Pedagogický sbor ve školním roce 2000-01

Jméno Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel Škoda IVT IV.A 2 ředitel školy
Martina Karastojanovová,
PaedDr.
matematika IV.B 5 zástupce ředitele
Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
konverzace v Aj
konverzace ve Fj
3.B, VII.A, VII.B, VIII.A
V.A, V.A, VII.B
septima + 3. ročník
septima
25 předsedkyně PK Fj
Helena Bergrová, Mgr. chemie
matematika
cvičení z chemie
1.A, VII.A, VII.B, VIII.B, 4.B
1.A, 1.B
septima, oktáva + 4. ročník
24 třídní VIII.B
správce sbírky chemie
Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika
seminář z matematiky
VIII.B
1.A, 2.B, 3.A, 3.B, VIII.B, 4.A
oktáva + 4. ročník
24 třídní 1.A
předseda PK fyziky
Clare Rose Britton konverzace v Aj oktáva + 4. ročník 6 od 1. 12. 2000
Věra Cermanová anglický jazyk III.B, IV.A, IV.B, V.A, 3.A, 3.B, VII.B,
VIII.A
24
Blanka Dvořáčková, PaedDr. dějepis

seminář z dějepisu

I.A, II.B, IV.A, V.A,1.A,1.B, V.A,
VII.B, 3.A, 3.B,VIII.A
septima + 3. ročník, oktáva + 4. ročník
24 třídní 1.B
Jitka Fišerová německý jazyk
dějepis
konverzace v Nj
II.A, IV.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 4.B
I.B, II.A
septima + 3. ročník
24 třídní II.A
správce sbírek jazyků a TA
Ivo Forejt český jazyk
německý jazyk
konverzace v Nj
VII.B
III.A, 1.A, VII.B, VIII.B, 4.A, 4.B
oktáva + 4. ročník
24 třídní VII.B
předseda PK Nj
správce žákovské knihovny
Horáková Helena, Mgr. český jazyk
anglický jazyk
I.B, III.A
I.B, II.B, III.A, IV.B
24
Hana Janušová, Mgr. český jazyk
výtvarná výchova
1.A
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A+B,
V.A+B, 1.A+B, 2.A+B
22 předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
seminář z matematiky
seminář z biologie
výchova k rodičovství
3.A
I.A. IV.B, 1.A, 1.B, 3.A, 4.B
septima + 3. ročník
oktáva + 4. ročník
III.A, III.B
24 třídní 3.A
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika
seminář z matematiky
2.B, 3.B
septima + 3. ročník
11 třídní 2.B
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
I.B, II.B, III.A, 2.B, VII.A, VIII.B, 4.A
IV.A, IV.B, 2.B
septima + 3. ročník
24
Zdena Jirková anglický jazyk I.A, V.B, 2.A, VII.A, 3.A, VIII.B, 4.A 22 předsedkyně PK Aj
předsedkyně MPK cizích jazyků
Drahomíra Kajnarová deskriptivní geometrie septima + 3. ročník, oktáv + 4. ročník 4
Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika
fyzika
IVT
I.A
I.A, I.B, II.B, V.A, V.B, VII.A
III.A
24 třídní I.A
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
IV.A, 2.A, 3.B, 4.B
IV.A
18 třídní IV.A
Zdeněk Košvanec zeměpis
seminář ze zeměpisu
tělesná výchova
I.A, II.A, II.B, III.A, 1.A, 2.A
oktáva + 4. ročník
I.A, II.A, IV.B, 1.A
24 předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Lenka Martinková, Mgr. český jazyk
německý jazyk
I.A, II.A, 1.B
V.B, 1.A
22
Ivana Matěnová, RNDr matematika
biologie
III.A, VII.B
II.A, III.B, IV.A, V.A, VII.B, 3.B
23 třídní III.B
Bedřich Nejman zákl. společ. věd
společenskovědní sem.
tělesná výchova
VII.A, VII.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 4.A, 4.B
4. ročník
I.B
23 předseda PK spol. věd
správce sbírky TV
Jindra Nývltová český jazyk
latinský jazyk – nepovinný
IV.B, V.A, 2.B, 3.A, VIII.A
vybraní studenti
23 třídní IV.B
předsedkyně PK Čj
Jiří Oleják matematika
zeměpis
seminář ze zeměpisu
II.A, VII.A, VIII.A, 4.A
V.A, V.B
septima + 3. ročník
24 třídní VII.A
správce sbírky matematiky
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk IV.A, 1.B, 2.A, 2.B, VII.A, VIII.A 18
Zdeněk Polák seminář z fyziky septima + 3. ročník, oktáva + 4. ročník 6 správce sbírky fyziky
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchova
II.B, III.B
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A+B,
V.A+B, 1.A+B, 2.A+B
25 třídní II.B
předseda PK HV
správce sbírky HV
Věra Prachařová chemie
občanská výchova
II.A, II.B, IV.B
II.A, II.B, III.A, III.B. IV.B
11
Jan Preclík, Mgr. programování
IVT
aplikace počítačů
3. ročník
III.B, V.B
oktáva
10
Iva Rojtová biologie
seminář z biologie
tělesná výchova
V.B, 2.A, VIII.A
oktáva + 4. ročník
III.B, 1.B, 2.B, VII.A, 3.B, VIII.A+B,
4.B
24 třídní VIII.A
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
tělesná výchova
I.B, III.B, 1.B, 2.A
I.B, III.A, IV.A, V.A, 2.A, VII.B, 3.A,
4.A
24 třídní I.B
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
IV.A, V.B, 4.B
VII.B, VIII.A, 4.B
22 třídní 4.B
předseda MPK přírod. věd
předseda PK matematiky
předseda inv. komise
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie
cvičení z chemie
seminář z chemie
V.B, 2.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 4.A
3. ročník, oktáva + 4. ročník
oktáva + 4. ročník
20 třídní 3.B
výchovný poradce
předseda PK chemie
Pavlína Sychrovská, Mgr. matematika
tělesná výchova
I.B, V.A,
I.A, II.A, II.B, V.A
22
Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
I.A, I.B, II.A, II.B, III.B, IV.A
IV.A
23
Michael Šimon anglický jazyk
konverzace v Aj
V.A, V.B, 1.A, 1.B, 2.B, 4.A, 4.B
septima + 3. ročník
23 správce učitelské knihovny
Gerda Škodová matematika
fyzika
II.B, III. A, 2.A
III.A, 2.A
23 třídní III.A
Hana Škodová český jazyk
zákl. společ. věd
společenskovědní sem.
občanská výchova
V.B, VIII.B
V.A, V.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VIII.B
oktáva
I.A, I.B
22 třídní V.B
Věra Štegerová dějepis

seminář z dějepisu
ruský jazyk

III.A, III.B, IV.B, V.B, 2.A, 2.B, 3.A,
3.B, VIII.A, VIII.B
septima + 3. ročník
oktáva + 4. ročník
24 třídní 2.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd
Petr Šulc anglický jazyk
tělesná výchova
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.B, VIII.B
III.B, V.A
23 správce skladu CO
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
konverzace ve Šj
VII.A, 4.A
IV.A, 1.B, VIII.B, 4.A
oktáva + 4. ročník
22 třídní 4.A
předsedkyně PK Šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
VTV
III. B, IV.A, IV.B, V.A, 1.A, 1.B
oktáva + 4. ročník
oktáva + 4. ročník
24 předseda PK informatiky
správce počítačové sítě
správce sbírky IVT
Jan Vomela, Mgr. německý jazyk
chemie
V.A, 1.B, 2.A, 2.B, VII.A, 3.A, 3.B
V.A, 1.A, 1.B, 3.A, 3.B
23 třídní V.A
Josef Zikmund tělesná výchova II.B, III.A, IV.A, IV.B, V.B, 1.A+B,
2.A+B, VII.A+B, 3.A+B, VIII.A+B,
4.A+B
24 předseda PK TV
Hana Zikmundová chemie
fyzika
III.A, III.B, IV.A, 1.B, 2.A
II.A, III.B, IV.A, IV.B, 1.B
22

Zaměstnanci školy

  • Počátkem školního roku nastoupili: prof. Helena Horáková (český jazyk, anglický jazyk), prof. Jaroslav Klemenc (matematika, fyzika), prof. Lenka Martinková (český jazyk, německý jazyk), prof. Pavlína Sychrovská (matematika, tělesná výchova), prof. Barbora Šimková (anglický jazyk, francouzský jazyk) a prof. Hana Škodová (český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd).
  • S koncem školního roku ústav i školství opustili: prof. Pavlína Sychrovská a prof. Jan Vomela. V jejich nových profesích jim přejeme hodně úspěchů a seberealizace.

Významná jubilea

V tomto školním roce oslavili významná životní jubilea čtyři naši bývalí kolegové. 75. narozeniny oslavili profesoři Jiřina Ptáčková, František Frinta a Bohumír Španiel, 70. narozeniny profesor Jiří Šolc.

Prof. Jiřina Ptáčková studentům gymnázia pomáhala objevovat krásu českého jazyka, literatury a francouzského jazyka v letech 1970 – 83. V její péči byla i žákovská knihovna.

Francouzský jazyk je aprobačním předmětem i dalšího jubilanta, prof. Františka Frinty. Na gymnáziu však vyučoval výhradně jazyku anglickému, který je jeho druhou aprobací. Ke svým předmětům připojil i brannou výchovu a civilní obranu. Na naší škole působil v letech 1976 – 87.

Prof. Bohumír Španiel provázel studenty výtvarným uměním a historií v letech 1972 – 86. Respekt studentů si získal nejen svými rozsáhlými teoretickými znalostmi, ale i vlastní bohatou malířskou tvorbou. Jeho životní elán mu dovolil vypomáhat s výukou na naší škole i v  důchodovém věku v letech 1990 – 92.

V letech 1971 – 94 působil na škole profesor dějepisu a občanské nauky Jiří Šolc. Dlouhá léta, až do svého odchodu do důchodu, vykonával funkci zástupce ředitele. Jeho úcta k historii ho vedla k zachycení gymnaziálního života ve školní kronice, kterou dlouhá léta pečlivě doplňoval.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let zdraví, životní elán a hodně radosti.

Správní zaměstnanci

Marcela Martincová – finanční účetní, ekonom
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní, hospodářka
Zdeňka Přikrylová – správce skladu učebnic
Milan Vácha – školník do 31. 12. 2000
Šárka Stanislav – školník od 1. 12. 2000
Dagmar Kubečková – uklízečka
Miluška Pavlů – uklízečka
Marie Váchová – uklízečka do 31. 12. 2000
Marie Siglová – uklízečka
Jiřina Benešová – uklízečka
Irena Doležalová – uklízečka od 2. 4. 2001
Anna Hrycyková – uklízečka od 1. 1. 2001

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Milan Poutník, Jindra Nývltová, Věra Štegerová, Martina Karastojanovová, Pavel Škoda, Anžik Aršakuni, Iva Venclíková, Hana Zikmundová, Zdena Jirková, Hana Škodová

Druhá řada zleva: Vítězslav Kremlík, Zdeněk Polák, Jan Preclík, Dalibor Vích, Gerda Škodová, Barbora Šimková, Miloslav Javůrek, Pavlína Sychrovská, Ivana Matěnová, Iva Sršňová, Věra Prachařová, Zdeněk Košvanec

Třetí řada zleva: Jaroslav Klemenc, Jarmila Suchanková, Josef Zikmund, Jiří Oleják, Hana Janušová, Richard Brát, Helena Horáková, Iva Rojtová, Olina Slavíková, Jan Ježek, Bedřich Nejman, Michal Šimon

image_printTisk