Pedagogický sbor ve školním roce 2003-04

Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel Škoda IVT 3.V 2 ředitel školy
Martina
Javůrková, PaedDr.
matematika 3.A 5 zástupce ředitele
Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
konverzace ve Fj
(nepovinná)
2.A, 2.B, 6.V, 7.V
1.B, 6.V+W, 8.V,
8.W
25 předsedkyně PK Fj
Helena Bergrová, Mgr. chemie
matematika
cvičení z chemie
3.W, 2.B, 6.W, 4.A, 8.V
4.B, 8.V,
4. ročníky
24 třídní 8.V
správce sbírky chemie
Lenka Borůvková, Mgr. anglický jazyk
hudební výchova
1.W, 1.A, 1.B, 5.V, 5.W, 6.W
1.W, 2.V, 5.V+W
22
Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika
matematický seminář
1.W, 4.A
6.V, 7.W, 4.A, 8.W
4. ročníky
24 třídní 4.A
předseda PK fyziky
Věra Cermanová anglický jazyk 5.V, 2.A, 2.B, 6.V, 3.A, 3.B, 7.W, 8.V 24
Blanka Dvořáčková, PaedDr. český jazyk
dějepis
seminář z dějepisu
4.B
1.V, 3.V, 3.W, 4.V, 5.V, 3.A, 7.W, 4.A, 4.B
4. ročníky
24 třídní 4.B
Ivo Forejt německý jazyk
český jazyk
2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B, 8.W
1.W
24 třídní 1.W
předseda PK Nj
správce žákovské knihovny
Drahomíra Hejcmanová deskriptivní geometrie 3. ročníky, 4. ročníky 4
Hana Janušová, Mgr. český jazyk
výtvarná výchova
seminář z Vv
7.V
1.V, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 1A+B, 5.V+W, 2.A+B, 6.V+W
4. ročníky
24 třídní 7.V
předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
výchova k rodičovství
6.V, 7.W
4.V, 6.V, 7.V, 4.A, 4.B
3.V, 3.W
22 třídní 6.V
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika
seminář z matematiky
1.B, 2.A
4. ročníky
12
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
seminář z biologie (nepovinný)
2.V, 4.W, 2.A, 6.W
1.V, 5.V, 2.A, 2.B
3. ročníky, 4. ročníky
3. ročníky
22 třídní 2.A
Zdena Jirková anglický jazyk
výtvarná výchova
2.V, 3.W, 4.V, 1.B, 5.W, 3.A, 8.W
1.W
23 předsedkyně PK Aj
předsedkyně MPK cizích jazyků
Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika
fyzika
4.V
1.W, 4.V, 4.W, 5.V, 2.A, 2.B, 8.V
23 třídní 4.V
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
základy spol. věd.
2.B, 4.A
1.V, 2.V, 2.W, 3.V
2.B, 6.V, 3.A, 7.W, 8.V
21 třídní 2.B
Zdeněk Košvanec zeměpis
tělesná výchova
seminář ze zeměpisu
3.V, 4.V, 1.A, 1.B
1.V, 3.V, 2.B, 4.A, 8.W
3. ročníky
22 třídní 3.V
předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Helena Lubasová, Mgr. český jazyk
anglický jazyk
2.V, 2.W, 4.W,
2.V, 3.V
23
Štěpán Macura, Mgr. český jazyk
dějepis
zeměpis
1.B, 2.A
1.W, 2.V, 2.W, 4.W, 1.B, 6.V, 6.W
2.V
24 třídní 1.B
Ivana Matěnová, RNDr. matematika
biologie
seminář z matematiky
4.W, 5.V, 2.B
5.V, 2.B, 8.V
3. ročníky
24 třídní 5.V
Bedřich Nejman základy
společenských věd
společenskovědní sem.
tělesná výchova
6.W, 3.B, 7.V, 4.A, 4.B
3. ročníky, 4. ročníky
4.V, 4.W, 6.V, 3.A+B
21 předseda PK spol. věd
správce sbírky TV
Jindra Nývltová český jazyk
latina (nepovinný)
3.W, 6.V, 3.A, 8.V 19 třídní 3.W předsedkyně PK Čj
výchovná poradkyně
Jiří Oleják matematika
zeměpis
seminář z matematiky
2.W, 6.W
3.W, 6.W
3. ročníky
17 třídní 6.W
správce sbírky matematiky
Jana Olšanová český jazyk
občanská výchova
základy společenských věd
6.W, 3.B
1.W
1.B, 5.V, 5.W, 2.A
14
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk
konverzace ve Šj
4.V, 2.B, 3.A, 3.B, 7.V, 4.B
3. ročníky, 4. ročníky
24
Zdeněk Polák matematika
fyzika
seminář z fyziky
7.V
1.A, 1.B, 6.W, 7.V, 4.B
4. ročníky
21 správce sbírky fyziky
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchova
1.V, 4.V
1.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 1.A+B, 2.A+B, 6.V+W
23 třídní 1.V
předseda PK HV
správce sbírky HV
Věra Prachařová chemie 2.V, 2.W, 4.V, 4.W 8
Jan Preclík, Mgr. matematika
IVT
aplikace počítačů
programování
5.W
3.V, 4.W, 5.V, 5.W
4. ročníky
3. ročníky
21 třídní 5.W
správce počítačové sítě
Petra Půlpánová, Mgr. český jazyk
tělesná výchova
5.V
1.W, 4.V, 1.B, 5.V, 5.W, 2.A, 6.V, 7.V
21
Leslie Ramier anglický jazyk
konverzace v Aj
1.V, 1.W
3. ročníky, 4. ročníky
18
Iva Rojtová biologie
seminář z biologie
tělesná výchova
1.V, 3.W, 1.A, 3.A, 8.W
4. ročníky
2.V, 3.W, 3.A, 4.B
23 třídní 3.A
Petra Rovenská, Mgr. německý jazyk
anglický jazyk
4.V+W, 1.A, 5.V, 5.W, 2.A, 3.A
2.W
21
Libor Slavík, Mgr. biologie
tělesná výchova
1.W, 2.W, 3.V, 1.B, 5.W, 3.B, 7.W
2.W, 3.V
22 třídní 2.W
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
seminář ze zeměpisu
tělesná výchova
1.W, 2.W, 4.W, 5.W, 6.V
4. ročníky
4.W, 1.A, 6.W, 3.B, 8.V+W
22 třídní 4.W
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
3.W, 3.B, 8.W
3.A, 3.B
23 třídní 3.B
předseda MPK přírod. věd
předseda PK matematiky
předseda inv. komise
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie
cvičení z chemie
5.W, 2.A, 6.V, 7.V, 7.W, 8.W
3. ročníky, 4. ročníky
20 předseda PK chemie
Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
konverzace ve Fj (nepovinný)
1.V, 1.W, 2.W, 3.V, 4.V, 4.W
4.V+W, 7.V+W
7.V+W
25 správce sbírky jazyků
Michael Šimon anglický jazyk 3.W, 4.W, 1.A, 7.W, 4.A, 4.B, 8.V, 8.W 24 správce učitelské knihovny
Gerda Škodová matematika
fyzika
1.V, 2.V, 3.V, 1.A
2.V
25 třídní 2.V
Šárka Škodová, Mgr. český jazyk
německý jazyk
konverzace v Nj
5.W
1.A, 6.V, 6.W, 7.W, 4.A, 8.V
4. ročníky
24
Věra Štegerová dějepis
seminář z dějepisu
ruský jazyk (nepovinný)
1.A, 5.W, 2.A, 2.B, 3.B, 7.V, 8.V, 8.W
3. ročníky, 4. ročníky
3. ročníky, 4. ročníky
24 třídní 1.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd
Petr Šulc anglický jazyk
tělesná výchova
1.V, 6.W, 3.B, 7.V, 4.A, 4.B
5.W, 7.W
22
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
7.W
4.W, 1.B, 5.V, 5.W, 6.V+W, 7.V, 4.B
25 třídní 7.W předsedkyně PK Šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
IVT (volitelný)
3.W, 4.V, 5.V, 1.A, 1.B
4. ročníky
4. ročníky
22 předseda PK informatiky
správce počítačové sítě
správce sbírky IVT
Hana Vrátilová český jazyk
zákl. společ. věd
společenskovědní s.
občanská výchova
3.V, 1.A, 8.W
1.A, 8.W
4. ročníky
3.W, 4.V, 4.W
23 třídní 8.W
Josef Zikmund tělesná výchova 1.V+W, 2.V+W, 3.W, 1.A+B, 5.V, 2.A+B, 6.W, 7.V+W, 4.A+B, 8.V 23 předseda PK TV
Hana Zikmundová chemie
fyzika
3.V, 1.A, 1.B, 5.V, 3.A, 3.B, 4.B
1.V, 2.W, 3.V, 3.W, 5.W
24

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium

Zaměstnanci školy

  • Počátkem školního roku nastoupily: prof. Lenka Borůvková (anglický jazyk, hudební výchova), prof. Petra Půlpánová (český jazyk, tělesná výchova), prof. Petra Rovenská (anglický jazyk, německý jazyk) a americká lektorka Leslie Ramier (konverzace v anglickém jazyce). Po mateřské dovolené se vrátila prof. Jana Olšanová (český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd).
  • S koncem školního roku ústav opustily: prof. Anžik Aršakuni, která změnila zaměstnavatele v důsledku stěhování, prof. Věra Prachařová a americká lektorka Leslie Ramier.

Významná jubilea

V tomto školním roce oslavili 70. narozeniny dva bývalí dlouholetí kolegové prof. Zdeňka Přikrylová a prof. Radomil Dostál. Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Správní zaměstnanci

Ing. Eva Hedvíková – ekonom
Petra Pejsarová – finanční účetní
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní
Věra Cermanová – správce skladu učebnic, do 31. 12. 2003
RNDr. Jan Preclík – správce počítačové sítě
Ing. Dalibor Vích – správce počítačové sítě
Stanislav Šárka – školník
Jiřina Benešová – uklízečka
Irena Doležalová – uklízečka
Anna Hrycyková – uklízečka, do 2. 11. 2003
Dagmar Kubečková – uklízečka
Marie Maršíková – uklízečka, od 3. 11. 2003
Marie Siglová – uklízečka
Renata Petrániková – uklízečka

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Milan Poutník, Hana Vrátilová, Miloslav Javůrek, Blanka Dvořáčková, Anžik Aršakuni, Martina Javůrková, Pavel Škoda, Ivana Matěnová, Libor Slavík, Leslie Ramier, Lenka Borůvková

Druhá řada zleva: Štěpán Macura, Šárka Škodová, Zdeněk Polák, Petra Půlpánová, Iva Sršňová, Jan Preclík, Barbora Šimková, Iva Rojtová, Olga Slavíková, Jarmila Suchanková, Věra Prachařová, Helena Bergrová, Petra Rovenská, Jiřina Jaroušová

Třetí řada zleva: Iva Venclíková, Helena Lubasová, Dalibor Vích, Jaroslav Klemenc, Richard Brát, Ivo Forejt, Jana Kolářská, Jan Ježek, Zdena Jirková, Daniel Pavlík, Jana Olšanová, Jiří Oleják, Věra Štegerová

image_printTisk