Šablony OP JAK

Zapojení školy do Operačního programu Jan Amos Komenský, který je spolufinancován Evropskou unií

Výzva: Šablony pro SŠ a VOŠ I

Číslo výzvy: 02_22_003

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003570

Název programu: Šablony OP JAK  Jiráskovo gymnázium Náchod

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2023

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2025

Doba realizace projektu: 36 měsíců

Cíl výzvy:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro

všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic,

vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory

zavádění inovativních metod výuky.

Námi vybrané oblasti podporovaných aktivit:

  1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ
  2. Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů v SŠ

Naplňované specifické cíle navázané na podporované aktivity:

  1. zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
  2. prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Námi vybrané konkrétní aktivity:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ

vedení projektu:

RNDr. Ivana Matěnová – projektový manažer

Ing. Dalibor Vích – finanční manažer

image_printTisk