Předměty a výuka

Předměty a výuka

První accordion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk
 • Vyučující anglického jazyka
  Předseda předmětové komise:

  Zdena Jirková

  Vyučující:

  Mgr. Zuzana Felklová
  Mgr. Kateřina Francová
  Mgr. Lenka Hronková
  Mgr. Helena Lubasová
  Mgr. Martina Maršíková
  Mgr. Štěpán Nosek
  Věra Ševeleva
  Michael Šimon
  Mgr. Petr Šulc
  Mgr. Petra Zapletalová

  image_printTisk
 • Tématické plány Aj
  image_printTisk
Český jazyk
 • Vyučující českého jazyka

  Předseda předmětové komise:
  Mgr. Jindra Nývltová

  Vyučující:
  PaedDr. Blanka Dvořáčková
  Mgr. Ivo Forejt
  Mgr. Kateřina Francová
  Mgr. Jana Kolářská
  Mgr. Helena Lubasová
  Mgr. Štěpán Macura
  Mgr. Hana Misarová
  Mgr. Jana Olšanová
  Mgr. Milan Poutník
  Mgr. Petra Půlpánová
  Mgr. Šárka Škodová
  Mgr. Hana Vrátilová

  image_printTisk
 • Tématické plány Čj
  image_printTisk
Dějepis
Francouzský jazyk
Fyzika
Hudební výchova
Chemie

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie

 

 

 

 

Matematika

 

Německý jazyk

 

 

 

Občanská výchova + Základy společenských věd

 

 

Přírodopis + Biologie

 

 

 

 

Ruský jazyk

 

Španělský jazyk
Tělesná výchova

 

 

Výtvarná výchova

 

Základy přírodních věd
Zeměpis