ERASMUS+ - ISLAND

Počátkem měsíce května jsem odletěla do Rejkjavíku na Island, kde jsem se účastnila kurzu pod názvem Metalearning + Thinking Skills. Byl to pětidenní kurz, ve kterém jsme se učili jak se učit a přemýšlet, o tom jak přemýšlíme. Bylo nás celkem 33 účastníků z různých zemí  – Belgie, Holandska, Německa, Španělska, Rakouska, Řecka, Švédska a Itálie. Já jsem byla jediná Češka.

Hlavním lektorem byl Peter Van de Moortel z Belgie a Gudrun Jóhannsdóttir z Islandu.

Každý den jsme pracovali či seděli a poslouchali od rána od 9 hodin do večera do 17.30 h. První polovina kurzu byla věnována teorii.  Uprostřed týdne jsme odjeli do malého městečka, kde nám naše lektorka Gudrun ukázala svoji školu, ve které byla ředitelkou. Bylo to pro nás velké zpestření kurzu, protože jsme se setkali nejen s učiteli, ale i s dětmi. Pro ně byla tato návštěva událostí, neboť jsme byli prvními cizinci, kteří školu navštívili. Děti byly velmi milé a komunikativní. Škola má několik venkovních bazénů s vyhřívanou vodou od 36°C do 42°C. Děti se tam koupou celoročně. Odpoledne jsme se vydali na tzv. Zlatý okruh – což bylo neméně poutavé. Viděli jsme gejzír, který každé 3 minuty vychrlil vodu ze země.  Dále jsme procházeli trhlinou, ve které se setkala evropská a americká litosférická deska. Třetím místem byly nádherné vodopády Gulfoss.

Zbytek kurzu byl už o trochu více praktický.

Zaujala mě metoda myšlení, která se nazývá šest myslících klobouků. Podle této metody jsme se učili myslet šesti různými způsoby. Představili jsme si, že máme na sobě klobouk dané barvy, a podle toho jsme uvažovali. Pomyslným nasazením klobouku se koncentrujeme na určitý typ myšlení a zlepšujeme jeho techniku…

  • Bílý klobouk – zaměřuje se na data, fakta a informace
  • Červený klobouk – zaměřuje se na pocity a intuice
  • Černý klobouk – zaměřuje se na potenciální problémy, nebezpečí, rizika a obtíže, které mohou nastat
  • Zelený klobouk – zaměřuje se na tvořivost, možnosti řešení, nové nápady, zvažuje všechny alternativy
  • Žlutý klobouk – zaměřuje se na přednosti, výhody a prospěch, je pozitivní
  • Modrý klobouk – zaměřuje se na celkový pohled, stanoví cíle, určuje cesty k jejich dosažení, organizuje myšlenky

Tato metoda vytvořená maltským psychologem a kognitivním vědcem Edwardem de Bono poskytuje prostor pro tvořivost, osvobozenou od kritizování a konfrontace. Důležitá je spolupráce, při které tým efektivně analyzuje danou problematiku, přichází s novými nápady a vytváří podmínky pro lepší rozhodování. Práce je produktivnější.

image_printTisk