Ruský jazyk

Ruský jazyk

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Studiu ruštiny jako druhého volitelného jazyka se na našem gymnáziu věnují v současnosti ti žáci, kteří se tento jazyk začali učit už na základních školách, mohou tedy u nás své jazykové schopnosti a dovednosti zlepšovat. Ve 4. ročníku pak podle svého zájmu skládají profilovou nebo státní maturitní zkoušku jazykové úrovně B1.

Ruštinu si pro své studium mohou rovněž volit žáci nižšího gymnázia. Většinou potom na vyšším gymnáziu pokračují a absolvují celkem 6 let (výuka od tercií do oktávy). Výhodou učebních hodin je poměrně malý počet žáků ve skupinách. Často jsou skupiny v ročníku spojeny. Výuku v hodinách kromě práce s učebnicemi a pracovními sešity zpestřujeme občasným čtením zajímavých článků z ruských reálií, sledováním a poslechem krátkých videí nebo ukázek z různých filmů.

Oživením i přínosem pro zvládání řeči jsou rovněž prezentace žáků na témata v probíraných lekcích.

Předkládám Vám některé další materiály:

  1. zpráva o výuce za jeden z posledních školních roků
  2. současné maturitní otázky k profilové a státní maturitě
  3. ukázka úspěchu v soutěžích
  4. fotografie povinných učebnic a doplňkových pomůcek

Věřím, že Vás možnost studia ruštiny, nám tak blízkého a zároveň ve světě tak rozšířeného jazyk zaujme.

V letošním školním roce se věnovalo studiu volitelného ruského jazyka celkem 70 studentů v 6 učebních skupinách (třídy 4V/W, 6V/W, 7V/W, 8V/W, 2. B, 4. A). Výuka v hodinách byla vedena především podle učebnic Raduga (nové vydání) v 7V/W, 8V/W a 4. A, Klass v 6V/W a 2.B a Klassnyje Druzja v 4V/W. Kromě práce s učebnicí byly ve výuce často využívány i jiné doplňkové materiály jako Ruština – Otázky a odpovědi, Ruština – maturitní příprava a Ruština – školní kurz gramatiky. Studenti se blíže seznamovali s různými reáliemi – historií a současností různých měst, zajímavými přírodními oblastmi jako Sibiř, Dálný Východ, státními i církevními svátky, tradicemi, geografií, dopravou, ruskou kuchyní i jinými tématy.

V průběhu školního roku se studenti maturitního ročníku (celkem 9) připravovali na složení profilové maturitní zkoušky a všichni z nich tuto zkoušku úspěšně složili a obhájili také svá hodnocení ve studiu v posledním ročníku. Výborné výkony u této zkoušky předvedly Adéla Palatová (8V) a Kateřina Jermanová (8W).

I letos se v únoru několik nejaktivnějších studentů zapojilo do školního kola konverzační soutěže. Příprava zahrnovala 10 konverzačních okruhů. První místo získal student 2.B Adam Pavlík, 2. – 3. místo studentky 4V Natálie Dvořáčková a Anežka Doubková.

Do budoucna však zůstává přání z minulého roku – větší zapojení do soutěží. Kromě konverzační soutěže to může být také účast v recitační a pěvecké soutěži Puškinův památník. Tak by někteří jazykově nadaní studenti mohli zúročit svůj talent a dovednosti a tím dobře reprezentovat naši školu.

Michael Šimon

image_printTisk