Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení

DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2023-24

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2023-24.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Zápisový lístek obdržíte na své základní škole. Pokud se k nám hlásíte odjinud (např. ze střední školy), vydá Vám zápisový lístek Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Vyhlášení přijímacího řízení ke studiu od školního roku 2023-24

Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve čtyřletém gymnáziu (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a v osmiletém gymnáziu (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2023-24.

Přihlášku ke studiu je třeba doručit do školy do 1. března 2023. Podrobnosti  k podání přihlášky najdete zde. Potvrzení přihlášky lékařem není naší školou vyžadováno.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jejímž obsahem jsou písemné testy z českého jazyka a literatury (Čj) a matematiky (M).

Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

 
Gymnázium Studijní obor 1. termín 2. termín
čtyřleté 79-41-K/41 Gymnázium 13. 4. 2023 14. 4. 2023
osmileté 79-41-K/81 Gymnázium 17. 4. 2023 18. 4. 2023

Do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) bude v 1. kole přijímacího řízení přijato 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Do studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) bude v 1. kole přijímacího řízení přijato rovněž 60 uchazečů, pokud splní podmínky přijímacího řízení.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete v připojených souborech.

Informace pro podání přihlášky ke studiu od školního roku 2023-24

Přijímací řízení

 • Žáci budou přijímáni na základě kritérií, která zveřejnil ředitel školy 31. 1. 2023. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška organizovaná CERMATem.
 • Informace o jednotné přijímací zkoušce najdete zde.

Podání přihlášky ke studiu

 • Přihlášku ke studiu je nutné do školy doručit do 1. března 2023.
 • Další informace k podání a vyplnění přihlášky najdete zde.

Upřesnění pro naši školu

Možnosti doručení přihlášky

 • osobním odevzdáním v kanceláři (sekretariátu) školy v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 (u vchodu zvoňte na kancelář),
 • osobním odevzdáním do poštovní schránky ve dvoře školy (bude výrazně označena, vchod do dvora je z ulice Českých bratří),
 • poštou na adresu Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451,
 • elektronicky do datové schránky drsbaap (přihlášku lze dle zákona podat pouze z osobní datové schránky zákonného zástupce uchazeče - nesmí to být cizí nebo firemní či podnikatelská schránka).

Při osobním odevzdání přihlášky Vám bude její doručení potvrzeno na kopii přihlášky, v ostatních případech budete o doručení informováni e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.

Jak vyplnit přihlášku

 • Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je ho možné získat i zde. (Přihláška musí být vytištěna oboustranně na 1 listu papíru. Nemusí být barevně.). Najdete tam i návod k vyplnění formuláře a další informace.
 • U naši školy uveďte:
  • Název a adresa: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451.
  • Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí:
   • 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium),
   • 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium).
  • Termín školní přijímací zkoušky: ponechte prázdný (uchazeči u nás konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
  • Nezapomeňte podpis uchazeče (dítěte).
  • Nezapomeňte prosím na datum narození zákonného zástupce uchazeče a podpis zákonného zástupce uchazeče.
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu NEVYŽADUJEME!

V případě, že budete s něčím potřebovat poradit, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz nebo zavolejte řediteli školy na číslo 603 575 286.

Pavel Škoda, ředitel školy

Informace pro zájemce o studium od šk. roku 2023-24

 • Informace o zaměření studia a uplatnění absolventů, zájmu o studium a podmínkách přijetí, organizaci studia a spolupráci školy s rodiči, učebních plánech, volitelných předmětech, exkurzích a výměnných pobytech najdete v přiloženém dokumentu.

Pavel Škoda, ředitel školy

Související odkazy