Seznamovací pobyt 1.W

24. – 26. září 2018 se žáci 1.W zúčastnili seznamovacího pobytu na chatě Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Celý pobyt byl motivován a provázen vícedenní hrou na téma Ostrov a osadníci. Podobně jako nově příchozí žáci ve škole si i osadníci na ostrově museli společně vytvořit zázemí a stanovit si pravidla pro svou osadu. Jako noví obyvatelé ostrova se také museli naučit společnými silami a spoluprací zvládnout různé události a situace, které se na ostrově odehrávaly. „Přežití“ celé osady mnohdy záleželo na všech osadnících zároveň.

V rámci našeho pobytu jsme čelili různým úskalím, které před nás ostrov kladl, ať už se jednalo o neklidnou ostrovní sopku a riskantní průchod v jejím stínu, divoké lesní kmeny, které ostrov obývaly nebo nevyzpytatelného ostrovního boha, který osadníky sužoval svými kletbami. Za svého pobytu osadníci odhalili také prastaré ostrovní tajemství, kterým bylo jezero přání ukryté v jeho nejnepřístupnější části. Společnými silami se nakonec osadníci dostali až k jeho břehům a podařilo se jim využít jeho moc.

Čas seznamovacího pobytu tak byl díky naší hře naplněn napětím, pohybovými aktivitami a také činnostmi zaměřenými na spolupráci a vzájemné poznávání. Dnes, když už jsme opět zpátky ve školních lavicích, lze napsat, že osadníci na ostrově obstáli na výbornou. Tak ať se jim daří stejně i ve školních dnech a neopustí je duch vzájemně si pomáhajícího společenství!

image_printTisk