Německý jazyk

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu Úspěchy našich studentů

Německý jazyk je na naší škole vyučován jako druhý cizí jazyk. Žáci osmiletého gymnázia si jej volí v tercii, žáci čtyřletého gymnázia v prvním ročníku. Jeho dotace je 3 hodiny týdně ve všech ročnících. Na konci studia by žáci měli dosáhnout úrovně B1. Jazyk se vyučuje ve skupinách 10 až 20 žáků.

Němčinu si mohou zvolit jako maturitní předmět. Pokud si zvolí státní maturitu, píší didaktický test, slohovou práci a skládají ústní zkoušku. Mohou si také zvolit profilovou maturitu, pak odpadá didaktický test, písemná práce a ústní zkouška jsou stejné pro obě varianty.

Jako volitelný předmět si mohou žáci zvolit v posledních dvou ročnících německou konverzaci, dotace je dvě hodiny týdně. Nabízíme také jako volitelný předmět němčinu jako třetí cizí jazyk.

Předmětová komise německého jazyka pořádá také jako jediná na naší škole výměnné pobyty žáků. Máme partnerské gymnázium ve městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku, se kterým máme podepsanou smlouvu o přátelství. Od roku 1992 jezdí každoročně na jaře skupina českých žáků do rodin našich německých přátel. Pobyt trvá deset dní a německá strana pro nás připravuje bohatý program – dva celodenní výlety a několik polodenních. Jejich náplň nebývá stejná, navštěvujeme různá města či zajímavá místa v okolí Georgsmarienhütte, například Brémy, Hameln, Hannover, Papenburg, Münster,… Na podzim nám němečtí žáci návštěvu oplatí a program zajišťujeme my. Většinou jezdíme do Prahy, Krkonoš, Jizerských hor, byli jsme i na exkurzi ve Škodovce v Mladé Boleslavi.

Naprosto ojedinělou možnost, jak se zdokonalit v cizím jazyce, nabízí na naší škole opět pouze němčina. Každoročně odjede několik našich žáků do našeho partnerského gymnázia, bydlí v rodinách a celý jeden školní rok chodí do školy spolu s německými žáky. Rodiny poskytují ubytování zdarma, na další výdaje přispívá Česko-německý fond budoucnosti, takže naše žáky pobyt prakticky nic nestojí. Na konci pobytu skládají certifikát úrovně C1, pak mohou bez problémů studovat na vysoké škole kdekoli v Německu, což již mnoho z nich využilo, někteří dokonce žijí v Německu natrvalo.

Samozřejmě pořádáme (jako všechny cizí jazyky na naší škole) exkurze do míst, kde se vyučovaným jazykem hovoří, naposledy jsme byli v Saském Švýcarsku. Navštívili jsme Drážďany, Míšeň, pevnost Königstein,…

Každoročně se zúčastňujeme divadelní expedice do Drážďan nebo Budyšína, kde zhlédneme divadelní představení v německém jazyce.

Bohužel nám koronavirus v minulém i letošním roce zhatil naše plány a nemohli jsme uskutečnit ani výměnný pobyt, ani exkurzi. Pevně doufáme, že v příštím roce bude situace příznivější.

image_printTisk