Hudební výchova

Hudební výchova

ŠVP 8leté, 4leté studium Vyučující předmětu

Předmět hudební výchova je na škole vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia a na vyšším gymnáziu je zařazen do volitelných předmětů v kvintě (prvním ročníku) a sextě (druhém ročníku). Předmět hudební výchova je také zařazen mezi volitelné semináře a maturitní předměty. Obsahem vzdělávání v tomto předmětu je získání znalostí a dovedností vycházejících z hudební teorie (základní hudební prvky, hudebně výrazové prostředky, hudební záznam, hudební formy apod.). Teoretické poznatky jsou propojovány a ověřovány v praktických cvičeních a činnostech.

V rámci hudební výchovy jsou za tímto účelem realizovány poslechové činnosti, pohybová cvičení, hra na hudební nástroje (orffovský instrumentář, boomwhackers, klasické nástroje apod.) a prostor je také věnován činnostem, ve kterých studenti uplatňují svou tvořivost (vyjádření hudebního obsahu, hudební kompozice, audiovizuální tvorba). V průběhu studia se studenti seznámí i se softwarovým programovým vybavením používaným pro hudební kompozici (notový záznam, práce se zvukovými samply): Noteflight, Musescore a Bandlab. Součástí hudebního vzdělávání jsou také dějiny klasické a populární hudby doplněné praktickými činnostmi.

Pro studenty jsou ve škole pořádány koncerty zaměřené zejména na styl populární hudby, pravidelně jsou navštěvovány i koncerty konané mimo školu.

O cenné kulturní zážitky se postarali například tito vystupující: Válkovo trio, Jan Kryl, Jan Adamus a Adamusovo trio, Pavel Hrabě, Musica per quattro, Dechový orchestr mladých, Komorní orchestr Pardubice, Symfonický orchestr Nové Město nad Metují, Police Symphony Orchestra.

K širšímu hudebnímu rozhledu přispívají také organizované zájezdy na významné české hudební scény (např. Národní divadlo – L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky apod.).

Dvakrát ročně probíhá v prostorách školy také vystoupení nazvané „Zpívání na schodech“ na kterém vystupují studenti ze tříd s výukou HV se svým hudebním programem.

Velkou hudební akcí pořádanou samotnými studenty pro celé gymnázium je tradiční zimní festival studentských kapel – Gymfest.

Své hudební dovednosti mohou studenti na gymnáziu také uplatnit v pěveckém sboru Jiráskova gymnázia – Sboreček (pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa) a ve vokálně instrumentálním souboru Musica Viva (pod vedením Mgr. Věry Vlčkové, Mgr. Milana Poutníka a Mgr. Jana Veverky).

 

Fotografie

Zpívání na schodech

Gymfest

 

 

Studentské práce

Vyjádření obsahu skladby kresbou a malbou (studenti primy)

Hudební kompozice (studenti tercie a sexty)

Videoklip k vybrané skladbě

V. Králová – Carribean Blue

 

T. Cvejn – Rippingtons

 

 

image_printTisk