Pedagogický sbor ve školním roce 2001-02

Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel škoda IVT 3.V 2 ředitel školy
Martina Karastojanovová, PaedDr. matematika 1.A 5 zástupce ředitele
Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
4.B, 5.V, 8.V, 8.W
4.V+W, 6.V, 6.W, 8.W
24 předsedkyně PK Fj
Helena Bergrová, Mgr. chemie
matematika
cvičení z chemie
2.A, 6.V, 8.V, 8.W
2.B, 6.V
oktáva
24 třídní 6.V
správce sbírky chemie
Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika
2.A
2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.W, 6.W
23 třídní 2.A
předseda PK fyziky
Clare Rose Britton konverzace v Aj oktáva + 4. ročník 8
Věra Cermanová anglický jazyk 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.W, 5.W, 6.V, 8.W 24
Blanka Dvořáčková, PaedDr. dějepis
seminář z dějepisu
1.A, 2.A, 2.B, 1.V, 1.W, 2.V, 3.W, 5.W, 6.V, 8.V, 8.W
oktáva + 4. ročník
24 třídní 2.B
Jitka Fišerová německý jazyk
dějepis
konverzace v Nj
3.B, 4.A, 4.B, 3.V, 5.W, 8.V
2.W, 3.V
oktáva + 4. ročník
24 třídní 3.V
správce sbírek jazyků a TA
Ivo Forejt český jazyk
německý jazyk
8.W
1.A, 2.A, 3.A+B, 4.A, 4.B, 4.V, 8.W
24 třídní 8.W
předseda PK Nj správce
žákovské knihovny
Hana Janušová, Mgr. český jazyk
výtvarná výchova
5.V
1.A+B, 2.A+B, 1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 5.V+W, 6.V+W
24 třídní 5.V
předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
seminář z matematiky
výchova k rodičovství
4.A, 5.W
2.A, 2.B, 4.A, 2.V, 5.V
oktáva + 4. ročník
3.V, 3.W
24 třídní 4.A
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika
seminář z matematiky
3.B, 4.B
oktáva + 4. ročník
11 třídní 3.B
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
seminář ze zeměpisu
3.B, 2.W, 3.W, 4.V, 8.V
1.A, 1.B, 4.V
oktáva + 4. ročník, 3. ročník
oktáva
24
Zdena Jirková anglický jazyk
konverzace v Aj
1.A, 3.A, 4.A, 1.W, 2.V, 6.W, 8.V
3. ročník
24 předsedkyně PK Aj
předsedkyně MPK cizích jazyků
Drahomíra Kajnarová deskriptivní geometrie 3. ročník, oktáva + 4. ročník 4
Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika
fyzika
IVT
2.V
2.V, 2.W, 3.W, 6.V, 8.V
4.V
22 třídní 2.V
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
2.A, 3.A, 4.B, 1.V
1.V
20
Zdeněk Košvanec zeměpis
tělesná výchova
2.A, 1.V, 2.V, 3.V, 3.W
2.A, 1.V, 2.V, 3.V, 5.V+W
23 třídní 1.V
předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Helena Lubasová, Mgr. český jazyk
anglický jazyk
2.W, 4.V
1.V, 2.W, 3.W, 4.V
24
Lenka Martinková, Mgr. český jazyk
německý jazyk
3.V
1.B, 2.A, 2.B, 4.V+W, 6.V, 6.W
23
Ivana Matěnová, RNDr. matematika
biologie
2.W, 4.W, 8.W
4.B, 4.W, 6.V, 8.W
23 třídní 4.W
Bedřich Nejman základy společenských věd
společenskovědní sem.
tělesná výchova
1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B, 5.V, 5.W, 6.V, 8.V, 8.W
oktáva + 4. ročník
1.A+B, 2.W, 4.W
23 předseda PK spol. věd
správce sbírky TV
Jindra Nývltová český jazyk
latinský jazyk – nepovinný
1.A, 3.B, 4.A, 1.W, 6.V
vybraní studenti
26 třídní 1.W
předsedkyně PK Čj
Jiří Oleják matematika
zeměpis
seminář ze zeměpisu
seminář z matematiky
3.V, 8.V
1.W, 5.V, 5.W, 6.V, 6.W
oktáva + 4. ročník
3. ročník
24 třídní 8.V
správce sbírky matematiky
Jean Papineschi konverzace ve Fj oktáva 2
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk 1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.V+W, 5.V+W, 8.V 21
Zdeněk Polák matematika
fyzika
seminář z fyziky
5.V
2.B, 3.A, 5.V
oktáva + 4. ročník
21 správce sbírky fyziky
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchova
3.W, 4.W
1.A+B, 2.A+B, 1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 5.V+W, 6.V+W
26 třídní 3.W
předseda PK HV
správce sbírky HV
Věra Prachařová chemie
občanská výchova
2.V, 2.W, 3.V, 3.W
3.V, 3.W, 4.V, 4.W
12
Jan Preclík, Mgr. programování
IVT
aplikace počítačů
4. ročník
4.W, 5.V, 5.W
oktáva + 4. ročník
10
Iva Rojtová biologie
seminář z biologie
tělesná výchova
1.A, 3.A, 6.W
3. ročník
1.A, 2.B, 3.B, 4.B, 1.W, 8.V
24 třídní 1.A
Libor Slavík, Mgr. biologie
tělesná výchova
1.B, 1.V, 3.V, 5.W
1.V, 2.V, 3.V, 3.W
22
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
seminář ze zeměpisu
tělesná výchova
2.B, 2.W, 4.W
3. ročník
3.A, 4.A, 2.W, 4.V, 6.V, 6.W, 8.W
23 třídní 2.W
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
1.B, 1.W, 6.W
1.A, 1.B, 8.W
22 třídní 1.B
předseda MPK přírod. věd
předseda PK matematiky
předseda inv. komise
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie
cvičení z chemie
seminář z chemie
3.B, 4.A, 4.B, 5.V, 5.W, 6.W
3. ročník, 4. ročník
oktáva + 4. ročník
18 třídní 4.B
výchovný poradce
předseda PK chemie
Barbora šimková, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
1.V, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.W
5.V
22
Michael Šimon anglický jazyk
konverzace v Aj
2.A, 2.B, 3.B, 1.W, 5.W, 6.V, 6.W
3. ročník
24 správce učitelské knihovny
Gerda škodová matematika
fyzika
3.A, 1.V, 3.W, 4.V
4.V
24 třídní 4.V
Hana škodová český jazyk
zákl. společ. věd
občanská výchova
2.B, 2.V, 6.W
2.B, 3.A, 3.B, 6.W
1.W, 2.V, 2.W
24 třídní 6.W
Věra štegerová dějepis
seminář z dějepisu
ruský jazyk
1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.V, 4.W, 5.V, 6.W
3. ročník, oktáva + 4. ročník
3. ročník
24 třídní 3.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd
Petr šulc anglický jazyk
tělesná výchova
1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.V, 5.V
1.B, 5.W
25 správce skladu
CO
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
literární seminář
1.B, 5.W, 8.V
2.B, 3.A, 5.V
oktáva + 4. ročník
22 třídní 5.W
předsedkyně PK šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
1.A, 1.B, 3.V, 3.W, 4.W, 5.V, 5.W
3. ročník
22 předseda PK informatiky
správce počítačové sítě
správce sbírky IVT
Josef Zikmund tělesná výchova 2.A+B, 3.A+B, 4.A+B, 1.W, 3.W, 4.V, 4.W, 5.V, 6.V, 6.W, 8.V+W 24 předseda PK TV
Hana Zikmundová chemie
fyzika
1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 4.V, 4.W
1.V, 1.W, 3.V, 4.W
22

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium

Zaměstnanci školy

  • Počátkem školního roku nastoupili: prof. Libor Slavík (biologie, tělesná výchova) a na hodiny konverzace ve francouzském jazyce rodilý mluvčí Jean Papineschi.
  • S koncem školního roku ústav i školství opustili: prof. Jitka Fišerová, která odešla na mateřskou dovolenou, a pan Jean Papineschi.

Významná jubilea

V tomto školním roce oslavili významná životní jubilea tři naši kolegové.

Prof. Jarmila Suchanková oslavila 60. narozeniny. Na náchodské gymnázium nastoupila v roce 1964 a od té doby zde nepřetržitě učí doposud chemii a fyziku. V posledních letech působí ve funkci výchovné poradkyně.

55. narozeniny oslavila prof. Iva Venclíková. vyučuje český a španělský jazyk, které jsou jejími aprobačními předměty, a kromě toho vypomáhala s výukou hudební výchovy. Na škole působí od roku 1972.

Prof. Miloslav Javůrek slavil 65. narozeniny. Na gymnázium nastoupil v roce 1959. Studentům ve svých hodinách přibližoval taje matematiky a fyziky. Od roku 1991 do odchodu do důchodu v roce 1999 působil ve funkci ředitele školy. Od té doby vyučuje matematice.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let zdraví, životní elán a hodně radosti.

Správní zaměstnanci

Ing. Eva Hedvíková – ekonom, od 1. 2. 2002
Marcela Martincová – finanční účetní, ekonom
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní
Zdeňka Přikrylová – správce skladu učebnic, do 31. 12. 2001
Věra Cermanová – správce skladu učebnic, od 1. 1. 2002
Ing. Dalibor Vích – správce počítačové sítě
Stanislav Šárka – školník
Dagmar Kubečková – uklízečka
Jiřina Benešová – uklízečka do 30. 5. 2002
Miluška Pavlů – uklízečka do 31. 12. 2001
Marie Siglová – uklízečka
Irena Doležalová – uklízečka
Anna Hrycyková – uklízečka

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Jiřina Jaroušová, Hana Zikmundová, Jan Ježek, Anžik Aršakuni, Martina Karastojanovová, Pavel Škoda, Blanka Dvořáčková, Jarmila Suchanková, Jiří Oleják, Jaroslav Klemenc

Druhá řada zleva: Milan Poutník, Miloslav Javůrek, Iva Venclíková, Dalibor Vích, Barbora Šimková, Ivana Matěnová, Gerda Škodová, Zdeněk Polák, Helena Lubasová, Helena Bergrová, Věra Prachařová, Bedřich Nejman

Třetí řada zleva: Zdena Jirková, Iva Rojtová, Daniel Pavlík, Hana Janušová, Richard Brát, Ivo Forejt, Jana Kolářská, Hana Škodová, Libor Slavík, Jindra Nývltová, Iva Sršňová

 

image_printTisk