Exkurze primánů do pravěku a vesmíru

V pondělí 25. 9. 2017 vyrazili studenti prim do Všestar u Hradce Králové, kde se na dvě hodiny vrátili zpět v čase do doby lovců mamutů, prvních zemědělců a zpracovatelů kovů.

   V Archeoparku se ve stálé expozici seznámili se živou archeologií, prohlédli si názorné ukázky tehdejšího života a ojedinělý trojrozměrný model pravěké vesnice. V kinosále zhlédli komentovanou videoprojekci a seznámili se s replikami zbraní a předmětů z různých období pravěku. Druhá část prohlídky Centra experimentální archeologie probíhala venku. Zde si studenti vyzkoušeli některé činnosti pravěkého člověka, např. hod oštěpem, mletí obilí mezi dvěma kameny, broušení kamenného hrotu a sekání kamennou sekyrou. Následovala prohlídka pravěkých obydlí, rondelu, pohřebiště a řemeslných dílen. Studenti obdivovali vynalézavost našich předků, ale vrátit se zpět v čase by prý už nechtěli.

   Další částí historicko-zeměpisné exkurze byla návštěva planetária v Hradci Králové. Studenti si nejprve prošli část naučných stezek- planetární a galaktické, poté absolvovali program v digitálním planetáriu moderovaný odborníkem. Výklad byl doplněn celooblohovou filmovou projekcí včetně digitální show Kosmické srážky, během níž zažili vznik Měsíce, srážku s asteroidem, stali se svědky kolize obřích galaxií v daleké budoucnosti a prohlédli si z neuvěřitelné blízkosti funkční kosmickou stanici. Exkurze pokračovala komentovanou prohlídkou interaktivních exponátů ve foyeru hvězdárny, výstavy, Foucaultova kyvadla a dalekohledu v kupoli staré budovy.

Studenti se vraceli zpět do Náchoda plni nových vědomostí a dojmů. Nově získané poznatky z exkurze tak doplnily školní výuku a významně obohatily znalosti studentů.

 

image_printTisk