42. ročník soutěže SOČ ve virtuální podobě - tři první místa v kraji

42. ročník soutěže SOČ ve virtuální podobě - tři první místa v kraji

Studenti Jiráskova gymnázia se pravidelně účastní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) – obhajují své odborné práce před komisí v několika postupových kolech. Letošní 42. ročník soutěže zkomplikovala pandemie koronaviru – Ministerstvo školství zrušilo všechny soutěže, u kterých byla nutná osobní přítomnost studentů. Naštěstí se organizátorům (většinou s podporou krajů) podařilo velice rychle připravit pokračování soutěže ve virtuální podobě – studenti tak svoje práce obhajovali s pomocí videoprezentací a na dotazy členů komise odpovídali v diskuzních fórech. Protože studenti na svých soutěžních pracích pracovali několik měsíců nebo i let, jsme moc rádi, že jejich úsilí nepřišlo nazmar.

V letošním ročníku se našim studentů velice dařilo – celkem tři práce postoupily z prvních míst krajského kola do celostátního finále.

V oboru Informatika to byla práce studenta Miroslava Jarého s názvem Využití strojového učení pro predikci vývoje cen akcií na světovém trhu. V práci prozkoumal možnosti využití neuronových sítí a strojového učení pro předpověď chování časových řad, například cen akcií. Porovnal různé přístupy a vytvořil funkční aplikaci v programovacím jazyce Python.

Z fyziky postupuje práce Štěpána Filipa Měření rozpadových produktů radonu částicovou kamerou MX-10. Naše škola před několika lety získala tento dokonalý a velmi citlivý přístroj pro detekci a měření energie elementárních částic jako sponzorský dar od firmy Jablotron z Jablonce nad Nisou. Kamera umožňuje zviditelnit dráhy a měřit energie dopadajících částic, a tím identifikovat produkty vznikající při rozpadu atomů.

Třetím postupujícím, v kategorii strojírenství, je Matyáš Háze s prací Využití energie velmi malého vodního toku. Naprosto samostatně navrhl, zkonstruoval a proměřil vlastnosti malé vodní turbíny pohánějící čerpadlo vody postavené na malém potůčku.

Není bez zajímavosti, že všichni tři studenti, kteří takto excelentně uspěli v odborné soutěži, dlouhodobě navštěvovali technické kroužky (elektroniky a praktické fyziky a robotiky). Kroužky patří mezi aktivity, které byly v minulosti na naší škole významně podporované firmou Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce.

I práce dalších studentů se umístily na pěkných místech – Vacková Aneta 2. místo (filozofie, politologie), Lorencová Miroslava 2. místo (ochrana a tvorba životního prostředí), Ježek Jakub 3. místo (chemie), Šimková Kamila 5. místo (zdravotnictví).

Studentům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme úspěchy i v celostátním finále.

Jan Preclík, Zdeněk Polák

 

image_printTisk