Mimořádný účelový příspěvek na podporu projektu "Oči pro naše roboty"

Doba realizace: školní rok 2017/18

Výše podpory: 56 000 Kč

Projekty zaměřené na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů (podpora individuální práce s nadanými a jejich systematické vyhledávání)

Ve výuce (volitelný předmět Hrátky s robotikou) a v robotických kroužcích využíváme stavebnice Lego Mindstorms EV3. Z prostředků grantu byla zakoupena další stavebnice Lego Mindstorms EV3 a především pokročilejší senzory (dálkoměry, kamery…), které umožní lepší orientaci robota v prostoru a dávají tak studentům do ruky nástroje, aby se pokusili řešit úlohy reálného světa (například navrhnout různé asistenční systémy pro moderní automobily – rozpoznávání značek, hlídání jízdního pruhu, automatické parkování). Těmito úlohami jsou inspirována zadání, které řeší studenti v kroužku robotiky pro začátečníky.

Pokročilejším studentům zakoupené součástky umožnily se s úspěchem zúčastnit mezinárodní robotické soutěže Robotický den v Praze (červen 2017, 177 robotů postavených 277 účastníky z 9 zemí), v kategorii Puck Collect naši studenti obsadili 2. a 3. místo. Zakoupené senzory dále využíváme pro přípravu na soutěž RoboRave (hašení zapálených svíček, tj. simulace práce požárního robota), kde se bez kvalitních senzorů nelze obejít. Bylo také zakoupeno 6 licencí profesionálního vývojového prostředí RobotC, které nám umožní pracovat s pokročilejšími senzory.
Dále byly prostředky grantu použity na odměnu (DPP) pro vedoucího, který se na výše uvedených aktivitách podílel a také vedl úspěšné práce SOČ (krajské kolo v kategorii Informatika 2. a 4. místo, v celostátním finále místo 3.), tým studentů pod jeho vedením také vyhrál soutěž Czech StudNet Awards v kategorii Mobilní aplikace.

image_printTisk