Pedagogové od roku 1897 do roku 1997

Jméno Aprobace Léta působení
A
Anděl Jan D Z 1932 – 1936
Andrš Jan náb. čsl. 1920 – 1921
Appelt Vilém P Ch M 1901 – 1904
Aršakuni Anžik Fr Aj 1993 – dosud
B
Balaš Zdeněk Vv M G 1937 – 1942
Bandiševská Raisa N 1995 – 1996
Bauer Josef LŘČ 1923 – 1924
Bauer Vladimír Fr N 1900 – 1903
Bazal Karel M F 1922 – 1923
Bäumel Adolf náb. izrael 1902 – 1904
Bělohlávek Jaroslav odb. učit. 1898 – 1900
Beneš Alois Č N 1906 – 1907
Beneš Karel Kg Vv 1911 – 1936
Benešová (Hrstková) Drahomíra Aj Z 1981 – 1995
Beran Antonín Č Fr 1938 – 1939
Beran Vladimír Fr N 1935 – 1940 a 1945 – 1961
Bergerová Helena M Ch 1995 – dosud
Baringer Richard Č N 1905 – 1908
Brát Richard M F 1994 – dosud
Brody Jindřich náb. izrael. 1898 – 1905
Brožová Jarmila Č Fr Ph 1937 – 1959
Brunner Vlastimil odb. učitel 1945 – 1946
Bryscejn Jaroslav L N 1941 – 1943
Bříza Josef L Ř Č 1927 – 1929
Burda Dominik L Ř Č 1918 – 1921
C
Casková Zdeňka dom. nauky 1921 – 1922
Cermanová (Kališová) Věra Aj Rj 1985 – dosud
Č
Červený Karel náb. čsl. 1923 – 1924
Červinka Karel Čj Rj 1956 – 1975
D
Dlabola František D Z 1931 – 1932
Dlattla Bohumil náb. čsl. 1946 – 1947
Dohnálek Antonín Z D 1906 – 1907
Dostál Jan M F 1936 – 1949
Dostál Radomil Bi Ch 1964 – dosud
Dousek Břetislav M Z 1928 – 1929
Ducháč Václav Bi Ch 1980 – 1996
Ducháčová (Urbanová) Eliška N D 1980 – 1994
Dundálková Věra Aj Rj 1992 – 1995
Dus Jan náb. čbr. ev. 1935 – 1938
Dušek František M G 1914 – 1915
Dvořáček Adolf R 1945 – 1946
Dvořáček Bohumil Z On D 1947 – 1951
E
Elgner Alois Fr N 1944 – 1950
Ertl Václav Č Fr 1900 – 1904
F
Felixová Jitka Z Tv 1978 – 1981
Fetters Aleš Č 1959 – 1961, 1964 – 1970,
1990 – 1991,1995 – dosud
Filip Jan náb. řím. kat. 1947 – 1950
Filipi Josef Č N 1940 – 1942
Fischer Adolf náb. izrael. 1902 – 1904
Fišerová Jitka D N 1994 – dosud
Flieglová Nina IV. odb. 1938
Florián Josef Př Z Č 1898 – 1900
Forejt Ivo Č N 1991 – dosud
Franke Jaroslav Z D N 1897 – 1931
Freyn Václav Ch M F 1903 – 1905
Frinta František A Fr 1976 – 1987
G
Gillmet Jan Fr N 1897 – 1898
Goitein Heřman náb. izrael. 1908 – 1909
Grau Ladislav Tv Z 1949 – 1983
Gregora František Hv 1897 – 1926
H
Hádek Josef H F Ts 1908 – 1909 a 1912 – 1915
Hausdorfová Hana Rj 1992 – 1993
Hejzlar Jaroslav Tv A 1985 – 1986
Hirsch Ludvík náb. izrael. 1905 – 1906 a 1914 – 1919
Hladíková Věra Č L 1933 – 1934
Hlaváček Miloslav M F 1925 – 1960
Hlaváčová (Zástěrová) Jarmila ZVOP 1986 – 1991
Hložek Jan Ch T 1942 – 1945
Hnátek Jaroslav L Ř Č 1914 – 1926
Hnátek Norbert M G 1901 – 1903
Hodek Ladislav L N 1926 – 1928
Hodura Quido Č Fr 1903 – 1908
Hokr Josef Z T 1938 – 1939
Holec Josef M F 1966 – 1991
Horák Zdeněk A Č Rj 1966 – 1981
Horáková Eliška odb. uč. 1945 – 1949
Hornych František M G 1911 – 1913
Houdek Josef M F 1899 – 1904
Housová Helena Bi Tv 1977 – 1994
Hradil František Ph Fr N 1946 – 1948
Hrnčířová Miroslava Fr N 1938 – 1939
Hromádka Josef náb. čbr. ev. 1918 – 1920
Hroník Václav Č N 1908
Hrubecký Josef Bi Z 1939 – 1974
Hýkš Jan Ch M F 1897 – 1898
Hylena Bohumil Č Fr 1929 – 1930
Ch
Chlup Otakar Fr N 1903 – 1908
I
Illingerová (Městková) Ludmila M G 1933 – 1934
J
Jahn Viktor Fr N 1907 – 1940
Jandourková Anežka odb. uč. 1950
Janušová Hana Č Vv 1991 – dosud
Jareš Milan D On 1958 – 1992
Jaroušová Jiřina M Bi 1986 – dosud
Javůrek Miloslav M F 1959 – dosud
Jetmar Bohuslav M G 1945 – 1952
Jindra Miroslav D On 1992 – dosud
Jindrová Božena L Fr 1944 – 1945
Jirásek Ctibor M G 1945
Jirková Zdena Aj Vv 1996 – dosud
Jochová Renata Č Rj 1975 – 1994
Jošt Oldřich T N 1945 – 1947
Joujová (Šeborová) Božena Č N 1921 – 1923
Julák Otakar M F 1941 – 1945
K
Kabelák Rudolf Ts 1918 – 1919
Kadečková Jarmila M Z 1974 – 1992
Kalenda Theodor náb. ev. augšp. 1911 – 1917
Kalina Dobroslav M G 1908 – 1909 a 1914 – 1921
Karabeleš Ondřej P Ph 1941 – 1945
Karastojanovová Martina M F Pgm VT 1986 – dosud
Kastlová Jana D Z 1935
Kaválek Vilém M F 1946 – 1950
Kaválková (Nováková) Jarmila Č Fr 1926 – 1927
Kejzlar Vilém odb. uč. 1945 – 1948
Kešner Čestmír M G 1938 – 1948
Kešnerová (Dvořáková) Běla Č N 1940 -1949
Klempár Eugen Aj Šp 1992 – 1993
Klimešová (Hoffmanová) Dana A Tv 1974 – 1976
Klimešová Jana Bi 1957 – 1959
Knittel Jan M F 1946 – 1947
Knittl Jaroslav Č Ph 1990 – 1991
Kočnar Jaroslav Tv 1954 – 1955
Kochová (Grisvaldová) Antonie Č N 1936 – 1937
Kolářská Jana Č On 1994 – dosud
Kosinka Josef náb. čsl. 1946 – 1950
Košvanec Zdeněk Z Tv 1984 – dosud
Kožíšková Jarmila Č Fr 1940 – 1941
Krahulec František odb. uč. 1945 – 1950
Krátká Ivana Ch Bi 1979 – 1980
Kratochvíl František Vv M G 1934 – 1937
Kratochvílová (Hudcová) Věra Č Fr 1934 – 1937
Krause Stanislav Z Tv 1941 – 1945
Król František Č Fr 1928 – 1929
Kroupová Jana Fr N 1945 – 1946
Krouský Jaroslav Ts 1919 – 1948
Krutil Prokop ZVOP 1981 – 1985
Kříž Benedikt náb. řím. kat. 1919 – 1925
Křížková Irena Bi Ch 1967 – 1969
Kučera Vladimír M F 1929 – 1930
Kučerová Jitka Tv Z 1980 – 1981
Kulířová Žofie učit. dom. nauk. 1922 – 1928
Kynčlová (Pařízková) Jana Č N 1932 – 1933
L
Landsman Jan M G Ts 1911
Langerová (Sekyrová) Eliška Č N 1939 – 1938
Lanta Josef Č Fr 1923 – 1926
Láry K.B. náb. ev. 1897 – 1904
Lehovec Otakar M G 1906 – 1914
Lelek Josef P M F 1902 – 1903
Lepour Josef L Fr 1912 – 1919
Liška Jan M F 1918 – 1921
Liška Jaroslav Ch M F 1920 – 1950
Louvar Josef M F 1937 – 1938
Ludvík Michael Č L Ř 1911 – 1912
Lumenda Václav L Fr 1926 – 1927
M
Mach Adolf M G F Ts 1905 – 1911
Machačová (Rohnová ) Emílie výp. uč. 1945 – 1949
Machát František Z D Ts 1901 – 1906
Majer Bohumil Č L 1924 – 1927
Malý František Tv 1914 – 1920
Malý Vladimír P Z 1929 – 1930
Marásek Antonín M Dg 1953 – 1966
Marek Rudolf M G 1921 – 1936 a 1945 -1949
Máslo Jaroslav D Z 1950 – 1971
Máslo Stanislav Č Rj 1972 – 1990
Matějček Vladimír Č N 1977 – 1978
Matěnová Ivana M Bi 1991 – dosud
Mathesová Ilona N L 1972 – 1994
Matouš Josef Č N 1908 – 1936
Mentberger Ondřej Fr N 1899 – 1906
Měřička Josef obb. uč. 1903 – 1904
Micka Josef Tv 1913 – 1918
Mikula Jaroslav M G 1934 – 1936
Mikyska Stanislav D Z N 1905 – 1906
Mikyška Rudolf P Z 1945 – 1946
Musil Josef náb. řím. kat. 1925
Musil Ladislav M G 1907 – 1910
Mužík Bohumil Č N 1903 – 1904
Myšák Václav R Fr 1952 – 1983
N
Nejman Bedřich Tv On 1982 – dosud
Nekvapilová Jarmila Č 1966 – 1984
Nesládek Miloslav Č Fr 1908 – 1948
Novák Jan náb. řím. kat. 1897 – 1909
Novák Václav Č Fr 1933 – 1950
Nováková Melánie Hv 1945 – 1946
Novotná (Benešová) Iva Tv Bi 1984 – 1986
Nývltová Jindra Č L 1990 – dosud
O
Odvárka Adolf náb. řím. kat. 1916 – 1919
Ontl Jaroslav L Fr 1923 – 1925 a 1945 – 1950
Oleják Jiří M Z 1995 – dosud
Olšanová Jana Č On 1994 – dosud
P
Paděra Karel náb. čsl. 1924 – 1949
Palma Bohumil odb. uč. 1945 – 1947
Palmová Marta P On Z 1945 – 1948 a 1954 – 1955
Palouš Jan Č L Ř 1921
Patzová Anna Fr N Ph 1931 – 1932
Paulů Josef N T 1942 – 1945
Pavel Josef Č N 1942 – 1948
Pavel Josef Č N 1969 – 1975
Peiskar Zdeněk Vv M G 1943 – 1945
Petithan Louis A Fr 1990 – dosud
Petrus Jan M G 1910 – 1911
Pfeifrová Eva M F 1992 – 1994
Pirko Josef L Ř Č 1929 – 1931
Plaček Josef D Z 1932 – 1945
Pleva Jaroslav náb. čbr. ev. 1940 – 1941
Plocek Josef náb. řím. kat. 1933 – 1947
Plodek Roman Ts 1906 – 1913 a 1920 – 1921
Pokorný Emil náb. čbr. ev. 1922 – 1926
Polák Zdeněk M F 1983 – dosud
Poledne František Č N 1912 – 1941
Posejpal František M G 1906 – 1907
Pospíšilová Božena Č A 1944 – 1945
Potměšil Bohumil náb. čbr. ev. 1945 – 1946
Prachařová Věra Ch 1995 – dosud
Prázová Eva R Pg Tv 1983 – 1992
Profeld Bedřich D Z 1907 – 1936
Procháska Ferdinand Č N 1909 – 1911
Procházka Bedřich M G 1897 – 1904
Procházková Jarmila M F 1946 – 1948
Propílek Jiří Č Rj 1937 – 1951 a 1968 – 1974
Přibíková (Holá) Jarmila L F 1925 – 1926
Přikrylová Zdeňka M F 1958 – 1991
Ptáček Augustin odb. uč. Hv 1943 – 1961
Ptáček Jan L Ř Č 1919 – 1941
Ptáčková Jiřina Č Fr 1970 – 1983
Puchwein Josef (Marek Jiří) Č N 1941 – 1942
R
Raudsdorf Karel Č Fr 1930 – 1931
Rautenkranz Jindřich P M F 1938 – 1945
Reiniš Jan L Fr 1919 – 1923
Remeš Jan Z Tv 1940 – 1944
Richter Ferdinand D Z 1929 – 1930
Ringesová Marta učit. dom. nauk. 1931 – 1932
Rojtová Iva Bi Tv 1994 – dosud
Roubal Emanuel T 1900 – 1913
Rousek Jaroslav Č Fr 1939 – 1940
Rubeš František P Z 1944 – 1946
Ruffer Hugo Fr N 1924 – 1926
Rýdel Heřman náb. ev. augšp. 1906 – 1910
S
Sakařová (Hlaváčková) Marie Č Fr 1928 – 1930
Salač Antonín L Ř Č 1912 – 1919
Saska Maxmilián Př M F 1904 – 1913
Sedláček Antonín Ch M F 1907 – 1920
Sedláček Josef náb. čsl. 1922 – 1923
Sehnoutka Josef M F 1903 – 1906
Seidl Adolf uč. ob. školy 1897 – 1900
Seifert Ladislav Č N 1909 – 1910
Schelle Jan Ch M F 1900 – 1907
Schiller Ottomar Z D 1904 – 1907
Schmidt Jiří N Rj 1965 – 1966
Schrötterová Jaroslava ZVOP 1982 – 1986
Schückerová (Kamařenicová) Marie Č Fr 1943
Sicher Gustav náb. izrael. 1906 – 1914 a 1919 – 1926
Simerský Jaroslav M F 1926 – 1928
Skolil Josef M G 1910
Slavíková Olga Z Tv 1995 – dosud
Smolová Irena M Z 1993 – 1995
Sochorová (Záleská) Zdeňka Č Fr 1945 – 1947
Sokol František M F Ts 1912 – 1923
Soukup František Č N 1941 – 1944
Spal Jindřich M F 1904 – 1908 a 1923 – 1937
Sršňová Iva M F 1981 – dosud
Starý Jaroslav Př F Z 1913 – 1949
Storch Leopold Ch F Z 1900 – 1901
Straková Milada Č N 1939 – 1940
Stuchlík Jan odb. uč. 1945 – 1948
Suchanek Edward CH F 1965 – 1995
Suchanková (Kudrová) Jarmila Ch F 1964 – dosud
Suchý Augustin L Ř Č 1925 – 1948
Suková Hedvika Č M 1954 – 1959
Sůva Antonín Vv 1920 – 1921
Svatoň Jaroslav M F 1939
Sýkorová Marie Č L 1934 – 1950
Syrovátková (Steklá) Helena odb. uč. 1945 – 1947
Š
Šabat Karel L Ř Č 1942 – 1945
Šandera Jan Nb 1909 – 1933
Šára Josef náb. čbr. ev. 1898 – 1922
Šimon Michael Rj A 1982 – dosud
Šírová Zdeňka A Fr 1948 – 1949
Škoda Pavel M F Pgm VT 1988 – dosud
Škodová Hana On Č 1992 – 1995
Škodová Šárka Č N 1990 – dosud
Škop Adolf M G 1920 – 1922
Šofr Bedřich M F 1918 – 1919
Šolc Jiří D On 1971 – 1994
Šolcová Jana Č Hv 1992 – dosud
Šoltész Titus náb. čbr. ev. 1921 – 1922
Špaček Josef D Z 1953 – 1954 a 1958 – 1969
Špačková Zdeňka Č R 1964 – 1972
Španiel Bohumír D Vv 1972 – 1986 a 1990 1992
Štangler Jan A Dg 1947 – 1948
Šteger Jaromír N T 1939 – 1940
Štegerová (Zajíčková) Věra D Rj 1976 – dosud
Štěpán Josef náb. řím. kat. 1925
Štěpánek Petr náb. řím. kat. 1945 – 1950
Štíbr Václav M F 1923 – 1925
Štok Rudolf odb. uč. 1930 – 1932
Štrobach Ladislav Julius náb. ev. augšp. 1904
Štrup Stanislav Fr N 1918
Šulc Petr A Tv 1983 – dosud
Švorc Václav L Ř Č 1911 – 1920
Švorčíková (Althamerová) Eva N Č 1935 – 1942
T
Tašner Oldřich odb. uč. 1945 – 1947
Tauc Eduard Tv 1918 – 1923
Terš Augustin Ka Vv 1903 – 1906
Tichý Václav L Ř 1909 – 1911
Tomeš Antonín Ch Tv 1918 – 1919
Trejtnarová (Ringesová) Marta uč. dom. nauk. 1921 – 1923
Trejtnarová Zdeňka Z D 1920 – 1951
Turnerová Jarmila Č N 1938 – 1939
Tvrdý František M G 1936 – 1941
U
Uhlířová Vlasta odb. uč. 1946 – 1947
Ullrichová (Chrastinová) Anežka L Fr D 1937 – 1968
Umlášek Josef Vv M G 1933 – 1934
Urbášková Alena N Č 1974 – 1977
V
Vacovský Josef D Z 1936 – 1937
Valenta Josef Nb 1911
Valentová Zdeňka Rj 1948 – 1949
Váňa Václav Nb 1928 – 1929
Vaníček Jan Z Tv 1941 – 1950
Vaňková Staša Č N 1977 – 1990
Váša Josef Č Fr 1904 – 1905
Vašátová (Veselá) Marie Č Fr 1944 – 1948
Vávra Václav Č Fr Ph 1937 – 1941 a 1945 – 1948
Vávrová Zdeňka A Rj 1978 – 1980
Vavřinec Josef M G 1908
Vehle Miloslav M G 1902 – 1906
Veleman Zdeněk L Ph 1948 – 1950
Venclíková Iva Č Hv 1972 – dosud
Vít Antonín Kg V 1898 – 1911
Vítová Alena Č Tv 1956 – 1979
Vlk Bohuslav M G 1909 – 1912
Voborník Jan A 1920 – 1923
Vojtěchovský Zdeněk Č A 1939 – 1974
Volf Jiří M G 1935 – 1950
Volf Josef L Fr 1919 – 1923
Volf Josef st. M F 1904 – 1924
Voltrová Marie D Z 1930 – 1932
Vorel Stanislav Z T 1939 – 1940
Vostřel František CH M F 1941 – 1943
Votýpka Jiří Dg Vv 1946 – 1972
Votýpková (Kolaříková) Ludmila P Z 1946 – 1950
Vykopal Karel ZVOP 1986 – 1991
Vysoký Zdeněk L Ř 1927 – 1930
W
Weiner Bohuslav M F 1945 – 1946
Z
Zahradník Stanislav M Dg 1971 – 1972
Zikmund Josef Tv 1977 – dosud
Zikmundová (Pospíšilová) Hana Ch F 1986 – dosud
Zítko Josef D Z 1936
Ž
Žatečka Petr Bi Z 1974 – 1976
Žid Josef M Dg Pgm VT 1972 – 1995
Židová Jana M F Pgm VT 1979 – 1995
image_printTisk