Moderátoři veřejnoprávní televize z řad našeho gymnázia?

Žáci prim a sekund z volitelného předmětu mediální výchova vypustili den školy, byli totiž ve studiu České televize v Hradci Králové. Hned na začátku bohužel nastala malá komplikace – Česká televize sídlí v budově, na které není nijak znát, že by tam sídlila, proto ji nemohli studenti ani pan učitel najít. Po chvíli hledání se to naštěstí jednomu studentovi podařilo nalézt a exkurze mohla být zahájena.

Při vstupu se studentů ujal šéfredaktor, který na začátek exkurze udělal krátkou přednášku o reklamách, rozdílech mezi veřejnoprávní a soukromou televizí, vysvětlil, co je potřeba k provozování televizních stanicí atd.

Po této krátké přednášce byli studenti provedeni redakcí, místností, kde se stříhá, nahrává zvuk a následovali šéfredaktora do studia, kde si je převzal režisér. V tomto studiu si studenti mohli vyzkoušet ovládat profesionální studiové kamery, které se používají např. k natáčení a přenosu ze studia Události v regionech, hlavní zpravodajské relace Události atd. Dále si vyzkoušeli moderování před kamerou ze čtecího zařízení. Poté následovala režie, kde si mohli vyzkoušet přepínání záběrů z kamer apod. Na závěr následovala prohlídka studia se zelenou stěnou, od které se studenti skoro nepohnuli dál.

Studenti z této exkurze, která se uskutečnila v úterý 14.5. v doprovodu pana učitele Havlíčka, odešli nadšení a se zkušenostmi ze zákulisí České televize.

Daniel Kumpošt

image_printTisk