Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci našich žáků, milí žáci,

z rozhodnutí ministerstev zdravotnictví a školství přechází naše škola od 4. 1. 2021 opět kompletně na vzdálenou (distanční) výuku.

Organizace výuky (jen pro připomenutí, vše už znáte)

 1. Distanční výuka v naší škole poběží opět téměř v plném rozsahu podle rozvrhu, který naleznete v Bakalářích. Na dálku se nebudou vyučovat pouze tělesná výchova a sportovní hry (tyto hodiny jsou z rozvrhu vyjmuty a rozvrh je upraven).
 2. Distanční výuka se povede již dříve zavedeným způsobem, tedy v  systému Classroom (1 kurz pro každou třídu – s výjimkou seminářů a skupin spojených z více tříd) + Meet.
  • V případě dělených hodin se druhá skupina ve svém kurzu přesouvá na druhý Meet. Odkaz je v sekci Práce v kurzu v příspěvku s tématem Půlená třída.
  • Výuka seminářů a skupin spojených z více tříd běží rovněž dle rozvrhu, ale v „soukromých“ kurzech.
  • Materiály v kurzu třídy jsou pro přehlednost vždy označeny tématem (název předmětu) a název souboru s materiálem vždy začíná zkratkou předmětu a pomlčkou.
  • Vzdálená výuka je pro žáky povinná. Pokud se žák nemůže hodiny nebo hodin zúčastnit, je povinen se omluvit dle školního řádu.
  • Jak je výuka v konkrétní hodině vedena, je v kompetenci vyučujícího. Lze vykládat i zadávat samostatnou práci, různě to kombinovat… Samostatná práce má být v naprosté většině případů zadávána tak, aby na ní žáci mohli pracovat v té konkrétní rozvrhově vymezené hodině a učitel jim je po tu dobu k dispozici na Meetu pro případ dotazů či konzultací.
  • Případné suplování probíhá i při vzdálené výuce a najdete ho v Bakalářích.

S přáním ve zdraví prožitých dnů příštích

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk