Pedagogický sbor ve školním roce 2002-03

Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel Škoda IVT 4.V 2 ředitel školy
Martina Javůrková, PaedDr. matematika 2.A 5 zástupce ředitele
Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
konverzace ve Fj
1.A, 1.B, 5.V, 5.W, 6.V
5.V, 7.V, 7.W
3. ročníky
25 předsedkyně PK Fj
Helena Bergrová, Mgr. chemie
matematika
cvičení z chemie
2.W, 1.B, 5.W, 3.A, 7.V
3.B, 7.V,
3. ročníky
22 třídní 7.V
správce sbírky chemie
Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika
matematický seminář
3.A
5.V, 6.W, 3.A, 7.W, 4.B
3. ročníky
23 třídní 3.A
předseda PK fyziky
Clare Rose Britton konverzace v Aj 4. ročníky 6
Věra Cermanová anglický jazyk 4.V, 1.A, 1.B, 5.V, 2.A, 2.B, 6.W, 7.V 24 správce skladu učebnic
Blanka Dvořáčková, PaedDr. český jazyk
dějepis
seminář z dějepisu
3.B
2.V, 2.W, 3.V, 4.W, 2.A, 3.A, 3.B, 6.W,
3. ročníky
22 třídní 3.B
Ivo Forejt německý jazyk 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 7.W, 4.A 24 předseda PK Nj
správce žákovské knihovny
Hana Janušová, Mgr. český jazyk
výtvarná výchova
6.V
1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 1A+B, 5.V+W, 2.A+B, 6.V+W
24 třídní 6.V
předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
výchova k rodičovství
5.V, 6.W
3.V, 5.V, 6.V, 3.A, 3.B
3.V, 3.W
23 třídní 5.V
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika
seminář z matematiky
1.A, 4.B
3. ročníky
13 třídní 4.B
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
3.W, 4.W, 1.A, 5.W, 4.B
1.A, 1.B, 2.A, 2.B
3. ročníky, 4. ročníky
24 třídní 1.A
Zdena Jirková anglický jazyk
konverzace v Aj
1.V, 2.W, 3.V, 2.A, 7.W, 4.A
3. ročníky
23 předsedkyně PK Aj
předsedkyně MPK cizích jazyků
Drahomíra Hejcmanová deskriptivní geometrie 3. ročníky, 4. ročníky 4
Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika
fyzika
IVT
3.V
3.V, 3.W, 4.W, 1.A, 1.B, 7.V
3.V
24 třídní 3.V
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
základy spol. věd
literární seminář
1.B, 3.A, 4.A
1.V, 1.W, 2.V, 4.V, 4.W
1.B
3. ročníky
22 třídní 1.B
Zdeněk Košvanec zeměpis
tělesná výchova
2.V, 3.V, 4.V, 4.W
2.V, 3.V, 4.V, 1.B, 5.V, 3.A, 7.W,
24 třídní 2.V
předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Helena Lubasová, Mgr. český jazyk
anglický jazyk
3.W
1.V, 1.W, 2.V, 3.W, 4.W
22
Štěpán Macura, Mgr. český jazyk
dějepis
zeměpis
1.A, 5.W
1.V, 1.W, 3.W, 4.V, 5.V, 5.W
1.V
22
Lenka Martinková, Mgr. český jazyk
německý jazyk
1.V, 1.W, 4.V
4.V, 4.W
23
Ivana Matěnová, RNDr. matematika
biologie
3.W, 4.V, 1.B
1.V, 1.B, 7.V
23 třídní 4.V
Bedřich Nejman základy společenských věd
společenskovědní sem.
tělesná výchova
1.A, 5.V, 5.W, 2. A, 2.B, 6.V, 6.W, 3.A, 3.B, 7.V
3. ročníky
3.W, 5.V, 2.A,
22 předseda PK spol. věd
správce sbírky TV
Jindra Nývltová český jazyk
latinský jazyk – nepovinný
2.W, 5.V, 2.A, 7.V, 4.B
vybraní studenti
24 třídní 2.W
předsedkyně PK Čj
Jiří Oleják matematika
zeměpis
seminář z matematiky
1.W, 5.W
2.W, 5.W, 6.V
4. ročníky
19 třídní 5.W
správce sbírky matematiky
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk
konverzace ve španěl.
1.B, 5.V, 2.A, 2.B, 6.A, 3.B, 4.B
3. ročníky, 4. ročníky
24
Zdeněk Polák matematika
fyzika
seminář z fyziky
6.V
5.W, 6.V, 3.B, 4.A
3. ročníky, 4. ročníky
21 správce sbírky fyziky
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchova
3.V, 4.W
1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W 1.A+B, 5.V+W 2.A+B, , 6.V+W
26 třídní 4.W
předseda PK HV
správce sbírky HV
Věra Prachařová chemie 3.V, 3.W, 4.V, 4.W 8
Jan Preclík, Mgr. IVT
aplikace počítačů
3.W, 1.B, 5.W
4. ročníky
12
Iva Rojtová biologie
seminář z biologie
tělesná výchova
2.W, 2.A, 7.W, 4.A
3. ročníky, 4. ročníky
1.V, 2.W, 2.A, 3.B, 4.B
24 třídní 2.A
Libor Slavík, Mgr. biologie
tělesná výchova
1.W, 2.V, 4.V, 2.B, 6.W
1.W, 2.V, 3.V, 4.V, 4.W
23 třídní 1.W
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
seminář ze zeměpisu
tělesná výchova
1.W, 3.W, 5.V
4. ročníky
3.W, 1.A, 5.W, 2.B, 6.A, 7.A, 4.A
23 třídní 3.W
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
2.W, 2.B, 7.W
2.A, 2.B
24 třídní 2.B
předseda MPK přírod. věd
předseda PK matematiky
předseda inv. komise
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie
cvičení z chemie
1.A, 5.V, 6.V, 6.W, 7.W, 4.B
3. ročníky, 4. ročníky
20 výchovný poradce
předseda PK chemie
Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
1.W, 2.V, 3.V, 3.W,4.V, 4.W
6.V
22 správce sbírky jazyků
Michael Šimon anglický jazyk 2.W, 6.W, 3.A, 3.B, 7.V, 7.W, 4.B 21 správce učitelské knihovny
Gerda škodová matematika
fyzika
1.V, 2.V, 4.W, 4.A
1.V
23 třídní 1.V
Šárka Škodová, Mgr. německý jazyk
konverzace v Nj
1.A, 5.V, 6.W, 3.A, 7.V, 4.B
4. ročníky
23
Hana Vrátilová český jazyk
zákl. společ. věd
společenskovědní s.
občanská výchova
2.V, 7.W
7.W, 4.A, 4.B
3. ročníky, 4. ročníky
2.W, 3.V, 3.W
23 třídní 7.W
Věra štegerová dějepis
seminář z dějepisu
ruský jazyk
1.A, 1.B, 2.B, 6.V, 7.V, 7.W, 4.A, 4.B
3. ročníky, 4. ročníky
3. ročníky, 4. ročníky
24 třídní 4.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd
Petr šulc anglický jazyk
tělesná výchova
5.W, 2.B, 6.V, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
6.W
23
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
2.B, 6.W
4.V, 4.W, 6.V, 3.B, 4.A
23 třídní 6.W
předsedkyně PK šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
4.V, 4.W, 1.A, 1.B, 5.V
3. ročníky, 4. ročníky
22 předseda PK informatiky
správce počítačové sítě
správce sbírky IVT
Josef Zikmund tělesná výchova 1.V, 1.W, 2.W, 4.W, 1.A, 5.W, 6.V, 3.A, 7.V, 4.A 23 předseda PK TV
Hana Zikmundová chemie
fyzika
2.V, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A
1.W, 2.V, 2.W, 4.V
22

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium; V, W – víceleté studium

Zaměstnanci školy

  • Počátkem školního roku nastoupil prof. Štěpán Macura (český jazyk, dějepis, zeměpis)
  • S koncem školního roku ústav i školství opustili prof. Lenka Martinková, která změnila zaměstnavatele v důsledku stěhování, a anglická lektorka Clare Rose Britton, která se vrátila domů.

Významná jubilea

V tomto školním roce oslavily významná životní jubilea dvě kolegyně.

Prof. Věra Štegerová oslavila 50. narozeniny. Na náchodské gymnázium nastoupila v roce 1976 a od té doby zde vyučuje dějepisu a ruskému jazyku. Působí ve funkci předsedy mezipředmětové komise společenskovědních předmětů a předmětové komise dějepisu a ruského jazyka. Organizačně zajišťuje Středoškolskou odbornou činnost (SOČ).

50. narozeniny oslavila i prof. Olga Slavíková. Vyučuje zeměpisu a tělesné výchově. Na škole působí od roku 1995.

Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let zdraví, spokojenost a hodně radosti nejen z práce.

Správní zaměstnanci

Ing. Eva Hedvíková – ekonom
Marcela Martincová – finanční účetní, do 31. 1. 2003
Petra Pejsarová – finanční účetní, od 1. 12. 2002
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní
Věra Cermanová – správce skladu učebnic
Ing. Dalibor Vích – správce počítačové sítě
Stanislav Šárka – školník
Irena Doležalová – uklízečka
Anna Hrycyková – uklízečka
Dagmar Kubečková – uklízečka
Marie Siglová – uklízečka
Renata Petrániková – uklízečka, od 19.11.2002

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Dalibor Vích, Milan Poutník, Zdeněk Polák, Ivana Matěnová, Anžik Aršakuni, Martina Javůrková, Pavel Škoda, Iva Venclíková, Helena Bergrová, Hana Vrátilová, Bedřich Nejman

Druhá řada zleva: Věra Prachařová, Jiřina Jaroušová, Jan Ježek, Jindra Nývltová, Hana Zikmundová, Lenka Martinková, Gerda Škodová,

Třetí řada zleva: Miloslav Javůrek, Jiří Oleják, Šárka Škodová, Barbora Šimková, Jarmila Suchanková, Blanka Dvořáčková, Věra Štegerová, Iva Rojtová, Jaroslav Klemenc, Libor Slavík

Čtvrtá řada zleva: Richard Brát, Helena Lubasová, Zdena Jirková, Jan Preclík, Jana Kolářská, Ivo Forejt

Poslední řada zleva: Štěpán Macura, Daniel Pavlík, Hana Janušová, Zdeněk Košvanec

 

image_printTisk