Informace pro uchazeče o 4leté studium, kteří u nás měli konat přijímací zkoušku v obou termínech 1. kola

Vážení uchazeči o 4leté studium, kteří jste u nás měli konat přijímací zkoušku v obou termínech 1. kola (protože ve druhé škole, do které jste si podali přihlášku, se jednotné přijímací zkoušky nekonaly),

dne 7. května 2021 vydalo MŠMT mimořádné opatření (č.j.: MSMT-4337/2021-8), které konstatuje:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk