Informace pro uchazeče konající přijímací zkoušky v náhradním termínu - zpětvzetí zápisového lístku

Vážení uchazeči o studium v Jiráskově gymnáziu v Náchodě, kteří budete případně konat přijímací zkoušky ke studiu v naší škole v náhradním termínu,

dne 7. května 2021 vydalo MŠMT mimořádné opatření (č.j.: MSMT-4337/2021-8), které Vám nově (vzhledem k letošnímu posunu termínů) umožňuje vzít zpět již jinde odevzdaný zápisový lístekv případě, že jste byli přijati ke studiu po náhradním termínu.

Náhradní termín je letos tak pozdě, že je potřeba již před jeho výsledky odevzdat zápisový lístek na tu školu, do které jste byli případně přijati v termínu řádném, tedy pokud v té škole chcete studovat.

Původní, v pozvánce vám zaslaná informace zněla:

Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 4. 6. 2021 – stačí poštovní razítko s tímto datem). Zápisové lístky doručujte prosím bezkontaktně (poštou nebo do schránky ve dvoře školy). Doručení Vám bude potvrzeno e-mailem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět i zápisový lístek uplatněný ve škole s talentovou zkouškou, a to pokud je následně přijat do školy bez talentové zkoušky.

NOVĚ tedy lze vzít již někde odevzdaný zápisový lístek zpět i v případě, že u nás budete přijati v náhradním termínu.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk