Projekty

Projekty

 

Podpora z EU v rámci Národního plánu obnovy

Z národního plánu obnovy (NPO) jsme v roce 2022 čerpali finanční prostředky na prevenci digitální propasti a v roce 2023 na nákup pokročilých digitálních učebních pomůcek.
 
Finanční prostředky z NPO jsou určeny na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní roky 2022 a 2023.
 

Šablony pro SŠ a VOŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016817 Zkrácený název projektu: Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020 Datum ukončení projektu: 31.1. 2022 Doba realizace projektu: 24 měsíců Další podrobnosti o realizaci najdete viz příloha

T Generace - technici pro budoucnost

Od roku 2016 nás podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost. Projekt je zaměřen na podporu technického vzdělávání, u nás jsou podpořeny technicky zaměřené kroužky (robotický, elektrotechnický, 3D tisku, Arduina, chemie).  

Autodesk Academia

Jiráskovo gymnázium v roce 2017 splnilo podmínky pro členství v programu Autodesk Academia – máme dva certifikované učitele na produkt Autodesk Inventor 2017 a potřebné vybavení. Naši studenti tak mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky zpracují projekt splňující daná kritéria. Certifikát jim může pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání nebo při studiu na vysoké škole.