AKTUALIZACE (ze 7. 5.) informací k OBNOVENÍ prezenční výuky od 3. 5. 2021

AKTUALIZACE ze dne 7. 5. 2021

Testování žáků – ZMĚNA v uznávání jinde absolvovaných testů

Vážení rodiče, milí žáci,

od 10. 5. 2021 (včetně) je uznávání jinde než ve škole absolvovaných testů na Covid-19 upraveno takto:

Žák se může zúčastnit prezenční výuky bez testování ve škole, pokud prokáže, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (potvrzení musí být buď z odběrového centra nebo od poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) zapojeného do systému antigenního testování).

Nic jiného se na níže uvedeném Pokynu k testování žáků na Covid-19 nemění.

Mějte se hezky a pevné zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy


AKTUALIZACE ze dne 4. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze přidávám slíbené pokyny k bezpečnosti při prezenční výuce a k testování na Covid-19 pro žáky nižšího gymnázia.

Děkuji za jejich dodržování.

Svůj rozvrh sledujte v Bakalářích.

Už brzy na shledanou ve škole :-).

Pavel Škoda, ředitel školy

PS: V pokynech k testování máte i odkazy na návod a videonávod k námi používaným testům Singclean. Před prvním testováním si je důkladně prostudujte.

Děkuji.


Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým k 3. 5. 2021 obnovuje na nižším stupni našeho osmiletého gymnázia prezenční výuku, a to v rotační formě.

Organizace výuky v naší škole bude následující:

  • Prezenční výuka se bude týkat pouze nižšího gymnázia (prima až kvarta) a bude vedena v rotačním režimu (po týdnu se v ní budou střídat třídy označené A s třídami s označením B). Ostatní třídy se budou i nadále učit distančně.
  • V týdnu od 3. 5. bude obnovena prezenční výuka v primě A, sekundě A, tercii A a v kvartě A. ZÁROVEŇ ale bude pro tyto třídy na pondělí (3. 5. 2021) až čtvrtek (6. 5. 2021) vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO (nebudou mít ani distanční výuku). Nejsme schopni za dodržení všech pokynů organizačně zabezpečit současně přijímací zkoušky, prezenční výuku s nezbytným testováním na Covid-19 a distanční výuku zbylých tříd.
  • Vlastní zahájení prezenční výuky pro primu až kvartu A tedy proběhne až v pátek 7. 5. 2021, a to s nezbytným úvodním antigenním testováním na Covid-19. Následující týden bude v těchto třídách pak opět probíhat výuka distanční.
  • Týdenní prezenční výuka pro třídy prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B začne v pondělí 10. 5. 2021, a to také úvodním testováním na Covid-19.
  • Následně se budou do odvolání třídy A a B nižšího gymnázia po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce.
  • Veškeré pokyny k prezenční výuce a testování včas dostanete. Organizaci nyní dolaďujeme.

Děkuji za pochopení a přeji krásné jarní dny prožité ve zdraví.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk