Pedagogický sbor ve školním roce 2004-05

Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel Škoda IVT 4.V 2 ředitel školy
Martina
Javůrková, PaedDr.
matematika
seminář z matematiky
4.A, 5.V
4. ročník
11 zástupce ředitele
Helena Bergrová, Mgr.
do 31. 12. 2004
chemie

matematika
seminář z chemie
seminář a cvič. z chemie

2.V, 2.W, 3.V, 4.W, 5.V, 7.W,
1.B, 3.B
5.V
4. ročník
3. ročník
25 třídní 5.V
Lenka Borůvková, Mgr.
(Hronková)
anglický jazyk
hudební výchova
1.V, 1.W, 6.V, 6.W, 2.A, 2.B
1.V, 2.W, 3.V
24 třídní 1.V
Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika
2.W, 5.W
5.W, 6.W, 7.V, 8.W
23 třídní 5.W
předseda PK fyziky
Věra Cermanová anglický jazyk 6.V, 7.V, 8.V, 8.W, 3.A, 3.B, 4.A,
4.B
24
Blanka Dvořáčková,
PaedDr.
český jazyk
dějepis
1.B
1.V, 1.W, 2.V, 4.V, 4.W, 5.W,
6.V, 8.W, 1.B, 4.A
24 třídní 1.B
Ivo Forejt německý jazyk
český jazyk
konverzace v Nj
1.A, 3.A, 3.B, 4.B
2.W, 5.W
3. ročník
24 třídní 2.W
předseda PK Nj
správce žákovské
knihovny
Kevin Healy anglický jazyk
konverzace v Aj
1.V, 1.W
3. ročník, 4. ročník
20
Drahomíra Hejcmanová deskriptivní geometrie 3. ročník, 4. ročník 4
Hana Janušová, Mgr.
(Misarová)
český jazyk
výtvarná výchovaseminář z Vv
8.V
1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W,
4.V, 4.W, 5.V+W, 6.V+W,
1.A+B, 2.A+B
24 třídní 8.V
předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
výchova k rodičovství
7.V, 8.W
5.W, 7.V, 8.V, 1.B
3.V, 3.W
21 třídní 7.V
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika 2.B, 3.A 10
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
seminář z biologie (nepovinný)
1.V, 1.W, 3.V, 7.W, 3.A,
2.V, 6.V
3. ročník, 4. ročník
4. ročník
22 třídní 3.A
Zdena Jirková anglický jazyk 5.V, 5.W, 6.W, 7.W, 1.A, 2.B,
3.B, 4.A
24 předsedkyně PK Aj
předsedkyně MPK cizích jazyků
Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika
fyzika
1.W
1.V, 1.W, 2.W, 6.V, 3.A, 3.B
24 třídní 1.W
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
základy spol. věd.
společenskovědní seminář
3.B
2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V
5.V, 5.W, 7.V, 8.W, 3.B, 4.A
4. ročník
21 třídní 3.B
Zdeněk Košvanec zeměpis
tělesná výchova
seminář ze zeměpisu
1.V, 1.W, 4.V, 5.W, 2.A, 2.B
2.V, 4.V, 5.V, 1.A
4. ročník
23 třídní 4.V
předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Štěpán Macura, Mgr. český jazyk
dějepis
zeměpis
tvůrčí psaní
(nepovinný)
2.B, 3.A
2.W, 3.V, 3.W, 7.V, 7.W, 2.B
3.V
23 třídní 2.B
Ivana Matěnová, RNDr. matematika
biologie
seminář z matematiky
1.V, 6.V, 3.B
6.V, 3.B
4. ročník
22 třídní 6.V
Bedřich Nejman základy společenských věd
společenskovědní  seminář
tělesná výchova
6.W, 7.W, 8.V, 2.B, 4.B
4. ročník
1.V, 1.A+B, 2.A+B, 3.A+B, 7.V
4.A+B
23 předseda PK spol. věd
správce sbírky TV
Martina Novotná, Mgr. anglický jazyk
německý jazyk
1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W
4.V
24
Jindra Nývltová český jazyk
latina (nepovinný)
4.W, 7.V, 1.A, 4.A 20 třídní 4.W
předsedkyně PK Čj
výchovná poradkyně
Jiří Oleják matematika
zeměpis
seminář z matematiky
3.W, 7.W
4.W
4. ročník
17 třídní 7.W
správce sbírky matematiky
Jana Olšanová český jazyk
základy společenských věd
1.V, 3.W, 7.W, 4.B
6.V
20
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk
konverzace ve Šj
4.V+W, 5.V, 8.V+W, 3.B, 4.A, 4.B
3. ročník, 4. ročník
24
Zdeněk Polák matematika
fyzika
1.A, 8.V
7.W, 8.V, 1.A, 2.A
21 třídní 1.A
správce sbírky fyziky
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchova
1.W, 2.V
1.W, 2.V, 3.W, 4.V, 4.W, 5.V+W,
6.V+W, 1.A+B, 2.A+B
25 třídní 2.V
předseda PK HV
správce sbírky HV
Jan Preclík, Mgr., RNDr.,
Ph.D.
matematika
IVT
aplikace počítačů
programování
6.W, 1.B
3.W, 4.V, 5.V
4. ročník
4. ročník
22 třídní 6.W
správce počítačové sítě
Petra Půlpánová, Mgr. český jazyk
tělesná výchova
tvůrčí psaní
(nepovinný)
3.V, 6.V
1.W, 2.W, 6.V, 6.W, 8.V, 2.B, 3.A
26
Iva Rojtová biologie
tělesná výchova
2.V, 4.W, 5.V, 2.A, 4.A
3.V, 4.W, 1.B, 3.B, 4.A
22 třídní 4.A
Petra Rovenská, Mgr. německý jazyk
anglický jazyk
4.W, 6.V, 6.W, 2.A, 3.A, 4.A
2.V, 3.W
24
Libor Slavík, Mgr. biologie

tělesná výchova

2.W, 3.W, 4.V, 6.W, 8.W, 1.A,
2.B, 4.B
3.W, 4.V
22 třídní 3.W
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
seminář ze zeměpisu
tělesná výchova
2.W, 3.W, 5.V, 6.W, 1.A, 1.B
3. ročník
5.V, 7.W, 2.A, 4.B
22
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
seminář z matematiky
4.W, 4.B
5.V, 1.B, 2.B, 4.A, 4.B
3. ročník
23 třídní 4.B
předseda MPK přírod. věd
předseda PK matematiky
předseda inv. komise
Eduard Suchanek, Mgr.
od 3. 1. 2005
chemie

seminář z chemie
seminář a cvičení z chemie

2.V, 2.W, 3.V, 4.W, 5.V, 7.W,
1.B, 3.B
4. ročník
3.ročník
20 třídní 5.V
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie

seminář a cvičení z chemie

5.W, 6.W, 7.V, 8.V, 8.W, 1.A,
2.B, 3.A
3. ročník, 4. ročník
24 předseda PK chemi
Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
2.W, 4.V
4.V+W, 5.V+W, 7.V+W, 8.V+W, 1.B, 2.B
24 správce sbírky jazyků
Michael Šimon anglický jazyk 3.V, 4.W, 5.W, 8.W, 1.A, 1.B, 2.A, 3.A 24 správce učitelské knihovny
Gerda Škodová, Mgr. matematika
fyzika
2.V, 3.V, 4.V, 2.A
3.V
24 třídní 3.V
Šárka Škodová, Mgr. český jazyk
německý jazyk
konverzace v Nj
6.W
5.V+W, 7.V, 7.W, 8.W, 1.A, 2.A
4. ročník
24
Věra Štegerová dějepis
seminář z dějepisu
ruský jazyk (nepovinný)
5.V, 6.W, 8.V, 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B
3. ročník, 4. ročník
26 třídní 2.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd
Petr Šulc anglický jazyk
tělesná výchova
5.V, 7.V, 7.W, 8.V, 1.B, 4.B
5.W, 6.W, 8.W
24
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
8.W
5.W, 6.V, 6.W, 7.V+W, 8.V, 1.B, 2.B
25 třídní 8.W
předsedkyně PK Šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
3.V, 4.W, 5.V, 5.W, 1.A, 1.B
3. ročník
24 předseda PK informatiky
správce počítačové sítě
správce sbírky IVT
Hana Vrátilová český jazyk
základy společenských věd
společenskovědní seminář
občanská výchova
4.V, 5.V, 2.A
1.A, 1.B, 2.A, 3.A
3. ročník
1.V, 1.W, 4.W
23
Josef Zikmund tělesná výchova 1.V, 1.W, 2.V+W, 3.V+W, 4.W, 5.W, 6.V, 7.V, 7.W, 8.V+W 24 předseda PK TV
Hana Zikmundová chemie
fyzika
3.W, 4.V, 6.V, 2.A, 4.A, 4.B
2.V, 3.W, 4.V, 4.W
24

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium

Zaměstnanci školy

  • Počátkem školního roku nastoupila dlouhodobou pracovní neschopnost a následně mateřskou dovolenou prof. Helena Lubasová. Její úvazek byl od 27. září rozdělen mezi stávající profesory. Ze stejného důvodu odešla v průběhu roku i prof. Helena Bergrová. Převážnou část jejího úvazku převzal od 3. ledna 2005 prof. Eduard Suchanek (chemie), bývalý prof. gymnázia, zbytek úvazku převzali naši pedagogové. Konverzaci v anglickém jazyce vyučoval v tomto roce americký lektor Kevin Healy.
  • S koncem školního roku ústav opustili prof. Jiří Oleják, který odešel do funkce ředitele ZŠ v Červeném Kostelci, a prof. Petra Rovenská, jež opustila resort školství.

Významná jubilea

V tomto školním roce oslavil 85. narozeniny bývalý dlouholetý kolega prof. Ladislav Grau a 65. narozeniny bývalá kolegyně prof. Jana Židová. Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Správní zaměstnanci

Ing. Eva Hedvíková -ekonom
Petra Pejsarová – finanční účetní
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní
RNDr. Jan Preclík – správce počítačové sítě
Ing. Dalibor Vích – správce počítačové sítě
Stanislav Šárka – školník
Jiřina Benešová – uklízečka
Zdena Janczarová – uklízečka
Irena Doležalová – uklízečka
Dagmar Kubečková – uklízečka
Marie Siglová – uklízečka

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Hana Misarová (Janušová), Petra Rovenská, Gerda Škodová, Miloslav Javůrek, Martina Javůrková, Pavel Škoda, Iva Sršňová, Kevin Healy, Zdena Jirková, Jarmila Suchanková, Hana Zikmundová

Druhá řada zleva: Barbora Šimková, Zdeněk Polák, Jana Olšanová, Ivo Forejt, Iva Venclíková, Lenka Hronková (Borůvková), Martina Novotná, Milan Poutník, Jan Preclík, Iva Rojtová, Jiřina Jaroušová, Šárka Škodová

Třetí řada zleva: Josef Zikmund, Jan Ježek, Štěpán Macura, Dalibor Vích, Jiří Oleják, Petra Půlpánová, Daniel Pavlík, Zdeněk Košvanec, Ivana Matěnová, Libor Slavík, Eduard Suchanek

image_printTisk