Výměnný pobyt z pohledu žákyně JGN

Po deset dní v měsíci říjnu jsem měla možnost ubytovávat německého žáka z partnerského gymnázia v Oesede. Protože čeští žáci navštívili Německo již na jaře 2015, přibližně jsme tušili, co bude role hostitelské rodiny obnášet, a já osobně jsem se na to velmi těšila. Celá akce vypukla v úterý 6.10. příjezdem německého autobusu před Raisovu jídelnu v Náchodě. Němečtí žáci po zdlouhavé dvanáctihodinové cestě úlevně vyběhli z autobusu. Ti, co své české kamarády znali již z jarní výměny, se s nimi nadšeně objímali a výskali. Ti, kteří se loňský školní rok zájezdu do Německa z nejrůznějších důvodů nezúčastnili, se trochu ostýchavě seznamovali s nově přidělenými kamarády. Tak tomu bylo mimochodem i v mém případě. Sice jsem strávila celý minulý školní rok jako výměnná studentka na německém gymnáziu, s Corneliem jsem se však poprvé viděla právě v úterním chaosu před autobusem. Brzy se ukázalo, že k žádnému ostychu nebyl důvod, původní zábrany a strach z komunikace cizím jazykem rychle opadl, většina mých spolužáků včetně mě našla se svým hostem porozumění. Němci měli každé dopoledne společný program, kdy jezdili na výlety a objevovali krásu a rozmanitost České republiky. Odpoledne jsme trávili společně hraním her, návštěvami místních cukráren a procházkami po okolí. Nejvíce zábavy jsme si společně užili o víkendu, kdy jsme měli za úkol se o naše hosty postarat zcela sami. Každý pojal náplň programu po svém. Ti, co se zajímají o historii, navštívili místní muzea, případně vojenské bunkry. Moje desetičlenná skupinka se vydala procházkou navštívit polské sousedy. Ulovili jsme si pstruha, ochutnali místní zákusky a večer jsme pro Němce nasmažili palačinky, které jedli s čím jiným než s nutelou. Dále se konaly výlety do Hradce Králové, kde se spojila prohlídka historického a nákupního centra. V neposlední řadě musím zmínit ty fyzicky nejzdatnější a nejotužilejší, kteří dobyli vrchol Sněžky. Tato výměna je jedinečná možnost, jak si ověřit své jazykové dovednosti, a myslím, že spoustu z nás motivovala k zlepšování anglického a německého jazyka. Díky družbě jsem měla možnost mluvit přímo s Němci o aktuálních tématech týkajících se dnešní situace v Evropě a vyslechla jsem názory, které se liší od těch, které slýcháme stále dokola v ČR. Velmi kladně hodnotím, že žáci JGN mají možnost navázat kontakty v zahraničí a že nás škola tímto způsobem obohacuje i jinak než jen běžnou výukou. Moc si vážím toho, že se takovéto akce na naší škole konají, a ráda bych poděkovala vedení školy a všem učitelům, kteří se o organizaci výměny starají.

Tereza Zobalová, 4.A

image_printTisk