DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY přijímacího řízení pro školní rok 2021-22

Vážení rodiče, milí žáci, případně ostatní zákonní zástupci,
v přílohách najdete pořadí a seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451 v přijímacím řízení pro školní rok 2021-22.

Čtěte prosím pozorně i poznámky k výsledkům, které jsou vždy na úvodní stránce!!! Je to opravdu důležité!!!

Těm, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, přijde předvyplněný vzor odvolání v obálce s rozhodnutím o nepřijetí. Je možné ho jen dovyplnit podepsat a odeslat.

Zápisové lístky, NÁVRATKY a odvolání nám prosím doručujte pokud možno bezkontaktně (do schránky ve dvoře školy, poštou, prostřednictvím datové schránky drsbaap). Doručení Vám potvrdíme e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce ke studiu. Datovou schránku lze použít pouze tehdy, pokud patří zákonnému zástupci uchazeče jako fyzické osobě (ne někomu jinému, ne firmě).

Osobní doručení je také možné. Vstup do budovy a pohyb v ní je možný pouze v respirátoru třídy nejméně FFP2.

Pokud se chcete podívat na znění testů nebo na klíč správných řešení, přejděte na stránku CERMATu.

image_printTisk