Jiráskovo gymnázium Náchod

Seznam kandidátů na členství ve školské radě

16.11.2017

Zletilí žáci (řazeno podle abecedy)

  • Jirman Tomáš, 3.B
  • Škoda Jan, 3.A

Zákonní zástupci nezletilých žáků (řazeno podle abecedy)

  • Ing. Arch. Ježek Michal (kvinta B, architekt, Atelier TSUNAMI s.r.o.)
  • Mgr. Melichar Dominik (prima A a 1.A, ředitel, Domov sv. Josefa, Žíreč u Dvora Králové n. L.)

Z každé skupiny kandidátů je možné zaškrtnout nejvýše jednoho kandidáta. Do rady budou jmenováni (za předpokladu předepsané volební účasti, tj. jedné pětiny všech oprávněných osob) jeden žák a jeden zákonný zástupce nezletilých žáků s nejvyšším počtem hlasů.

Lze zaškrtnout také kandidáta pouze z jedné skupiny.

Neplatné budou hlasovací lístky s pozměněnými jmény nebo takové, kde bude ve skupině zaškrtnuto více kandidátů než jeden.

Oprávněni volit jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zákonný zástupce může volit za každého nezletilého žáka, kterého ve škole má.
Volební lístek dostanete v den voleb (23 .11. 2017) ve volební místnosti (třídě, do které Vaše nezletilé dítě chodí, resp. v aule - zletilí žáci).


(c) Jiráskovo gymnázium Náchod