Jiráskovo gymnázium » Nástěnka školy


Nástěnka školy VČERA

Seznam kandidátů na členství ve školské radě

16.11.2017

Zletilí žáci (řazeno podle abecedy)

 • Jirman Tomáš, 3.B
 • Škoda Jan, 3.A

Zákonní zástupci nezletilých žáků (řazeno podle abecedy)

 • Ing. Arch. Ježek Michal (kvinta B, architekt, Atelier TSUNAMI s.r.o.)
 • Mgr. Melichar Dominik (prima A a 1.A, ředitel, Domov sv. Josefa, Žíreč u Dvora Králové n. L.)

Z každé skupiny kandidátů je možné zaškrtnout nejvýše jednoho kandidáta. Do rady budou jmenováni (za předpokladu předepsané volební účasti, tj. jedné pětiny všech oprávněných osob) jeden žák a jeden zákonný zástupce nezletilých žáků s nejvyšším počtem hlasů.

Lze zaškrtnout také kandidáta pouze z jedné skupiny.

Neplatné budou hlasovací lístky s pozměněnými jmény nebo takové, kde bude ve skupině zaškrtnuto více kandidátů než jeden.

Oprávněni volit jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zákonný zástupce může volit za každého nezletilého žáka, kterého ve škole má.
Volební lístek dostanete v den voleb (23 .11. 2017) ve volební místnosti (třídě, do které Vaše nezletilé dítě chodí, resp. v aule - zletilí žáci).

Vytisknout tento článek …


Den otevřených dveří Jiráskova gymnázia v Náchodě

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
 • 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
 • 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobný program bude upřesněn.

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Vytisknout tento článek …


Časový plán na školní rok 2017-18

V příloze najdete časový plán školního roku 2017-18.
Pavel Škoda
 
Změna č. 1 ze dne 12. 11. 2017
 • Odstraněn termín předávání maturitních protokolů. Budou předány elektronicky.
 • Dne 11. 4. 2018 bude kromě písemné práce z českého jazyka a literatury možná také písemná práce z cizího jazyka (informace pochází ze školení od CERMATu). Toto bude upřesněno až MŠMT vydá jednotné zkušební schéma k jarnímu termínu MZ 2018. To má být nejpozději 15. 1. 2018.

Vytisknout tento článek …

Související odkazy:


Volby do školské rady Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v základních, středních a vyšších odborných školách a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Královéhradeckým krajem (zřizovatelem školy), vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 na funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
 
Přípravný výbor svolává všechny oprávněné osoby (pedagogy školy, zletilé žáky školy a zákonné zástupce nezletilých žáků školy) k volbám, které se uskuteční dne 23. 11. 2017 v budově Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.
 • Zletilí žáci budou volit od 13:30 do 14:30 v aule školy.
 • Zákonní zástupci nezletilých žáků odevzdají svůj hlas v průběhu třídních schůzek. Schůzky začínají v 16:00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci budou volit ve 14:30 ve sborovně školy.
Přípravný výbor zároveň vyzývá, všechny oprávněné osoby k předkládání návrhů na členy školské rady. Návrhy přijímá zástupkyně ředitele školy, členka přípravného výboru za pedagogické pracovníky, paní PaedDr. Martina Javůrková (telefon: 491 487 666, e-mail: javurkova(zavináč)gymnachod.cz), a to do 13. 11. 2017 do 13:30 hodin.


Pavel Škoda, ředitel školy

Podrobnosti najdete v přílohách.

Vytisknout tento článek …


Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy ... na školní rok

29.08.2017

Dokument MŠMT má poskytnout ředitelům škol, pedagogům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku.

Soubor není právně závazný. Jedná se o pomůcku, která má školám usnadnit jejich práci.


Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady Jiráskova gymnázia v Náchodě proběhly dne 13. listopadu 2014. Přečíst celý článek…

Schválené exkurze pro školní rok 2016-17

10.11.2016

Kam se v průběhu školního roku podíváte ...

Související odkazy:


Přehled akcí plánovaných na rok 2016 - 17

10.11.2016

V přiložené tabulce najdete přehled akcí (včetně jejich předběžné kalkulace), které bychom pro Vás v souladu  s našim školním vzdělávacím programem chtěli uskutečnit.

Vysvětlivka: Tematický pobyt přibližně odpovídá dřívějšímu školnímu výletu.

Související odkazy:


Nabídka sponzorské spolupráce

23.04.2012

Žádáme tímto Vás a Vaše firmy o sponzorskou spolupráci na projektech pořádaných Jiráskovým gymnáziem a jeho SRPDŠ. I menší příspěvek v řádu tisícikorun nebo sponzorsky poskytnutá služba mohou pomoci ve zkvalitnění započaté a slibně se rozvíjející tradice. Přečíst celý článek…Copyright 2007 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign. Tento web používá redakční systém Clips.

Prohlášení o přístupnosti | Napište nám | Poslední aktualizace webu: 16.11.2017