Nadace Jiráskova gymnázia

Statut Nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě

Článek I.

 1. Nadace Jiráskova gymnázia (dále jen Nadace) je účelové sdružení majetku zřízené s cílem rozvíjet duchovní hodnoty, výchovu, vzdělávání a sport na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.
 2. O Nadaci:
  • Sídlo Nadace je Náchod, Řezníčkova ul. 451.
  • Výše nadačního jmění činí 500 000 Kč.
  • Za Nadaci jednají všichni členové správní rady, podepisuje předseda správní rady a jeden člen správní rady.
  • IČO: 44500548
 3. Nadace zejména:
  • podporuje studentské aktivity,
  • podporuje učitelské aktivity,
  • podporuje hmotné vybavení školy a zlepšování školního prostředí,
  • podporuje činnosti a akce pořádané ve prospěch studentů,
  • podporuje propagaci Jiráskova gymnázia.

To vše k plnění cílů uvedených v odstavci 1.

 Přečíst celý článek