Pedagogický sbor ve školním roce 2005-06

Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel Škoda IVT 3.V 2 ředitel školy
Martina Javůrková, PaedDr. matematika 6.V 5 zástupce ředitele
Richard Brát, Mgr. matematika 3.W, 6.W 23 třídní 6.W
Věra Cermanová anglický jazyk
ruský jazyk
5.V, 7.V, 8.V, 1.A, 3.B, 4.A, 4.B
4.V+W, 3. ročník
24 správce skladu učebnic
Blanka Dvořáčková,
PaedDr.
český jazyk
dějepis
seminář z D
5.V, 2.B
1.V, 2.V, 2.W, 3.V, 6.W, 7.V, 2.B
3. ročník
24 třídní 2.B
Jitka Fišerová německý jazyk
dějepis
5.V, 6.V+W, 7.W, 1.A, 3.A, 4.A
1.W, 5.V, 1.A
24 třídní 1.A
Ivo Forejt německý jazyk
český jazyk
konverzace v Nj
5.W, 7.V, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B
3.W
4.ročník
25 třídní 3.W
předseda PK Nj
správce žákovské knihovny
Dino Guarisco
(od 24.10.2005)
anglický jazyk
konverzace n Aj
1.V, 1.W, 5.V, 5.W, 1.A
3. ročník, 4. ročník
19
Kevin Healy
(do 21.10.2005)
anglický jazyk
konverzace n Aj
1.V, 1.W, 5.V, 5.W, 1.A
3. ročník, 4. ročník
19
Drahomíra Hejcmanová Deskriptivní
geometrie
4.ročník 2
Aleš Horák, Mgr. matematika
chemie
1.W, 4.W, 1.A, 3.A
2.W
23 třídní 1.W
Lenka Hronková, Mgr. anglický jazyk
hudební výchova
1.W, 2.V, 2.W, 7.V, 7.W, 3.A
1.V, 1.W, 2.V, 3.W, 4.V
23 tídní 2.V
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
výchova k rodičovství
5.W, 8.V, 1.B
6.W, 8.V, 2.B
3.V, 3.W
22 třídní 8.V
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika
seminář z M
3.B, 4.A
3.ročník
11
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
seminář z biologie
2.V, 2.W, 4.V, 8.W, 4.A
3.V, 5.V, 1.A, 1.B
3. ročník, 4. ročník
24 třídní 4.A
Zdena Jirková anglický jazyk

výtvarná výchova

6.V, 6.W, 7.W, 8.W, 1.A+B, 2.A,
3.B, 4.B
1.V
25 předsedkyně PK Aj
předsedkyně MPK cizích jazyků
Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika
fyzika
2.W
2.W, 3.W, 5.W, 7.V, 1.B, 4.A, 4.B
22 třídní 2.W
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
základy spol. věd
společenskovědní seminář
4.B
1.V, 1.W, 2.V, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W
5.W, 6.V, 6.W, 8.V, 4.B
3. ročník
22 třídní 4.B
Zdeněk Košvanec zeměpis
tělesná výchova
seminář ze zeměpisu
1.V, 2.V, 2.W, 5.W, 6.W
1.V, 3.V, 5.W, 1.B, 2.B
4. ročník
24 předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Štěpán Macura, Mgr. český jazyk
dějepis
zeměpis
tvůrčí psaní (nepovinný)
3.B, 4.A
3.W, 4.V, 4.W, 8.V, 8.W, 3.B
4.V
22 třídní 3.B
Ivana Matěnová, RNDr. matematika
biologie
seminář z biologie
2.V, 7.V, 4.B
5.W, 7.V, 4.B
4.ročník
24 třídní 7.V
Hana Misarová, Mgr. český jazyk
výtvarná výchovaseminář z Vv
1.B
1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W,
5.V+W, 6.V+W, 1.A+B, 2.A+B
4. ročník
24 třídní 1.B
předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Bedřich Nejman základy společenských věd
společenskovědní seminář
tělesná výchova
7.W, 8.W, 2.B, 3.B
4.ročník
1.V, 2.V, 8.V, 2.A+B, 3.A+B, 4.A+B
23 předseda PK spol.věd
správce sbírky TV
Martina Novotná, Mgr. anglický jazyk
německý jazyk
1.V, 1.W, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W
4.V+W
23
Jindra Nývltová český jazyk
literární seminář
latina (nepovinný)
1.V, 8.V, 2.A
4.ročník
18 třídní 1.V
předsedkyně PK Čj
výchovná poradkyně
Jana Olšanová, Mgr. český jazyk
základy společenských věd
2.V, 4.W, 1.A
5.V, 7.V, 1.A, 1.B, 2.A
21
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk
konverzace ve Šj
4.V+W, 5.V+W, 6.V, 1.A, 1.B, 4.B
3. ročník, 4. ročník
22
Zdeněk Polák matematika
fyzika
seminář z F
2.A, 8.W
8.W, 2.A, 3.A
3.ročník, 4.ročník
23 třídní 2.A
správce sbírky F
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchovaseminář z Hv (nepovinný)
2.W, 3.V
2.W, 3.V, 4.W, 5.V+W, 6.V+W,
1.A+B, 2.A+B
24 třídní 3.V
předseda PK HV
správce sbírky HV
Jan Preclík, Mgr., RNDr., Ph.D. matematika
IVT
aplikace počítačů
programování
7.W, 2.B
3.V, 4.W, 5.W
4.ročník
3.ročník
24 třídní 7.W
Petra Pulpánová, Mgr. český jazyk
tělesná výchova
tvůrčí psaní (nepovinný)
4.V, 7.V
2.W, 3.W, 6.W, 7.V+W, 3.B, 4.A
24
Leslie Ramier
(do 31.3.2006)
anglický jazyk 2.V, 2.W, 5.V, 5.W, 1.A, 1.A+B 12
Iva Rojtová biologie
tělesná výchova
seminář z Bi
1.V, 3.V, 5.V, 6.V, 3.A
4.V, 5.V, 6.V, 2.A, 4.B
3. ročník
23 třídní 6.V
Libor Slavík, Mgr. biologie

tělesná výchova

1.W, 3.W, 4.W, 7.W, 1.A, 1.B,
2.A, 3.B
4.W, 1.B
22 třídní 4.W
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
seminář ze Z
tělesná výchova
1.W, 3.W, 4.W, 6.V, 2.A, 2.B
3. ročník, 4. ročník
5.W, 8.W, 1.A, 3.A
24
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
seminář z M
5.V
5.V, 6.V, 2.B, 3.B
3.ročník, 4.ročník
23 třídní 5.V
předseda MPK přír. věd
předseda PK M
předseda inv. komise
Eduard Suchanek, Mgr. chemie
seminář a cvičení z Ch
6.V, 8.W, 2.B, 4.B
4.ročník
14
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie
seminář a cvičení z Ch
5.V, 7.W, 8.V, 2.A, 3.B, 4.A
3.ročník, 4.ročník
20 předseda PK Ch
Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
3.W
4.V+W, 5.V+W, 6.V+W, 8.V+W,
1.A, 2.B, 3.B
24 správce sbírky jazyků
Michael Šimon anglický jazyk 1.V, 4.V, 5.W, 6.W, 1.A+B, 2.A,
2.B, 3.A, 4.A
25 správce učitelské
knihovny
Gerda Škodová, Mgr. matematika
fyzika
1.V, 3.V, 4.V, 4.V, 2.A
1.V, 2.V, 4.V
23 třídní 4.V
Šárka Škodová, Mgr. český jazyk
německý jazyk
1.W, 7.W
8.V, 8.W, 2.A, 3.A
22
Věra Štegerová dějepis

seminář z D
ruský jazyk (nepovinný)

5.W, 6.V, 7.W, 1.B, 2.A, 3.A,
4.A, 4.B
3. ročník, 4. ročník
24 třídní 3.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK D
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd.
Petr Šulc anglický jazyk

tělesná výchova

3.V, 4.W, 6.V, 8.V, 8.W, 1.A+B,
2.B
1.W, 7.W
25
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
5.W
6.W, 7.V, 7.W, 8.V+W, 2.B, 3.B
22 třídní 5.W
předsedkyně PK Šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
3.W, 4.V, 5.V, 1.A, 1.B
4. ročník
22 předseda PK informatiky
správce sbírky IVT
Hana Vrátilová český jazyk
občanská výchova
základy společenských věd
společenskovědní seminář
6.V, 6.W, 3.A, 8.W
2.W
3.A, 4.A
3. ročník, 4. ročník
25 třídní 8.W
Josef Zikmund tělesná výchova 1.W, 2.V, 2.W, 3.V+W, 4.V+W,
5.V, 6.V, 6.W, 7.V, 8.V
24 předseda PK TV
Hana Zikmundová, Mgr. chemie

fyzika

3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 6.W, 7.V,
1.B, 3.A
1.W, 3.V, 4.W
24

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium; V, W – víceleté studium

Zaměstnanci školy

  • Počátkem školního roku se po mateřské dovolené vrátila prof. Jitka Fišerová (německý jazyk, dějepis). Nově nastoupil prof. Aleš Horák (matematika, chemie) a prof. Věra Vlčková (chemie). Konverzaci v anglickém jazyce vyučoval v tomto roce americký lektor Kevin Healy, kterého od listopadu vystřídal anglický lektor Dino Libero Guarisco. Do řad pedagogického sboru se vrátila američanka Leslie Ramier, vyučovala anglickému jazyku. Svůj pobyt v České republice musela předčasně ukončit a od dubna převzali její úvazek naši učitelé.
  • S koncem školního roku ústav opustila prof. Věra Vlčková. V očekávání mateřských povinností nás na čas opustily i kolegyně Hana Misarová a Jana Olšanová.

Významná jubilea

V tomto školním roce oslavili 80. narozeniny bývalí dlouholetí kolegové prof. Jiřina Ptáčková, prof. Bohumír Španiel a prof. František Frinta. 75. narozeniny oslavil bývalý kolega prof. Jiří Šolc. Z našich zaměstnanců oslavil 50. narozeniny prof. Milan Poutník. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Správní zaměstnanci

Ing. Eva Hedvíková – ekonom
Petra Pejsarová – finanční účetní
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní
Petr Nývlt – správce počítačové sítě
Stanislav Šárka – školník
Jiřina Benešová – uklízečka
Zdena Janczarová – uklízečka
Dagmar Kubečková – uklízečka
Marie Siglová – uklízečka
Marie Maršíková – uklízečka (na výpomoc)

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Jaroslav Klemenc, Jitka Fišerová, Ivo Forejt, Martina Javůrková, Pavel Škoda, Ivana Matěnová, Zdeněk Košvanec, Libor Slavík, Iva Sršňová

Druhá řada zleva: Michael Šimon, Jarmila Suchanková, Jana Olšanová, Dalibor Vích, Miloslav Javůrek, Barbora Šimková (Dvořáčková), Blanka Dvořáčková, Jan Preclík, Milan Poutník, Eduard Suchanek, Petr Šulc

Třetí řada zleva: Zdeněk Polák, Štěpán Macura, Hana Vrátilová, Hana Misarová, Daniel Pavlík, Martina Novotná, Dino Guarisco, Lenka Hronková, Aleš Horák, Olga Slavíková

image_printTisk