Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program "Na cestě..." pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

 
Na cestě životem.
Na cestě za poznáním, moudrostí, za štěstím.

Život je poznávání, poznávání je život. Velkou část poznání získáváme ve škole, ale život není jen škola. Naštěstí. Školní vzdělávání má být přirozenou součástí života.

Na cestě za poznáním jsou naši žáci. Jsme na ní ale i my, pedagogové. Neustále hledáme nové prostředky, metody a možnosti, jak poznání žákům co nejlépe zprostředkovat. Diskutujeme o tom, co je ve vzdělávacím procesu důležité, co lze naopak s lehkým srdcem opustit. Nikdy si nemůžeme být jisti, že to, co jsme v daném okamžiku přijali za své, je to nejlepší. V této otázce nemáme soudce, ač se jím mnozí velmi ochotně stávají.

Školní vzdělávací program "Na cestě…" je významným krokem na cestě za efektivní výukou. Při jeho tvorbě jsme se upřímně zamýšleli nad cíli, prostředky, reálnými možnostmi školy a potřebami žáků. Program předkládáme s plnou odpovědností za jeho obsah a realizaci a s nejlepšími úmysly. Vyhrazujeme si právo na omyl, na změnu. Školní vzdělávací program je živým dokumentem. Postupně upravíme to, co se při realizaci neosvědčí, obohatíme ho o nové nápady. Jsme na cestě.

Přejeme dobrodružnou cestu sobě i žákům a všem našim průvodcům, zvláště rodičům a spřátelené veřejnosti.

Pedagogický sbor

Verze ŠVP Platnost od Platí pro
Na cestě..., verze 4.0 1. 9. 2023 prima
Na cestě..., verze 3.0 1. 9. 2017 sekunda až kvarta

Školní vzdělávací program "I cesta může být cíl" pro čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

A k cíli mnoho cest. A není mezi nimi jen jedna jediná nejsprávnější.
A poznat sebe sama, poznat druhého člověka, poznat své schopnosti i slabosti, poznat, co umím, dokážu a v čem se neobejdu bez cizí pomoci, poznat čím můžu být prospěšný ... to je možná nejvzdálenější cíl naší cesty, cíl na celý život.
Cesta gymnaziálním studiem je cestou k dospělosti, cestou k dospělému životu. Setkání, zkušenosti a dovednosti, které na téhle cestě potkáme, posbíráme, získáme nás poznamenají, ovlivní, nasměrují na celý příští „dospělý“ život. A vydat se na tuhle cestu a nesejít z ní, ale hledat na ní tu svou křižovatku, svůj směr - o to nám běží. „Nám“ - tedy studentům – cestovatelům k dospělosti, i pedagogům – jejich průvodcům.
Školní vzdělávací program „I cesta může být cíl“ je takovou cestou. Nehledali jsme tu jedinou nejlepší, hledali jsme tu, která nabízí každému studentovi možnost najít tu svou cestu. My, pedagogové Jiráskova gymnázia, jsme ji našim studentům zakreslili do krajiny utvářené svými zkušenostmi, schopnostmi, nejlepším vědomím a svědomím, možnostmi školy i potřebami mladého člověka v moderní společnosti A chceme studentům dle nastavených pravidel pomoci s čtením téhle mapy, s hledáním jejich směru, s každým obtížným krokem, který mají před sebou.
Školní vzdělávací program „I cesta může být cíl“ však není cestou statickou, neměnnou, ohraničenou betonovými patníky neomylnosti a ostnatým drátem vševědoucnosti. Je vytyčena dobře, ale jako každý cestář, i my víme, že bude občas některý úsek nutné vyspravit, zpevnit, vést bezpečnějšími kraji. Na téhle cestě jsme s vámi i my, stejně jako rodiče a přátelé školy. I cesta může být naším společným cílem.
Pojďte s námi!
Pedagogický sbor
 
 
Verze ŠVP Platnost od Platí pro
I cesta může být cíl, verze 2.0 1. 9. 2019 1. až 4. ročník, kvinta až oktáva