Fyzika

Fyzika

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Vzdělávací proces ve fyzice směřuje hlavně k tomu, aby si žáci aktivně osvojili poznatky ze základních fyzikálních oborů a dovedli je využít při řešení fyzikálních problémů a úloh, rozvíjeli své logické uvažování, učili se hledat souvislosti mezi fakty a rozvíjeli své manuální dovednosti při laboratorních pracích.

Chloubou areálu fyziky je zrekonstruovaná laboratoř, kde probíhají laboratorní cvičení. Je zde připraveno mnoho sad pomůcek a hlavě pro každého počítač se senzory měřícího systému VERNIER. Zpracování naměřených hodnot je samozřejmostí.

Tradiční úspěchy, našich studentů v různých soutěžích ukazují, že nastoupená snaha o zpřístupnění teorie praktickými úlohami, je správná.

Soutěže a mimoškolní činnost studentů v oboru fyzika

Každoročně se naši studenti účastní a mají vždy velmi pěkné výsledky v řadě soutěží a přehlídek. Ačkoli v loňském roce byla řada soutěží silně omezena, nebo zrušena, přesto se naši studenti byli vidět.

Fyzikální olympiáda

– řešilo 8 studentů

Astronomická olympiáda

– řešilo 11 studentů

Fykosí fyziklání on-line

– 4 týmy celkem 20 studentů

Fykosí fyziklání

– dva týmy – 10 studentů

Fykos

– celkem 9 studentů

Stretech

– přehlídka technické tvořivosti středoškoláků

loni zrušeno, předloni jeden tým – tři studenti

Středoškolská odborná činnost

loni dva studenti v celostátním kole v oboru fyzika

Prezentace SOČ Filipa Štěpána

Kroužek elektroniky a praktické fyziky

– do ukončení činnosti z důvodu opatření proti koronaviru navštěvovalo kroužek šest studentů. Na kroužku si studenti sestavovali různé elektronické obvody, poznávali, jak pracují různé přístroje a pracovali na svých seminárních pracích i dalších odborných činnostech.

Prezentace práce SOČ:

Doufáme, že se Vám naše malé představení fyziky na Jiráskově gymnáziu líbilo.

Na setkání v hodinách fyziky se těší

Učitelé fyziky na JGN

image_printTisk