Erasmus+ v Paříži

Ve dnech 25. 4. – 6. 5. 2016 jsem se zúčastnil kurzu francouzského jazyka a metodiky ve škole Paris Langues. Přípravy na můj dvoutýdenní pobyt, můj příjezd, ubytování a první den ve škole proběhly hladce. Intenzivní kurz francouzského jazyka byl zaměřen na problematické gramatické jevy, jejich praktické užití a na trendy současné slovní zásoby, hovorový jazyk – tzv. verlan. V neposlední řadě jsme se věnovali i zábavným způsobům výuky francouzštiny. Také jsem docházel na odpolední individuální kurzy, kde jsme se věnovali aktuálním tématům ve Francii a sdíleli jsme spolu své pedagogické zkušenosti. Během kurzu jsme dostali spoustu nakopírovaného materiálu, z něhož velkou část použiji ve výuce. Co se týče gramatiky, věnovali jsme zejména účelovým a důsledkovým větám a spojkám, které se s nimi běžně užívají. Nejdříve jsme obdrželi jednoduše vysvětlenou gramatiku s příkladovými větami a spojkami. Byl v nich jasně zřetelný rozdíl, kdy použít způsob oznamovací a způsob konjunktivní, což dělá i pokročilým studentům u nás velké potíže. Tento výklad je možné po zjednodušení použít i pro středně pokročilé studenty. Následujcí cvičení je praktické a užívá jednoduchých smysluplných vět. V první části studenti zvolí vhodnou spojku ze dvou nabízených možností, například pour, comme, donc, de peur de, du coup atd. Jedná se o věty popisující pověry, je proto dobré během tohoto cvičení procvičit i řečové dovednosti. V druhé části cvičení se jedná o souvislý text, dialog, do něhož je třeba už spojky správně doplnit. Věty jsou jednoduché a dají se aplikovat snadno v mnoha situacích. Poslední část pouze ověřuje, zda student pochopil danou problematiku a dokáže určit, o jakou vedlejší větu se jedná a jaký způsob je v ní použitý. Výklad i toto cvičení jsem již využil ve výuce. Výklad a první část trvala 1 vyučovací hodinu, na jejímž konci jsme diskutovali o pověrách. Za domácí úkol si poté žáci připravili druhou a třetí část, kterou jsme další vyučovací hodinu rozebírali. Po malém testu, založeném na těchto cvičeních, musím říct, že se jedná o velice dobrý materiál. Dalším velice užitečným materiálem jsou pro mě kopie idiomatických spojení například s různými materiály, zeleninou či částmi těla. Tato cvičení jsou jednoduchá a doprovázena ilustracemi. Jedná se o tzv. expressions imagées. Během kurzu jsem si ověřil, které z nich se opravdu hodně používají, aby studenti nemuseli zpaměti znát všechny výrazy. Studenti volí ze tří možností, kdy dosazují do idiomatické fráze část těla, materiál či zeleninu. A pod každou úlohou následují i tři možnosti správného výkladu idiomu, ze kterých musí také vybrat. Na tomto cvičení oceňuji zejména to, že je možné je využít během období, kdy se studenti novou slovní zásobu učí.Je tak vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří si odnesou více idiomatických výrazů a procvičí již zvládnutou slovní zásobu. Studenti se také seznámí s kulturními souvislostmi. Během individuálních lekcí jsme probírali a srovnávali český a francouzský státní i soukromý vzdělávací systém. Podělili jsme se o své pedagogické zkušenosti a metodické přístupy. Líbilo se mi, že během jedné hodiny jsme šli do sborovny a učitel mi ukázal všechny materiály, které používají. Jednalo se o metody, učebnice, ale zejména mě oslovila obrovská zásoba vlastního vyrobeného materiálu, zabavných aktivit a her pro různé jazykové úrovně. Dále jsme během soukromých hodin rozebírali francouzský tisk – Le Monde, Charlie Hebdo, a aktuální témata – La loi El Khomri, la securité. Pobyt v Paříži byl, jak jinak, kouzelný. Pěkné počasí, krásné památky, nádherné parky a zahrady,všudypřítomná francouzština a báječná kuchyně a víno.

Mgr. Lukáš Zapadlo

image_printTisk