Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Informace k odvolacímu řízení

Vážení uchazeči a jejich zákonní zástupci,

dne 17. 5.  2018 uplynul termín pro odevzdávání zápisových lístků. Někteří uchazeči své zápisové lístky nedoručili a uvolnili tak místo dalším, původně nepřijatým, uchazečům.

K 21. 5. 2018 byli v odvolacím řízení (tzv. na odvolání) přijati následující uchazeči:

osmileté gymnázium uchazeči na 60. - 71. místě podle výsledků po náhradním termínu přijímacího řízení
čtyřleté gymnázium uchazeči na 61. - 73. místě podle výsledků řádného termínu přijímacího řízení

Jedno místo do osmiletého gymnázia je zatím neobsazeno, protože uchazeči, který uspěl v náhradním termínu přijímacího řízení, běží lhůta na odevzdání zápisového lístku. Pokud by ho k nám neodevzdal, bude přijat uchazeč na 72. místě.

Lhůta deseti pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku začne běžet i všem uchazečům přijatým na odvolání. Každý ji ale bude mít jinou, protože začne běžet dnem doručení rozhodnutí o přijetí. Pro některé tak může lhůta končit klidně až 15. června.

Pokud do té doby nedostaneme všechny zápisové lístky nebo pokud si někdo zápisový lístek odnese proto, že byl jinde přijat na odvolání, bude v odvolacím řízení vyhověno dalším uchazečům v pořadí.

Odvolání těch, kterým nemohl ředitel školy vyhovět, budou na konci května postoupena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ten má na jejich vyřízení lhůtu 30 dnů, kterou budeme chtít využít, abychom měli nástroj, jak obsadit případná další uvolněná místa. Definitivní, v minulosti vždy zamítavá, rozhodnutí o odvoláních lze tedy očekávat z krajského úřadu koncem června.

Pavel Škoda, ředitel školy

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-19 - osmileté gymnázium - po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v příloze najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2018-19 po náhradním termínu.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Žákům přijatým v řádném termínu přijímacího řízení už termín pro podání zápisových lístků vypršel. Žáci přijatí v náhradním termínu musí zápisový lístek doručit řediteli naší školy do 4. 6. 2018.

V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2018-19.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

V příloze máte i vzor odvolání.
Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Přijímací řízení ke studiu od školního roku 2018-19

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2018-19.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Gymnázium 1. termín 2. termín
čtyřleté 12. 4. 2018 16. 4. 2018
osmileté 13. 4. 2018 17. 4. 2018

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2018-19

  • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.
  • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možná získat i zde. Najdete tam i vzor vyplněného formuláře a další informace.
  • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Související odkazy: