Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

Počty přihlášek ke studiu

Ke studiu od školního roku 2023-24 jsme obdrželi následující počty přihlášek:

Gymnázium Počet přihlášek
osmileté (79-41-K/81) 188
čtyřleté (79-41-K/41) 102

Pavel Škoda, ředitel školy

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2023-24

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2023-24.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy do 1. března 2023. Podrobnosti  k podání přihlášky najdete zde. Potvrzení přihlášky lékařem není naší školou vyžadováno.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

 
Gymnázium Studijní obor 1. termín 2. termín
čtyřleté 79-41-K/41 Gymnázium 13. 4. 2023 14. 4. 2023
osmileté 79-41-K/81 Gymnázium 17. 4. 2023 18. 4. 2023

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Informace pro podání přihlášky ke studiu od školního roku 2023-24

Přijímací řízení

 • Žáci budou přijímáni na základě kritérií, která zveřejnil ředitel školy 31. 1. 2023. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška organizovaná CERMATem.
 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.

Podání přihlášky ke studiu

 • Přihlášku ke studiu je nutné do školy doručit do 1. března 2023.
 • Další informace k podání a vyplnění přihlášky najdete zde.

Upřesnění pro naši školu

Možnosti doručení přihlášky

 • osobním odevzdáním v kanceláři (sekretariátu) školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 (u vchodu zvoňte na kancelář),
 • osobním odevzdáním do poštovní schránky ve dvoře školy (bude výrazně označena, vchod do dvora je z ulice Českých bratří),
 • poštou na adresu Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451,
 • elektronicky do datové schránky drsbaap (přihlášku lze dle zákona podat pouze z osobní datové schránky zákonného zástupce uchazeče - nesmí to být cizí nebo firemní či podnikatelská schránka).

Při osobním odevzdání přihlášky Vám bude její doručení potvrzeno na kopii přihlášky, v ostatních případech budete o doručení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.

Jak vyplnit přihlášku

 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možné získat i zde. (Přihláška musí být vytištěna oboustranně na 1 listu papíru. Nemusí být barevně.). Najdete tam i návod k vyplnění formuláře a další informace.
 • U naši školy uveďte:
  • Název a adresa: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
  • Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
   • 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
   • 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
  • Termín školní přijímací zkoušky: ponechte prázdný (uchazeči u nás konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
  • Nezapomeňte podpis uchazeče (dítěte).
  • Nezapomeňte prosím na datum narození zákonného zástupce uchazeče a podpis zákonného zástupce uchazeče.
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu NEVYŽADUJEME!

V případě, že budete s něčím potřebovat poradit, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz nebo zavolejte řediteli školy na číslo 603 575 286.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2023-24

 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Související odkazy