Za elektrotechnikou do Brna

Za elektrotechnikou do Brna

Ve středu 30. ledna 2019 se zájemci z řad našich studentů vyššího gymnázia zúčastnili dne otevřených dveří na fakultě elektrotechniky a informatiky VUT Brno.

V prostorách VUT bylo možné navštívit v rámci několika prohlídkových okruhů jednotlivých studijních oborů odborné laboratoře a další prostory. Navštívili jsme např. měřící akustickou místnost, nahrávací studio, v jednotlivých laboratořích byla k vidění prášková 3D barevná tiskárna, výroba plošných spojů za použití laserového paprsku, demonstrace přenosu audiosignálu do přijímače pomocí automobilového reflektoru a mnoho dalšího. V odborných učebnách nám také byli k dispozici pedagogové VUT, kteří nám k předváděným technologiím podali odborný výklad a zodpověděli i naše dotazy.

Věřím, že byl dnešní den velmi zajímavou exkurzí do světa technologií a že se třeba stane našim studentům i inspirací při rozhodování, kam pokračovat po ukončení studia na našem gymnáziu.

Dopravu na den otevřených dveří pro nás bezplatně zajistila firma Atas Náchod, za což jí patří naše velké poděkování.

image_printTisk