Pedagogický sbor ve školním roce 1999-2000

Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet hodin týdně Poznámka
Pavel Škoda IVT III.A 2 ředitel školy
Martina Karastojanovová, PaedDr. matematika III.B 6 zástupce ředitele
Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk
francouzský jazyk
angl. konverzace
II.A, 2.B, VI.A, VI.B, VII.A
IV.A, IV.B, VI.B
oktáva
26 předsedkyně MPK cizích jazyků
Helena Bergrová, Mgr. chemie
matematika
cvičení z chemie
VI.A, VI.B, 3.B, VII.B, VIII.A
IV.A, IV.B
3. ročníky
24 třídní VII.B
správce sbírky chemie
Richard Brát, Mgr. matematika
fyzika
VII.B, VIII.B
1.B, 2.A, 2.B, 3.A, VII.B, VIII.B
24 třídní VIII.B
předseda PK fyziky
správce sbírky fyziky
Věra Cermanová anglický jazyk
angl. konverzace
II.B, III.A, III.B, 2.A, 2.B, VI.B, VII.A, VIII.A
3.ročníky
26
Radomil Dostál biologie
biol.seminář
1.A, 2.B, 3.B
oktávy
9
Blanka Dvořáčková, PaedDr. český jazyk
dějepis
dějepisný seminář
VIII.B
III.A, IV.B, VI.A, VI.B, 3.A, 3.B, VIII.A, VIII.B
3. ročníky, oktávy
24 třídní VIII.A
Jitka Fišerová německý jazyk
dějepis
I.A, III.B, 2.A, 2.B, 3.B, VII.A, VIII.A
I.A
24 třídní I.A
správce sbírek jazyků a TA
Ivo Forejt český jazyk
německý jazyk
něm. konverzace
VI.B
II.A, VI.B, 3.A, 3.B, VII.B, VIII.B
oktávy
24 třídní VI.B
předseda PK Nj
správce žákovské knihovny
Hana Janušová, Mgr. český jazyk
výtvarná výchova
IV.B
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B
22 třídní IV.B
předsedkyně PK VV
správce sbírky VV
Jiřina Jaroušová matematika
biologie
seminář z mat.
seminář z bi.
výchova k rodič.
2.A, VIII.A
III.B, IV.A, 2.A
3. ročníky
3. ročníky
III.A, III.B
21 třídní 2.A
předseda PK biologie
správce sbírky biologie
Miloslav Javůrek matematika
seminář z mat.
1.B, 2.B
oktávy
12 třídní 1.B
Jan Ježek, Mgr. biologie
zeměpis
I.B, II.A, 1.B, VI.A, 3.A, VII.B
I.A, III.A, III.B, 1.B
21
Zdena Jirková anglický jazyk
angl. konverzace
IV.A, IV.B, 1.A, 2.A, VI.A, 3.A, VII.B, VIII.B
3. ročníky
26 předsedkyně PK Aj
Drahomíra Kajnarová deskr. geometrie 3. ročníky 2
Jana Klimešová fyzika I.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, 12 1. pololetí
Jana Kolářská, Mgr. český jazyk
občanská výchova
zákl. sp. věd
III.A, 1.A, 2.B
I.A, I.B
II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B
23 třídní III.A
Zdeněk Košvanec zeměpis
seminář ze Z
tělesná výchova
II.A, IV.A, IV.B, 1.A, 2.A, 2.B
3. ročník
I.A, III.B, IV.A, IV.B
22 třídní IV.A
předseda PK zeměpisu
správce sbírky zeměpisu
Ivana Matěnová, RNDr. matematika
biologie
II.B, VI.B
I.A, II.B, III.A, IV.B, VI.B, VIII.B
23 třídní II.B
Bedřich Nejman zákl. sp. věd
spol.věd. seminář
tělesná výchova
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B, 3.A, 3.B, VIII.A, VIII.B
oktávy
IV.B, VIII.A, VIII.B
22 předseda PK spol. věd
správce sbírky TV
Jindra Nývltová český jazyk
latinský jazyk – nepovinný
II.B, III.B, 1.B, 2.A, VII.A
vybraní studenti
25 třídní III.B
předsedkyně PK Čj
Jiří Oleják matematika
zeměpis
I.A, VI.A, 3.A, VII.A
VI.A, VI.B
23 třídní VI.A
správce sbírky matematiky
Jana Olšanová, Mgr. český jazyk
zákl. sp. věd
VI.A, 3.B, VII.B, VIII.A
VII.A, VII.B
22 třídní VII.B do 3. 10. 1999
Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk 1.A, 1.B, VI.A, VII.A 12
Zdeněk Polák seminář z fyziky 3. ročníky, oktávy 4
Milan Poutník, Mgr. český jazyk
hudební výchova
I.B, IV.A
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B
24 třídní I.B
předseda PK HV
správce sbírky HV
Věra Prachařová chemie II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B
III.B
12
2
1. pololetí
2. pololetí
Jan Preclík, Mgr. IVT
aplikace počítačů
IV.A, 1.A
oktávy
10
Ondřej Pumr, Mgr. český jazyk
zákl. sp. věd
VI.A, 3.B, VII.B, VIII.A
VII.A, VII.B
22 od 14. 10. 1999
Iva Rojtová biologie
seminář z bi.
tělesná výchova
VII.A, VIII.A
3. ročníky
II.B, IV.A, 1.B, 2.B, VI.A, 3.B, VII.A, VII.B
21 třídní VII.A
Olga Slavíková, Mgr. zeměpis
seminář ze Z
tělesná výchova
I.B, II.B
oktávy
I.A, I.B, II.A, III.A, 1.A, 2.A, VI.B, 3.A
23
Iva Sršňová, Mgr. matematika
fyzika
III.A, 3.B
VI.A, VI.B, 3.B, VII.A, VIII.A
24 třídní 3.B
předseda MPK přírod. věd
předseda PK matematiky
předseda inv. komise
Jarmila Suchanková, Mgr. chemie
seminář z chemie
cvičení z chemie
1.B, 2.A, 2.B, 3.A, VII.A, VIII.B
oktávy
3. ročníky
18 třídní 2.B
výchovný poradce
předseda PK chemie
Michael šimon anglický jazyk I.B, II.B, IV.B, 1.B, 3.A, 3.B, VIII.A, VIII.B 25 správce učitelské knihovny
Gerda škodová matematika
fyzika
I.B, II.A, 1.A
I.B, II.A, 1.A
23 třídní II.A
Věra Štegerová dějepis
ruský jazyk
I.B, II.A, II.B, III.B, IV.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VII.A, VII.B
3. ročníky
24 třídní 1.A
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu
předseda PK Rj
správce sbírky spol. věd
Petr Šulc anglický jazyk I.A, I.B, III.A, IV.A, 1.A, 1.B, 3.B, VII.B 26 správce skladu CO
Iva Venclíková český jazyk
španělský jazyk
španělská konv.
II.A, 3.A
3.A, VII.B, VIII.A
oktávy
21 třídní 3.A
předsedkyně PK šj
Dalibor Vích, Ing. IVT
programování
programování – nep.
III.A, III.B, IV.B, 1.B,
3. ročníky, oktávy
vybraní studenti
20 předseda MPK informatiky
správce počítačové sítě
správce sbírky IVT
Dana Vítová, Mgr. český jazyk I.A 6
Jan Vomela, Mgr. německý jazyk
chemie
IV.A, IV.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A
1.A
23
Josef Zikmund tělesná výchova I.B, II .A, II.B, III.A, III.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B, 3.A, 3.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B 24 předseda PK TV
Hana Zikmundová chemie
fyzika
II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B
I.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B
22 2. pololetí

Zaměstnanci školy

  • počátkem školního roku nastoupili: prof. Gerda Škodová (matematika, fyzika), prof. Jan Ježek (biologie, zeměpis), prof. Daniel Pavlík (španělský jazyk) a prof. Jan Vomela (německý jazyk, chemie).
  • koncem školního roku nebo v jeho průběhu ústav opustili: V říjnu nastoupila do dlouhodobé pracovní neschopnosti a následně na mateřskou dovolenou prof. Jana Olšanová. Do konce školního roku ji nahradil (od 14. 10.) prof. Ondřej Pumr (český jazyk, základy společenských věd). Ten na konci školního roku odešel na civilní vojenskou službu. Užít si důchodu odešel prof. Radomil Dostál (k 30. 6.) a prof. Dana Vítová přestoupila na gymnázium v Dobrušce. Všem odcházejícím přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v jejich další činnosti.

Významná jubilea

Dne 4. června 2000 oslavil v plné svěžesti 80. narozeniny profesor Ladislav Grau. Absolvoval naše gymnázium v roce 1939. Po uzavření vysokých škol v protektorátu byl totálně nasazen. Po absolvování přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 1948 se vrátil na gymnázium, aby zde působil jako profesor zeměpisu a tělesné výchovy až do odchodu do důchodu v roce 1983. Tělesná výchova nebyla jen jeho profesí, ale i koníčkem, závodně se věnoval lehké atletice. Škola využila i jeho znalosti německého jazyka, s jehož výukou vypomáhal. Řada absolventů ho poznala i jako výborného tanečního mistra.

Dne 1. června 2000 oslavila 60. narozeniny profesorka matematiky a fyziky Jana Židová, která na naší škole působila v letech 1979 až 1995. Významnou měrou se podílela i na zavádění výpočetní techniky na gymnázium. Studenti se s ní potkávali také ve fotografickém kroužku a ve školním archívu je řada fotografií, jimiž zdokumentovala život gymnaziální.

Oběma jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, veselou mysl a spokojenost.

Správní zaměstnanci

Marcela Martincová – finanční účetní, ekonom
Ivana Šnorbertová – mzdová účetní, hospodářka
Zdeňka Přikrylová – správce skladu učebnic
Milan Vácha – školník, požární preventista, požární hlídka
Jiřina Benešová – uklízečka
Zdena Janczarová – uklízečka
Dagmar Kubečková – uklízečka
Miluška Pavlů – uklízečka
Marie Siglová – uklízečka
Marie Váchová – uklízečka

Popis fotografie sboru

První řada zleva: Zdeněk Polák, Hana Zikmundová, Radomil Dostál, Jiřina Jaroušová, Pavel Škoda, Martina Karastojanovová, Anžik Aršakuni, Ivana Matěnová, Jitka Fišerová, Zdena Jirková

Druhá řada zleva: Josef Zikmund, Milan Poutník, Dalibor Vích, Miloslav Javůrek, Jan Preclík, Ivo Forejt, Bedřich Nejman, Jarmila Suchanková, Věra Cermanová, Gerda Škodová, Iva Sršňová, Věra Prachařová

Třetí řada zleva: Daniel Pavlík, Zdeněk Košvanec, Jan Ježek, Jan Vomela, Richard Brát, Hana Janušová, Jiří Oleják, Jana Kolářská, Olina Slavíková, Michal Šimon, Věra Štegerová, Iva Rojtová

image_printTisk