Sboreček

30 let Pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia

Třicet let působení pěveckého sboru studentů na náchodském gymnáziu je společným dílem 319 studentů všech generací od školního roku 1984/85 až do současnosti, kteří věnovali svoji práci, nadšení a lásku společnému zpívání. Za 30 let své činnosti má tento sbor za sebou 459 veřejných vystoupení uskutečněných doma i v celé řadě zemí dnešní Evropské unie.

Sbor začal pracovat v září roku 1984. Své první vystoupení uskutečnil 15. prosince 1984 u příležitosti slavnostního otevření tělocvičny v nové přístavbě školní budovy. Brzy pak navázal spolupráci s tehdejším Náchodským kulturním střediskem a byl zván k nejrůznějším vystoupením v Náchodě a okolí. Již v roce 1987 spolu s náchodským pěveckým sborem Hron založil tradici vánočních koncertů, které se  konají dodnes.

Ve školním roce 1989/90, vyjímečném a bohatém na vzácné okamžiky, bylo dne 14. května 1990 v obřadní síni náchodské radnice uděleno čestné občanství spisovateli Josefu Škvoreckému. Při této příležitosti účinkoval i sbor studentů gymnázia. Josef Škvorecký na svou návštěvu rodného Náchoda později vzpomínal v časopise Západ, vydávaném v Kanadě, kde se zmínil i o sboru: „…zpíval u toho smíšený sbor místního gymnázia tak krásně, že jsem snad v životě tak krásně sbor teenagerů zpívat neslyšel…“

Pro svůj sbor si studenti už před lety sami vytvořili neformální jméno – Sboreček. Přestože již dlouhodobě vystupuje na jeho koncertech i přes 40 zpěváků, vžité pojmenování už mu zůstalo.

Od roku 1990 se stalo samozřejmostí cestování po Evropě a o vystoupení našich souborů v zahraničí byl náhle velký zájem. A tak díky kontaktům školy a města byl Sboreček pozván do celé řady zemí. V letech 1991 a 1992 to byly tři neopakovatelné zájezdy na americkou základnu v německém Ramsteinu a obdobné tři návštěvy amerických studentů v Náchodě. V roce 1992 absolvoval Sboreček týdenní zájezd do Dánska. V dubnu 1995 a v září 1996 uskutečnil Sboreček své koncerty ve Vídni. V roce 1996 to byl koncert v prostorách českého velvyslanectví, jako součást vernisáže výstavy českých výtvarníků. Posluchači byli tehdy převážně češi žijící ve Vídni, kteří přijali Sboreček obzvlášť srdečně. V roce 1997, po vystoupení při oslavách 100 let náchodského gymnázia, obdržel  Sboreček pozvání k návštěvě partnerské školy v německém Oesede. Tato návštěva se pak uskutečnila v březnu 1998. Zahraniční působení Sborečku v období 1993-2009 je možno ještě doplnit o nejméně 10 vystoupení v Polsku (Kudowa Zdroj, Klodzko, Žabkovice Niemcza, Wroclav).

Samostatnou kapitolou historie Sborečku jsou jeho návštěvy Anglie. Kontakt vytvořený v roce 1993 trvá až do dnešních dnů. Zrodilo se z něj už 9 zájezdů do oblasti Manchester, Liverpool, Warrington, z nichž poslední se uskutečnil v roce 2013. Se Sborečkem navštívilo Velkou Britanii již více než 270 studentů náchodského gymnázia.

Přes množství neopakovatelných zahraničních zájezdů je nejvýznamnější působení Sborečku doma, ve škole, ve svém městě. Sboreček celých 30 let zahajuje plesy gymnázia studentskou hymnou „Gaudeamus igitur“, zpívá při slavnostním předávání maturitních vysvědčení, nechybí při vzácných událostech jako byly oslavy 100 let gymnázia, 100 let Beránku nebo návštěvy Josefa Škvoreckého v Náchodě a náchodském gymnáziu. Účinkoval také v pořadu „Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého“ dne 9. února 2012, kterým město Náchod vzdalo hold svému významnému rodákovi po jeho úmrtí 3. ledna toho roku.  Sbor je tak dlouholetou součástí kulturního života města. Účinkoval na 5-ti ročnících festivalu Camerata Nova Náchod, a v sedmi ročnících festivalu Náchodské Prima sezony. Je pravidelným účikujícím vernisáží „Náchodského výtvarného podzimu“ i vernisáží dalších výtvarníků (Olbram Zoubek, Josef Hermoch, Karel Vaca, Jasan Zoubek).

Více než čtvrt století, po které Sboreček funguje není samozřejmostí. Je to 30 let získávání studentů pro společné zpívání, které si pak naprostá většina z nich zamiluje na celý život. Je to i výběr vhodného repertoáru, který obohatí zpěváky a jejich posluchače.

I když studenti odejdou po maturitě na vysoké školy, jsou se svým Sborečkem dál v kontaktu. Běžně navštěvují zkoušky Sborečku, pokud jim to čas dovolí a zapojí se i do koncertů. Na dobrém jménu svého Sborečku jim velmi záleží – mají ho opravdu rádi.

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr

Malá bilance Sborečku náchodského gymnázia za uplynulých 35 let

Počet studentů, kteří ve Sborečku zpívali během 35-ti let: 376

Počet vystoupení na veřejnosti, která Sboreček uskutečnil: 530

Počet skladeb, které Sboreček nastudoval: 226

Počet celovečerních koncertů: 71

Počet vystoupení v zahraničí 70

Z toho celovečerní koncerty:

Německo: 7
Dánsko: 2
Francie: 1
Anglie: 19
Rakousko: 2
Polsko: 4

 

image_printTisk