Za elektrotechnikou do Brna

Ve středu 30. ledna 2019 se zájemci z řad našich studentů vyššího gymnázia zúčastnili dne otevřených dveří na fakultě elektrotechniky a informatiky VUT Brno.

V prostorách VUT bylo možné navštívit v rámci několika prohlídkových okruhů jednotlivých studijních oborů odborné laboratoře a další prostory. Navštívili jsme např. měřící akustickou místnost, nahrávací studio, v jednotlivých laboratořích byla k vidění prášková 3D barevná tiskárna, výroba plošných spojů za použití laserového paprsku, demonstrace přenosu audiosignálu do přijímače pomocí automobilového reflektoru a mnoho dalšího. V odborných učebnách nám také byli k dispozici pedagogové VUT, kteří nám k předváděným technologiím podali odborný výklad a zodpověděli i naše dotazy.

Věřím, že byl dnešní den velmi zajímavou exkurzí do světa technologií a že se třeba stane našim studentům i inspirací při rozhodování, kam pokračovat po ukončení studia na našem gymnáziu.

Dopravu na den otevřených dveří pro nás bezplatně zajistila firma Atas Náchod, za což jí patří naše velké poděkování.