Studenti našeho gymnázia se zapojili do mezinárodního projektu soutěže Cemach nek

Studenti našeho gymnázia se zapojili do mezinárodního projektu soutěže Cemach Studenti kvart a vyšších ročníků osmiletého a čtyřletého gymnázia se zapojili do mezinárodní soutěže projektu Cemach, jehož garantem je ICEJ, křesťanská organizace při velvyslanectví Izrael v Praze. Studenti měli možnost přihlásit se osobně u zástupce a lektora Cemachu pana Hejreta nebo na e – mailové adrese. Jejich koordinátorem bude vyučující dějepisu Blanka Dvořáčková a ZSV Jana Olšanová. Odborného poradce si mohou studenti zvolit přímo v Cemachu prostřednictvím internetu. Zapojit se mohou do soutěže v oblasti literatury, výtvarného umění, hudby, PC atd. Motivací do této soutěže byla přednáška a následná beseda s pracovníkem Cemachu o současném Izraeli dne 20. října. Pan Radek Hejret svým charismatickým vystupováním a úžasnými vědomostmi získal nejen sympatie studentů, ale i zájem o možnost zapojit se do projektu a získat jednu z hodnotných prvních dvaceti cen, mezi kterými je i dvoutýdenní hrazený pobyt v Jeruzalémě a u Mrtvého moře. Přeji našim přihlášeným studentům nejen hodně tvůrčích úspěchů, ale i dobrý pocit z práce, kterou dělám navíc mimo studijní povinnosti a která mě zajímá.

image_printTisk