Předměty a výuka

Předměty a výuka

První accordion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk
 • Vyučující anglického jazyka
  Předseda předmětové komise:

  Zdena Jirková

  Vyučující:

  Mgr. Zuzana Felklová
  Mgr. Kateřina Francová
  Mgr. Lenka Hronková
  PhDr. Jan Kalandra
  Mgr. Helena Lubasová
  Mgr. Štěpán Nosek
  Věra Ševeleva
  Mgr. Petr Šulc
  Mgr. Petra Zapletalová

  image_printTisk
 • Tématické plány Aj
  image_printTisk
Český jazyk
 • Vyučující českého jazyka

  Předseda předmětové komise:
  Mgr. Jindra Nývltová

  Vyučující:
  Mgr. Ivo Forejt
  Mgr. Kateřina Francová
  Mgr. Jana Kolářská
  Mgr. Helena Lubasová
  Mgr. Štěpán Macura
  Mgr. Hana Misarová
  Mgr. Jana Olšanová
  Mgr. Petra Půlpánová
  Mgr. Šárka Škodová
  Mgr. Hana Vrátilová

  image_printTisk
 • Tématické plány Čj

   

  image_printTisk
Dějepis
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie

 

 

 

 

Matematika

 

Německý jazyk

 

 

 

Občanská výchova + Základy společenských věd

 

 

Přírodopis + Biologie

 

 

 

 

Ruský jazyk

 

Španělský jazyk
Tělesná výchova

 

 • Vyučující tělesné výchovy

  Předseda předmětové komise:
  Mgr. David Zapletal

  Vyučující:
  Mgr. Jiří Divišek
  Mgr. Zdeněk Košvanec
  Bc. Michal Moučka
  Mgr. Petra Půlpánová
  Mgr. Iva Rojtová
  Mgr. Zdeněk Rozinek
  Mgr. Libor Slavík
  Mgr. Petr Šulc
  Mgr. Petra Zapletalová
  Josef Zikmund

  image_printTisk
 • Tématické plány Tv
  image_printTisk

 

Výtvarná výchova

 

Základy přírodních věd
Zeměpis