Pozvánky k přijímacím zkouškám ODESLÁNY

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči o studium v Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451,

22. května 2020 jsme Vám doporučeně odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám. Nejpozději v pondělí bude ještě všem, kteří na přihlášce uvedli svoji e-mailovou adresu, zaslána zjednodušená pozvánka e-mailem.

V obálce máte tyto dokumenty:

  • Pozvánku k přijímacím zkouškám (podepsanou ředitelem školy).
  • Kritéria přijímacího řízení.
  • Výzvu k nahlédnutí do spisu.
  • Návratku.
  • Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
  • Plánek školy s umístěním učeben, ve kterých se budou zkoušky konat.
  • Pokyny pro uchazeče k zajištění bezpečnosti ve škole.
  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Jak mají jednotlivé dokumenty vypadat si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu. Vzorové dokumenty jsou anonymizovány z důvodu GDPR a také proto, aby Vás nepletly údaje, které jsou individualizované a neshodovaly by se s Vašimi.

Pokud by Vám v obálce něco chybělo nebo jste něčemu nerozuměli, nebo Vám obálka dokonce vůbec nedošla, napište na e-mail sekretariat@gymnachod.cz.

Nezapomeňte URČITĚ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PŘINÉST zákonným zástupcem žáka podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. BEZ NĚJ NEBUDETE MOCI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ABSOLVOVAT!

Podívejte se, kterým vchodem a v kolik hodin máte přijít. Dodržte to prosím. Předem se také naučte, do které učebny máte jít a kde ji najdete.

Pomůžete tím ochránit zdraví své, dalších uchazečů i zaměstnanců školy.

Děkuji za pochopení.

Přeji všem pevné zdraví  a úspěch u zkoušek.

Pavel Škoda, ředitel školy

image_printTisk