Projekty

Projekty

 

Šablony pro SŠ a VOŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016817 Zkrácený název projektu: Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020 Datum ukončení projektu: 31.1. 2022 Doba realizace projektu: 24 měsíců Další podrobnosti o realizaci najdete viz příloha

T Generace - technici pro budoucnost

Od roku 2016 nás podporuje červenokostelecká firma Saar Gummi Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T Generace – technici pro budoucnost. Projekt je zaměřen na podporu technického vzdělávání, u nás jsou podpořeny technicky zaměřené kroužky (robotický, elektrotechnický, 3D tisku, Arduina, chemie).  

Autodesk Academia

Jiráskovo gymnázium v roce 2017 splnilo podmínky pro členství v programu Autodesk Academia – máme dva certifikované učitele na produkt Autodesk Inventor 2017 a potřebné vybavení. Naši studenti tak mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky zpracují projekt splňující daná kritéria. Certifikát jim může pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání nebo při studiu na vysoké škole.