 31. 8. 2018 Vám už budeme k dispozici v plné sestavě, a to od 8:00 do 14:00.