PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY přijímacího řízení do osmiletého gymnázia pro školní rok 2019-20 v NÁHRADNÍM TERMÍNU

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,
v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019-20.

Definitivní výsledky budou zveřejněny 22. 5. 2019 po 18. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve kterém mají účastníci přijímacího řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

Tento termín byl pro účastníky náhradního termínu přijímacího řízení stanoven na 22. 5. 2019 od 7:30 do 14:30. Podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Vzhledem k tomu, že předběžné výsledky byly překontrolovány, nepředpokládáme v definitivních výsledcích žádné podstatné změny. Úplně vyloučit je ale nemůžeme. Proces zpracování výsledků je velmi náročný a navíc ho podstatná část probíhá mimo naši školu (v CERMATu a v dalších školách).

Čtěte pozorně i poznámky v úvodu předběžných výsledků!!! Je to opravdu důležité!!!

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk