Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 bylo UKONČENO

Milí uchazeči o přijetí, vážení zákonní zástupci,

přijímací řízení ke studiu od 1. 9. 2021 bylo ukončeno. Druhé kolo vypisovat nebudeme. Pořadí posledního přijatého žáka (podle výsledků po náhradním termínu) najdete v níže uvedené tabulce.

Gymnázium Obor Počet přijatých žáků Poslední přijatý
8leté gymnázium 79-41-K/81 60 99
4leté gymnázium 79-41-K/41 58 102

Poznámky:

 • Odvolání, kterým jsem nemohl (v tzv. autoremeduře) z kapacitních důvodů vyhovět, jsem postoupil v souladu se zákonem k vyřízení Krajskému úřadu v Hradci Králové. Vzhledem k naplněnosti osmiletého oboru nepředpokládám, že by jim úřad vyhověl. Ve čtyřletém oboru žádná odvolání, kterým bych nemohl vyhovět, nezbyla.
 • Podrobné informace ke studiu (rozdělení do tříd, přidělení jazyků a volitelných předmětů, seznam požadovaných učebnic a učebních pomůcek, organizační pokyny...) zašleme přijatým uchazečům v průběhu prázdnin e-mailem. Těšíme se na vás.

Pavel Škoda, ředitel školy

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2021-22 po NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2021-22 po NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Těm, kteří nebyli v náhradním termínu přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Zápisové lístky, NÁVRATKY a odvolání nám prosím doručujte pokud možno bezkontaktně (do schránky ve dvoře školy, poštou, prostřednictvím datové schránky drsbaap). Doručení Vám potvrdíme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce ke studiu. Datovou schránku lze použít pouze tehdy, pokud patří zákonnému zástupci uchazeče jako fyzické osobě (ne někomu jinému, ne firmě).

Osobní doručení je také možné. Vstup do budovy a pohyb v ní je možný pouze v respirátoru třídy nejméně FFP2.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2021-22

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2021-22.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Zápisové lístky, NÁVRATKY a odvolání nám prosím doručujte pokud možno bezkontaktně (do schránky ve dvoře školy, poštou, prostřednictvím datové schránky drsbaap). Doručení Vám potvrdíme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce ke studiu. Datovou schránku lze použít pouze tehdy, pokud patří zákonnému zástupci uchazeče jako fyzické osobě (ne někomu jinému, ne firmě).

Osobní doručení je také možné. Vstup do budovy a pohyb v ní je možný pouze v respirátoru třídy nejméně FFP2.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pozvánky k přijímacím zkouškám ODESLÁNY + POKYNY k zajištění bezpečnosti (testování, respirátory...)

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči o studium,

16. dubna 2021 jsme Vám doporučeně poštou odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám.

V obálce máte tyto dokumenty:

 • Pozvánku k přijímacím zkouškám (podepsanou ředitelem školy).
 • Kritéria přijímacího řízení.
 • Výzvu k nahlédnutí do spisu.
 • Návratku (pro přijaté uchazeče).
 • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
 • Plánek školy s umístěním učeben.
 • Pokyny pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole.
 • Výzvu k doložení oprávněnosti pobytu na území ČR (jen uchazeči o 4leté gymnázium - cizinci).

Pokud by Vám v obálce něco chybělo nebo jste něčemu nerozuměli, nebo Vám obálka dokonce vůbec nedošla, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.

Nezapomeňte si URČITĚ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PŘINÉST potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní, a ochranu úst a nosu dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. BEZ TOHO NEBUDETE MOCI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ABSOLVOVAT! Podrobnosti najdete v přiloženém Pokynu pro uchazeče k zajištění bezpečnosti při zkouškách.

Podívejte se, kterým vchodem a v kolik hodin máte přijít. Dodržte to prosím. Předem se také podle plánku naučte, do které učebny máte jít a kde ji najdete.

Pomůžete tím ochránit zdraví své, dalších uchazečů i zaměstnanců školy.

Děkuji za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví  a úspěch u zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy

Počty přihlášek

Ke studiu od školního roku 2021-22 jsme v zákonném termínu obdrželi následující počty přihlášek:

Gymnázium Počet přihlášek
osmileté (79-41-K/81) 162
čtyřleté (79-41-K/41) 109

Pavel Škoda, ředitel školy

Změny v přijímacím řízení (k 15. 3. 2021)

Vážení uchazeči o studium v Jiráskově gymnázia, vážení rodiče, zákonní zástupci,

k 15. 3. 2021 vydalo MŠMT několik opatření obecné povahy, která mění řadu věcí v přijímacím řízení. Všechny podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

Nejdůležitější změny jsou tyto:

Termíny přijímacích zkoušek

Gymnázium 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
čtyřleté 3. 5. 2021 4. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
osmileté 5. 5. 2011 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021

V těchto termínech se ve škole uskuteční jednotné přijímací zkoušky organizované CERMATem, a to z českého jazyka a z matematiky.

Pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými informacemi Vám zašleme nejpozději 14 dní před konáním zkoušek. Tedy 19. resp. 21. dubna 2021.

Pro uchazeče o 4leté gymnázium platí, že pokud se jednotná přijímací zkouška v druhé škole, do které jste si podali přihlášku, nekoná, nebo jste si podali pouze jedinou přihlášku k nám, konáte jednotnou přijímací zkoušku také v obou termínech, a to u nás. Dostanete od nás tedy pozvánku na oba termíny.

Pro uchazeče o 8leté gymnázium platí, že pokud jste si podali pouze jednu přihlášku, konáte jednotné přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Prodloužení časových limitů pro testy jednotné přijímací zkoušky:

 • u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut),
 • u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria zveřejněná ředitelem školy níže dne 31. 1. 2021 zůstávají v platnosti.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2021-22

 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Související odkazy