Přijímací řízení - informace pro uchazeče, kteří mají naši školu na 2. místě a zkoušky u nás nedělají.

Vážení rodiče, zákonní zástupci a uchazeči o studium v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451,

v pondělí (nejpozději v úterý) Vám zašleme písemně informace k našemu přijímacímu řízení. Ty obsahují zejména:

  • Vaše registrační číslo,
  • kritéria přijímacího řízení,
  • počet přijímaných žáků,
  • termíny a časy zveřejnění výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí,
  • termín a čas případného nahlížení do spisu,
  • informace o potvrzení zájmu u nás studovat podáním zápisového lístku,
  • NÁVRATKU pro přijaté žáky.

Pokud obálku do konce příštího týdne nedostanete nebo nebudete něčemu rozumět, pište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz nebo volejte na 603 575 286.

Anonymizované vzory informací v obálkách najdete v příloze. POZOR, pro každý typ gymnázia (4leté a 8leté) jsou informace jiné!

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk